Máte dotaz? Kontaktujte nás na info@eskatalog.cz
Katalog
Nabídky
Poptávky

1 2 3 4 5


Firmy v kategorii Vzdělávání (847)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
MĚSTO Horní Blatná - ID 92873025 - Garantovaný záznam
náměstí Sv. Vavřince 1, Horní Blatná, 362 37
Sama Horní Blatná byla založena roku 1532, kdy sasský kurfiřt Jan Bedřich koupil toto území od pánů z Tetova a podal příkaz k vyměření a založení nového horního města Blatná. Úřední hodiny: PO 08:00-17:00 hod., ÚT 08:00-16:00 hod., ST 08:00-17:00 hod., ČT 08:00-16:00 hod., PÁ 08:00-16:00 hod.
Kollárova 1308/2, Havířov, 736 01
Škola vznikla ve školním roce 1990/91. Během své existence uzrála ve stabilní a perspektivní vzdělávací instituci. Smyslem činnosti školy je zejména příprava úplně středoškolsky vzdělaných odborníků pro technicko-hospodářské funkce v široké oblasti stavebnictví, kteří se dovedou pružně a rychle orientovat jak v praxi, tak i při dalším studiu na vysokých školách. Všeobecnou i odbornou stránku vzdělávání chápeme jako nedílný a vzájemně provázaný celek. Z odborného hlediska studium poskytuje absolventům teoretické i praktické předpoklady pro výkon povolání souvisejících s navrhováním, přípravou a prováděním staveb. Absolventi se mohou uplatnit jako odborníci ve stavebních firmách, projekčních kancelářích, investorských útvarech organizací a podniků, realitních kancelářích, v oblastech státní správy atd. Mnoho našich absolventů dále pokračuje ve studiu na vysokých školách zejména technického zaměření.
V této kategorii není žádná společnost!
OBEC Blatce - ID 94637619 - Garantovaný záznam
Houska 79, Doksy, 472 01
Rekreační ves Blatce se nachází v Konrádovském dole, asi 20 km (vz.č.) od České Lípy směrem na Mšeno, 6 km od Dubé. Blatce jsou připomínány na počátku 15. století, kdy patřily k Housce. Blatce se podle zdejší půdy původně nazývaly Bláto, později se začalo zdrobňovat na Blatce. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ 18:00-20:00 hod.
Jaselská 826, Kolín, 280 90
SOŠ informatiky a spojů a SOU je se svými téměř 500 studenty jednou z největších středních škol kolínského okresu. Připravuje žáky v počítačových, elektrotechnických, telekomunikačních, peněžních, poštovních a ekonomických oborech, a to jak ve čtyřletých studijních zakončených maturitou, tak ve tříletých učebních, zakončených závěrečnou zkouškou, po jejímž absolvování obdrží studenti výuční list.
V této kategorii není žádná společnost!
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy - ID 96755763 - Garantovaný záznam
Školní 280, , Plasy, 331 01
Střední škola v Plasích nabízí žákům základních škol pestrou nabídku maturitních oborů. Žákům pátých tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu s rozšířenou výukou cizích jazyků a počítačů. Na odborné škole je možno studovat obor obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch nebo počítačovou grafiku. Studenti agropodnikání mají přímou vazbu na německé farmy a obor veterinářství je určen pro milovníky zvířat. Základní cíl školy je poskytnout žákům kvalitní základy odborného i všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro schopnost dalšího vzdělávání, komunikace mezi lidmi a uplatnění v životě a rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
OBEC Křečhoř - ID 97276928 - Garantovaný záznam
Křečhoř 1, Kolín 2, 280 02
Úřední hodiny: PO 07:30-10:00 hod., ÚT 07:30-11:00 hod., ST 07:30-11:00 hod., ČT 07:30-10:00 17:00-19:00 hod., PÁ 07:30-10:00 hod.
OBEC Ublo - ID 99787893 - Garantovaný záznam
Ublo 74, Vizovice, 763 12
Úřední hodiny: PO 08:00-12:30 16:00-18:00 hod., ÚT 08:00-12:30 hod., ST 08:00-12:30 16:00-18:00 hod., ČT 08:00-12:30 hod., PÁ 08:00-12:30 hod.
MĚSTO Lom - ID 89530876 - Garantovaný záznam
nám. Republiky 13/5, Lom u Mostu 1, 435 11
Město Lom leží na rozhraní okresů Most a Teplice v Ústeckém kraji, přímo pod svahy Krušných hor. Historie osady Lom sahá až do 12. století a novodobé dějiny této obce jsou spjaty především s těžbou hnědého uhlí. Úřední hodiny: PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ÚT 08:00-12:00 13:00-14:00 hod., ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod., ČT 08:00-12:00 13:00-14:00 hod., PÁ 08:00-12:00 13:00-14:00 hod.
