Máte dotaz? Kontaktujte nás na info@eskatalog.cz
Katalog
Nabídky
Poptávky

1 2 3 4


Firmy v kategorii Odbory, spolky (202)

Vyhledávání firem v aktuální kategorii
SKI SPORT TICHÝ - ID 95179041 - Garantovaný záznam
Nádražní 447 , Světlá nad Sázavou, 582 91
Prodej sportovních potřeb. Otevírací doba PO 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. ÚT 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. ST 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. ČT 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. PÁ 09:00-12:00 13:00-17:00 hod. SO 09:00-12:00 hod.
TJ SOKOL Pardubice I - ID 91539189 - Garantovaný záznam
Jiráskova 29 , Pardubice, 530 02
Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I je pobočným spolkem České obce sokolské, která je nejstarším dobrovolným, demokratickým, nezávislým a nepolitickým spolkem, sdružujícím své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Naše jednota je největší jednotou Sokolské župy Východočeské – Pippichovy a v rámci ČOS je jednou z největších jednot. Sdružuje 5 oddílů – oddíl sokolské všestrannosti, florbalu, volejbalu, sportovní gymnastiky, moderního sportovního karate a basketbalu. Provozní doba kancelář PO 06:30-15:00 hod. ÚT 06:30-15:00 hod. ST 06:30-15:00 hod. ČT 06:30-17:00 hod. PÁ 06:30-13:00 hod.
ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST Pardubice - ID 93956893 - Garantovaný záznam
Husova 218 , Pardubice, 530 03
Provozní doba - www.reckokatolicka-farnostpce.webnode.cz
KLOKÁNEK PARDUBICE - ID 99472527 - Garantovaný záznam
Nerudova 880 , Pardubice, 530 02
Klokánek Pardubice, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), je zřízen nestátní neziskovou organizací Fondem ohrožených dětí. Vznikl v lednu 2007. Jedná se o pobytové zařízení pro děti rodinného typu, které má charakter okamžité a přechodné pomoci. Kapacita zařízení je 12 míst. Provoz zařízení je nepřetržitý. Cílová skupina: Zařízení přijímá děti ve věku 0 – 18 let, z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které: se ocitlo bez jakékoliv péče jeho život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. ​Neposkytuje péči dětem, které potřebují nepřetržitý lékařský dohled, jelikož v zařízení není zdravotní personál. Zařízení nemá bezbariérový přístup. Cílem ZDVOP Klokánek Pardubice je: Poskytovat přechodnou péči pro děti, co nejvíce podobnou péči rodinné. Vrátit děti zpět do původní rodiny, případně rodiny širší nebo náhradní, v krajním případě do zařízení poskytující dlouhodobou péči. Ochrana a pomoc dětem spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. Rozsah činnosti zabezpečuje plné přímé zaopatření spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení, poskytuje výchovnou péči, zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb, poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy, vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí, poskytuje dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa, spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte. Zásady činnosti multidisciplinární přístup (spolupráce s odborníky a jinými organizacemi) dodržování práv dětí (Etický kodex pracovníků FOD, Slabikář dětských práv aj.) individuální přístup k dětem (vychází z individuálních potřeb každého dítěte) respektování volby dítěte (nabídka více možností řešení, dítě má vždy možnost rozhodnout se), podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování, komplexnost (péče poskytovaná dítěti a jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám) Provozní doba PO 08:30-16:00 hod. ÚT 08:30-16:00 hod. ST 08:30-16:00 hod. ČT 08:30-16:00 hod. PÁ 08:30-14:00 hod.
MÍSTNÍ KOMUNITA SALESIÁNŮ DONA BOSKA V PARDUBICÍCH - ID 93558342 - Garantovaný záznam
Zborovské náměstí 2018 , Pardubice , 530 02
Salesiánský klub mládeže Pardubice zahájil činnost v roce 1996 poté, co v rámci restitucí byl salesiánům vrácen celý objekt jazykové školy. Od roku 2006 nese název Salesiánské středisko mládeže – Salesiánský klub mládeže (SKM) Pardubice. Právní statut střediska je Občanské sdružení. Posláním Salesiánského klubu mládeže je doprovázet mladé lidí na cestě k dospělosti. Z tohoto poslání vycházejí dva cíle: Integrální výchova. Snažíme se o komplexní rozvoj mladého člověka po stránce tělesné, duševní, sociální i duchovní. Prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit chceme vychovávat mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu evangelních hodnot k ušlechtilému lidství. Pozvání k solidaritě. Snažíme se rozvíjet v mladých lidech tuto základní vlastnost pro trvale udržitelný rozvoj společnosti a světa. Těm mladým lidem, kteří jsou ochotni s námi spolupracovat jako animátoři, odborní spolupracovníci, nebo laičtí zaměstnanci nabízíme nejen profesní růst v rámci interního nebo externího vzdělávání, ale také osobní doprovázení a duchovní růst. SaSM je otevřeno pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, kteří v něm chtějí trávit svůj volný čas, ať v organizovaných sportovních nebo tvořivých aktivitách nebo neorganizované činnosti. Nabízíme také hernu s množstvím stolních her. Cílem je navázat přátelský vztah s mladými, zapojit je do života oratoře, do různých činností a akcí, vybudovat vzájemnou důvěru a sdílet každodenní radosti a problémy těch kteří k nám přicházejí. Nabízíme dětem řadu sportovních či zájmových kroužků a aktivit pro mladší i starší děti a pro mládež. Dále středisko nabízí možnost neorganizované činnosti: v klubu je možnost si zahrát různé společenské stolní hry, kulečník, šipky, stolní fotbal a jiné. K pronájmu také nabízíme travnaté hřiště a tělocvičnu.
TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE - ID 91649903 - Garantovaný záznam
Pernštýnské náměstí 54, Pardubice-Staré Město, 530 02
Historii klubu lze vztáhnout k roku 1961, neboť turistický klub se stal pokračovatelem odboru turistiky Tělovýchovné jednoty VCHZ Pardubice, který byl založen právě v roce 1961. Členská základna se rozrůstala, zároveň se rozvíjela i skladba aktivit. Vyvíjel se také název klubu, v současnosti se jmenuje TOSP (KČT, turistický odbor Synthesia Pardubice). V rámci TOSP jsou nyní pořádány akce / výlety PRO KAŽDÝ VĚK A PRO KAŽDOU VÝKONNOST, a to pěší či lyžařské výlety, cyklistické výlety, výlety s bivakováním. Akce / výlety se konají zejména u nás v Česku, ale poznáváme také krásy dalších zemí - např. Polska, Slovenska, Rakouska aj. Akce pořádají kvalifikovaní vedoucí turistiky, kteří svou kvalifikaci získávají během celooblastního semináře cvičitelů a vedoucích turistiky. Přehled všech akcí / výletů na kalendářní rok je vždy zveřejněn v rámci Kalendáře akcí (viz záložka Plán akcí). Vždy je snaha o to, aby akce byly finančně přístupné všem. Proto u vícedenních výletů jsou volena vhodná ubytování (ubytovny, chatky, tělocvičny, levnější penziony apod.), kde je buď k dispozici kuchyňka pro vlastní vaření nebo je nabízena cenově dostupná polopenze. Člen klubu se zúčastňuje jakéhokoliv výletu (podle svého výběru). Od roku 1977 je vedena kronika našeho klubu, jejíž úvodní svazky jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Pardubicích, další svazky jsou k nahlédnutí u kronikáře klubu. Od roku 1993 je každoročně pořádán nekuřácký Turistický bál, začíná v odpoledních hodinách, oblečení je neformální a nechybí ani tombola. Náš turistický klub je SPOLEČENSTVÍ PODOBNĚ NALADĚNÝCH LIDÍ, kteří preferují pohybovou aktivitu a při společných výletech tak mohou obdivovat krásy přírody, zajímavosti techniky či skvosty architektury. A odpočinkové posezení v hospůdce na trase s popovídáním a s občerstvením, to také patří k příjemně prožitému výletu. Tak přidejte se k nám a pojďte s námi na výlet, těšíme se na vás. Staňte se členy našeho klubu. Provozní doba - www.tksp.info
MŠ ČTYŘLÍSTEK Pardubice - ID 98260615 - Garantovaný záznam
Národních hrdinů 8 , Pardubice , 530 07
Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Provozní doba PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ Pardubice - ID 99066903 - Garantovaný záznam
Kostelní 92 , Pardubice 2, 530 02
Provozní doba kancelář PO 08:00-12:30 13:30-17:30 hod. ÚT 08:00-12:30 13:30-16:00 hod. ST 08:00-12:30 13:30-16:00 hod. ČT 08:00-12:30 13:30-16:00 hod. PÁ 08:00-12:30 13:30-16:00 hod.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Jistebnice - ID 91875861 - Garantovaný záznam
Náměstí 162 , Jistebnice, 391 33
