Máte dotaz? Kontaktujte nás na info@eskatalog.cz
Katalog
Nabídky
Poptávky

1 2 3 4 5


Firmy v kategorii Volný čas (360)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
EURÓPÉ R.P. s.r.o. - ID 93273664 - Garantovaný záznam
Strakonická 3212/4a , Praha , 150 00
Europé River Party Parník, Specialisté na pořádání silvestrovských párty, firemních a společenských akcí, prezentací, párty, konferencí, večírků, školení, oslav, svateb v netradičním prostředí. Ještě nevěříte, že to bude naprostá bomba?salónní motorová loď Vás zve na romantickou plavbu po Vltavě. Nabízíme pronájem lodě, plavby parníkem pod pražskými mosty, oběd či večeři na parníku. Zajišťujeme firemní, soukromé a vyhlídkové plavby na Vltavě. Pořádáme firemní a společenské party, konference, prezentace, svatby, školení, večírky .Lodní doprava pořádání plavby parníkem i pro školní výlety, Kulturní agentury, umělecká činnost, pořádání prezentace, školení, rauty, společenské a firemní akce, svatby, afterparty, welcome drink, DJ, karaoke, silvestr s ohňostrojem, promoce, módní přehlídky, firemní školení a párty, večírky, oslavy výročí, teambuildingy, grilování, koncerty na parnících Provozní doba - nonstop Přístaviště Na Františku č.15,/pod Anežským klášterem/ Dvořákovo nábřeží, Praha 1, 110 00
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ Pardubice - ID 99066903 - Garantovaný záznam
Kostelní 92 , Pardubice 2, 530 02
Provozní doba kancelář PO 08:00-12:30 13:30-17:30 hod. ÚT 08:00-12:30 13:30-16:00 hod. ST 08:00-12:30 13:30-16:00 hod. ČT 08:00-12:30 13:30-16:00 hod. PÁ 08:00-12:30 13:30-16:00 hod.
MŠ ČTYŘLÍSTEK Pardubice - ID 98260615 - Garantovaný záznam
Národních hrdinů 8 , Pardubice , 530 07
Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Provozní doba PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.
TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE - ID 91649903 - Garantovaný záznam
Pernštýnské náměstí 54, Pardubice-Staré Město, 530 02
Historii klubu lze vztáhnout k roku 1961, neboť turistický klub se stal pokračovatelem odboru turistiky Tělovýchovné jednoty VCHZ Pardubice, který byl založen právě v roce 1961. Členská základna se rozrůstala, zároveň se rozvíjela i skladba aktivit. Vyvíjel se také název klubu, v současnosti se jmenuje TOSP (KČT, turistický odbor Synthesia Pardubice). V rámci TOSP jsou nyní pořádány akce / výlety PRO KAŽDÝ VĚK A PRO KAŽDOU VÝKONNOST, a to pěší či lyžařské výlety, cyklistické výlety, výlety s bivakováním. Akce / výlety se konají zejména u nás v Česku, ale poznáváme také krásy dalších zemí - např. Polska, Slovenska, Rakouska aj. Akce pořádají kvalifikovaní vedoucí turistiky, kteří svou kvalifikaci získávají během celooblastního semináře cvičitelů a vedoucích turistiky. Přehled všech akcí / výletů na kalendářní rok je vždy zveřejněn v rámci Kalendáře akcí (viz záložka Plán akcí). Vždy je snaha o to, aby akce byly finančně přístupné všem. Proto u vícedenních výletů jsou volena vhodná ubytování (ubytovny, chatky, tělocvičny, levnější penziony apod.), kde je buď k dispozici kuchyňka pro vlastní vaření nebo je nabízena cenově dostupná polopenze. Člen klubu se zúčastňuje jakéhokoliv výletu (podle svého výběru). Od roku 1977 je vedena kronika našeho klubu, jejíž úvodní svazky jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Pardubicích, další svazky jsou k nahlédnutí u kronikáře klubu. Od roku 1993 je každoročně pořádán nekuřácký Turistický bál, začíná v odpoledních hodinách, oblečení je neformální a nechybí ani tombola. Náš turistický klub je SPOLEČENSTVÍ PODOBNĚ NALADĚNÝCH LIDÍ, kteří preferují pohybovou aktivitu a při společných výletech tak mohou obdivovat krásy přírody, zajímavosti techniky či skvosty architektury. A odpočinkové posezení v hospůdce na trase s popovídáním a s občerstvením, to také patří k příjemně prožitému výletu. Tak přidejte se k nám a pojďte s námi na výlet, těšíme se na vás. Staňte se členy našeho klubu. Provozní doba - www.tksp.info
MÍSTNÍ KOMUNITA SALESIÁNŮ DONA BOSKA V PARDUBICÍCH - ID 93558342 - Garantovaný záznam
Zborovské náměstí 2018 , Pardubice , 530 02
Salesiánský klub mládeže Pardubice zahájil činnost v roce 1996 poté, co v rámci restitucí byl salesiánům vrácen celý objekt jazykové školy. Od roku 2006 nese název Salesiánské středisko mládeže – Salesiánský klub mládeže (SKM) Pardubice. Právní statut střediska je Občanské sdružení. Posláním Salesiánského klubu mládeže je doprovázet mladé lidí na cestě k dospělosti. Z tohoto poslání vycházejí dva cíle: Integrální výchova. Snažíme se o komplexní rozvoj mladého člověka po stránce tělesné, duševní, sociální i duchovní. Prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství. Pozvání k solidaritě. Snažíme se rozvíjet v mladých lidech tuto základní vlastnost pro trvale udržitelný rozvoj společnosti a světa. Těm mladým lidem, kteří jsou ochotni s námi spolupracovat jako animátoři, odborní spolupracovníci, nebo laičtí zaměstnanci nabízíme nejen profesní růst v rámci interního nebo externího vzdělávání, ale také osobní doprovázení a duchovní růst. SaSM je otevřeno pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, kteří v něm chtějí trávit svůj volný čas, ať v organizovaných sportovních nebo tvořivých aktivitách nebo neorganizované činnosti. Nabízíme také hernu s množstvím stolních her. Cílem je navázat přátelský vztah s mladými, zapojit je do života oratoře, do různých činností a akcí, vybudovat vzájemnou důvěru a sdílet každodenní radosti a problémy těch kteří k nám přicházejí. Nabízíme dětem řadu sportovních či zájmových kroužků a aktivit pro mladší i starší děti a pro mládež. Dále středisko nabízí možnost neorganizované činnosti: v klubu je možnost si zahrát různé společenské stolní hry, kulečník, šipky, stolní fotbal a jiné. K pronájmu také nabízíme travnaté hřiště a tělocvičnu.
KLOKÁNEK PARDUBICE - ID 99472527 - Garantovaný záznam
Nerudova 880 , Pardubice, 530 02
Klokánek Pardubice, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), je zřízen nestátní neziskovou organizací Fondem ohrožených dětí. Vznikl v lednu 2007. Jedná se o pobytové zařízení pro děti rodinného typu, které má charakter okamžité a přechodné pomoci. Kapacita zařízení je 12 míst. Provoz zařízení je nepřetržitý. Cílová skupina: Zařízení přijímá děti ve věku 0 – 18 let, z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které: se ocitlo bez jakékoliv péče jeho život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. ​Neposkytuje péči dětem, které potřebují nepřetržitý lékařský dohled, jelikož v zařízení není zdravotní personál. Zařízení nemá bezbariérový přístup. Cílem ZDVOP Klokánek Pardubice je: Poskytovat přechodnou péči pro děti, co nejvíce podobnou péči rodinné. Vrátit děti zpět do původní rodiny, případně rodiny širší nebo náhradní, v krajním případě do zařízení poskytující dlouhodobou péči. Ochrana a pomoc dětem spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. Rozsah činnosti zabezpečuje plné přímé zaopatření spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení, poskytuje výchovnou péči, zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb, poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy, vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí, poskytuje dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa, spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte. Zásady činnosti multidisciplinární přístup (spolupráce s odborníky a jinými organizacemi) dodržování práv dětí (Etický kodex pracovníků FOD, Slabikář dětských práv aj.) individuální přístup k dětem (vychází z individuálních potřeb každého dítěte) respektování volby dítěte (nabídka více možností řešení, dítě má vždy možnost rozhodnout se), podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování, komplexnost (péče poskytovaná dítěti a jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám) Provozní doba PO 08:30-16:00 hod. ÚT 08:30-16:00 hod. ST 08:30-16:00 hod. ČT 08:30-16:00 hod. PÁ 08:30-14:00 hod.
TJ SOKOL Pardubice I - ID 91539189 - Garantovaný záznam
Jiráskova 29 , Pardubice, 530 02
Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I je pobočným spolkem České obce sokolské, která je nejstarším dobrovolným, demokratickým, nezávislým a nepolitickým spolkem, sdružujícím své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Naše jednota je největší jednotou Sokolské župy Východočeské – Pippichovy a v rámci ČOS je jednou z největších jednot. Sdružuje 5 oddílů – oddíl sokolské všestrannosti, florbalu, volejbalu, sportovní gymnastiky, moderního sportovního karate a basketbalu. Provozní doba kancelář PO 06:30-15:00 hod. ÚT 06:30-15:00 hod. ST 06:30-15:00 hod. ČT 06:30-17:00 hod. PÁ 06:30-13:00 hod.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Mladá Boleslav - ID 92008922 - Garantovaný záznam
Ptácká 30/33 , Mladá Boleslav 1, 293 01
„Rybářství je hodnotným koníčkem nejen pro ty, kteří milují odvěké vzrušení spojené s lovem, ale je zálibou i pro ty, kteří mají blízký vztah k přírodě a péči o ni. Tato péče spočívá jak v aktivním lovu ryb, tak především v chovu, zušlechťování a ochraně ryb a ostatních vodních organismů.“ Provozní doba - www.crs-sus.cz www.rybsvaz.cz. www.rybsvaz.cz
DETA spol. s r.o. - ID 91006160 - Garantovaný záznam
Husova 632/1, Přerov, 750 02
Dětský tábor v Čekyni nabízí k letní rekreaci Vašich dětí rozsáhlý areál situovaný na samém okraji Čekyně, s dobrou dostupností autem nebo autobusem. Areál je zasazený doprostřed přírody, v sousedství rybníku a lesů. Celková kapacita tábora je 200 lůžek v chatkách a bungalovech. Jednotlivých turnusů se účastní průměrně 130 dětí ve věku 7 až 14 let pod vedením kvalifikovaných vedoucích a instruktorů. Většina vedoucích spolupracuje s DT Čekyně již řadu let. Jejich zkušenosti jsou zárukou bezpečně a kvalitně stráveného času Vašich dětí po celou dobu rekreace.
Jan Peterka - ID 93355246 - Garantovaný záznam
Želiv 258 , Želiv, 394 44
Kempy, rekreační střediska, rekreační zařízení , 7 chat kapacita 34 lůžek, recepce sál s krbem pro 56 lidí, možnost využití 2 lodí , ping-pongový stůl, hřiště na volejbal, nohejbal provozní doba dle telefonické domluvy
RESTAURACE U FASURŮ - ID 98015715 - Garantovaný záznam
Pavlíkova 81/72, Ořechov, 664 44
Přibližně 16km jižně od Brna se nachází obec Ořechov, ve které naší restauraci najdete. Nacházíme se u hlavního tahu vedoucího obcí, několik desítek metrů pod dominantním ořechovským kostelem. Provozní doba PO 10:00-14:00 16:00-22:00 hod. ÚT 10:00-14:00 16:00-22:00 hod. ST 10:00-14:00 16:00-22:00 hod. ČT 10:00-14:00 16:00-22:00 hod. PÁ 11:00-14:00 16:00-24:00 hod. SO 16:00-24:00 hod. NE 10:00-22:00 hod.
MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚSMĚV BENEŠOV - ID 91840590 - Garantovaný záznam
Pražského povstání 1711 , Benešov , 256 01