OBEC Kozárov - ID 96282242 - Garantovaný záznam
Kozárov 18, Lysice, 679 71
Informaci o výkonu státní správy podává v úředních hodinách starosta obecního úřadu, pan Zdeněk Lorenc nebo místostarosta Pavel Beneš. Úřední hodiny: PO Zavřeno ÚT Zavřeno ST Zavřeno ČT Zavřeno PÁ 19:00-21:00 hod.
OBEC Brtnička - ID 89301322 - Garantovaný záznam
Brtnička 10, Předín, 675 27
Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST 13:30-18:30 ČT zavřeno PÁ zavřeno
OBEC Křelovice - ID 89008911 - Garantovaný záznam
Křelovice 46, Pernarec, 330 36
Křelovice se v historických písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1483 jako příslušenství městečka Manětína, drženého rytířsko-špitálním Řádem sv. Jana Jeruzalémského. V době husitských válek drželi Manětín zástavně páni ze Švamberka. A to až do roku 1483, kdy tehdejší zemský řádový velkopřevor Jan ze Švamberka postoupil Manětín a příslušné vesnice, mezi kterými byly i Křelovice, Bohuslavovi ze Švamberka. Úřední hodiny: PO 08:00-13:00 15:00-18:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-13:00 15:00-18:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Zdemyslice - ID 94490899 - Garantovaný záznam
Zdemyslice 159, Blovice, 336 01
Úřední hodiny: PO 07:30-11:30 12:00-15:00 17:00-19:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 07:30-11:30 12:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Dílce - ID 96116067 - Garantovaný záznam
Dílce 10, Jičín 1, 506 01
Obec Dílce se nachází v okrese Jičín, kraj Královéhradecký. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1542. Úřední hodiny PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno, SO 18:00-20:00 hod, poslední v měsíci
OBEC Seletice - ID 95981908 - Garantovaný záznam
Seletice 139, Rožďalovice, 289 34
Úřední hodiny: PO 15:00-18:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 15:00-18:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Čepřovice - ID 96991407 - Garantovaný záznam
Čepřovice 58, Čepřovice, 387 56
Úřední hodiny letní čas: PO 19-21 hod. PO 18:00-20:00 hod. ÚT Zavřeno ST Zavřeno ČT Zavřeno PÁ 18:00-20:00
Boučkova 355/49, Poděbrady, 290 01
SZeŠ a SOŠ v Poděbradech už téměř 100 let poskytuje střední odborné vzdělání v krásném lázeňském městě Poděbrady. Všechny studijní obory vyučované na škole jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obory jsou: Agropodnikání, Přírodovědné lyceum, Veřejnosprávní činnost, Veterinářství .
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 - ID 93183639 - Garantovaný záznam
Pionýrská 1370, Tachov, 347 01
Škola nabízející všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy.Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby odpovídal potřebám vzdělávání žáků nižšího a vyššího gymnázia, aby respektoval mezioborové vazby a zároveň prohluboval veškeré vědomosti, které žák nabyl předchozím studiem. Nově přijatí žáci si volí druhý cizí jazyk – povinně všichni studují angličtinu, druhou volbou může být němčina, ruština nebo španělština. Zároveň mají možnost zvolit do svého rozvrhu výuku situačního jednání, etiky, biologických nebo chemických praktik, klasické a digitální fotografie. Ve druhém ročníku volí z nabídky předmět, který neabsolvovali v ročníku předchozím. Na vyšším gymnáziu pak procházejí žáci volbou preferovaných předmětů celkem dvakrát, nabídka je velmi pestrá. Cílem našich pedagogů je svědomitě připravit všechny žáky na obě části současné podoby maturitní zkoušky, a umožnit jim tak studium na vysoké škole. Po úspěšném složení maturitní zkoušky obdrží absolventi naší školy zdarma tzv. Europass v anglickém jazyce, kterým mohou prokázat své dosažené vzdělání při hledání zaměstnání v zahraničí.
MĚSTYS Velký Vřešťov - ID 98623977 - Garantovaný záznam
Velký Vřešťov 34, Velký Vřešťov, 544 54
Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Za Černým mostem 3/362, Praha , 198 00
