Firmy v kategorii Architektura (12)

Vyhledávání firem v aktuální kategoriiRestaurování MgA. Václav Polián - ID 99486028 - NÁHLED ZÁZNAMU

Dobrovského 181/18, Olomouc, 77900 

Václav Polián (narozen 1988 v Olomouci), absolvent oboru sochařství (UMPRUM), se v současnosti ve svém ateliéru věnuje zejména realizacím do veřejného prostoru.

Socha, jako stěžejní prvek jeho tvorby, představuje v jeho pojetí spíše médium, než objekt. Ačkoli se skrz ni snaží vyjádřit vlastní pojetí přítomnosti, svým dílem se nesnaží angažovat, ale spíše poukazovat na neměnné a trvalé stavy a hodnoty. To je patrné i ze zachování klasických prvků a upřednostnění určité míry strohosti nad zdobností. Díky tomu se do popředí dostává komunikace. Socha je vyzývána ke sdělení, ale zároveň je ponechána možnost, aby byla zpětně ovlivňována místem a jeho geniem loci. Plynutí času se najednou jeví méně významné. Minulost se mísí s přítomností. Sám čas se stává méně důležitým a umožňuje tak hlubším pravdám krystalizovat na povrch.

V díle je patrná inspirace autora zejména v přírodě a hledání hlubších prožitků bytí skrz její vztahové děje. To se odráží i ve výběru materiálu. Tím je nejčastěji sochařská hlína, kámen, bronz, sklo, sádra či papír. Václav Polián se mimo svou sochařskou tvorbu věnuje také malbě, kresbě i užitému umění.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi - ID 99300312 - NÁHLED ZÁZNAMU

Masarykova 156, Nosislav, 69164 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické vznikl 31. prosince 1781 na základě tolerančních patentů císaře Josef II. jako sbor evangelické církve helvetského vyznání. Patří tedy mezi nejstarší evangelické sbory na území České republiky. Od této doby bez přerušení trvá. (Protestantský element existuje v městysi od 16. století, přičemž přestál dvousetleté období ilegality a disimulace i několik vln odchodů do exilu.)

Už během podzimu roku 1781 zakoupil Josef Bartušek od Jakuba Samsona dům číslo 156 a věnoval jej sboru, aby tak získal pro zdejší evangelíky bohoslužebné shromaždiště a ubytování pro budoucí kazatele. V letech 1783-1784 byla v areálu domu čp. 156 postavena modlitebna a o čtyři roky škola (nyní sousední dům čp.303, který byl pak kovárnou, úřadovnou JZD a nyní rodinným domem). V letech 1872-1876 byl naproti faře v novorománském slohu zbudován kostel. Součástí práce nosislavského sboru bylo také působení v Miroslavi, Nikolčicích, Rychmanově a Brně, kde v průběhu let vznikly samostatné farní sbory. Školu (v l.1891/1892 přenesenou na jiné místo - čp.127) sbor pak spravoval (či nepřímo ovlivňoval) až do roku 1922 (svému účelu jako základní škola ovšem slouží dodnes). Evangelíci v Nosislavi rovněž provozovali sirotčinec v místě Husova domu (tehdy k němu patřil i sousední dům čp.257)

V současné době je FS ČCE v Nosislavi živým farním sborem s rozsáhlou diasporou (mj. dvě kazatelské stanice - Přibice a Přísnotice). Jsou v něm zastoupeny a aktivně činny všechny generační skupiny. Kromě neděleních dopoledních bohoslužeb a odpoledních nešpor se ve sboru konají biblické hodiny pro dospělé, biblické hodiny pro děti, schází se mládež, třicátníci, střední generace, starší generace, konfirmandi, pěvecký sbor, kapela a učitelé nedělní školy. Každoročně pořádá sbor rekreační a vzdělávací víkendový pobyt a zájezd. Sbor má 587 členů.

Od roku 2005 při našem sboru funguje mateřské centrum Nosislávek, které nabízí pestrou škálu pravidelných i nepravidelných činností a aktivit pro rodiče (zejména ale nejen maminky) a předškolní děti. Nosislávek pro své setkávání střídavě využívá prostory školy, Husova domu a fary.

Prostory farního sboru, kostel, Husův dům a fara, slouží kromě bohoslužebných a jiných sborových shromáždění (včetně svateb, křtů a pohřebních pobožností) také řadě, především kulturních setkání, která jsou otevřena a nabízena široké veřejnosti (koncerty, divadelní představení - spolupráce zejména s brněnským divadlem Neslyším, přednášky aj.). Kostel i Husův dům byly v minulém desetiletí rekonstruovány, většinou vlastním nákladem.