Naše mateřská škola se nachází uvnitř sídliště mezi panelovými domy a řadovými rodinnými domky. V přízemních pavilonech, které jsou obklopeny velkou, udržovanou zahradou, jsou 4 prostorné třídy s moderním nábytkem. Každá ze tříd je vybavena hernou se 4 jídelními a 4 pracovními stoly. Stoly i židle mají 3 nastavitelné výšky, které se dokáží přizpůsobit všem dětem s ohledem na jejich momentální vzrůst tak, aby jim bylo zajištěno maximální pohodlí a komfort. Děti si zde mají možnost hrát s velkým množstvím her, stavebnic a hraček pod dohledem zkušených učitelek. Část třídy, která v dopoledních hodinách slouží jako tělocvična, se v odpoledních hodinách mění rozložením pohodlných lehátek na ložnici. Každá třída má své prostory pro hygienu – umývárnu se sprchou a toalety. Zahrada školy je nově vybavena dřevěnými auty, loděmi, letadly a tunely na prolézání. Každá třída má své pískoviště kryté sítěmi i prostor pro uskladnění hraček. Velká zahrada umožňuje dětem být v pohybu, její členitost poskytuje každé třídě oddělený prostor pro hru. Podporujeme zdravý tělesný vývoj dětí právě aktivním pobytem venku. Tím děti získávají kladný vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu. Provozní doba: www.msusmev.cz
DVOJKA SEDLČANY - ID 93254335 - Garantovaný záznam
Zahradní 575 , Sedlčany, 264 01
Najdete u nás nejširší nabídku aerobiku pro děti všech věkových kategorií a výkonnosti, a to již pro děti od 1 roku. Nabízíme lekce pro děti, které si chodí zacvičit 1x týdně až po tréninky závodníků sportovního aerobiku vrcholové úrovně. Aerobik studio Dvojka patří již několik let mezi nejúspěšnější sportovní kluby Českého svazu aerobiku a tance v kategoriích dětí a mládeže. Provozní doba: www.dvojkasedlcany.cz
Sportovně střelecký klub Sedlčany - ID 95971279 - Garantovaný záznam
Za Nemocnicí 1068 , Sedlčany, 264 01
Sportovně střelecký klub 0109 Sedlčany byl založen v roce 1990. V současnosti má klub 30 členů. SSK vybudoval za podpory vedení města Sedlčany klubovou střelnici v sousedství areálu závodiště Sedlčanská kotlina. Provoz střelnice byl zahájen v roce 2009. Od té doby pořádáme na klubové střelnici každoročně 6-10 soutěží. Provozní doba: www.ssksedlcany.cz
Mateřská škola Rokycany, U Saské brány - ID 98880825 - Garantovaný záznam
Raisova 829 , Rokycany , 337 01
O děti pečuje stabilní a dobře sehraný kolektiv pracovníků. Každodenní spolupráce pedagogického týmu probíhá v přátelském ovzduší, které je tím nejlepším základem pro klidné a stimulující psychosociální klima školy. Vstřícností a vzájemným respektem jsou vytvářeny a podporovány dobré partnerské vztahy školy, rodičů a dětí. Provozní doba: PO 06:15-16:00 hod. ÚT 06:15-16:00 hod. ST 06:15-16:00 hod. ČT 06:15-16:00 hod. PÁ 06:15-16:00 hod.
Tenisový klub Brno-Bosonohy, z.s. - ID 95350098 - Garantovaný záznam
Hoštická 417/2, Brno , 642 00
Tenisového klubu TK Brno - Bosonohy je součástí SK Bosonohy. Tenisový oddíl byl založen v roce 1975 a v současné době má 84 členů. Pro hráče a veřejnost jsou každoročně k dispozici 4 antukové kurty. Součástí tenisového areálu je klubovna se Snack barem pro příjemné posezení, mužské a dámské šatny se zamykatelnými skříňkami včetně sociálního zařízení a parkoviště. Činnost oddílu je zaměřena na závodní a rekreační hraní. Oddíl se pravidelně zúčastňuje soutěží pořádaných tenisovým svazem v kategoriích žactva, dorostu, dospělých a veteránů. Provozní doba: www.tkbrnobosonohy.cz
CHOVATELSKÁ STANICE MAGICAL BEAUTY - PAVIČOVÁ RENÁTA - ID 95083628 - Garantovaný záznam
Neužilní 110 , Paskov, 739 21
Naše chovatelská stanice s profesionálním chovem bišonků teprve začíná, i když zkušenosti s bišonky máme již několikaleté. Našim cílem je nabízet zdravá a kvalitní štěňátka, která budou svým majitelům přinášet radost a potěšení. Hledáte-li nového člena rodiny nebo věrného přítele do nepohody, jste na správné adrese. Provozní doba: dle telefonické domluvy.
Mateřská škola Uherský Brod, Obchodní 1639 - ID 94715331 - Garantovaný záznam
Obchodní 1639 , Uherský Brod , 688 01
Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací. Tvoří ji 6 tříd běžného typu a 1 třída je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - logopedická třída. Součástí školy je oddělení se speciálním režimem od 1,5 do 3 let (jesle). Škola poskytuje také třídu s výukou anglického jazyka. Provozní doba: PO 06:00-17:00 hod. ÚT 06:00-17:00 hod. ST 06:00-17:00 hod. ČT 06:00-17:00 hod. PÁ 06:00-17:00 hod.
REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL POD ČERNÝM LESEM - ID 95400783 - Garantovaný záznam
U Koupaliště 1530, Žamberk, 564 01
Provozuji REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL.
ŠUŠLÁKOVÁ KVĚTOSLAVA-SKLEPNÍ LABYRINT - ID 92432665 - Garantovaný záznam
Šatov 333, Šatov, 671 22
Nabídka prohlídky sklepního labyrintu spolu s ochutnávkou vín a odborným výkladem mezinárodně certifikovaného degustátora. Prodej potravin, alkoholických i nealkoholických nápojů, uzenin, pečiva, chlazených, mražených a mléčných výrobků i drogerie.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Český Těšín - ID 95971247 - Garantovaný záznam
Akátová 640/14 , Český Těšín , 737 01
Nabízíme rybolov na mimopstruhových revírech, nádrž Hrabina, rybníky ve Svibici či řeka Olše (Olza). Taktéž můžete lovit v proudu i tůních pstruhových revírů Ropičanka a Stonávka. Budeme rádi, když se Vám bude rybolov na našich vodách líbit, nezapomenutelné okamžiky zůstanou ve Vašich srdcích a budete se k nám rádi vracet. Provozní doba: PO Zavřeno ÚT Zavřeno ST 14:00-17:00 hod. ČT Zavřeno PÁ Zavřeno
REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ - ID 95395724 - Garantovaný záznam
Brandlova 35 , Kolín , 280 01
Počátky sbírkotvorné činnosti v Kolíně sledujeme od první poloviny devadesátých let 19. století. Předcházely jim sice časnější snahy o založení muzea, ale až v rámci příprav Národopisné výstavy českoslovanské (1895) je bylo možné završit. Okresní národopisná sběrací výstava v Kolíně byla zahájena 26. srpna 1894 a v následujícím roce byl založen muzejní spolek. Dne 9. května 1895 proběhla ustavující valná hromada Muzejní jednoty v Kolíně, která působila ve vymezených prostorách radnice. Teprve v roce 1913 muzeum získalo vlastní sídlo - budovu bývalé Nové farní školy čp. 35 u chrámu sv. Bartoloměje, kterou užívá dodnes. V roce 1923 převzalo správu muzea město. Muzejnímu kuratoriu předsedal od roku 1924 Josef Štolba, který se věnoval především regionální historii a numismatice. Správcem archeologické sbírky byl v témže roce jmenován MUDr. František Dvořák a díky jeho unikátním objevům se muzeum stalo uznávaným archeologickým pracovištěm. V poválečném období zde působil archeologický seminář pozdějšího akademika prof. Jana Filipa. V roce 1935 bylo v Kolíně založeno druhé městské muzeum – Muzeum básníků Karla Legera a Josefa Svatopluka Machara, z počátku věnované těmto dvěma slavným rodákům, později známé (od roku 1941) jako Literární a umělecké sbírky Města Kolína (LUSK). U jeho zrodu stál Klub českých turistů a vlastivědný pracovník Robert Marek. Prostory muzea se nacházely ve druhém poschodí Veigertovského domu čp. 8 na Karlově náměstí. Roku 1938 muzeum od města získalo také budovu bývalé Staré farní školy čp. 24 u chrámu sv. Bartoloměje. Na počátku 50. let došlo ke sloučení LUSKu s dosavadním Městským muzeem. Takto vzniklá instituce získala v roce 1967 statut regionálního muzea a během tří let k ní byla jako pobočky připojena muzea v Českém Brodě, Kostelci nad Černými lesy a Kouřimi. Roku 1972 byl Regionálním muzeem založen skanzen (původně Muzeum vesnice, dnes Muzeum lidových staveb) v Kouřimi, který se stal jeho čtvrtou pobočkou. V těchto letech muzeum několikrát vystřídalo zřizovatele, od roku 1973 se stalo na třicet let muzeem okresním. V roce 1982 získalo do užívání další budovu v Kolíně – Červinkovský dům čp. 27 u chrámu sv. Bartoloměje. Vzápětí však došlo k uzavření hlavní budovy muzea, Veigertovského domu čp. 8 na Karlově náměstí, kde byly zahájeny dodnes nedokončené rekonstrukční práce. Roku 1990 se od Regionálního muzea opět oddělilo muzeum v Kostelci nad Černými lesy, které přešlo pod správu města. V 90. letech 20. století činnost instituce výrazně omezila řada majetkoprávních sporů, vyplývajících z uplatňování restitučních nároků na Veigertovský i Červinkovský dům v Kolíně a na pozemky kouřimského skanzenu. Některé z těchto problémů se dosud nepodařilo uspokojivě vyřešit. Od roku 2003 je zřizovatelem Regionálního muzea Středočeský kraj, který usiluje především o stabilizaci jeho majetkových poměrů a vytvoření vhodných podmínek pro další rozvoj této instituce. V současnosti probíhá rekonstrukce Veigertovského domu čp. 8 v Kolíně a připravuje se zahájení první etapy dostavby skanzenu v Kouřimi. V roce 2012 muzeum do své správy získalo také areál středověké tvrze v Hradeníně, kde v budoucnosti dojde ke zřízení nových expozic a centrálního depozitáře. Provozní doba: PO Zavřeno ÚT 09:00-17:00 hod. ST 09:00-17:00 hod. ČT 09:00-17:00 hod. PÁ 09:00-17:00 hod. SO 10:00-17:00 hod. NE 10:00-17:00 hod.
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Znojmo - ID 97939589 - Garantovaný záznam
Oblekovice 321 , Znojmo , 671 81
V dřívějších dobách panovali v naší podyjské oblasti velmi neutěšené poměry rybářské. Řeka Dyje byla systematickým a hrubým pytláctvím téměř zbavena všech druhů ušlechtilých ryb. Aby se tomuto neutěšenému stavu od základu odpomohlo, byli učiněny první kroky k založení našeho spolku, oč se zvláště zasloužili následující pánové: ředitel zemské a vinařské školy Bedřich Zanluchi ze Znojma, profesor Jakub Krepinsky ze Znojma, lékárník M. Riedel ze Znojma, hejtman Tomáš Folk ze Znojma, obchodník s rybami Jan Scheiner z Lávy, ústřední ředitel František Nikodém z Bítova, ředitel velkostatku Josef Fisch z Jevišovic. Již v říjnu roku 1905 se sešli tito a jiní pánové, kteří dyjské revíryv dražbě pronajali, poněvadž již od roku 1903 měli na zřeteli plán založiti rybářský spolek. Přihláška členských pánů z nejlepších kruhů znojemských a z okolí byla připravenému výboru nejlepším důkazem, že utvoření spolku jest našemu podyjskému městu nezbytností. Jednalo se o revír, který vyniká krásnou ba nádhernou polohou, rozlohou měl 130 km, které měl nový spolek spravovati a konečně v celém revíru nebylo jediného továrního podniku, jenž by svými odpadními vodami chov říčních ryb poškozoval. Na daný návrh o založení našeho spolku utvořil se přípravný výbor, v němž vynikající činností pánů: inspektora zemské pojišťovny L. Tulipána-Znojmo, mlynáře R. Müllera z Frejštejna, ústředního ředitele F. Nikodema z Bítova, MUDr. L. Annerleho z Vranova, nájemce mlýna J. Schlichtingera z Vranova, revírníka S. Kreplera z Lukova a hospodářského ředitele J. Fischla z Jevišovic se podařilo přivést rybářské oblasti Frejštejn-Bítov-Vranov-Hardegy-Nový Hrádek-Znojmo-a Jevišovku do nájmu spolku, takže jeho revír zabíral téměr 200km. Když byly stanovy základního spolku výnosem místodržitelství na Moravě v Brně 2.května 1906 úředně schváleny a byly odstraněny nejbližší starosti připraveného výboru,totiž nákup násady ušlechtilých druhů ryb a zarybnění vod spolku patřících, bylo přikročeno k svolení k zakládající valné schůze. Zakládající valná schůze odbývala se v hostinci Weingärtnera dne 27.května 1906. Svolavatel této schůze byl pan ředitel Bedřich Zanluchi. Mimo četné účastníky mohl svolavatel též pozdraviti pány: pana obecního radu A. Haase, jenž se dostavil jako zástupce zaneprázdněného starosty pana Dr. Homy a obce. Náš spolek se jmenoval ode dne založení: Fischereiverein für Znaim und Umgebung Musí se znovu zdůrazniti, že v založení našeho spolku mají zvláštní zásluhu pánové: ředitel Bedřich Zanluchi, profesor Jakub Krepinsky, nájemce mlýna J.Schlichtinger-Vranov. Bylo stanoveno zápisné 10 korun, roční poplatek 5 korun a zakládací poplatek 50 korun. Za základ utvoření rybářského řádu byl přijat po malých změnách na návrch pana lékarníka M. - řád rybářského spolku v Karlových Varech. Každou první sobotu v měsíci byly měsíční chůze přístupné členům spolku. Spolek měl v roce 1906: 13 členů zakládajících, 36 členů řádných, 17 jimž bylo vydáno povolení rybařiti. V červenci 1906 byla také založena dozorčí služba. V roce 1933 sepsali dějiny okresního rybářského spolku ve Znojmě pánové: berní tajemník Oswald Drabek, inženýr profesor Antonín Vindiš, odborný učitel Josef Burdech. Tuto památeční knihu založil dle stanov člen výboru pan odborný učitel Josef Burescký. Více zde: https://rybariznojmo.webnode.cz/historie-nasi-organizace/ PROVOZNÍ DOBA: www. rybariznojmo.webnode.cz