Střední odborné učiliště je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nadstandardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování. SOU poskytuje cateringové, ubytovací a stravovací služby.Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže.Kapacita: 195 lůžek Poplatek na ubytování : 1 600,-Kč/os./měs. Poplatek za stravu: 1.000,- Kč./os./měs. Cena snídaně: 25,- Kč večeře 29,- Kč
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání - ID 93979692 - Garantovaný záznam
Za Černým mostem 362/3, Praha, 198 00
Střední odborné učiliště je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nadstandardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování.Učiliště je zaměřeno na přípravu žáků pro hotelnictví, gastronomii, obchod a podnikání.
Bratislavská 2166, Varnsdorf, 407 47
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf je páteřní školou Ústeckého kraje s bohatou vzdělávací nabídkou, zahrnující celou škálu atraktivních oborů, které zajišťují absolventům dobré uplatnění v životě a zajímavé zaměstnání.
ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s. - ID 90034081 - Garantovaný záznam
Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Provoz zoologické zahrady, která se specializuje na chov afrických zvířat. Zajišťujeme projížďky po safari, ekologické vzdělávací programy, firemní akce. Nabízíme unikátní kolekce afrických zvířat, tropické pavilony, ptačí a vodní svět, lidoopi, šelmy, sloni. Pondělí 09:00 - 17:00 Úterý 09:00 - 17:00 Středa 09:00 - 17:00 Čtvrtek 09:00 - 17:00 Pátek 09:00 - 17:00 Sobota 09:00 - 17:00 Neděle 09:00 - 17:00
OBEC Chlístovice - ID 92292512 - Garantovaný záznam
Chlístovice 66, Kutná Hora 1, 284 01
Kostel Sv. Ondřeje u Chlístkovic, pamětní křížek, rozhledna Žandov, naučná stezka cestou husitských hejtmanů, zřícenina Sion - hrad Jana Roháče z Dubé, reliéf Jana Roháče z Dubé. V kulturním domě je stálá výstava doby husitské na Kutnohorsku. Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 úřední den, Úterý: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30, Středa: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 úřední den, Čtvrtek: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30, Pátek: 7:00 - 14:00
OBEC Holasice - ID 90766661 - Garantovaný záznam
Václavská 29, Rajhrad, 664 61
Úřední hodiny PO 07:00-17:00 hod., ÚT 07:00-15:00 hod., ST 07:00-17:00 hod., ČT 07:00-15:00 hod., PÁ 07:00-13:30 hod.
OBEC Osoblaha - ID 91449589 - Garantovaný záznam
Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99
Obec Osoblaha se nachází při toku řeky Osoblahy v severním cípu osoblažského výběžku nedaleko polských hranic. Obec leží cca 32 km od Krnova. Židovský hřbitov v Osoblaze patří k nejcennějším v České republice a zároveň je i jednou z nejvzácnějších kulturních památek. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 12:30-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:30 12:30-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace - ID 94991192 - Garantovaný záznam
Smetanova 168,, Moravský Krumlov, 672 01
Nabízíme čtyřletý studijní obor gymnázia a šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky, na jejichž výuku klademe důraz, vytváříme podmínky pro úspěšné uplatnění našich absolventů v přijímacím řízení na VŠ i prostřednictvím volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia, v jejichž rámci přednášejí i odborníci Jaderné elektrárny Dukovany. Výuka je přizpůsobena individuálním potřebám žáků, o čemž svědčí jejich postupy do krajských i celostátních kol olympiád a soutěží i vysoká úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na vysokých školách, v loňském školním roce jich uspělo 98 %.
OBEC Bohdaneč - ID 96496406 - Garantovaný záznam
Bohdaneč 97, Bohdaneč u Zbraslavic, 285 25
Úřední hodiny: PO 08:00-14:00 hod., ÚT 08:00-14:00 hod., ST 08:00-14:00 hod., ČT 08:00-14:00 hod., PÁ 08:00-14:00 hod.
Dvouletá katolická střední škola - ID 99121428 - Garantovaný záznam
Vítkova 15/12, Praha, 186 00
Byla založena v roce 1993 Kongregací sester salesiánek pro žáky nestudijního typu, pro žáky sociálně či zdravotně znevýhodněné, pro žáky s výchovnými či zdravotními problémy.