Sportovní odbory ČRS pořádají soutěže a závody na revírech JčÚS ČRS podle předem stanoveného termínového kalendáře schváleného příslušným sportovním odborem. Tento kalendář bere na vědomí Rada ČRS na svém jednání v měsíci únoru a termínový kalendář je předkládán ke schválení na jednání JčÚV ČRS v měsíci lednu, který k jednotlivým termínům, revírům a závodům vyslovuje souhlas. Provozní doba - www.rybsvaz.cz, www.crscb.cz
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Mladá Boleslav - ID 92008922 - Garantovaný záznam
Ptácká 30/33 , Mladá Boleslav 1, 293 01
„Rybářství je hodnotným koníčkem nejen pro ty, kteří milují odvěké vzrušení spojené s lovem, ale je zálibou i pro ty, kteří mají blízký vztah k přírodě a péči o ni. Tato péče spočívá jak v aktivním lovu ryb, tak především v chovu, zušlechťování a ochraně ryb a ostatních vodních organismů.“ Provozní doba - www.crs-sus.cz www.rybsvaz.cz. www.rybsvaz.cz
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Český Těšín - ID 95971247 - Garantovaný záznam
Akátová 640/14 , Český Těšín , 737 01
Nabízíme rybolov na mimopstruhových revírech, nádrž Hrabina, rybníky ve Svibici či řeka Olše (Olza). Taktéž můžete lovit v proudu i tůních pstruhových revírů Ropičanka a Stonávka. Budeme rádi, když se Vám bude rybolov na našich vodách líbit, nezapomenutelné okamžiky zůstanou ve Vašich srdcích a budete se k nám rádi vracet. Provozní doba: PO Zavřeno ÚT Zavřeno ST 14:00-17:00 hod. ČT Zavřeno PÁ Zavřeno
Obec Starý Kolín - ID 95256988 - Garantovaný záznam
Náměstí 117 , Starý Kolín, 281 23
Obec Starý Kolín se nachází v okrese Kolín, kraj Středočeský asi 7 km východně od Kolína. V blízkosti obce protéká řeka Labe. Úřední hodiny: PO 06:30-17:00 hod. ÚT 06:30-15:00 hod. ST 06:30-17:00 hod. ČT 06:30-15:00 hod. PÁ 06:30-12:00 hod.
ZO ČSOP Pacov - ID 96810832 - Garantovaný záznam
Antonína Sovy 541 , Pacov, 395 01
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme cca 7000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Za sebou máme již více než 35. let činnosti; ČSOP byl založen na podzim roku 1979.
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Znojmo - ID 97939589 - Garantovaný záznam
Oblekovice 321 , Znojmo , 671 81
V dřívějších dobách panovali v naší podyjské oblasti velmi neutěšené poměry rybářské. Řeka Dyje byla systematickým a hrubým pytláctvím téměř zbavena všech druhů ušlechtilých ryb. Aby se tomuto neutěšenému stavu od základu odpomohlo, byli učiněny první kroky k založení našeho spolku, oč se zvláště zasloužili následující pánové: ředitel zemské a vinařské školy Bedřich Zanluchi ze Znojma, profesor Jakub Krepinsky ze Znojma, lékárník M. Riedel ze Znojma, hejtman Tomáš Folk ze Znojma, obchodník s rybami Jan Scheiner z Lávy, ústřední ředitel František Nikodém z Bítova, ředitel velkostatku Josef Fisch z Jevišovic. Již v říjnu roku 1905 se sešli tito a jiní pánové, kteří dyjské revíryv dražbě pronajali, poněvadž již od roku 1903 měli na zřeteli plán založiti rybářský spolek. Přihláška členských pánů z nejlepších kruhů znojemských a z okolí byla připravenému výboru nejlepším důkazem, že utvoření spolku jest našemu podyjskému městu nezbytností. Jednalo se o revír, který vyniká krásnou ba nádhernou polohou, rozlohou měl 130 km, které měl nový spolek spravovati a konečně v celém revíru nebylo jediného továrního podniku, jenž by svými odpadními vodami chov říčních ryb poškozoval. Na daný návrh o založení našeho spolku utvořil se přípravný výbor, v němž vynikající činností pánů: inspektora zemské pojišťovny L. Tulipána-Znojmo, mlynáře R. Müllera z Frejštejna, ústředního ředitele F. Nikodema z Bítova, MUDr. L. Annerleho z Vranova, nájemce mlýna J. Schlichtingera z Vranova, revírníka S. Kreplera z Lukova a hospodářského ředitele J. Fischla z Jevišovic se podařilo přivést rybářské oblasti Frejštejn-Bítov-Vranov-Hardegy-Nový Hrádek-Znojmo-a Jevišovku do nájmu spolku, takže jeho revír zabíral téměr 200km. Když byly stanovy základního spolku výnosem místodržitelství na Moravě v Brně 2.května 1906 úředně schváleny a byly odstraněny nejbližší starosti připraveného výboru,totiž nákup násady ušlechtilých druhů ryb a zarybnění vod spolku patřících, bylo přikročeno k svolení k zakládající valné schůze. Zakládající valná schůze odbývala se v hostinci Weingärtnera dne 27.května 1906. Svolavatel této schůze byl pan ředitel Bedřich Zanluchi. Mimo četné účastníky mohl svolavatel též pozdraviti pány: pana obecního radu A. Haase, jenž se dostavil jako zástupce zaneprázdněného starosty pana Dr. Homy a obce. Náš spolek se jmenoval ode dne založení: Fischereiverein für Znaim und Umgebung Musí se znovu zdůrazniti, že v založení našeho spolku mají zvláštní zásluhu pánové: ředitel Bedřich Zanluchi, profesor Jakub Krepinsky, nájemce mlýna J.Schlichtinger-Vranov. Bylo stanoveno zápisné 10 korun, roční poplatek 5 korun a zakládací poplatek 50 korun. Za základ utvoření rybářského řádu byl přijat po malých změnách na návrch pana lékarníka M. - řád rybářského spolku v Karlových Varech. Každou první sobotu v měsíci byly měsíční chůze přístupné členům spolku. Spolek měl v roce 1906: 13 členů zakládajících, 36 členů řádných, 17 jimž bylo vydáno povolení rybařiti. V červenci 1906 byla také založena dozorčí služba. V roce 1933 sepsali dějiny okresního rybářského spolku ve Znojmě pánové: berní tajemník Oswald Drabek, inženýr profesor Antonín Vindiš, odborný učitel Josef Burdech. Tuto památeční knihu založil dle stanov člen výboru pan odborný učitel Josef Burescký. Více zde: https://rybariznojmo.webnode.cz/historie-nasi-organizace/ PROVOZNÍ DOBA: www. rybariznojmo.webnode.cz
OBEC LHOTICE - ID 97093831 - Garantovaný záznam
Lhotice 31, Jemnice, 675 31
Nejvýznamnější stavební památkou je kaple na návsi. V okolí obce se nachází další kaplička a sedm křížů. Z přírodních zajímavostí stojí za zmínku solitérní lípa, která byla v roce 1976 vyhlášena chráněným památným stromem
MIGHTY SHAKE ZNOJMO o.s. - ID 97462786 - Garantovaný záznam
Horní náměstí 137/4 , Znojmo , 669 02
Provozní doba - www.mighty-shake.com
Trans World Hotels & Entertainment, a.s. - ID 94572205 - Garantovaný záznam
Česká Kubice 64 , Česká Kubice, 345 32
American Chance Casinos (ACC) je divize kasin ve společnosti Trans World Hotels & Entertainment (TWHE), české dceřiné společnosti Trans World Corporation (TWC), která sídlí ve Spojených státech. S historií z roku 1995 společnost vlastní a provozuje tři kasiny, které se nacházejí v České Kubici, na Hatích a v Dolním Dvořišti v České republice v blízkosti hranic Německa a Rakouska. ACC nabízí svým zákazníkům jedinečný zážitek z kasina a snaží se nabídnout zábavné a nezapomenutelné herní zážitky s profesionálními službami v přátelské atmosféře. Společnost se pyšní efektivním řízením svých kasin a v souladu se všemi právními předpisy a etickými hledisky.
OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Ostrava - ID 92751528 - Garantovaný záznam
Červeného kříže 1672/4 , Ostrava , 702 00
Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem. Provozní doba: www.cervenykriz.eu, www.cckova.org, www.zachranny-tym.cz
MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE - ID 89463624 - Garantovaný záznam
náměstí Svobody 40, Sušice , 342 01
Muzeum Šumavy vzniklo v roce 1967 sloučením tří původně městských muzeí v Sušici, Kašperských Horách a Železné Rudě. Od 1. ledna 2015 se součástí tohoto celku stalo i Muzeum dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě. Informace o návštěvní době a vstupném do jednotlivých muzeí naleznete v menu pod jednotlivými pobočkami muzea. Na této stránce najdete pozvánky na aktuální výstavy a další akce muzea. Provozní doba: leden-březen PO Zavřeno ÚT 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. ST 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. ČT 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. PÁ 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. SO 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. květen-říjen PO Zavřeno ÚT 09:00-12:00 12:45-17:00 hod. ST 09:00-12:00 12:45-17:00 hod. ČT 09:00-12:00 12:45-17:00 hod. PÁ 09:00-12:00 12:45-17:00 hod. SO 09:00-12:00 12:45-17:00 hod. NE 09:00-12:00 hod. prosinec PO Zavřeno ÚT 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. ST 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. ČT 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. PÁ 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. SO 10:00-12:00 14:00-16:30 hod. NE 10:00-12:00 hod.
GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA - ID 93727893 - Garantovaný záznam
Husova 333 , Jindřichův Hradec , 377 01
Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studium je organizováno ve dvou formách jako denní. Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. Osmileté studium je určeno pro žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Zájemci o studium konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky. Obě formy studia končí maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání. Provozní doba: www.gvn.cz
SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH - ID 93386351 - Garantovaný záznam
Mikulčice 738 , Mikulčice, 696 19
Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO. Provozní doba: www.masaryk.info
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Uherský Brod - ID 94197092 - Garantovaný záznam
Mariánské nám. 2187 , Uherský Brod, 688 01
Město Uherský Brod, jedno z nejstarších sídel jihovýchodní Moravy, se nachází v příhraniční oblasti moravsko-slovenského pomezí, v podhůří nejvyšší hory Bílých Karpat, Javořiny. Počátky historického osídlení Uherského Brodu, jehož původní jméno "Na Brodě" připomíná brod přes řeku Olšavu, sahá do 10.–12. století. Provozní doba červen-září PO 07:30-16:30 hod. ÚT 07:30-16:30 hod. ST 07:30-16:30 hod. ČT 07:30-16:30 hod. PÁ 07:30-16:30 hod. SO 08:00-12:00 hod. NE 08:00-12:00 hod. říjen-květen PO 07:30-16:30 hod. ÚT 07:30-16:30 hod. ST 07:30-16:30 hod. ČT 07:30-16:30 hod. PÁ 07:30-16:30 hod.
Obec Horní Životice - ID 92982561 - Garantovaný záznam
Horní Životice 126, Horní Životice, 793 12
Obecní úřad Horní Životice podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec. Naleznete zde veškeré důležité informace o pronájmech a prodejích nemovitostí, kulturní program a společenské události. Získáte tu také nápady a inspiraci pro volný čas. Otevírací doba Pondělí 13:00 - 17:00 Úterý Zavřeno Středa 13:00 - 17:00 Čtvrtek Zavřeno Pátek Zavřeno Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
Obecní úřad Ostružná - ID 93759069 - Garantovaný záznam
Ostružná 135, Branná, 788 25
Klíčem k vysvětlení českého jména obce je její německý název. Ten však původně zněl Spaarrenhau ve významu místo, kde se kácely klády. Z původního názvu vzniklo nářeční Spornhau (Sporn- ve významu ostruha) a jeho překladem koncem 19. století dnešní Ostružná. Částí Ostružné je osada a katastrální obec Petříkov (německy Peterswald), které dal jméno její zakladatel Hanuš Petřvaldský. Zatímco Ostružná měla ve znaku na pečeti dva kopáče přeložené křížem, na petříkovské pečetí byla radlice. Otevírací doba Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 Úterý Zavřeno Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 Čtvrtek Zavřeno Pátek Zavřeno Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
FC SLOVÁCKÁ SPARTA Spytihněv - ID 94485116 - Garantovaný záznam
Spytihněv 590, Spytihněv, 763 64
Provozujeme fotbalový klub. Trénujeme přípravku, mladší a starší žáky, dorost a muže.
Bohutín - obecní úřad - ID 94466833 - Garantovaný záznam
Bohutín 65, Bohutín, 789 62
Obec Bohutín je jednou z malých obcí rozsáhlého Šumperského okresu, ležící asi 12 km severozápadně od Šumperka a asi 9 km severovýchodně od Zábřeha. Společnou hranici má s těmito katastry: na severu s Bartoňovem, na západě se Kláštercem, na jihu s Chromčí, na jihovýchodě a východě s Bludovem, na severovýchodě s Radomilovem. Otevírací doba Pondělí 7:00 - 16:30 Úterý Zavřeno Středa 7:00 - 16:30 Čtvrtek Zavřeno Pátek Zavřeno Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
Město Rýmařov - městský úřad - ID 91226624 - Garantovaný záznam
náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01
Městský úřad Rýmařov - město Rýmařov poskytuje služby Czech point a další služby s městskou správou spojené. Otevírací doba Pondělí 8:00 - 17:00 Úterý 8:00 - 19:00 Středa 8:00 - 17:00 Čtvrtek 8:00 - 14:00 Pátek 8:00 - 13:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
Město Klobouky u Brna - Městský úřad - ID 96074997 - Garantovaný záznam
nám. Míru 169/1, Klobouky u Brna, 691 72
Klobouky u Brna leží v malebném údolí obklopeném lesy a vinicemi na jihovýchodních výběžcích Žďánického lesa. Do katastru obce náleží také osada Martinice a obec Bohumilice, jako místní část města Klobouky. Otevírací doba Pondělí 7:00 - 11:00 12:00 - 17:00 Úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00 Středa 7:00 - 11:00 12:00 - 17:00 Čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00 Pátek 7:00 - 11:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
Obecní úřad Kolšov - ID 95898618 - Garantovaný záznam
Kolšov 160, Sudkov, 788 21
Obecní úřad Kolšov podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec. Otevírací doba Pondělí 8:00 - 12:30 13:30 - 17:00 Úterý Zavřeno Středa 8:00 - 12:30 13:30 - 17:00 Čtvrtek Zavřeno Pátek Zavřeno Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Vimperk - ID 96492242 - Garantovaný záznam
K. Weise 396 , Vimperk, 385 01
Nabízíme rybolov na údolní nádrži Lipno, která je právem nazývána jihočeským mořem, ať díky své rozloze, velikosti a množství ryb, které ukrývá, tak i díky vrtkavému počasí, které vás může zaskočit. Dalšími perlami na náhrdelníku složeném z jihočeských revírů jsou další nádrže Vltavské kaskády Hněvkovice, Kořensko a Orlík, krásné řeky, jmenujme Blanici, Lužnici, Malši, Nežárku, Otavu, Volyňku, a především Vltavu, která tvoří páteř jižních Čech. Nelze zapomenout ani na malebné jihočeské rybníky a pstruhové nádrže. Věříme, že si vás rybolov v jižních Čechách získá a že se sem budete rádi vracet. Provozní doba - www.rybsvaz.cz, www.crscb.cz www.
Nerudova 267 , Vimperk, 385 01
Naše škola nabízí velké množství oborů v různých oblastech. Nabízíme vzdělání v oblasti elektro, stavební, zemědělské a lesnické, a v oborech služeb. Odborná výuka, vedená zkušenými pedagogy, umožňuje žákům získat praktické zkušenosti v kvalitním výukovém prostředí a praxi u renomovaných firem. Praxe je částečně realizována na smluvních pracovištích. Při založení před více než čtyřiceti lety měla naše škola jeden učební obor. Nyní máme téměř dvě desítky oborů, 110 zaměstnanců ve dvou městech a více než čtyři stovky žáků. Střední škola je dynamická společnost známá svým týmovým pracovním prostředím. Našim studentům ve všech oborech nabízíme možnost dalšího profesního růstu a rozvoje. Studentům navíc poskytujeme skvělé technické zázemí, možnost stipendií a oborovou prostupnost. Některé obory jsou jediné v Jihočeském kraji a jeden obor je dokonce celostátně unikátní. Jedna část školy sídlí v Prachaticích, kde si mohou naši studenti užívat toho nejlepšího z krásného okolí s bohatým kulturním životem a historickým centrem. Vedení školy sídlí ve Vimperku a pokud dáváte přednost krásám přírody, můžete v okolí navštěvovat Šumavu z jejího centra. Ať jsou Vaše koníčky jakékoli, včetně lyžování nebo cyklistiky, jistě najdete vhodné místo k jejich provozování. Chcete-li studovat v kvalitní škole v krásném prostředí, Střední škola a Základní škola, Vimperk se sídly ve Vimperku a Prachaticích, je tu pro vás. Střední škola a Základní škola, Vimperk je škola poskytující rovné příležitosti. Provozní doba úřední hodiny PO 08:00-14:00 hod. ÚT 08:00-14:00 hod. ST 08:00-14:00 hod. ČT 08:00-14:00 hod. PÁ 08:00-14:00 hod.
Obec Veletiny - obecní úřad - ID 90220077 - Garantovaný záznam
Veletiny 218, Veletiny , 687 33
Na území obce žije v současnosti přibližne 570 obyvatel. Obecní úřad pravidelně zveřejňuje nejnovější informace pro obyvatele na úřední desce. V obci se nachází knihovna, mateřská škola a řada historických památek. Okolí je přizpůsobeno pro turistiku a součástí je i cyklostezka. Poskytování služeb czech POINTu. Otevírací doba Pondělí 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00 Úterý 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Středa 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00 Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Pátek 7:00 - 13:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
Blatské sídliště 570 , Veselí nad Lužnicí , 391 81