Cukrárna a kavárna U Žbánků - ID 88912444 - Garantovaný záznam
Dědina 205, Otnice , 683 54
Otevírací doba Pondělí Zavřeno Úterý 10:00 - 17:00 Středa 10:00 - 17:00 Čtvrtek 10:00 - 17:00 Pátek 10:00 - 17:00 Sobota 13:00 - 17:00 Neděle 13:00 - 17:00 Zveme Vás k příjemnému posezení v nekuřáckém prostředí, kde nabízíme velký výběr zmrzlinových pohárů, kávy, alko i nealko nápojů. Zároveň můžete ochutnat z naší bohaté nabídky klasických i moderních zákusků, které sami vyrábíme. Z kvalitních surovin pro Vás zhotovíme i dorty dle Vašeho přání, mini zákusky, svatební cukroví a vánoční pečivo. V létě je výběr z široké nabídky točených zmrzlin. Objednávky na větší množství k různým příležitostem /svatby, narozeniny, promoce, křtiny,.../ můžete vyřídit osobně i telefonicky. Naše cukrárna má bezbariérový přístup. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lázeňský hostinec - ID 91615832 - Garantovaný záznam
Hluboké Mašůvky 222, Hluboké Mašůvky, 671 52
Penzion, restaurace a cukrárna se nachází ve staré, historické budově ve slavné poutní obci Hluboké Mašůvky, nedaleko Znojma. Na Mariánském náměstí v centru obce u poutního kostela byl majitelem jevišovického panství hrabětem Raduitem de Souches pro potřeby poutníků postaven v roce 1680 lázeňský hostinec. Lázeňský hostinec proto, že tu byly malé, ale velmi známé lázně s léčivým pramenem k němuž se scházeli poutníci z dalekého okolí.
TJ SOKOL Dobříš - ID 93866471 - Garantovaný záznam
Mírové náměstí 77, Dobříš, 263 01
Sokol v Dobříši byl založen 5.9.1868 a v době založení čítal 36 členů. Činnost Sokola Dobříš byla přerušena okupací v roce 1941, znovu zahájena v roce 1945 a opět přerušena v roce 1948. V prosinci 1990 byla činnost naší jednoty obnovena a v současnosti čítá naše jednota 389 členů z toho 146 žen, 63 mužů a 180 dětí a žactva v několika cvičebních skupinách sportovních oddílech Pravidelně pořádáme kulturní a sportovní akce jako Drakiáda, Mikulášská besídka, Masopustní průvod, Dětské šibřinky, Cesta za pohádkovým dědečkem, zájezdy na hory, zájezdy do divadel, poznávací zájezdy, sportovní turnaje, tělocvičné akademie. Vrcholem naší kulturní činnosti je tradiční Sokolský ples. Provozní doba - www.sokoldobris.cz
4. mateřská škola Dobříš - ID 98133130 - Garantovaný záznam
Fričova 104 , Dobříš, 263 01
Budova 4. mateřské školy Dobříš byla postavena v letech 1974-1976 v „ akci Z“. Číslo 4 dostala proto, že byla na Dobříši čtvrtá v pořadí ( 1. MŠ Slávie – vrácena v restituci, 2. MŠ Přemyslova, 3. MŠ Krásný život – vrácena v restituci, 4. naše MŠ, 5. později postavená MŠ Větrník). „ Akce Z“ označovala stavby, které byly stavěny převážně brigádně. Totalitní režim se pyšnil tím, že na stavbě naší mateřské školy bylo odpracováno 17388 brigádnických hodin. Bohužel právě tento fakt se na stavu budovy v budoucnu výrazně projevil. Škola byla slavnostně otevřena v říjnu 1976 a ihned bylo přijato 120 dětí, tedy po 30 dětech na jednu třídu. Později byly třídy naplňovány ještě více a to na 35 dětí, v celé MŠ bylo tehdy 140 dětí. Od roku 1979 však ani to nestačilo a z provozních prostor byla vybudována 5. třída, kde se scházely předškolní děti neumístěné v mateřských školách k přípravnému vzdělávání před vstupem do základní školy. Dnešní kapacita školy je 27 dětí na třídu a v nově přistaveném pavilonu je 28 dětí, celkem 136 dětí. Téměř od prvních dnů provozu školy se začaly projevovat důsledky oslavované „ akce Z“. Již první zimu zatékalo střechou do tříd v patře. Neodtékaly odpady, již v roce 1979 bylo nutno natírat oloupaná okna, odlupovalo se linoleum, v roce 1980 se zřítila pergola na školní zahradě ( a nová byla postavena až v 90 letech po revoluci), v roce 1988 byla velká havárie topného systému. Mnoho dalších menších havárií a poruch obtěžovalo chod mateřské školy po celou tuto éru. Všechna tato úskalí musela řešit paní ředitelka Eva Fúrstová – Málková, která vedla školy až do roku 1990. Pod jejím vedením se zde vystřídalo mnoho zaměstnanců ( viz přehled zaměstnanců školy), některé paní učitelky zde pracují od prvních dnů až dodnes. Škola také získala svoji esteticky střídmou podobu, kterou si uchovala i po jejím odchodu do dnešních dnů. Děti se zúčastňovaly všech možných akcí jako – spartakiáda, soutěže sportovní i výtvarné, vítání občánků, různé koncerty, programy pro důchodce atd. Po celou tuto dobu vařila školní jídelna ještě pro další děti z mateřské školy Slávie, kam se jídlo denně dováželo. Budova také sloužila jako shromaždiště dětí z mateřské školy Krásný život, které se zde scházely do 8,00 hodin , kdy odjížděly do své MŠ a odpoledne se sem vracely a čekaly na své rodiče. Od roku 1990 do dnešních dnů je ředitelkou školy paní Monika Vaňková. V prvních letech svého ředitelování musela své úsilí věnovat zejména stavu budovy. Škola prošla mnoha rekonstrukcemi a přestavbami. Byla postavena nová sedlová střecha, nad hospodářským pavilonem se 4 bytovými jednotkami ( daň za velkou finanční investici). Byla osázena do té doby holá školní zahrada, vybavena byla zahradními domky a herními prvky pro děti. Proběhla výměna linolea a koberců v celé budově školy, proběhla kompletní výměna topení v celé MŠ. V letech 2010-2011 proběhla přístavby nového pavilonu pro dalších 28 dětí, došlo ke kompletní výměně nábytku ve třídách, výměně toalet dětí, vybavení tříd počítači a dovybavení školní kuchyně o nové spotřebiče ( myčky, konvektomat, nové trouby, odsavače, škrabku atd.) V dalších letech došlo ke kompletní výměně oken a dveří, byl namontován zabezpečovací a kamerový systém. Současná kapacita mateřské školy je 136 dětí. Proběhla také výrazná změna v oblasti výuky a výchovy dětí. Vznikla věkově smíšená oddělení, sourozenci a kamarádi zůstávali spolu. Třídy byly barevně označeny, rodiče dětí si mohly vybrat učitelku a třídu, která se po celou dobu pobytu dítěte v MŠ nemění. Výukové plány byly okamžitě změněny a to v duchu pozdějších zákonných změn ( rámcové vzdělávací programy ), na jejichž tvorbě se 4. mateřská škola také podílela. V letech 2000-2007, kdy byl v republice celkový nedostatek dětí a některé mateřské školy byly uzavírány, byla naše mateřská škola vždy plně obsazena až do posledního místa. Kolektiv zaměstnanců je po celou dobu stabilní a mění se pouze z důvodu odchodu zaměstnanců do starobního důchodu. Také dnes se děti mateřské školy aktivně zúčastňují veřejného života na Dobříši. Vítají občánky, dětský sbor pod vedení pana učitele Kafky vystupuje na různých akcích a soutěžích, děti z tanečního kroužku pod vedením paní Mgr. Kundrátové vystupují na akademiích a koncertech. Naše děti se zúčastňují výtvarných soutěží a výstav, setkávají se pravidelně s důchodci, vítají nové dobříšské občánky, spolupracují se základními i specializovanými školami, klinickou logopedkou a Střediskem výchovné péče v Příbrami. Provozní doba - www.spokojenaskolka.cz
RESTAURACE U BOHUSLAVŮ, s.r.o. - ID 98249616 - Garantovaný záznam
náměstí 5. května 114/4 , Čelákovice, 250 88
U Bohuslavů, Restaurace a řeznictví “U Bohuslavů“ je rodinná restaurace s dlouholetou tradicí. Založení se datuje na rok 1907, kdy restauraci založil hostinský a řezník Karel Bohuslav se svojí ženou Annou. Od doby založení až po současnost, zde stále působí rodina Bohuslavova. Restaurace je zaměřena na českou domácí kuchyni, která se snaží čerpat z kvalitních lokálních surovin. Provozní doba: restaurace PO 10:00-23:00 hod. ÚT 10:00-23:00 hod. ST 10:00-23:00 hod. ČT 10:00-23:00 hod. PÁ 10:00-24:00 hod. SO 10:00-24:00 hod. NE 10:00-22:00 hod.
TJ SLAVOJ Pacov, z.s. - ID 96839553 - Garantovaný záznam
Sídliště Míru 804 , Pacov, 395 01
Atletika Pacov. Provozní doba: www.atleti-pacov.cz.
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE MĚSTA SVITAVY - ID 97351100 - Garantovaný záznam
Máchova alej 293/1 , Svitavy , 568 02
Dějiny svitavského muzejnictví se začaly psát až v roce 1894. Začalo se s málem, ale sbírky postupně narůstaly. Když ale muzejní budova byla v 60. letech 20. století v havarijním stavu, muzeum o podstatnou část svých sbírek přišlo. Cesta od výstavních síní, přes muzeum dělnického hnutí k obnovenému městskému muzeu a galerii nebyla jednoduchá. Provozní doba: červenec-srpen PO Zavřeno ÚT 09:00-17:00 hod. ST 09:00-17:00 hod. ČT 09:00-17:00 hod. PÁ 09:00-17:00 hod. SO 09:00-17:00 hod. NE 09:00-17:00 hod. září-červen PO Zavřeno ÚT 09:00-12:00 13:00- 17:00 hod. ST 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. ČT 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. PÁ 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. SO 13:00-17:00 hod. NE 13:00-17:00 hod.
RESTAURACE KOČÍ DOKSY - ID 91594428 - Garantovaný záznam
Ke Klůčku 993, Doksy, 472 01
Otevírací doba: Po - Ne: 10.30 - 21.30 hod. Provozujeme moderní restauraci v Doksech v blízkosti Máchova jezera. S kapacitou restaurace 60 míst, a zahrádkou se 60ti místy. Vhodné pro uspořádání firemních večírků, rodinných oslav, svateb, rautů. Parkoviště, zahrádka, dětský koutek, hřiště.
MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA - ID 93940787 - Garantovaný záznam
Hradní 642/1 , Boskovice, 680 01