OBEC Drahov - ID 93550577 - Garantovaný záznam
Drahov 15, Veselí nad Lužnicí 1, 391 81
Na nejvyšším bodě vesnice to je 421 m nad mořem, se též připomíná r. 1359 farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl vystavěn v rané gotice, ve 2. polovici 16 století přestavěn a zaklenut renesančními valenými klenbami. V 19. století pak jeho loď na západní straně prodloužena a doplněna o kruchtu. Presbytář s gotickými okny má vnější opěráky, nad příčnou lodí je dřevěná věž. Z jižní předsíně vede do lodi bohatě profilovaný hrotitý portál. Zařízení je barokní, klasicistní a novogotické. Ve hřbitovní zdi se dochovala gotická branka s lomeným žulovým portálem. V kostele byla cenná gotická mariánská soška, kterou potkal smutný osud. V roce 1958 byla ukradena. Dnes kostel zdobí replika této sošky, která byla v roce 1998 vysvěcena a umístěna místo té původní.
OBEC Rozhovice - ID 90807347 - Garantovaný záznam
Rozhovice 46, Heřmanův Městec, 538 03
Úřední hodiny: PO 16:00-18:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Na Třebešíně 2299/69, Praha , 108 00
Všechny nabízené obory poskytují ve čtyřletém denním studiu střední odborné vzdělání s maturitou.
OBEC Sušice - ID 90534621 - Garantovaný záznam
Sušice 54, Traplice, 687 04
Úřední hodiny: PO 07:00-17:00 hod., ÚT 07:00-15:30 hod., ST 07:00-17:00 hod., ČT 07:00-15:30 hod., PÁ 07:00-12:00 hod.
OBEC Bohuslavice nad Metují - ID 94405727 - Garantovaný záznam
Bohuslavice 175, Bohuslavice nad Metují, 549 06
Obec Bohuslavice leží v nejnižším výběžku okresu Náchod v nadmořské výšce 284 m.n.m. mezi městy Dobruška, Opočno a Nové Město nad Metují. Založení osady Bohuslavice sahá až do 11.století. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ÚT Zavřeno, ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
OBEC Kujavy - ID 96548700 - Garantovaný záznam
Kujavy 86, Kujavy, 742 44
Obec Kujavy vznikla přebudováním starší slovanské vsi Kuyawa, v duchu německého zákupního práva ve druhé polovině 13. století. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1293 a současný název Kujavy je znám od roku 1461. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ÚT 09:00-11:30 13:00-14:00 hod., ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod., ČT 09:00-11:30 13:00-14:00 hod., PÁ 09:00-11:00 hod.
SŠ STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ - ID 96087201 - Garantovaný záznam
Trnkova 2482/113, Brno, 628 00
.
- ID 91355660 - Garantovaný záznam
, ,
OBEC Mlečice - ID 92370286 - Garantovaný záznam
Mlečice 11, Zbiroh, 338 08
V obci můžete vidět kostel Nejsvětější Trojice (Nanebevzetí Panny Marie) s reliéfem Kristovy hlavy nad portálem. Je gotickou stavbou ze 14. století, pseudogoticky opraven roku 1896. Socha Panny Marie Svatohorské, která vznikla patrně počátkem 19. století. Úřední hodiny: PO 07:00-12:00 13:00-17:30 hod., ÚT 07:00-12:00 13:00-15:00 hod., ST 07:00-12:00 13:00-15:00 hod., ČT 07:00-12:00 13:00-15:00 hod., PÁ 07:00-12:00 13:00-15:00 hod.
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, 747 05
Škola je umístěna v klidné části města na levém břehu řeky Opavy. Celý komplex tvoří škola s odbornými učebnami, učebnami výpočetní techniky, dílnami odborného výcviku, tělocvičnou se saunou a posilovnou, atletické hřiště, beach volejbalové a antukové kurty s bazénem a domov mládeže s celodenním stravováním. Součástí dílen je mimo jiné pracoviště vybavené moderní CNC obráběcí technikou, svářečská škola, dílna s CNC plazmovým pálicím strojem a laboratoř metrologie. Škola spolupracuje se strojírenskými firmami regionu, ve kterých žáci vykonávají odborný výcvik s možností výdělku a získání zaměstnání.
Opavská 499/49, Krnov, 794 01
Svou tradicí je zaměřena na vzdělávání v oblasti konstrukce automobilů, mechanizace, automatizace, výpočetní techniky, elektrotechniky, elektroniky a ekonomiky pro absolventy 9. tříd ZŠ a pro celoživotní vzdělávání dospělých.
OBEC Hatín - ID 93418228 - Garantovaný záznam
Hatín 13, Jindřichův Hradec 1, 377 01