FS ČCE v Nosislavi je pevnou součástí života městyse, spolunositelem jeho duchovních a kulturních tradic, podílel se však také výraznou měrou na událostech roku 1989. Právě v jeho prostorách se začalo scházet Občanské fórum.

CH PROJEKT PLZEŇ s.r.o. - ID 99752402 - NÁHLED ZÁZNAMU

Revoluční 1092/56a , Plzeň , 312 00 

Firma CH Projekt Plzeň, s.r.o. byla založena v roce 1998 transformací komplexního střediska Plzeň fy Chemoprojekt, a.s. na samostatnou dceřinou společnost fy Chemoprojekt a.s. se 100% účastí mateřské firmy. Společnost Chemoprojekt a. s. má více než sedmdesátiletou tradici v projektování a realizaci průmyslových staveb v ČR i v zahraničí.

Máme vlastní oddělení projekce stavební, projekce silnoproudé elektrotechniky, projekce strojně technologické, inženýring. V dynamicky se rozvíjejícm strojně-technologickém oddělení využíváme zkušenosti jednotlivých projektantů z obnov energetických zdrojů skupiny ČEZ a z dalších energetických projektů.

Svou činnost soustředíme na komplexní dodávky služeb v oblasti přípravy a realizace technologických staveb. Proces přípravy stavby zajišťujeme od vypracování architektonické studie přes všechny následné stupně vypracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost až po autorský dozor projektanta.

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme veškerá vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a účastníků řízení v povolovacím procesu stavby od územního řízení až po stavební povolení, případně kolaudační rozhodnutí. V procesu územního a stavebního řízení zastupujeme stavebníka v jednání se stavebním úřadem a ostatními institucemi.

Mimo autorského dozoru ke zpracovaným projektům provádíme i technický dozor stavebníka a zajišťujeme odbornou kontrolu průběhu realizace a technického provedení stavby. V rámci komplexnosti služeb provádíme výkon koordinátora bezpečnosti práce.

GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, s.r.o. - ID 89307988 - NÁHLED ZÁZNAMU

Vlkova 468/17, Praha, 130 00 

Naše architektonická kancelář Grido, architektura a design, s.r.o. byla založena v roce 1999 v Praze. Postupně jsme vybudovali další dvě pobočky v Bratislavě 2004 a v Popradu 2007.

Rozsah naší práce a služeb pokrývá celou škálu projektů od obchodních a obytných interiérů přes komplikované polyfunkční objekty až po náročné urbanistické studie. Jsme koncepční ateliér – vždy se snažíme řešit svěřené zadání od konceptu až po prováděcí dokumentaci. Autorský dozor považujeme za kvintesenci každé realizace.

Naše práce se vždy inspiruje specifikou místa, povahou zadání a naturelem klienta, protože považujeme architekturu za proces vzájemného dialogu.

V naší práci usilujeme o individuální, ale i trvale udržitelné řešení, vhodné pro životní prostředí nás všech. Jsme především příznivci sensuálních řešení, ve kterých můžeme projevit nejen radost z haptických kvalit každého materiálu, ale také zapojit poslední výdobytky inteligentních technologií do projektování našich staveb.

DOMY spol. s r.o. - ID 92460469 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Politických vězňů 1597/19, Praha, 110 00  

Ateliér se zabývá celým spektrem architektonické, designové, projektové a inženýrské činnosti. Hlavní odborností ateliéru jsou bytové, občanské, zdravotnické a lázeňské stavby, které vyžadují zvláštní zřetel na propojení složitých moderních technologií a specializovaných profesionálních nároků s vysokými požadavky na užitnou hodnotu a ergonomii, design a příjemné prostředí pro život a práci.

Restaurátorské služby ARCHKASO - ID 94730610 - NÁHLED ZÁZNAMU

Zalešany 15, Kolín, 280 02 

Už od roku 1996 poskytuje společnost ARCHKASO ze Zalešan u Kolína kvalifikované restaurátorské práce klientům z řad majitelů historických staveb nebo památek. ARCHKASO založil akademický sochař a restaurátor Jiří Jelínek, který má s restaurátorskými pracemi zkušenost už od roku 1989.

Naše společnost disponuje týmem spolupracovníků s vysokou kvalifikací a jsme držiteli všech potřebných certifikací a povolení. Naším cílem je poskytovat svým klientům řemeslně dokonalou a zároveň naprosto historicky věrnou práci, která vrátí starším stavebním objektům nebo sochařským pracím jejich původní ráz.