Mateřská škola byla otevřena 1. září roku 1983, od 1. 4. 1993 se stala příspěvkovou organizací. Je situována uprostřed panelového sídliště v okrajové části města, umožňuje nám vycházky a pěší výlety do lesa, na louku, k rybníku, k řekám. Tyto lokality nabízí pozorování přírody s plněním prvků environmentální výchovy a zdravého životního stylu. Komplex mateřské školy se skládá ze 3 pavilónů. Dva slouží pro pobyt dětí, třetí je provozní – ředitelna, kuchyně, kancelář vedoucí kuchyně, prádelna, sklady pomůcek a úklidových prostředků. Všechny pavilóny jsou propojeny spojovací chodbou, kterou se dopravují svačiny a obědy do tříd. Pestrý jídelníček je denně obohacen o dostatek ovoce a zeleniny v různých podobách, děti mají zajištěn celodenní pitný režim. Třídy slouží jako herny, ložnice i jídelny. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Vnitřní uspořádání se odvíjí od prostorových podmínek. Je zachován prostor pro společnou aktivitu dětí a každá třída má několik hracích koutků, které jsou dostatečně vybaveny hračkami i pomůckami. Vše je uspořádáno s ohledem na potřeby dětí. Škola nabízí maximální kapacitu 112 dětem ve věku zpravidla 3 – 7 let. Její okolí tvoří upravená zahrada se třemi pískovišti, skluzavkou, altánem, houpačkami, průlezkami a vzrostlými stromy, které v letním období poskytují dostatek stínu. Zahrada poskytuje další prvky pro hry a pohybové vyžití dětí. Náš program souvisí s environmentální výchovou a naše cíle a záměry se tímto směrem ubírají. Aby se každé dítě mohlo dotknout přírody, mají třídy k dispozici svoje záhonky se zeleninou, bylinkami i květinami, o které se děti a učitelky starají. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a veškeré snažení směřuje k maximálně spokojenému a šťastnému dítěti. Provozní doba - www.ms-blatske.cz
NADACE MĚSTA VODŇAN - ID 91951542 - Garantovaný záznam
nám. Svobody 18 , Vodňany, 389 01
Dlouhodobým projektem nadace je povzbudit žáky a studenty k poznávání historie, ale i vnímání současného života v regionu Vodňan. Ve spolupráci s vodňanskými školami a Městským muzeem a galerií ve Vodňanech nadace každoročně vypisuje soutěž pro žáky a studenty o vypracování nejlepších prací na určená témata. Ve školním roce 2008/2009 se konal 10. ročník. Nadace spolupracuje i s dalšími kulturními a sociálními organizacemi města Vodňan, ale i s občanskými sdruženími a spolky. Svými příspěvky podporuje vydávání vybraných místních publikací, ale také spolupráci se zahraničními partnery.
Mateřská škola Uherský Brod, Obchodní 1639 - ID 94715331 - Garantovaný záznam
Obchodní 1639 , Uherský Brod , 688 01
Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací. Tvoří ji 6 tříd běžného typu a 1 třída je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - logopedická třída. Součástí školy je oddělení se speciálním režimem od 1,5 do 3 let (jesle). Škola poskytuje také třídu s výukou anglického jazyka. Provozní doba: PO 06:00-17:00 hod. ÚT 06:00-17:00 hod. ST 06:00-17:00 hod. ČT 06:00-17:00 hod. PÁ 06:00-17:00 hod.
CHOVATELSKÁ STANICE MAGICAL BEAUTY - PAVIČOVÁ RENÁTA - ID 95083628 - Garantovaný záznam
Neužilní 110 , Paskov, 739 21
Naše chovatelská stanice s profesionálním chovem bišonků teprve začíná, i když zkušenosti s bišonky máme již několikaleté. Našim cílem je nabízet zdravá a kvalitní štěňátka, která budou svým majitelům přinášet radost a potěšení. Hledáte-li nového člena rodiny nebo věrného přítele do nepohody, jste na správné adrese. Provozní doba: dle telefonické domluvy.
Mateřská škola Rokycany, U Saské brány - ID 98880825 - Garantovaný záznam
Raisova 829 , Rokycany , 337 01
O děti pečuje stabilní a dobře sehraný kolektiv pracovníků. Každodenní spolupráce pedagogického týmu probíhá v přátelském ovzduší, které je tím nejlepším základem pro klidné a stimulující psychosociální klima školy. Vstřícností a vzájemným respektem jsou vytvářeny a podporovány dobré partnerské vztahy školy, rodičů a dětí. Provozní doba: PO 06:15-16:00 hod. ÚT 06:15-16:00 hod. ST 06:15-16:00 hod. ČT 06:15-16:00 hod. PÁ 06:15-16:00 hod.
Sportovně střelecký klub Sedlčany - ID 95971279 - Garantovaný záznam
Za Nemocnicí 1068 , Sedlčany, 264 01
Sportovně střelecký klub 0109 Sedlčany byl založen v roce 1990. V současnosti má klub 30 členů. SSK vybudoval za podpory vedení města Sedlčany klubovou střelnici v sousedství areálu závodiště Sedlčanská kotlina. Provoz střelnice byl zahájen v roce 2009. Od té doby pořádáme na klubové střelnici každoročně 6-10 soutěží. Provozní doba: www.ssksedlcany.cz
MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚSMĚV BENEŠOV - ID 91840590 - Garantovaný záznam
Pražského povstání 1711 , Benešov , 256 01
Naše mateřská škola se nachází uvnitř sídliště mezi panelovými domy a řadovými rodinnými domky. V přízemních pavilonech, které jsou obklopeny velkou, udržovanou zahradou, jsou 4 prostorné třídy s moderním nábytkem. Každá ze tříd je vybavena hernou se 4 jídelními a 4 pracovními stoly. Stoly i židle mají 3 nastavitelné výšky, které se dokáží přizpůsobit všem dětem s ohledem na jejich momentální vzrůst tak, aby jim bylo zajištěno maximální pohodlí a komfort. Děti si zde mají možnost hrát s velkým množstvím her, stavebnic a hraček pod dohledem zkušených učitelek. Část třídy, která v dopoledních hodinách slouží jako tělocvična, se v odpoledních hodinách mění rozložením pohodlných lehátek na ložnici. Každá třída má své prostory pro hygienu – umývárnu se sprchou a toalety. Zahrada školy je nově vybavena dřevěnými auty, loděmi, letadly a tunely na prolézání. Každá třída má své pískoviště kryté sítěmi i prostor pro uskladnění hraček. Velká zahrada umožňuje dětem být v pohybu, její členitost poskytuje každé třídě oddělený prostor pro hru. Podporujeme zdravý tělesný vývoj dětí právě aktivním pobytem venku. Tím děti získávají kladný vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu. Provozní doba: www.msusmev.cz
DÁMSKÝ HÁZENKÁŘSKÝ KLUB ZORA OLOMOUC - ID 90326915 - Garantovaný záznam
U stadionu 1357/6a , Olomouc , 779 00
Dámský házenkářský klub (dále jen DHK) ZORA Olomouc je zapsaným spolkem s právní subjektivitou. Klub provozuje sportovní činnost házené ženských složek, na úrovni vrcholové házené, s návazností na státní reprezentaci České republiky. Klub je pokračovatelem tradic ženské české házené v Olomouci, jeho založení se tedy datuje rokem 1919. Sportovní činnost je provozována v areálu házené na Andrově stadionu v Olomouci, jehož součástí jsou dvě venkovní hřiště (jedno s tartanovým povrchem a druhé s povrchem z umělé trávy), sportovní hala s kapacitou 450 diváků, se sportovní ubytovnou a rehabilitačním zařízením se saunou. Součástí areálu je budova haly se sociálním zázemím, šatnami a technickými prostory. V areálu sportovišť se nachází restaurace ZORA klub. DHK Olomouc měl ke dni 31.12.2016 428 členů, z toho je 372 hráček všech věkových kategorií od přípravky a miniházené až po družstvo žen, a 56 funkcionářů, trenérů a rozhodčích a ostatních členů klubu. Provozní doba: www.dhkzoraolomouc.cz
MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC - ID 90973738 - Garantovaný záznam
Denisova 824/47, Olomouc, 771 11
Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno 5. dubna 1951 jako součást Vlastivědného muzea v Olomouci. Po roce 1989 se osamostatnilo, nyní rozvíjí svoji veřejnou expoziční, výstavní, osvětovou) činnost ve třech budovách. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky. Muzeum spravuje zhruba 90 600 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je po této stránce třetí největší institucí svého druhu v českých zemích. Provozní doba: www.olmuart.cz
Obec Heršpice - ID 89496783 - Garantovaný záznam
Heršpice 91, Heršpice, 684 01
Obec se nachází v nadmořské výšce 260 metrů. Na území žije 761 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Otevírací doba Pondělí 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00 Úterý 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00 Středa 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00 Čtvrtek 7:30 - 12:00 12:30 - 14:30 Pátek Zavřeno Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno
Jarošovská 743, Jindřichův Hradec 1, 377 01
Informační středisko města Jindřichův Hradec je pro veřejnost otevřeno od 1.8.1995. V roce 2002 získalo Informační středisko města Jindřichův Hradec cenu „ Spokojený zákazník jihočeského kraje“ od Sdružení českých spotřebitelů . Od roku 2003 je Informační středisko města Jindřichův Hradec členem A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center České republiky). Od roku 2003 je Informační středisko města Jindřichův Hradec. Provozní doba - www.cuscz.cz