Hatín se nachází v jižních Čechách nedaleko Jindřichova Hradce. Je to malá obec skládající se ještě ze dvou částí - Jemčina, Stajka. Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT 16:00-18:00 hod., PÁ Zavřeno
OBEC Radkov - ID 98406468 - Garantovaný záznam
Radkov 74, Strážek, 592 53
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368. Úřední hodiny: PO 17:00-19:00 hod., ÚT Zavřeno, ST Zavřeno, ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Zeyerovy sady 43, Vodňany, 389 01
Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II je státní škola zřízená Městem Vodňany. Škola zajišťuje vzdělávání ve tříletých a jednoletých učebních oborech. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a úspěšný absolvent získává výuční list v daném oboru. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Studentská 1, Žďár nad Sázavou, 591 01
JaŠkola patří k předním pracovištím integrujícím do výuky nové technologie. Výuka je vystavěna na spolupráci s průmyslovou praxí, VŠ, dodavateli průmyslových technologií a PLM/BIM softwaru. Škola je tvůrcem vzdělávání v oblasti CAD technologií s národní garancí v rámci projektu SIPVZ. Podílí se na popularizaci technických oborů a tvorbě učebnic, vlastní více jak 300 pracovních stanic vybavených licencemi odborného softwaru s možností sdílení dat na DM, je držitelem významných licenčních modelů a poskytuje bezmála 50 produktů společností Autodesk a Microsoft zdarma svým žákům. Zapojuje se do grantových projektů, spolupracovala se školami v Severním Irsku, Itálii, Rakousku a USA. Žáci se zúčastnili soutěží a výstav po celém světě. Škola má kvalitně vybavené laboratoře, provozuje 3D tiskárnu, 3D digitalizaci, měření termovizí, vysokorychlostní kameru, CNC obráběcí stroje. Je držitelem ocenění E-Learning Awards a působí při ní centrum Autodesk Academia. Žáci školy se umístili mezi deseti nejlepšími školami ve státních maturitách. Areály školy zahrnují vzdělávací pracoviště, dílny, atletické hřiště, tělocvičnu, posilovnu, tenisové kurty, jídelnu a budovy domova mládeže. V 1. ročníku (prac. Strojírenská) je výuka realizována tak, že žáci získávají základní profesní dovednosti ve všech vyučovaných oborech a žáci si v případě zájmu mohou po 1. ročníku bez rozdílových zkoušek změnit obor vzdělání. Spolupracující firmy poskytují žákům stipendium podle studijních výsledků. Žáci všech učebních oborů denního studia mají možnost získat motivační stipendium od Kraje Vysočina v částce 700 Kč/měs (400 Kč/měs). Dále nabízíme dálkové studium učebních oborů. Uchazečům, kteří získali střední a vyšší vzdělání v jiném oboru, může být uznáno částečně předchozí vzdělání a uchazeč může být přijat do 2. nebo 3. ročníku.
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 - ID 98651892 - Garantovaný záznam
Masarykova 183, Milevsko , 399 01
Gymnázium v Milevsku zahájilo svoji činnost v září 1953. Každý rok se otevírá jedna třída studia šestiletého a jedna třída studia čtyřletého. Studium osmileté je dobíhající. Vyučuje zde 19 kvalifikovaných pedagogů.Úplné střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Individuální zaměření realizují studenti formou volitelných předmětů. Cizí jazyky: vyučujeme angličtinu, němčinu a ruštinu. Všichni žáci studují dva cizí jazyky a mají možnost třetího nepovinného včetně latiny.
OBEC Doubek - ID 91322545 - Garantovaný záznam
Doubek 77, Říčany u Prahy, 251 01
Úřední hodiny: PO Zavřeno, ÚT Zavřeno, ST 17:00-18:00 hod., ČT Zavřeno, PÁ Zavřeno
Střední odborná škola Prostějov - ID 95510072 - Garantovaný záznam
nám. Edmunda Husserla 30/1, Prostějov, 796 55
Škola soustřeďuje výuku v oblasti obchodu a služeb. Připravuje žáky v devíti atraktivních oborech, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce. Každý školní rok se u nás připravuje na své budoucí povolání v průměru okolo 400 žáků.Studijní nabídku tvoří 7 tříletých oborů zakončených výučním listem: Cukrář, Čalouník, Číšník, Kuchař, Prodavač, Výrobce kožedělného zboží, Řezník, 2 čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Obchodník a nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Podnikání.