Od roku 1905 je muzeum nedílnou součástí života Boskovic. Muzejní spolek i vlastní muzeum bylo založeno skupinou nadšenců kolem PhMr. Františka Lipky, MUDr. Karla Snětiny a učitele Františka Tichého. Již před vlastním založením sbírali archeologické, národopisné, přírodovědné a historické památky. Muzeum i sbírky našly útočiště v zatím nepotřebných místnostech nového gymnázia. Město současně muzeu převedlo zemskou dotaci a 24. 6. 1906 došlo k zpřístupnění první muzejní místnosti. Sbírkový fond muzea představoval v souladu s tehdejšími sbírkotvornými tendencemi soubor nejrůznějších předmětů od archeologických přes národopisné po archivní památky. Hlavní odbornou činnost tehdy tvořil archeologické výzkumy, jimiž se proslavili zejména František Lipka a Karel Snětina. V r. 1907 došlo při stavbě železnice do Velkých Opatovic v trati Lipníky k objevu velkého sídliště z doby bronzové. Ve stejném roce zahájil Snětina výzkumy na keltském oppidu na Starém Hradisku u Protivanova. Výzkumy na Starém Hradisku se protáhly až do počátku třicátých let a tam nalezené předměty patří k tomu nejcennějšímu ve vlastnictví nynějšího Muzea regionu Boskovicka. Archeologické nálezy tehdy učiněné byly náležitě publikovány v odborném tisku a přinesly muzeu uznání i za hranicemi regionu. Provozní doba: PO 10:00-17:00 hod. ÚT 10:00-17:00 hod. ST 10:00-17:00 hod. ČT 10:00-17:00 hod. PÁ 10:00-17:00 hod. SO 13:00-17:00 hod. NE 13:00-17:00 hod.
MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA V BLOVICÍCH - ID 90984743 - Garantovaný záznam
Hradiště 1 , Blovice, 336 01
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, sídlí od r. 2000 v památkově chráněném objektu pseudogotického zámku Hradiště. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti v roce 2002, kdy bylo slavnostně otevřeno. Muzeum vlastní sbírky archeologické, etnografické, umělecko průmyslové, výtvarné a literárněhistorické. Stálé expozice jsou zaměřené na zakladatele muzea Františka Raušara, měšťanstvo, lidovou architekturu, lidový kroj a šlechtický interiér. Připravují se expozice věnované vývoji regionu jižního Plzeňska od nejstarších dob po současnost. Celoročně se v muzeu pořádají výstavy ze sbírkového fondu muzea, výstavy výtvarného charakteru a z dalších oborů. Důležité místo zde má nově vybudovaná knihovna s bohatým muzejním fondem, přístupná badatelům a nejširší veřejnosti. Součástí zámku je kaple sv. Ondřeje, postavená v 2. polovině 19. století Hanušem Kolovratem, nejvýznamnějším majitelem někdejšího hradišťského panství. Zámek obklopuje rozsáhlý park v anglickém stylu, lemovaný protékající řekou Úslavou. Za zmínku stojí nedaleké pískovcové barokní sousoší Ukřižovaného z roku 1727 a socha svatého Michaela z roku 1748, ke kterým lze dojít cestou ze zámeckého parku. Provozní doba 1.10. - 30.4. PO Zavřeno ÚT 09:00-15:00 hod. ST 09:00-15:00 hod. ČT 09:00-15:00 hod. PÁ 09:00-15:00 hod. SO 09:00-15:00 hod.
Trans World Hotels & Entertainment, a.s. - ID 94572205 - Garantovaný záznam
Česká Kubice 64 , Česká Kubice, 345 32
American Chance Casinos (ACC) je divize kasin ve společnosti Trans World Hotels & Entertainment (TWHE), české dceřiné společnosti Trans World Corporation (TWC), která sídlí ve Spojených státech. S historií z roku 1995 společnost vlastní a provozuje tři kasiny, které se nacházejí v České Kubici, na Hatích a v Dolním Dvořišti v České republice v blízkosti hranic Německa a Rakouska. ACC nabízí svým zákazníkům jedinečný zážitek z kasina a snaží se nabídnout zábavné a nezapomenutelné herní zážitky s profesionálními službami v přátelské atmosféře. Společnost se pyšní efektivním řízením svých kasin a v souladu se všemi právními předpisy a etickými hledisky.
PENZION SKLEP - ID 99308309 - Garantovaný záznam
Jezeřany-Maršovice 331, Loděnice u Moravského Krumlova, 671 75
Provozní doba sklep PO 15:00-21:00 hod. ÚT 15:00-21:00 hod. ST 15:00-21:00 hod. ČT 15:00-21:00 hod. PÁ 15:00-23:00 hod. SO 15:00-23:00 hod. NE 10:00-12:00 15:00-21:00 hod. Nabízíme Vám ubytování v novém penzionu a posezení ve zrekonstruovaném klenutém sklepě. Penzion Sklep se nachází v obci Jezeřany-Maršovice, která leží cca 30 km jižně od Brna. Obcí vede vinařská stezka a v okolí se nachází celá řada pamětihodností.
PENZION SLOVANKA - ID 96658836 - Garantovaný záznam
Velká Úpa 223, Pec pod Sněžkou, 542 21
Penzion Slovanka je zrenovovaný dřevěný dům bývalého starosty samostatné obce Velká Úpa Josefa Richtera, postavený asi v roce 1930 v dolní části Schneiderovy stráně, jen kousek od centra Velké Úpy. Z někdejšího stavení se do dneška zachovalo krásně zrestaurované roubení v přízemí domu.
MĚSTSKÉ MUZEUM Nové Město nad Metují - ID 94234501 - Garantovaný záznam
Na Zadomí 1226 , Nové Město nad Metují , 549 01
Městské muzeum sídlí ve staré dělostřelecké baště ze 16. století, v unikátní uličce Na Zadomí, která umožňuje obejít celé náměstí z vnější strany a pokochat se krásnou vyhlídkou. V přízemí muzea se nachází expozice barokní lékárny Milosrdných bratří, Měšťanský betlém Jarmily Haldové a vybrané předměty z depozitáře. V prvním poschodí si mohou návštěvníci prohlédnout historickou a přírodovědnou expozici s živými zvířaty, sál řemesel a soukromou sbírku hodinek Prim vyrobených v závodech Chronotechna Nové Město nad Metují a Štenberk. Provozní doba: květen-září PO Zavřeno ÚT 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. ST 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. ČT 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. PÁ 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. SO 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. NE 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. říjen-duben PO Zavřeno ÚT 10:00-12:00 12:30-16:00 hod. ST 10:00-12:00 12:30-16:00 hod. ČT 10:00-12:00 12:30-16:00 hod. PÁ 10:00-12:00 12:30-16:00 hod. SO 10:00-12:00 12:30-16:00 hod.
MIGHTY SHAKE ZNOJMO o.s. - ID 97462786 - Garantovaný záznam
Horní náměstí 137/4 , Znojmo , 669 02
Provozní doba - www.mighty-shake.com
RESTAURACE A PIZZERIE SAHARA - ID 93182499 - Garantovaný záznam
Šardice 490, Šardice, 696 13
Provozní doba PO 11:00-22:00 hod. ÚT 11:00-22:00 hod. ST 11:00-22:00 hod. ČT 11:00-22:00 hod. PÁ 11:00-24:00 hod. SO 11:00-24:00 hod. NE 11:00-22:00 hod. Nacházíme se v centru slovácké vesnice Šardice, obklopenou nádhernou krajinou, nazývanou Moravské Toskánsko. V klidné atmosféře naší restaurace si pochutnáte na vynikající pizze italské receptury, čerstvých obědových salátech stejně jako na klasické české kuchyni nebo poledních menu. Jsme připraveni k pořádání rodinných oslav, večírků, třídních oslav nebo smutečních hostin ve dvou oddělených saloncích o kapacitě až 35 míst. V období od jara do podzimu je otevřena dvorní část restaurace s vyžitím pro děti. Pro turisty ubytované v místních penzionech vinných sklepů může být zajímavá nabídka rozvozu čerstvě připravené pizzy, stejně tak jakéhokoliv jídla z naší nabídky.
ZIMNÍ STADION ZNOJMO - ID 93521246 - Garantovaný záznam
Dvořákova 2922/16 , Znojmo , 669 02
Stadion byl postaven v roce 1970 a zastřešen v roce 1977. Kapacita je 5500 míst. Velikost ledové plochy 58 x 30 m. Nachází se severozápadním okraji středu města, v blízkosti hlavního průtahu Praha - Vídeň. Rozlehlá hala se dvěma velkými tribunami, kratší stěny jsou prosklené, střecha je z montované konstrukce. Za hlavní tribunou, která je celá k sezení, je zázemí pro hostující tým, restaurace a kanceláře klubu. Vedlejší tribuna je ve spodní části k sezení, horní část má sektory ke stání. Za brankou směrem k parkovišti je nízký sektor k sezení a sektor hostí na stání, za druhou brankou je prosklený Sportbar, ze kterého je možné sledovat dění na ledě, a zázemí domácího týmu. Prostory VIP a pro novináře jsou umístěny v prosklených lóžích nad hlavní tribunou. U stropu na obou delších stěnách stadionu jsou umístěny kabiny pro kamery, komentátory, reportéry, prostory pro techniky a obsluhu televizní kostky. Informační vybaveni Stadion je vybaven jedním z nejmodernějších zobrazovacích zařízení v republice (od podzimu 2003). Osmiboký hranol zavěšený nad středem ledové plochy obsahuje čtveřici velkoplošných obrazovek a čtveřici informačních panelů. Občerstvení a restaurace: V rozích stadionu jsou stánky s občerstvením. V útrobách tribuny je umístěna restaurace, do které je ovšem vstup pouze zvenčí. Na jedné z kratších stran stadionu je prosklený Sportbar, který je přístupný i v době utkání. Provozní doba veřejné bruslení PO 16:00-17:00 hod. ÚT Zavřeno ST Zavřeno ČT 16:00-17:00 hod. PÁ Zavřeno
ZO ČSOP Pacov - ID 96810832 - Garantovaný záznam
Antonína Sovy 541 , Pacov, 395 01
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme cca 7000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Za sebou máme již více než 35. let činnosti; ČSOP byl založen na podzim roku 1979.
Mateřská škola Ruda nad Moravou - ID 92568549 - Garantovaný záznam
Dlouhá 195 , Ruda nad Moravou, 789 63
Mateřská škola postavená v roce 1942 se nachází blízko středu vesnice a je obklopena zahradou přístupnou přímo z budovy. Zahrada je rozčleněna na herní prostory. Naleznete zde dvě pískoviště a bazén. Nově vybudovaný dřevěný altán z příspěvku Obce Ruda nad Moravou slouží jako domeček na hračky, ale také jako přístřešek pro úkryt dětí před sluncem či deštěm. Všechny aktivity tak mohou být přesunuty na čerstvý vzduch od jara do podzimu. Zahrada je opatřena stoly s lavicemi, prolézačkami a skluzavkami a malým dřevěným domečkem. V druhé části zahrady se nachází dopravní hřiště, které bude ve spolupráci se zřizovatelem dokončení rekonstrukce sloužit nejen našim dětem, ale také ostatním okolním školám. Přírodní ráz zahrady tvoří také kopec, který slouží v zimě k bobování a lyžování i k volnému zdolávání této překážky. Vzrostlý smrk poskytuje v horkých dnech ochranu před sluncem. Vydlážděný chodník a asfaltové hřiště před budovou slouží k jízdě na koloběžkách a k výtvarným činnostem. Škola se skládá ze dvou budov. Jedné jednopodlažní a druhé dvoupodlažní. Vstup do budovy mateřské školy je ze zahrady. V přízemí školy za vstupní chodbou se nachází šatny všech tří tříd. Každé dítě má svou skříňku opatřenou značkou. V nové budově se nachází třída Pomněnek. Ve staré budově mají v přízemí třídu Berušky a v patře Žabičky. Každá třída má svou jídelnu, hernu, ložnici, umývárnu s toaletami a sprchovým koutem. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení jsou přizpůsobeny požadavkům odpovídajícím počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a jsou estetického vzhledu. Provozní doba PO 06:20-16:15 hod. ÚT 06:20-16:15 hod. ST 06:20-16:15 hod. ČT 06:20-16:15 hod. PÁ 06:20-16:15 hod.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Blatná - ID 90781727 - Garantovaný záznam
Nerudova 821 , Blatná, 388 01