Město Skalná - ID 91206594 - Garantovaný záznam
Sportovní 9 , Skalná, 351 34
Město Skalná vzniklo kolem roku 1200 pod románským hradem Vildštejn (německy Wildstein), založeným rodem Notthafftů, jedním z nejstarších rodů na území historického Chebska. První výslovná zmínka o rodu Notthafftů je z roku 1166. Samotná existence vsi Skalná je potvrzena písemně v listině z roku 1224, kdy waldsassenský opat Eduard mluví o výkupu desátků od Gerolda z Vildštejna. V roce 1225 se objevuje jako svědek na listině o urovnání sporů o panství v Elsterbergu Albert Notthafft z Vildštejna. Jiný člen tohoto rodu vystupuje jako svědek v roce 1251 na listině českého krále Václava I. o waldsassenském patronátu nad kostelem v Plané. V roce 1298 majitel hradu Albert Notthafft prodal panství svému zeti Johanovi Rabemu z Mechelgrünu. Listina, dokumentující tuto transakci, byla první německy psanou listinou na Chebsku (do té doby se používala jen latina). V roce 1407 získala Vildštejn vlivná chebská patricijská rodina Franckengrünerů, která prodala panství kolem roku 1429 chebskému purkmistrovi Sigmundu Junkerovi. V letech 1429 – 1435 prameny o osudech skalenského panství mlčí. V letech 1436 – 1439 vlastnili krátce Skalnou chebští Hieserlové, kteří prodávají dne 24. února 1439 panství synovi jednoho z nejvlivnějších chebských radních a několikanásobného purkmistra Niklasovi II. Gumerauerovi. Skalná se tak na více jak 80 let (1439 – 1524) stala majetkem významného rodu Gumerauerů. Již v 16, století se zde rozšiřovala řemeslná výroba, zvláštní rozvoj zaznamenala ruční výroba papíru, výroba kamenin a hrnčířství, což přineslo obci značný rozmach. V letech 1524 – 1531 zdejší panství drželi Šlikové. Pro Skalnou to byla pouze krátká epizoda se žádnou viditelnou stopou. Bezesporu nejbouřlivější epochou v dějinách skalenského panství je období vlády Wirsbergů v letech 1531 – 1615. Wirsbergové se do dějin Skalné zapsali nejen jako bezohlední lupiči, vrazi a násilníci, ale i jako stavitelé kostelů a zámků. Nejvýraznější a nejvlivnější osobností rodu byl Wolf z Wirsbergu. Byl to on, kdo zahájil výstavbu nové renesanční tvrze a poplužního dvora zvaného Horní Skalná, dokončeného roku 1541. Na samém konci 16. století přešlo panství do rukou Trauttenbergů. Po dlouhém období zmatků se konečně ve Skalné a okolí rozhostil klid. Následující léta s sebou přinesla tolik potřebné uklidnění, které záhy vystřídalo strádání v dobách třicetileté války. Na konci této války zůstala i navzdory veškeré snaze vrchnosti zpustošená a vylidněná Skalná. Válka změnila mnohé, včetně zaběhlých stereotypů chování a myšlení. S odchodem Trauttenbergů v roce 1799 odešla definitivně jedna etapa dějin Skalné. Po dobu více jak dvě stě let panování Trauttenbergů, nacházíme v jejich řadách válečné dobrodruhy, řádné a statečné vojáky, bedlivé úředníky, schopné i méně schopné hospodáře, arogantní i laskavé panstvo, ale také jeptišky a řádové sestry a bohabojné milovníky protestantské či katolické víry. Nová doba se ale hlásila o své práva. Skalnou začal spravovat dravý průmyslnický rod Wilhelmů. Dějiny Skalné v následujícím 19. století byly poznamenány zejména přírodními pohromami a politickými změnami. Významným společenským činitelem byla škola a fara. Po polovině 19. století se do života zapojily nově vzniklé místní úřady a spolky. V roce 1848 bylo s robotou zrušeno i poddanství a starý právní systém ztratil opodstatnění. Od 1. ledna 1850 vstoupila v platnost nová organizace státní správy, znamenající vznik nových politických okresů. Skalná se tak stala centrem soudního okresu v rámci chebského politického okresu. Zároveň byly zavedeny okresní a krajské soudy, mezi nimi i Okresní soud Skalná (Bezirksgericht Wildstein). Postupem této doby zaznamenávala Skalná rozkvět průmyslu, zejména tkalcovství. O rozvoji obce svědčí i její povýšení na městys 14.7.1865. Žilo zde 2300 obyvatel ve 253 domech. V únoru 1884 prodali Wilhelmové panství Skalná hraběti Engelhardtovi von Wolkenstein-Trostburg. V roce 1900 byla slavnostně otevřena železniční trať s nádražím. Trať měla značný význam pro rozvoj tohoto regionu. Rostl počet pracovních příležitostí i počet obyvatel Skalné a důsledkem bylo její následné povýšení na město 5.12.1905 císařem Františkem Josefem I. Další vývoj ve 20. století byl ovlivněn zejména oběma světovými válkami a s nimi souvisejícím nacionalismem. Rok 1945 znamenal pro město, stejně jako pro většinu míst na Chebsku, konec jedné jeho etapy historie. Název města Název hradu a později osady Wildstein vznikl nejspíš proto, že hrad byl vystaven na skalnatém výběžku nad údolím potoka Sázek. V divokých lesích bývalo plno zvěře (německy Wild) a hrad stojí na balvanu (německy Stein), tedy Wildstein. Ve starých latinských a německých pramenech se naše město nazývalo například. Wilsteyn, Wiltstein, Wilstein, Wiltstain, Wiltsten, Wilttstein, Wildenstein, nejnověji pak německy Wildstein (Egerladsky W(ü)ldsehtåa(n)) a po 1. světové válce byl používán český ekvivalent Vildštejn. Po skončení 2. světové války došlo ke změně názvu nejen našeho města, ale také většiny, do té doby německých obcí. O výše uvedené skutečnosti hovoří přípis Okresního národního výboru v Chebu ze dne 7. února 1947. Najít správný a vhodný název nebylo vždy jednoduché. Svědčí o tom i několik předkládaných názvů původního města Vildštejn, jako byly názvy: Vlčín Jílovany Jílsko Jílový Týn Kamenný Týn Chebský Týn … Jenže na schůzi MNV ve Vildštejně bylo konstatováno, že určený název Vlčín se zdejším osídlencům nelíbí. Proto se v březnu 1947 ustanovila komise, která navrhla několik nových pojmenování. Následně byl vybrán název Jílovany, protože „jméno vyjadřuje hlavní zdrov obživy a v lexikonu českých obcí se nenachází“. ONV v Chebu tedy přijal název Jílovany. V návrhu na nové pojmenování bylo předloženo vícero názvů (viz. výše). Než se stačil nový název města uchytit, přišel „únor 1948“. V komisi, která vybírala nové jméno pro obec, byl také vážený a vzdělaný pan učitel Vlastimil Lapáček. S nastávajícím režimem se neztotožňoval a při přechodu hranice republiky byl chycen a na deset let uvězněn. V roce 1963 pak učitel – politický vězeň, posílal určitým lidem do Skalné dopis. V dopise krom jiného stálo: „Snad ještě nikdo u Vás neví, že nové jméno města jsem našel já. Byl jsem členem čtyřčlenné komise a ta vybrala Jílovany. Nějak se to rozneslo, p. Weiss mi říkal, že mne lidé pobijí za takové jméno, leč moudří tatíci na obci usoudili, že by se nemělo dávat jméno podle návrhu nějakého reakcionáře, tak prý musí poštmistr najít jméno nové. Celkem jsem našel 33 jmen, pravda některá ne účelná, nýbrž jen proto, aby seznam byl plnější. Poštmistr měl můj seznam, mrkl tam, našel Skalnou, navrhl a už se to i schválilo.“ Na plenární schůzi Městského národního výboru ve Vildštejně dne 6. června 1950, byla schválena změna názvu z Vildštejna na Skalnou – jednohlasně. Úřední hodiny: PO 08:00-11:00 12:00-17:00 hod. ÚT 08:00-11:00 11:30-15:00 hod. ST 08:00-11:00 12:00-17:00 hod. ČT 08:00-11:00 11:30-15:00 hod. PÁ 08:00-11:00 11:30-14:30 hod.
Smetanova 810 , Vsetín , 755 01
Úřední hodiny podatelna PO 08:00-17:00 hod. ÚT 08:00-15:00 hod. ST 08:00-17:00 hod. ČT 08:00-15:00 hod. PÁ 08:00-12:00 hod. pro veřejnost PO 08:00-17:00 hod. ÚT Zavřeno ST 08:00-17:00 hod. ČT Zavřeno PÁ 08:00-12:00 hod. pro geodety PO Zavřeno ÚT 08:00-12:00 hod. ST Zavřeno ČT 08:00-12:00 hod. PÁ 08:00-12:00 hod.
Obec Sudislav nad Orlicí - ID 94533711 - Garantovaný záznam
Sudislav nad Orlicí 65 , Sudislav nad Orlicí , 562 01
Obec Sudislav nad Orlicí leží v Pardubickém kraji asi 5 km jihovýchodně od Brandýsa nad Orlicí. Dalšími většími městy v okolí jsou Choceň, Ústí nad Orlicí a Litomyšl. Nadmořská výška Sudislavi je 426 - 472 m.n.m., jelikož obec se nachází na členitém, stoupavém terénu na hraně kopce nad údolím Tiché Orlice. Z historie je jisté, že Sudislav stávala před rokem 1432. Je známá i spojitost s usedlosti Orlík již roku 1296 a klášterem s 26 mnichy. Úřední hodiny: PO 18:00-19:00 hod. ÚT Zavřeno ST Zavřeno ČT Zavřeno PÁ Zavřeno
MĚSTO Ústí nad Orlicí - ID 90232872 - Garantovaný záznam
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí , 562 01