1 2 3 4 5


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (13)

Auto-moto (1404)

Banky (190)

Bazény (3)

Bezpečnost, ochrana (14)

Čištění (815)

Doprava (1306)

Dřevo (1025)

E-shopy (23)

Elektro (910)

Energetika (689)

Finance, banky, pojišťovny (5)

Chemie (113)

Chovatelství (12)

Instalace, servis, opravy (35)

Kancelářské stroje, potřeby (4)

Kosmetické služby (20)

Kovovýroba (34)

Kultura (1179)

Kurzy, školení (33)

Malo a velkoobchod (1286)

Nábytek (897)

Nářadí (608)

Obaly (657)

Odbory, spolky (20)

Odpady (16)

Okna, dveře (20)

Papír (7)

Plasty (7)

Počítače (1030)

Pohřebnictví (4)

Pojištění (760)

Poradenství (1594)

Potraviny, gastro (1302)

Reality (1001)

Reklama (1076)

Restaurace (30)

Skladování (0)

Sklo (330)

Služby a řemesla (4129)

Sport (18)

Stavebnictví (1407)

Strojírenství (1094)

Telekomunikace (607)

Textil (15)

Tisk (475)

Ubytování (1009)

Úřady, instituce (1060)

Věda a výzkum (436)

Voda, topení, plyn (34)

Volný čas (123)

Výtahy (1)

Vzdělávání (847)

Zahradnictví (18)

Zdraví (826)

Zdravotnictví, sociální péče (18)

Zemědělství (677)