Sportovní rybaření na Blatensku má již devadesátiletou tradici – první sportovní Rybářský klub byl založen v roce 1922. Již v prvopočátcích existence postupně získal do pronájmu a převzal do vlastní péče úseky toků Smoliveckého a Závišínského potoka i řeky Lomnice. V dalších letech došlo k poklesu zájmu o fungování rybářského spolku, až vše vyvrcholilo v roce 1931 zastavením činnosti klubu. Rybolov na zdejších vodách přišel opět do rukou soukromých zájemců. Obrat k lepšímu nastal v roce 1937, kdy byla činnost klubu obnovena. Podařilo se i zvětšit rybářské revíry, takže celková délka povodí obhospodařovaného sportovními rybáři, činila již více než 17 km. Členská základna se rozrostla z původních 35 členů v roce 1922 na téměř 330 členů v roce 2001 včetně 60 dětí zapojených ve 3 rybářských kroužcích. Za jedno z nejdůležitějších období života místní organizace českého rybářského svazu v Blatné lze považovat stavbu komplexu sádek, vybudování rybníka Naděje v zámeckém parku či rybníka Řečického, jehož stavba byla v roce 1980 narušena povodní, která protrhla hráz. Přesto byl rybník dokončen již v roce 1983. Místní organizace obhospodařuje dnes přibližně 20 hektarů vodních ploch, a to i přesto, že od roku 1990 navrátila v rámci probíhajících restitučních řízení 12 rybníků jejich původním majitelům. Tento plošný potenciál umožnil přejít z dvouletého produkčního cyklu chovu ryb na cyklus tříletý, což se nutně pozitivně odráží v kvalitě a velikosti ryb nasazovaných do sportovních revírů. V popisu revíru můžeme nalézt celkem 3 sportovní revíry, které obhospodařuje MO ČRS Blatná: pod číslem 421031 – Lomnice 2 – vlastní úsek řeky Lomnice, 421032 – Lomnice 3 – rybník Parkový v k.ú. Blatná a 423025P – Lomnice 2 pstruhová. V rámci společného hospodaření Jihočeského územního svazu nepatří mezi největší místní organizace počtem svých členů, ale bezesporu mezi nejaktivnější a nejproduktivnější. Příkladem i důkazem budiž členství členů v krajských orgánech (Jihočeský územní výbor), stejně jako hodnocení delegátů JčÚV na výročních členských schůzích a na každoročních závěrečných prověrkách hospodaření. Organizace má dobré kontakty i se sousedními MO Mirotice, Mirovice, Strakonice, Vimperk, Týn nad Vltavou, Písek atd., kam pravidelně dodává kvalitní a oblíbenou rybí násadu. Rybářské kroužky navštěvuje každoročně přibližně 60 dětí do 15 let a 20 mladých rybářů do 18 let. K bohatému zarybnění a dosahování dobrých úlovků bylo nutno postupně také zvyšovat produkci kvalitní rybí násady založením skutečného hospodaření se zaměřením na převážnou produkci kapra. Do rybářských revírů obhospodařovaných MO ČRS Blatná je nyní každoročně prakticky pravidelně nasazováno minimálně 15.000 ks rybí násady. Provozní doba - www.rybsvaz.cz
Dům dětí a mládeže Blatná - ID 95205828 - Garantovaný záznam
Palackého 652 , Blatná, 388 01
Dům dětí a mládeže Blatná nabízí řadu zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Dále pořádá různé kurzy, soutěže, výlety, besedy, vzdělávací akce, soustředění kroužků a letní tábory. Najdete nás v Blatné, Palackého ulice 652 - v zahradě, hned vedle podniku Tesla Blatná, vchod kolem pekařství. Náš kolektiv je tvořen 3 interními a průměrně 27 externími pracovníky a také množstvím dobrovolných pracovníků z řad rodičů a přátel DDM. Provozní doba - www.ddmblatna.cz
Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice - ID 96313578 - Garantovaný záznam
Hradecká 390, Nová Bystřice, 378 33
Pátráme-li po historii školství v Nové Bystřici, musíme začít rokem 1661, kdy byla na zámku zřízena jednotřídní škola. Ta byla v roce 1784 změněna na dvoutřídní a v roce 1827 - pod správou a řízením církve - ve školu trojtřídní. Velmi zajímavé jsou údaje o počtu dětí, které v roce 1862 na Novobystřicku žily: 516 dětí v Nové Bystřici, 101 v Albeři, 37 v Rajchéřově, 46 v Romavě, 127 v Peršláku (nyní Novém Vojířově), 44 v Artolči (dnes Artolci), 56 v Dobré vodě a 56 v Hradišti a Potočné. Celkem tedy 983 dětí, což je na dnešní dobu číslo téměř neuvěřitelné. Plat učitele činil tehdy 210 zlatých ročně, plat podučitele pak 136 zlatých ročně. Záznamy říkají, že roku 1875 byla založena měšťanská škola v dnešní Švermově ulici - bohužel však chybí jakékoliv upřesnění, takže ani nevíme, kde přesně tato škola stála. Roku 1875 byla založena v zámku také odborná škola tkalcovská. Dále také víme, že v bývalém Klubu mládeže, nyní prázdném objektu ve Vídeňské ulici, byla před 1. světovou válkou židovská synagoga a také židovská škola. Historie současné školní budovy se začíná psát rokem 1903. V tomto roce byla dokončena původně pouze německá škola, jejíž výstavba trvala tři roky a v níž bylo místo pro 10 obecných tříd, 6 měšťanských tříd a jednu tělocvičnu. O vývoji českého školství však v době do vzniku ČSR, tedy do roku 1918, není příliš dokladů. „Již za Rakouska byli v Nové Bystřici praví charakterové, kteří vždy a všude hlásili se k svému českému původu. Byli to pánové Krupica, Dražan a Pospíšil. Ihned po vydání zákona č. 189 ze dne 3. dubna dorozuměl se s p. Č. Pospíšilem a J. Dražanem pan učitel T. Vl. Sládek, znamenitý menšinový pracovník z Jindřichova Hradce, žádaje o soupis všech českých rodičů a je-jich dítek, která musela navštěvovati školu německou. V měsíci červenci 1919 provedli tito předběžný zápis do české školy, jehož výsledek byl uspokojivý. Byla ihned podána žádost k zemské školní radě v Praze III o povolení české školy. P. učitel T. Vl. Sládek osobně do Prahy jel, by podniknutý krok byl urychlen. Výnosem zemské školní rady v Praze čís. II 1714/6 a i 1919 Č.z.š.r.86 299 a i 1919 dne 4.října povolena v Nové Bystřici česká, zemská, obecná škola národní dle zákona z 3.dubna 1919 č.189. Velkou chybou bylo, že nemohla se česká škola otevříti hned na začátku školního roku 1919/20. Nutno bylo vyčkati povolení školy. Následkem toho šli někteří zpět do německé školy, ostatní stávkovali, čekali na otevření české školy. Když byla povolena škola, nebylo učitele. Školství ucítilo kruté následky světové války. Mnoho učitelů padlo, mnoho učitelů po válce šlo do výslužby. Prvním správcem školy byl jmenován Ludvík Bednář, výnosem zemské školní rady v Praze… Od 10. XII. 1919 do 15. IX. 1920 jako správce zdejší školy… 13. prosince byla úředně odevzdána jedna třída a jedna kancelář v budově německé obecné školy v přízemí k užívání pro českou školu. V pondělí dne 15. prosince 1919 byl velký svátek pro zdejší českou menšinu, došlo k otevření české školy… 15. prosinec 1919 zůstane památným dnem v historii naší české školy a menšiny. První vyučovací den byl v úterý 16. prosince 1919. Tak jako se postaral p. učitel T. Vl. Sládek o povolení české školy, taktéž pamatoval na začátky vyučovací … takže se mohlo ihned začíti řádně pracovati.“ Školní obvod tvořily obce Nová Bystřice, Albeř, Klášter a Grambach. Zapsáno bylo celkem 23 dětí, z toho 11 chlapců a 12 dívek, na konci roku byl však poměr obrácený – 12 chlapců (3 chlapci se přistěhovali a 2 odstěhovali) a 11 dívek (1 dívka se přistěhovala a 2 odstěhovaly). Výuky náboženství se ujal místní děkan Josef Bartoš, výuka ženských ručních prací byla prozatím svěřena Marii Krejčové z Nové Bystřice. Obě školy - německá a česká - od 15. 12. 1919 působily v jedné budově. Nutno však dodat, že drtivá většina zdejšího obyvatelstva byla až do roku 1945 německé národnosti. V roce 1924 byla pro české děti zřízena druhá třída (zapsáno bylo 47 dětí), v roce 1926 pak byla zřízena i česká škola měšťanská (obecná škola měla ve dvou třídách 37 dětí, měšťanská pak ve dvou třídách 46 žáků). V roce 1929 pak bylo povoleno zřízení jednoročního učebního kurzu – tedy vlastně čtvrté třídy měšťanské školy. Pod správu školy v tomto roce přešla i nově zřízená mateřská školka, takže česká škola měla celkem již 7 tříd – jednu mateřskou, dvě obecné a čtyři měšťanské. V roce 1936 pak byla mateřská školka přestěhována do budovy Sládkova Národního domu (dnešní České spořitelny na náměstí). V roce 1938 pak pan ředitel Vybíral zaznamenal: „Kroniku tuto končím krátkým vylíčením událostí od 12. září 1938… Nová Bystřice byla v 6. pásmu mezi obcemi jindřichohradeckého okresu, jež byly obsazeny říšskou armádou v sobotu dne 8. října 1938. Obsazením zanikla státní obecná a měšťanská škola s československým jazykem vyučovacím i se školou mateřskou. Při zániku měla 2 třídy školy obecné a 4 třídy školy měšťanské, 1 oddělení mateřské školy. Byla po léta budována s láskou a obětmi. Naposledy bylo na škole vyučováno v pátek dne 7. října 1938, den před zabráním Nové Bystřice, za účasti 11 dětí. Na škole zůstali v ten čas pouze ředitel a učitelka domácích nauk Marie Francová. 2 učitelé byli mobilisováni, ostatní přikázáni službou na školy v okolí, 2 učitelky nemocny. Dne 8. října obsazeny česká škola i Sládkův Národní dům Němci. „Noc táhne nad lidem mým…“ „A přece nesmíme ani my, ani lid nám uloupený zahynout, než se rozední.“ V závěru 2. světové války byly ve škole dva lazarety Rudé armády, a tak po válce byla výuka zahájena 2. července 1945 již v ryze české škole. Do školy chodilo 62 dětí a vyučování bylo ukončeno již 12. července. V závěru měsíce pak nový správce školy Antonín Veselý provedl zápis pro nový školní rok. Bylo zapsáno 40 dětí do školy mateřské, 256 dětí do školy obecné a 234 dětí do školy měšťanské. Obecná škola tehdy měla v pěti ročnících 6 tříd (ve dvou prvních třídách mělo 72 žáků jednu učitelku – žáci měli střídavé vyučování), měšťanská pak ve třech ročnících 6 tříd + kurz. Počet dětí prudce stoupal a škola se potýkala s velkým nedostatkem učitelů. O tom, jak rychle narůstal počet žáků v dalších letech svědčí údaj ze školního roku 1961/1962 - 22 tříd, 731 žáků (nejvíc v celé historii školy), ale taky 30 učitelů a 2 vychovatelky. Na škole tehdy učilo včetně ředitele školy a jeho zástupce pouze 11 mužů! Počet dětí ale začal postupně pomalu klesat, takže například v roce 1983 jsme měli 524 žáků, v roce 1993 pak 420 žáků. V roce 1996 sice stoupl počet školáků na 431, ale hned 2 roky poté poklesl na 395. Nejméně dětí měla škola v roce 2010 – pouze 330. V posledních letech se počet žáků navštěvujících naši školu pohybuje okolo 350. Díky přízni obce doznala velkých změn i sama školní budova. Za zmínku jistě stojí generální přestavba v roce 1980, nová přístavba se šatnami, odbornými učebnami a byty v roce 1995, v roce 1998 pak úpravy prostor pro bezbariérový přístup do přízemí školy, v témže roce rekonstrukce školní kotelny na plynovou, v roce 2000 rekonstrukce školní tělocvičny a úprava prostor u Hradecké ulice pro využití v době velké přestávky i mimo vyučování, v roce 2001 vybudování výtahové plošiny pro zdravotně postižené žáky a rekonstrukce jazykové učebny. V roce 2004 se uskutečnila půdní vestavba a byla vyměněna střecha školy, v roce 2005 pak byla vyměněna všechna okna a škola byla nově omítnuta. V roce 2009 byla nově zrekonstruována školní jídelna. Od roku 2010 jsme postupně pořídili do všech tříd výškově stavitelné lavice a všechny učebny vybavili interaktivními tabulemi a novým nábytkem. Zmínit musíme i celkovou rekonstrukci mateřské školy včetně zahrady pro děti MŠ. Některé z uvedených akcí byly organizovány a zajišťovány přímo pracovníky školy, protože na hlavních projektech z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost a z Regionálního operačního programu jsme získali více než 7 miliónů korun. Provozní doba - www.zs.novabystrice.cz
Vídeňská 306, Nová Bystřice, 378 33