Město Ústí nad Orlicí se rozkládá v podhůří Orlických hor při soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Zde, poblíž vlévání jednoho toku do druhého, vznikla na přelomu 12. a 13. st. nevelká osada – podle polohy nazývaná Oustí. Vlastní počátky města Ústí n. O. jsou spjaty s vrcholnou kolonizací ve 2. pol. 13. st., kdy ji z pověření panovníků Václava I. a Přemysla Otakara II. prováděli páni z Drnholce. Nové sídliště bylo založeno na ostrohu nad původní osadou, což do dnešních dnů připomíná téměř pravidelné čtvercové náměstí a uspořádání městského centra. Poddanské městečko bylo pojmenováno po jednom z kolonizátorů Vilémovi z Drnholce – německy Wilhelmswerd (Vilémův ostroh) a jeho další vývoj byl úzce spjat s nově vzniklým panstvím, jehož správním střediskem byl nedaleký hrad Lanšperk. Po dokončení kolonizace zdejšího kraje bylo panství navráceno zpět královské koruně. První písemná zmínka o Ústí n. O. pochází z roku 1285, kdy král Václav II. postoupil panství svému otčímu Závišovi z Falkenštejna. Avšak po Závišově popravě daruje panovník v roce 1292 západní část lanšperského panství (okolí Ústí n. O. a Č. Třebové) nově založenému cisterciáckému klášteru na Zbraslavi u Prahy. Velká vzdálenost tohoto východočeského dominia od zbraslavského kláštera ztěžovala jeho správu a ochranu. Tato nesnáz se v plné míře projevila na počátku 14. st., kdy Lanšpersko bylo napadáno okolními loupeživými pány. Proto jej klášter v roce 1358 prodal nedalekému biskupství v Litomyšli. Po husitských válkách se majiteli panství stali Kostkové z Postupic, za jejichž držení postihlo město v roce 1498 rozsáhlý požár. Proto nejstarší městskou listinou je privilegium pro dva městské pivovary z roku 1499, ale ještě starší památkou na doby dřívější je kostelní zvon Medián (ulit v roce 1473) v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Sňatkovou politikou získali panství na počátku 16. st. Pernštejnové, kteří svými privilegii podpořili rozvoj cechovní výroby, především plátenictví a soukenictví. Z této doby pochází rovněž nejstarší stavební památka ve městě – budova sboru Jednoty bratrské (z let 1555–58), a rukopisný kancionál (1592). Poté se majiteli města stali Bohdanečtí z Hodkova, v roce 1588 koupil panství Adam Hrzán z Harasova. Na sklonku 16. st. bylo přesunuto správní centrum panství z hradu Lanšperk do města Lanškrouna. Roku 1622 získali panství Lichtenštejnové, kteří jej vlastnili až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848. Tehdy se Ústí n. O. stalo samostatnou správní obcí. V letech 1851–1869 zde sídlil okresní úřad, který však byl zrušen a Ústí připadlo pod okresní úřad v Lanškrouně. Další požár města v roce 1705 zničil starou radnici, ta dnešní pochází z let 1721–23. Od 18. st. byla původní dřevěná zástavba nahrazována zděnou, kdy barokní stavitelství vtisklo městu novou tvář: mariánský sloup na náměstí, budova děkanství a kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo stará křížová cesta při cestě do Litomyšle. Současná křížová cesta z kapliček pochází z počátku 2. pol. 19. st., kdy se zároveň utvářela dnešní podoba náměstí s měšťanskými domy a podloubím. V poslední čtvrtině 18. st. byl veden spor mezi ústeckými měšťany a lanškrounskou vrchností o správu nad městem. Proto bylo Ústí v roce 1795 ustanoveno municipálním ochranným městem, čímž měšťané získali větší samostatnost. Město se nacházelo v nepříliš úrodné zemědělské oblasti, tudíž se zde rozvíjela řemeslná výroba, především domácí tkalcovství. Zásadní změnu přinesla výstavba železniční tratě Praha – Olomouc v letech 1843–45 (jako jediná na trati se dochovala empírová budova železniční stanice Ústí město) a do města začala postupně pronikat tovární výroba, v níž začalo převládat bavlnářství. V roce 1874 byla dokončena trať do Kladska (směrem na Letohrad) a stavba další nádražní budovy – dnešní stanice Ústí nad Orlicí. Právě železnice napomohla tomu, že po zániku tradiční cechovní výroby se ve městě začal rozvíjet textilní průmysl do té míry, že na počátku 20. st. získalo Ústí přízvisko „východočeský Manchester“. Tento rozkvět textilnictví dokládá Hernychova secesní vila, ve které dnes sídlí městské muzeum. Díky hospodářskému vzestupu města se rozvíjí od sklonku 19. st. kulturní a spolkový život. I když jeho kořeny lze spatřovat již ve středověkém Literátském bratrstvu při místním kostele nebo v založení Cecilské hudební jednoty v roce 1803. Vedle bohatého hudebního života, např. mezinárodní Kociánova houslová soutěž a rovněž tak Heranova violoncellová soutěž, nelze opomenout tradici ústeckých malovaných betlémů a činnost místních spolků (divadelní ochotníci, scénický tanec, Sokol, turisté, sportovní akce…). Z meziválečné výstavby lze dnes ve městě vidět funkcionalistické Roškotovo divadlo nebo válečný památník Bubnující legionář od J. Mařatky. Těsně před 2. světovou válkou se podařilo dostavět zdejší nemocnici. Velikou změnu v životě města přinesla mnichovská dohoda z konce září 1938, kdy bylo vnitrozemské Ústí ze dne na den obklopeno ze tří stran novou hranicí (kromě západu). Květnové osvobození Rudou armádou v roce 1945 a následný politický a správní vývoj změnil zcela životní tep tohoto maloměsta. Ústí opět získalo statut okresního města, o který svádělo spor s nedalekým Lanškrounem. Tato pozice byla v roce 1960 potvrzena a územně rozšířena. Ústí bylo sídlem okresního úřadu do roku 2002 a okresní soud zde sídlí do dnes. Poválečné období budování socialismu se výrazně podepsalo na dnešní podobě města. Jeho původní charakter s domkařskou zástavbou ústeckých tkalců na Podměstí byl z důvodu rostoucího počtu obyvatel města poznamenán novou zástavbou. K tradičnímu textilnictví, které však od 90. let 20. st. zcela z města zmizelo, tehdy přibylo textilní strojírenství a bavlnářský výzkum. Dnes čítá město (s připojenými obcemi v okolí) necelých 15 tisíc obyvatel a je obcí s rozšířenou působností pro okolní region. Pověst o Dešvendovi Krištof Kašpar de Suenne býval hejtmanem v Lanškrouně. Ke svým poddaným, zvláště ústeckým, se choval krutě a nemilosrdně, neboť byli Češi a také proto, že si z jeho jména udělali pošklebek. Dostal přezdívku Dešvenda. V testamentu, který po sobě zanechal, stálo, aby ústečtí jeho tělo v rakvi z Lanškrouna do Ústí přenesli. I když neradi, pro rakev přišli. Tehdy se ukázala jeho poťouchlost. Když stoupali do kopce, nemohli rakev unést, jak byla těžká, když pak z kopce šli, rakev byla jako pírko. Všude byl slyšet Dešvendův smích. V tom někoho napadlo truhlu otevřít a Dešvendovi useknout hlavu. Stalo se, smích utichl a rakev byla v pokoji donesena do města. Zakrátko se Dešvenda znovu objevil a bylo ho možné spatřit v noci, jak se žene na koni ulicí Třebovskou. Jindy u kašny, kde strašil služky, když šly pro vodu, kutálel za nimi svou uťatou hlavu. Pokaždé, když vycházel strašit, svlékl černý plášť a položil jej u zvonice. Uviděl ho kantor, člověk statečný a přímý. Třetí noc, když Dešvenda na koně skočil, kantor popadl plášť a utíkal pryč. Najednou dusot kopyt a Dešvenda je tady! Na smrt vyděšený kantor rychle skočil na zvonici a provaz chytil od zvonu. Dešvenda už už chňape po kantorovi, když vtom zazněl zvon a nenáviděný hejtman se proměnil v prach a popel. Od té doby se už nikdy neukázal. Úřední hodiny úřední hodiny PO 07:30-17:00 hod. ÚT 08:00-15:00 hod. ST 07:30-17:00 hod. ČT 08:00-15:00 hod. PÁ 08:00-14:30 hod.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO NOVÝ JIČÍN - ID 92383094 - Garantovaný záznam
Dobrovského 35/1 , Nový Jičín, 741 01
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace Provozní doba - www.mksnj.cz
Obec Šenov u Nového Jičína - ID 91991028 - Garantovaný záznam
Dukelská 245 , Šenov u Nového Jičína, 742 42
Obec Šenov u Nového Jičína se rozkládá po obou stranách řeky Jičínky a okresní silnice vedoucí z Nového Jičína do Fulneku. Úřední hodiny: PO 07:00-11:00 12:00-16:30 hod. ÚT 07:00-11:00 hod. ST 07:00-11:00 12:00-16:30 hod. ČT 07:00-11:00 12:00-15:00 hod. PÁ 07:00-11:00 hod.
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JIČÍN - ID 93036368 - Garantovaný záznam
Husova 64 , Jičín , 506 01
Zabýváme se výkonem exekucí podle platných právních předpisů na území celé ČR, důsledným plánování procesů v exekučním řízení, okamžitého odesílání vymoženého peněžitého plnění a evidencí spisů v elektronické spisové službě. Provozní doba - www.exekutor-jicin.cz
VOŠ A SPŠ Jičín-DOMOV MLÁDEŽE - ID 99010856 - Garantovaný záznam
Denisova 212 , Jičín , 506 01