Na zakázkách z velké části spolupracujeme s veřejnými institucemi, a zdaleka se neomezujeme jen na nejbližší okolí našeho ateliéru, ale své služby realizujeme v rámci celé země.

Ing. arch. Andrea Benešová - ID 91422435 - NÁHLED ZÁZNAMU

Václavkova 1613/3, Hradec Králové - Pražské Předměstí, 50002 

Specializuji se na projektování občanských staveb, bytových a rodinných domů, průmyslových staveb, restaurací klubů a interiérů. Specializace na rekonstrukce staveb a památkových objektů.

Obstaculus - ID 96310060 - NÁHLED ZÁZNAMU

Zbýšov 36, Zbýšov, 28565 

Vyrábíme a stavíme dřevěná OCR (Obstacle Course Race) tréninková hřiště. Základem naší práce jsou dlouholeté zkušenosti s realizací a stavbou překážek sérií závodů Gladiator Race. Víme, co účastníci překážkových závodů typu Spartan Race ve svoji přípravě potřebují. Na našich konstrukcích se ale zabaví kdokoli, kdo má rád pohyb a výzvu.

Na stavbu používáme převážně dřevěné trámy či kulatiny. Na rozích jsou hliníkové profily a sem tam i nějaký ten vrut. Věříme, že je to na dotyk příjemnější a na pohled pěknější, než velmi často používané železné konstrukce. Dřevo, o které se budeme pravidelně starat, vydrží roky..

Stavíme dospělá hřiště pro kohokoli, kdo má chuť zkoušet překonávat překážky a to při jakékoli kondiční a silové vybavenosti.

Ať tomu říkáte OCR překážky, dřevěné konstrukce, hřiště pro dospělé, workoutové hřiště, venkovní posilovna, opičí dráha, nebo běžecká fitness stezka, vyrobíme a postavíme vám ji podle vašich představ!

OBSTACULUS OCR FIELDS - hřiště, co mají duši.

Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky - ID 91028722 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Hluboké Mašůvky 2, Hluboké Mašůvky, 67152 

Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky


1


Přehled kategorií

  Agentury (250)

  Architektura (12)

  Auto-moto (1909)

  Banky (190)

  Bazény (33)

  Bezpečnost, ochrana (114)

  Čistírny (5)

  Čištění (934)

  Divadla, kina, muzea (13)

  Doprava (1683)

  Družstva (16)

  Dřevo (1249)

  E-shopy (752)

  Elektro (1136)

  Energetika (761)

  Finance, banky, pojišťovny (80)

  Fitness centra (8)

  Herny, sázkové kanceláře (2)

  Hudební nástroje (2)

  Chemie (134)

  Chovatelství (189)

  Instalace, servis, opravy (518)

  Kancelářské stroje, potřeby (32)

  Knihovny (24)

  Kosmetické služby (105)

  Kosmetika, kadeřnictví (30)

  Kovovýroba (304)

  Kultura (1492)

  Kurzy, školení (201)

  Lékárny (4)

  Lovecké potřeby, zbraně (7)

  Malo a velkoobchod (2852)

  Nábytek (1054)

  Nářadí (666)

  Obaly (683)

  Odbory, spolky (324)

  Odpady (83)

  Okna, dveře (120)

  Papír (44)

  Pekárny (11)

  Plasty (48)

  Plavecké bazény, sauny (4)

  Počítače (1053)

  Pohřebnictví (18)

  Pojištění (778)

  Poradenství (2037)

  Potraviny, gastro (1939)

  Prodejny (194)

  Půjčovny (41)

  Reality (1173)

  Rehabilitace, masáže (11)

  Reklama (1127)

  Restaurace (616)

  Skladování (40)

  Sklo (364)

  Služby a řemesla (8131)

  Sport (282)

  Sport (9)

  Sportovní areály (21)

  Sportovní potřeby (45)

  Stavebnictví (2355)

  Strojírenství (1297)

  Telekomunikace (632)

  Textil (148)

  Tisk (524)

  Ubytování (1712)

  Úklid (25)

  Úřady, instituce (1891)

  Věda a výzkum (449)

  Veterinární ordinace (23)

  Voda, topení, plyn (221)

  Volný čas (1303)

  Výtahy (4)

  Vzdělávání (2060)

  Wellness centra (25)

  Zahrada, květiny (39)

  Zahradnictví (214)

  Zdraví (1308)

  Zdravotnictví, sociální péče (404)

  Zemědělství (967)

  Zverimex, služby pro zvířata (32)