Lipan podhorní patří k původním druhů ryb žijícím v podhorských tocích, který patří také k rybářsky atraktivním druhům. Zejména jeho lov na titěrné umělé mušky patři k vrcholům rybářského umění. Vlivem různých negativních antropogenních vlivů a především díky predačního tlaku kormorána došlo na přelomu tisíciletí k téměř likvidaci jeho populací v poměrně rozsáhlých úsecích vodních toků. Zejména byly postiženy toky, které v zimě nezamrzají díky výstavbě přehradních nádrží a výrobě elektrické energie. Díky změně legislativy je od roku 2014 možné již kormorány účinně plašit a proto se JčÚS ČRS rozhodl investovat prostředky na obnovu populací lipana. Jako první byla přijata opatření na ochranu generačních ryb v tocích (ochrana trdlišť zákazem rybolovu a brodění, zvýšení zákonné míry na 40 cm, povinné používání háčků bez protihrotu), dále se počítá s masivním vysazováním násady v různých věkových kategoriích a také investování prostředků do ochrany lipanů v tocích. Cílem je nastartovat přirozenou reprodukci. Provozní doba - www.crscb.cz
Základní škola a mateřská škola Okrouhlice - ID 99776306 - Garantovaný záznam
Okrouhlice 59, Okrouhlice, 582 31
Základní škola patří do tzv. sítě zdravých škol. Škola dále nabízí řadu zájmových kroužků - angličtina, sportovní - fotbal, keramický kroužek, tradiční týdenní ozdravný pobyt v Orlických horách. V září tohoto roku také výuka hry na hudební nástroje a zpěvu (jedná se o detašované pracoviště ZUŠ Lipnice nad Sázavou). Mateřská školka v průběhu roku nabízí pro předškoláky kroužek angličtiny, práce na pc, kroužek "hrajeme si se slovíčky" a také kroužek "předškoláček". Bližší informace o aktuálním dění naleznete na našich webových stránkách.
Penzion U Josefa v Merklíně - ID 99521091 - Garantovaný záznam
1. máje 92 , Merklín u Přeštic, 334 52
Penziony, ubytování v soukromí, penzion, kapacita 50 lůžek, WIFI připojení, možnost stravovávní, tenisové kurty, bowling, šipky , stolní fotbal, kulečník , posilovna , bazén, sauna, možnost pořádání firemních akcí, teambuildungů, školení, ... Restaurace , restaurace , kapacita 90 míst Provozní doba PO 10:00-22:00 hod. ÚT 10:00-22:00 hod. ST 10:00-22:00 hod. ČT 10:00-22:00 hod. PÁ 10:00-22:00 hod. SO 10:00-22:00 hod. NE 10:00-22:00 hod.
Lidická tř. 1138/191 , České Budějovice 7, 370 07
V roce 2017 začal Jihočeský územní svaz ČRS s rozsáhlou rekonstrukcí rybářské stráže s cílem výrazně zlepšit dodržování rybářského práva a pořádek na březích našich revírů. Je prokazatelné, že zhruba 1-2% rybářů se dopustí závažného přestupku za nějž je zadržena povolenka a cca 10% rybářů páchá méně závažné přestupky řešené vysvětlením na místě. Mezi rybáři jsou i tací, kteří verbálně útočí na rybářskou stráž při výkonu funkce, jsou vulgární a odmítají se podrobit kontrole. Někteří, zejména ti, kterým byla zadržena povolenka nebo zapsán přestupek do povolenky si následně stěžují na postup a chování rybářské stráže. V rámci objektivity musíme konstatovat, že též někteří členové rybářské stráže se nechovají tak, jak bychom si jako navrhovatelé rybářské stráže představovali. Přijali jsme proto etický kodex rybářské stráže JčÚS ČRS. Všechny rybáře bychom chtěli požádat, aby respektovali členy rybářské stráže jako úřední osoby, chovali se k nim slušně a s respektem. V případě, že by se některý člen rybářské stráže nechoval v souladu se zákonem a s etickým kodexem, je právem každého rybáře podat na takovéto chování stížnost. Již dva roky probíhá hodnocení činnosti jednotlivých členů rybářské stráže s cílem vyhodnotit, kteří členové dělají svou práci v rozporu s požadavky na ně kladenými. S takovýmito členy se budeme muset v budoucnu zřejmě rozloučit Provozní doba - www.crscb.cz
Dobrovodská 717/14b , České Budějovice 1, 370 01
První písemné záznamy o zakládání rybníků a o rybničním hospodaření v českých zemích jsou z 11. a 12. století. Nejstarší rybníky patřily klášterům, hlavní chovnou rybou byl i kapr (především pro svou vysokou životnost, dobré výsledky v rozmnožování, relativně rychlý růst a velmi dobré přežívání, navíc také vysokou kvalitu svého masa); s žádnou jinou rybou nebylo možno dosáhnout takových výsledků.Vedle klášterů byly rybníky ve 13. století i součástí feudálních panství, doba od poloviny 14. století pak už je počínající etapou výrazného rozvoje rybníkářství. Císař Karel IV. podporoval výstavbu rybníků, zdokonalila se jejich stavební technologie, rybníkáři se pouštěli i do budování rozlehlých nádrží, což dosvědčují v té době vzniklé rybníky Dvořiště, Holná či Velký rybník u Doks (dnešní Máchovo jezero). Karel IV. zřizoval rybníky nejen z prostředků královské komory, ale přikazoval je také stavět stavům a městům s cílem dát lidem hojnost ryb. Některé rybníky v oné době vznikaly nejen z potřeb rybochovných, ale také jako řešení vodohospodářských problémů (např. meliorace bažinatých oblastí). Přes výstavbu několika velkých rybníků byly tehdy budovány především rybníky menší, stavebně nenáročnější. Postupem času rybníkáři zjistili, že lepších produkčních výsledků se dosahuje v rybnících vybudovaných na úrodných půdách. To přineslo přesun výstavby nádrží do Polabí a jiných nížinných oblastí. V oné době se stavěly rybníky jen jednotlivé, nikoliv pozdější rybniční soustavy. V pozadí stála primitivní chovatelská praxe, kdy do rybníku se vysazovaly matečné (generační) ryby, které se vytřely a zůstaly zde pět, většinou však šest let. Vytřený plůdek mezitím odrůstal, matečný kapr se každým dalším rokem znovu vytíral a zakrátko byl rybník z nedostatku potravy přeplněn podvyživenými a tedy malými rybami různých ročníků. S vodou navíc do rybníka vstupovaly plevelné ryby a především štiky, které na druhé straně obsádku vyžíraly. Počátek 15. století znamenal v rybníkářství kvalitativní obrat. Do praxe totiž vstoupila metoda odděleného chovu plůdku, násady a tržního kapra, což obratem přineslo významné zvýšení hektarové produkce. Politicky neklidná válečná doba spolu s husitským revolučním hnutím sice rozvoj rybníkářství zbrzdila, ale jen na čas. Zlatý věk rybníkářství začal v českých zemích koncem 15. a pokračoval po celé 16. století. V té době dochází k bouřlivé výstavbě rybníků, ty jsou pokládány za velmi výnosné investice a proto se v jejich budování angažuje nejen šlechta, ale i svobodná města či jednotliví měšťané. Namísto individuálních rybníků se po celých Čechách, na Moravě i ve Slezsku začínají stavět celé rozsáhlé rybniční soustavy. Odhaduje se, že koncem 16. století zde existovalo kolem 25 tisíc rybníků o celkové výměře kolem 180 tisíc hektarů (tedy více než trojnásobek současného stavu). Významnou osobností konce 15. století byl Vilém z Pernštejna, který na převzatém panství Hluboká nad Vltavou začal budovat rybníky a vytvořil v jižních Čechách první ucelenou rybniční soustavu s hlavním pětisethektarovým rybníkem Bezdrev. Zhruba ve stejné době začala vznikat další velká rybniční díla a soustavy v okolí Třeboně. Prozíraví Rožmberkové zde vybudovali desítky nových velkých rybníků (např. Starý Koclířov /1491/, Ruda /1495/, Velký Tisý /1503-1505/). Vynikajícím rybníkářem v jejich službách byl Štěpánek Netolický, který vedle samotných rybníků začal v roce 1508 budovat i vodní osu třeboňské rybníkářské oblasti, 45 km dlouhou Zlatou stoku, která poté umožnila zřídit další velké rybníky - Opatovický (1510-1514), Horusický (1511-1512) či Kaňov (1515). Dalším jihočeským vynikajícím stavitelem rybníků byl Mikuláš Rutard, jehož rybniční soustava poblíž Chlumu u Třeboně patří k evropským unikátům pozdně středověkých vodohospodářských děl. Zejména odvážná stavba Staňkovského rybníka, nejhlubšího v Čechách, je dokladem jeho mistrovství. Nejznámější rybníkářskou renezanční postavou je však Jakub Krčín, regent všech rožmberských panství. Krčín byl osobností velice rozpornou, v každém případě však pro rožmberské dominium nepostradatelný svým mimořádným ekonomickým myšlením a hospodářskými zásahy, které Rožmberky posouvaly daleko před ostatní české pány. Jeho přičiněním (spolu s využitím mocenského postavení) vznikly odvážné rybniční stavby; v roce 1570 zahájil budování Nevděku (později přejmenovaného na Svět), roku 1571 následoval Spolský, 1574 rozšířil Opatovický, 1577 započal stavbu Potěšila a rozšířil Naději a Skutek, roku 1580 rozšířil Dvořiště a Záblatský, a následovaly přečetné další rybníky. Jeho životní dílo však ještě stálo před ním. Až v roce 1584 se pustil do gigantické stavby rybníka Rožmberka jako pocty svým chlebodárcům a nakonec i svého památníku. Současně s tím vyřešil průtok povodněmi ohrožované Lužnice nově budovaným rybníkem a její vodu bezpečně převedl svou Novou řekou do Nežárky. Stavba Rožmberka trval šest let, během této doby ještě rozšířil rybníky Vlkovický a Horusický. Po dokončení Rožmberka opustil Krčín rožmberské služby a zbytek svého života trávil na sedlčanském panství, kde rovněž nezahálel (mj. zde vedle dalších menších rybníků postavil i nádherný dvaapadesátihektarový Musík). Do historie zlaté doby rybníkářství v českých zemích se nesmazatelně zapsal i olomoucký biskup Jan Dubravius. Sám znalec rybničního hospodaření, v průběhu let 1535-1540 sepsal základní dílo starého českého rybníkářství, jež se pod názvem O rybnících stalo v četných překladech na staletí učebnicí evropského chovu ryb. V podstatě lze říci, že zásady tlumočené Dubraviem platí v obecné rovině dodnes. Třicetiletá válka (1618-1648), která zasáhla téměř celou Evropu, přinesla vedle ztrát na životech i nedozírné materiální škody a profesní úpadek veškeré hospodářské činnosti. Promítlo se to přirozeně i do chovu ryb. Četné rybníky byly poškozeny prokopáním hrází či zničením vypouštěcích zařízení, mnohé další pak nebyly vůbec napuštěny, neboť je nebylo čím nasadit. V druhé polovině 17. století se sice podařilo tento úpadek mírně zastavit, ale do skutečné renezance chovu ryb bylo daleko. Spíše to bylo jen jakési vytloukání klínu klínem, jak později o této době napsal vynikající rybniční hospodář Josef Šusta. V zemědělství se ve druhé polovině 18. století začala situace měnit. S růstem obyvatelstva narůstala i poptávka po potravinách, patenty Josefa II. navíc uvolnily rozvoj zemědělství, to opustilo úhorový systém hospodaření a přešlo k pevným osevním postupům a střídání plodin. Tento pokrokový nástup však rybníkářství nejen nezachytilo, naopak rybníky jako jediná rezerva pro rozšiřování zemědělské půdy začaly být vysoušeny a přeměňovány na pole a louky dávající větší užitek. Postupně tak plocha rybníků klesla na celkových zhruba 77 tisíc hektarů, tedy na méně než polovinu stavu, jaký byl v závěru 16. století. Rušení rybníků probíhalo intenzivně především v úrodných oblastech (Pardubicko, Poděbradsko, Jičínsko, Plzeňsko, jižní Morava), méně intenzivně v jižních Čechách, kde přeměnou rybníků založených na zamokřených půdách nebylo mnoho co získat. Do roku 1840 klesla výměra rybníků o dalších zhruba 40 tisíc hektarů. Nicméně vysvětlovat tento úpadek českého rybníkářství jen preferencí klasického zemědělství by nebylo objektivní. Chov ryb se totiž během dvou století propadl z pozice vysoce rentabilního a profesně zdatného odvětví v doslova extenzivní prvek celé zemědělské soustavy, který nebyl schopen konkurence. Teprve ve druhé polovině 19. století