Škola umožňuje získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy, škola po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb., škola funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill , škola je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy Program – žáci absolvující tento kurz získávají vysoce odborné a podrobné znalosti z oblasti počítačových sítí, doložené mezinárodním certifikátem škola se může chlubit žáky úspěšnými v řadě soutěží (SOČ, Napájeni Sluncem, Matematická soutěž, AV ENGINEERING AWARDS, KYBER ROBOT) škola organizuje pro studenty adaptační, vodácké a lyžařské kurzy, další sportovní a kulturní akce škola zajišťuje odborné exkurze do firem a na veletrhy (ABB, FESTO, Microrisc, MSV Brno), jazykové exkurze v zahraničí odborné a jazykové stáže (Slovensko, Anglie, Německo, Holandsko) škola poskytuje žákům tříletých učebních oborů stipendia škola umožňuje provozování volnočasových aktivit: kroužek robotiky, volejbalu, programování v jazyce JAVA, šachový kroužek, kroužek závodění na automobilovém simulátoru aj. škola předává úspěšným absolventům Europassy škola disponuje vlastním domovem mládeže a jídelnou. Provozní doba - www.vos-sps-jicin.cz
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf - ID 98865509 - Garantovaný záznam
Bratislavská 994 , Varnsdorf , 407 47
Školní budova ve Varnsdorfu VIII (tehdejším Neuwarnsdorfu), Bratislavské ulici 994, byla postavena v roce 1839 zednickým mistrem Keglerem. Původní stavba byla jednopatrová. Za řídícího učitele Antona Thoranda se počet dětí rychle zvyšoval, vždyť v roce 1844 se zde učilo 257 dětí a v roce 1896 zde již bylo deset paralelních tříd, a tak bylo nutno budovu rozšířit a zvýšit. Ke zvýšení o jedno poschodí došlo v roce 1876 a rozšíření bylo provedeno v roce 1901. Po odsunu Němců, po konci druhé světové války, byla škola do roku 1946 nevyužita jako školní budova, ale byl zde zřízen internát firmy Elite. Avšak již v roce 1949 bylo rozhodnuto, že ve městě bude otevřena ještě jedna, čtvrtá, národní škola. Od začátku června do 1. září roku 1949 proběhly úpravy nezbytné k bezproblémovému chodu školy. Byly zřízeny splachovací záchody, vymalováno a upraven byt školníka. Škola však zůstala nedostatečně vybavena pomůckami a vnitřním zařízením. Tento problém byl však během prvního roku pod vedením prvního ředitele školy Františka Pilného i za přispění patronátního podniku TOS Varnsdorf odstraněn. Pomůcky a vybavení školy byly samozřejmě v průběhu následujících let průběžně inovovány a doplňovány. Patronátním podnikem se po TOSu stala a.s. Velveta (od roku 1957). Z běžného chodu školy v dalších letech je třeba zdůraznit např. rok 1962, kdy bylo vybudováno při naší škole oplocené dětské hřiště s běžeckou drahou, doskočištěm, hřištěm na kopanou a hřištěm na odbíjenou. Materiál čerpán z kroniky školy a z dostupných materiálů z Městského muzea Varnsdorf. Provozní doba -www.zsms-bratislavska.cz
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Moravská Třebová - ID 90478693 - Garantovaný záznam
Boršov 29, Moravská Třebová, 569 21
Svaz vykonává ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Dále svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb.
M & M REALITY HOLDING Vsetín a.s. - ID 90092522 - Garantovaný záznam
Náves 88/21, Valašské Meziříčí, 757 01
Široká nabídka služeb které nabízíme našim klientům a individuální přístup nás výrazně odlišuje od konkurence. Zabýváme se nejen zprostředkováním prodeje nemovitostí, pronájmem objektů a jejich správou, ale samozřejmě poskytujeme i široké právní a finanční poradenství v oblasti realit. Provozní doba: Dle telefonické domluvy.
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Pardubice IV. - ID 91438649 - Garantovaný záznam
Bokova 315 , Pardubice, 530 03
Vše co se týká historie, současnosti, turistických informací, průmyslu, obchodu, map. Cokoliv spojené s úřadem (formuláře, úřední deska, kontakty...) najdete v sekci ÚŘAD. Hledáte-li pomoc při řešení konkrétních situací na úřadě, pak použijte KONÍKA. Provozní doba - www.pardubice.eu
BRUSLAŘSKÝ KLUB OSTRAVA - ID 99682328 - Garantovaný záznam
Čkalovova 1379 , Ostrava , 708 00
Bruslařský klub Ostrava zahájil oficiálně svou činnost 9. 4. 1997, kdy v souladu s dohodou se SSK Vítkovice měl přirozeně navázat na bohatou, dlouholetou, ale zejména úspěšnou činnost BK při SSK Vítkovice. Z tohoto BK se rekrutovala řada úspěšných reprezentantů nejen průmyslového regionu Ostrava, ale i reprezentantů Československé, později České republiky např. Stanislav Drastich (v tanečním páru s L.Řehákovou-4. místo na ZOH), Jan Barták (dlouhodobý reprezentant v tanečních párech s partnerkou J.Beránkovou), René Novotný (mistr světa a dvojnásobný profesionální mistr světa ve sportovních dvojicích s partnerkou Radkou Kovaříkovou), atd. Členové klubu úzce spolupracují se Statutárním městem Ostrava. Podporovali i kandidaturu Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015. Klub pod novou hlavičkou obměnil trenérský kádr, vsadil na mládež, a to přineslo brzy úspěchy. Nejdříve titul juniorské mistryně ČR Evy Chudé pro rok 1998 (a současně bronzová medaile ve stejné kategorii Š.Kvarčákové), rok na to pak obhájení tohoto titulu Evou a navíc titul mistra ČR Lukáše Rakowského, který přešel z Třince studovat a trénovat právě do Ostravy. Nezanedbatelné byly i první úspěchy na mezinárodním poli, kdy se L.Rakowski probojoval do finále prestižní světové série ISU Junior Grand Prix v americkém Detroitu. Jedním z nejúspěšnějších let novodobé historie klubu byl rok 2000. Zde se stalo nečekané, kdy na jednom mistrovství ČR získali svěřenci trenéra Ing.S.Žídka oba tituly v nejobsazenějších a nejvýznamnějších kategoriích - kategorii žen (E.Chudá) a kategorii mužů (L.Rakowski). Bylo velmi příjemné, kdy na mistrovství Evropy reprezentovali 2 mistři republiky z našeho klubu. L. Rakowski poté reprezentoval na ME následně i v dalších letech. Velmi dobře reprezentoval i na Zimních světových univerziádách. Lukáš Rakowski Nella Simaová Na výsledky navazuje i další generace závodníků. Nella Simaová získala v r.2005 titul juniorské mistryně ČR a úspěšně reprezentovala na Evropské olympiádě mládeže (EYOF), rok nato pak již na Mistrovství světa juniorů, kde získala pro ČR nejlepší umístění z celé české výpravy. V roce 2008 se stala mezinárodní mistryní ČR, reprezentovala na mistrovství Evropy, kde obsadila nečekané 15. místo. Rok 2009 potvrdil její převahu v kategorii žen v rámci ČR a po obhájení titulu mistryně ČR si následně vylepšila umístění na ME svým 14. místem. Je to zatím nejúspěšnější mezinárodní výsledek člena klubu v rámci mistrovství Evropy! Svým výkonem nezklamala ani na Zimní světové univerziádě v Harbinu 2009 (Čína), kde se zúčastnilo 44 delegací z celého světa. Česká vlajka v čele České akademické výpravy byla svěřena právě do rukou krasobruslařky Nelly Simaové (trenér S.Žídek). Nella, svým výkonem na kvalifikačním závodě pro Zimní olympijské hry, si následně v rámci ISU vybojovala možnost účasti na ZOH 2010. Bohužel, rozhodnutím svazu, nakonec této možnosti nemohla využít. V roce 2009 se svými výsledky začali prosazovat sourozenci Coufalovi (trenérka Tokošová) a mladá sportovní dvojice A.Herbríková - L.Ovčáček (trenér Žídek). Petr Coufal získal titul juniorského mistra ČR, sestra Jana titul mistryně ČR v ml. žákyních a sportovní dvojice pak nečekaně, ale zaslouženě, získala titul mezinárodních juniorských mistrů ČR. Alexandra Herbríková - Lukáš Ovčáček Petr Coufal Klub se tak získáním 4 zlatých medailí zařadil na krásné 2. místo v rámci ČR za USK Praha. Závodníci P.Coufal a SD Herbriková-Ovčáček byli nominováni na mistrovství světa juniorů, kde obstáli v rámci finále se ctí. I v navazující sezony získává BK několik vítězství. Titul mistryně ČR zásluhou Jany Coufalové (kategorie žaček), vítězství v Českém poháru získal P.Coufal(junioři). Petr rovněž získal potřetí za sebou vítězství ve své kategorii na Hrách zimní olympiády dětí a mládeže ČR (zatím v rámci ČR ojedinělý výsledek). Potvrdil tak výsledky z minulých HZODM (Ovčáček zlato, Coufalová 2x stříbro). Prosazovat se začíná i další generace nejmladších sportovců, členů klubu (sestry L. a T. Popkovy (tr.Žídek), David Žáček a E.Koktanová (tr.Ferbrová). V klubu v současné době rozvíjí svou sportovní činnost okolo 50 sportovců všech věkových kategorií. Provozní doba - www.skateostrava.eu