začalo docházet k mírnému pozitivnímu obratu. Stály za ním tehdejší vynikající osobnosti především z řad praktiků. Z nich je možno jmenovat třeboňského panství Václava Horáka (1815-1900), jehož hospodářské zásahy spolu s dodržováním chovatelské kázně zvýšily rybniční výnosy, a především pak ředitele třeboňského panství Josefa Šustu (1835-1914), jenž svá rybochovná patření v oblasti letnění a hnojení rybníků, přesného stanovení hustoty obsádek, výtěru kapra, chovu candáta a marény a zejména pak výživy kapra opíral o důkladné vědecké studium. Do Šustovy rybářské generace patřil I jinak mladší Theodor Mokrý (1857-1945), správce lnářského rybničního hospodářství, známý navíc I prošlechtěním nové odrůdy kapra, tzv. lnářského modráka. Za první republiky (1918-1939) se rybniční chov ryb po počátečních problémech rozvíjel celkem příznivě, vedle kaprového rybníkářství se začínaly objevovat i chovy pstruha duhového (do Evropy byla tato ryba dovezena z Kalifornie v roce 1881 a už roku 1888 se o její odchov pokoušel rybářský spolek v Kadani). V prvním desetiletí po vyhlášení republiky vznikla ve Vodňanech rybářská škola (1920) a o rok později v Praze státní rybářský výzkumný ústav, mnoho tisíc hektarů rybníků bylo rovněž zestátněno, produkce tržních ryb narůstala (v roce 1930 činila více než 3200 tun), nicméně konec tomuto slibnému rozvoji však ve třicátých letech učinila hospodářská krize. Druhá světová válka (1939-1945) pak tuto stagnaci i pozdější propad jen dotvrdila. Po válce 2. světové válce přešly rybníky do majetku státu, po organizačních peripetiích vznikl státní podnik Státní rybářství, který jednoznačně ovládal veškerý chov ryb. Skutečností je, že pod vedením této organizace byly rozpracovávány a účelně zhodnocovány nové chovatelské technologie znamenající rychlý růst produkce (v pozadí tohoto boomu ovšem stál absolutně nenasycený socialistiscký trh, který vděčně přijímal jakékoliv množství vyprodukovaných ryb). V roce 1989 bylo na území dnešní České republiky vyprodukováno zhruba 17,3 tisíce tun tržních ryb. Po roce 1989 došlo k privatizaci bývalých podniků Státního rybářství, většinově na jejich základě vznikly akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, do sektoru chovu ryb vstoupily i soukromé osoby. O současném chovu ryb na našem území pak blíže hovoří kapitola pod názvem Produkční rybářství České republiky. Provozní doba - www.crscb.cz
STUDIO POHYBU ČESKÉ BUDĚJOVICE - ID 94327143 - Garantovaný záznam
Kanovnická 390/11 , České Budějovice, 370 01
Vše pro Vaše zdraví , relax, zábavu, volný čas. Provozní doba PO 14:00-16:00 hod. ÚT 14:00-16:00 hod. ST 14:00-16:00 hod. ČT 14:00-16:00 hod. PÁ 14:00-16:00 hod.
ZO ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ VYHLÍDKA Šumperk - ID 95552544 - Garantovaný záznam
Pod Vyhlídkou ul. , Šumperk , 787 01
Český zahrádkářský svaz sdružuje ve svých řadách převážně pěstitele amatéry, kteří bývají zpočátku vybaveni jen minimem potřebných pěstitelských znalostí. Proto se ČZS od počátku své existence stará o dostatek odborných a především ověřených informací pro své členy. Poskytování informací členům vychází z dlouholeté tradice, a nepochybně předcházelo vzniku ČZS, neboť prvotním důvodem sdružování v různých pěstitelských spolcích, které stály u zrodu Svazu byla právě výměna a získávání znalostí. Systém poskytování odborných informací v rámci celého Svazu vyústil v ucelený a dobře propracovaný program Odborné výchovy, který je koordinován komisí odborné výchovy ČZS a navazuje na výchovu mládeže řízenou komisí pro práci s mládeží. školení Školení odborných instruktorů ČZS, Boskovice 2009 Mnozí naši členové se díky své snaze po vzdělání stali natolik zkušenými, že jejich znalosti a dovednosti dosahují profesionální úrovně, a tak máme ve svých řadách mnoho špičkových pěstitelů, ale i šlechtitelů ovoce, zeleniny a především okrasných květin. Někteří se stávají Odbornými instruktory a předávají své znalosti dalším členům formou přednášek, nebo v odborných poradnách a nezřídka přispívají v našem diskusním fóru. Sami získávají nové informace při oblastních školeních, které bývají mnohdy otevřeny i zahrádkářské veřejnosti. Jiní předvádějí své pěstitelské dovednosti na zahrádkářských výstavách a sdružují se ve specializovaných základních organizacích, kde si vyměňují nejen své zkušenosti, ale mnohdy jinak nedosažitelné druhy a odrůdy rostlin. Provozní doba - www.zahradkari.cz/zo/vyhlidkaspk
TJ Šumperk, z.s. - ID 89764834 - Garantovaný záznam
Žerotínova 1691/55 , Šumperk, 787 01
Nabídka soustředění TJ Šumperk Vám nabízí možnost uspořádání sportovních soustředění v areálu Tyršova stadionu v Šumperku, jehož součástí je řada sportovišť. Provozní doba: www.tjsumperk.cz
FBC ASPER ŠUMPERK o.s. - ID 90696514 - Garantovaný záznam
Šmeralova 766/4, Šumperk , 787 01
Sportem ke zdraví a dobré pohodě. Provozní doba - www.asper.banda.cz .
TJ SLAVOJ Třešť - ID 90309563 - Garantovaný záznam
Jungmannova 1277/1, Třešť, 589 01
Fotbal se v Třešti začal rozvíjet až po první světové válce, tj. kolem roku 1920. Podle vyprávění přinesl kopanou do města třešťský rodák František Bartoš, který jako učeň sedlářský již v roce 1919 hrával fotbal v Jihlavě. Jaký to ale byl fotbal? Bylo to jakési čutání do míče. Hlavně se kopalo na bránu. Hrálo se na pláckách „Na Hejbalce“, „Nad Chalupami“, „Na Kanále“ i „V Chalupách“. První skutečný fotbal hráli zde vojáci, kteří měli v Třešti posádku. Bylo to téměř pětset italských legionářů, kteří vstoupili do legií až ke konci světové války a byli ubytováni na různých místech v Třešti. Tržiště se stalo cvičištěm pro celou posádku. Vojáci ve svém tělocviku měli také hru fotbal, který již podle pravidel i když neúplných často hráli. Terén urovnali a oseli trávou. Pak vojáci postavili dvě branky a mohlo se začít na ostro. Byla to senzace především pro kluky a zdálo se, že hra má takové tempo, že vojáky by snad nikdo neporazil. Hrávalo se i proti mužstvům jihlavské posádky, která byla již na vyšší úrovni, a místní byli často poraženi. Vojáci po více jak ročním pobytu Třešť náhle opustili. Nebyl to jen tak obyčejný odchod těchto legionářů, ale byla to vlastně demobilizace. A jak už to bývá, zůstalo v Třešti několik vojáků natrvalo. Dva z nich, Arnošt Vítek a Josef Dvořák se jako bývalí hráči vojenské jedenáctky zapříčinili velkou měrou o dalších rozvoj fotbalu v Třešti. Po odchodu vojáků se na uvolněný prostor nastěhovali páni kluci ze svých nevyhovujících plácků. Protože i několik dospělých odkoukalo od vojáků fotbalové umění, utvořila se první stabilnější fotbalová skupina. Z ní byl v roce 1922 postaven tým s názvem SK Meteor. Podle vyprávění Františka Vonky a Jindřicha Kováře nastupovali za mužstvo tito hráči: Jaroslav Kovář, Krčmář, Faus, Krušandl, Pachta, Jindřich Kovář, Vonka, Uhlíř, Veselý, Mareš, Mifka a Knes. O něco později mužstvo doplnili Vítek, Dvořák, Buben, Pokorný, Fábera, Horáček a Pilař. První dresy pro mužstvo šila sestra Jindry Kováře a byly černobílé. Kopačky neměli všichni hráči a tak se kopalo v botách jaké kdo měl. K prvnímu zápasu s cizím klubem došlo v roce 1923 a to v Batelově s místním SK. Byl prý to tvrdý a velmi rušný zápas, který se vymkl ze stávajících pravidel a Třešť prohrála 12 : 0. Po utkání došlo ke slovní roztržce mezi hráči. Ještě se datuje utkání doma a to „Na tržišti“ s SK Studenou, které domácí vyhráli v poměru 4 : 2. Po krátkém čase podali majitelé domů v blízkosti tržiště na fotbalisty stížnost a hraní bylo zakázáno. Kopaná se stěhovala na Sokolské hřiště. SK Meteor byl zrušen a přijal nový název SK Třešť. Mnoho dosavadních hráčů do nového klubu nepřestoupilo a tak v novém prostředí nastoupila tato jedenáctka: Bukovan, Dvořák, Faus, Horáček, Kovář Jar., Kovář Jindř., Mifka, Nosek, Pilař, Vonka a Vrátil. Nejčastějšími soupeři nového klubu byly mužstva z Horní Cerekve, Studené a Telče. Nejrušnější bylo vždy utkání s Telčí a často dalo hodně práce udržet obě mužstva v kázni až do konce zápasu. Hrát fotbal na Sokolském hřišti nebylo tak jednoduché. Hřiště mohlo být pro fotbal uvolněno jen když jednotlivé skupiny Sokola necvičily. Výbor jednoty Sokol se také usnesl, že pokud chtějí hráči hrát kopanou musí také chodit do cvičení. Mimo tyto podmínky musel klub zaplatit za každý zápas 50,- Kč a za trénink 15,- Kč. Z vybraných peněz od diváků se zaplatila náhrada hostujícímu mužstvu a na pořizování vybavení již nezbylo. Klub SK Třešť však svými dobrými výkony získával postupně čím dál větší počet příznivců. Našli se i tací, kteří začali kopanou finančně podporovat. Byli to: Ing. Meissner, který byl dokonce předsedou klubu, dále Karel Holub zubní lékař, Vladimír Rod konfekcionář a hoteliér Rudolf Krebs. V roce 1924 vznikl ve městě druhý fotbalový tým – Rudá hvězda Třešť. Toto mužstvo trénovalo „Na tenise“, oblečení mělo nekompletní a na utkání cestovalo většinou na kolech, neboť na auto nebylo. První utkání odehrála Rudá hvězda se soupeři z Rohozné, Dolní a Horní Cerekve. Nejčastěji nastupovali: Hadrava, Kukrecht, Obrdlík, Pavlík, Sachr, Svěrák, Šenkapoul, Trávník, Horáček, Bartoš a Janák. Později začala RH hrát pravidelnou soutěž o nejlepší mužstvo v oblasti Jihlavy, Třebíče a Znojma. Díky houževnatosti a tvrdosti hráčů držela se RH na předních místech žebříčku. Rudá hvězda nebyla poslední ze založených klubů a tak se v roce 1925 stalo, že skupina kamarádů ze středu města vytvořila RH konkurenci. Název mužstva „Burdovci“ byl odvozen od jména kapitána Františka Burdy. Dalšími hráči byli: Burda Al., Kratochvíl, Krechler, Kubů, Moudrý Julius, Moudrý Josef, Moudrý Lad., Mifka, Fiala Al., Fiala K., Procházka, Svoboda, Bukovský, Hoffbauer, Kašpar, Nosek, Hanus, Rokos, Patočka a Klika. Trenérem byl František Štětina. Rudá hvězda, ale byla koncem třicátých let daleko aktivnější a sehrála ročně více než 30 utkání. Jediné co mužstvu stále chybělo bylo vlastní hřiště. Řešením se jevilo využití plochy po tesaři Josefu Vlachovi, který měl na ulici J. Hory ohradu ve které otesával dřevo a vázal krovy na stavby. Ten se rozhodl město Třešť opustit a ohradu koupila Jednota proletářské tělovýchovy. Hřiště bylo urovnáno a oploceno ze všech stran. Vymezený prostor byl úzký a měl značný spád. Cvičencům to sice nevadilo, ale při kopané to bylo znát. Nadále pokračovala jednání s majiteli sousedních parcel o odkoupení sousedních pozemků. Po složitých a zdlouhavých jednáních přišel den pochopení a hřiště bylo zvětšeno.V dolní části byla postavena vysoká síť. Na krásně upraveném hřišti byly postaveny šatny a do nich zavedena voda. Fotbalistů v Třešti stále přibývalo a tak byl založen nový klub SK Slavia se známými sešívanými dresy, ve kterém se sdružovali poloměšťáci nebo hráči, kteří rádi přestupovali z klubu do klubu a těm se říkalo „primadony“. Také s „Burdovci“ nastala změna a od roku 1928 přestoupilo celé mužstvo do SK Třešť. Hrálo vždy pohromadě jako záloha a bylo stále obávaným soupeřem i svému prvnímu mužstvu. Provozní doba - www.fotbaltrest.cz

1 2 3 4 5


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (20)

Auto-moto (1481)

Banky (191)

Bazény (7)

Bezpečnost, ochrana (25)

Čištění (833)

Doprava (1336)

Dřevo (1049)

E-shopy (37)

Elektro (932)

Energetika (704)

Finance, banky, pojišťovny (14)

Chemie (115)

Chovatelství (44)

Instalace, servis, opravy (87)

Kancelářské stroje, potřeby (4)

Kosmetické služby (27)

Kovovýroba (54)

Kultura (1256)

Kurzy, školení (72)

Malo a velkoobchod (1380)

Nábytek (918)

Nářadí (614)

Obaly (663)

Odbory, spolky (202)

Odpady (17)

Okna, dveře (28)

Papír (11)

Plasty (9)

Počítače (1031)

Pohřebnictví (7)

Pojištění (761)

Poradenství (1635)

Potraviny, gastro (1354)

Reality (1006)

Reklama (1083)

Restaurace (84)

Skladování (4)

Sklo (339)

Služby a řemesla (4466)

Sport (123)

Stavebnictví (1512)

Strojírenství (1103)

Telekomunikace (607)

Textil (25)

Tisk (479)

Ubytování (1099)

Úřady, instituce (1114)

Věda a výzkum (439)

Voda, topení, plyn (54)

Volný čas (360)

Výtahy (1)

Vzdělávání (1061)

Zahradnictví (34)

Zdraví (936)

Zdravotnictví, sociální péče (54)

Zemědělství (689)