1 2 3 4


PŘEHLED KATEGORIÍ

Agentury (20)

Auto-moto (1481)

Banky (191)

Bazény (7)

Bezpečnost, ochrana (25)

Čištění (833)

Doprava (1336)

Dřevo (1049)

E-shopy (37)

Elektro (932)

Energetika (704)

Finance, banky, pojišťovny (14)

Chemie (115)

Chovatelství (44)

Instalace, servis, opravy (87)

Kancelářské stroje, potřeby (4)

Kosmetické služby (27)

Kovovýroba (54)

Kultura (1256)

Kurzy, školení (72)

Malo a velkoobchod (1380)

Nábytek (918)

Nářadí (614)

Obaly (663)

Odbory, spolky (202)

Odpady (17)

Okna, dveře (28)

Papír (11)

Plasty (9)

Počítače (1031)

Pohřebnictví (7)

Pojištění (761)

Poradenství (1635)

Potraviny, gastro (1354)

Reality (1006)

Reklama (1083)

Restaurace (84)

Skladování (4)

Sklo (339)

Služby a řemesla (4466)

Sport (123)

Stavebnictví (1512)

Strojírenství (1103)

Telekomunikace (607)

Textil (25)

Tisk (479)

Ubytování (1099)

Úřady, instituce (1114)

Věda a výzkum (439)

Voda, topení, plyn (54)

Volný čas (360)

Výtahy (1)

Vzdělávání (1061)

Zahradnictví (34)

Zdraví (936)

Zdravotnictví, sociální péče (54)

Zemědělství (689)