BUĎTE VIDĚT

NA INTERNETU

Katalog
Nabídky
Poptávky
NovinkyFirmy v kategorii Odbory, spolky (312)

Vyhledávání firem v aktuální kategoriiFOTBAL TŘINEC z.s. - ID 99335685 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Tyršova 214 , Třinec , 739 61  
FK FOTBAL TŘINEC Provozní doba: dle telefonické domluvy.

Základní škola Nový Bor - ID 89771454 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

nám. Míru 128 , Nový Bor, 473 01  
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa,příspěvková organizace Provozní doba - www.zsnamesti.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Domažlice - ID 99257177 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Ladova 585 , Domažlice, 344 01  
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Domažlice Provozní doba - mocrs.domazlice.sweb.cz/rybari.html, www.crsplzen.cz, www.rybsvaz.cz

DĚTSKÝ DOMOV Tachov - ID 96745749 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Petra Jilemnického 576 , Tachov , 347 01  
Ústavní výchova má v ČR zajisté řadu kritiků a prostřednictvím médií a na základě ojedinělých negativních příkladů, často znevažují náročnou a obětavou práci lidí v dětských domovech. Jistě mi dáte zapravdu, že každé dítě potřebuje ke svému zdravému vývoji bezpochybně laskavé a přátelské prostředí, které mu poskytuje milující máma, táta, prostě rodina. Skutečnost je však taková, že ne všichni rodiče jsou schopni se o své děti postarat a vytvořit jim podobné prostředí. Dokuď tyto děti budou ohroženy, budou nezbytné i dětské domovy, které těmto dětem mohou pomoci. Provozní doba - www.ddtachov.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Planá nad Lužnicí - ID 93370156 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

ČSLA 140 , Planá nad Lužnicí, 391 11  
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Planá nad Lužnicí Provozní doba: - www.rybsvaz.cz , www.crscb.cz

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Planá - ID 98633609 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Chodová Planá , Chodová Planá , 348 13  
Jsme otevřená kynologická organizace , kde rádi uvítáme každého dalšího majitele psa, který chce se svým psem cvičit. Neděláme rozdíl mezi plemeny psů, mezi psy s PP nebo bez PP, věkem jejich majitelů...důležitá je chuť a vytrvalost. Cvičíme podle NZŘ i IPO. Dáváme možnost každému si naše kynologické zařízení a naši ZKO vyzkoušet a přijít na pár hodin bez dalších závazků, zda se mu u nás bude líbit. Kromě toho pořádáme základní výcvik pro nečleny ZKO , začátečníkům se věnuje individuelně výcvikář minimálně v 5 lekcích, psovod obdrží průkazku základního výcviku. Kynologický areal je rozdělen na dvě části, v jedné probíhá výcvik, v druhé jsou odkládací boxy pro psy a tzv. malý cvičák s prvky agility, kde si mohou především začátečníci vyzkoušet svou ovladatelnost psa a případně nechat pejsky - štěňata vyběhat a mezi sebou seznámit - socializovat. Klubovnu máme malou, ale prozatím nám postačuje, v roce 2009 jsme přistavěli přístavek pro cvičební náčiní ... Kynologický areál je vybaven všemi důležitými překážkami a 6 zástěnami, k tomu máme rovněž zástěny přenosné. Prozatím nemáme stálého profesionálního figuranta, takže k nám především před obdobím zkoušek zajíždí dva zkušení figuranti podle domluvy. Někdy se zhostí této úlohy předseda Láďa Kerul. Zkoušky míváme zhruba čtyřikrát do roka v jarním a podzimním období , vždy tak, aby bylo alespoň 5 psů na zkoušku. Máme jednoho výcvikáře - Karla Kleina, ale mnoho členů je již natolik zkušených, že můžou také poradit s výcvikem. Každoročně při příležitosti Dne dětí pořádáme Voříškiádu , která je velmi vyhledávanou akcí v Plané. Areál máme díky výboru klubu vždy vzorně posekaný a dobře udržovaný. Přesto jedním z dobrých zvyků členů je občas přiložit ruku k dílu na brigádách. Provozní doba -zkoplana.webnode.cz, www.kynologie.cz

ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK-ŠTĚRKOPÍSKOVNA Planá nad Lužnicí, a.s. - ID 98129170 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Planá nad Lužnicí , Planá nad Lužnicí, 391 11  
Společnost Českomoravský beton, a.s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton a služby s tím spojené na území České a Slovenské republiky. Provozní doba: duben - říjen PO 06:15-18:00 hod. ÚT 06:15-18:00 hod. ST 06:15-18:00 hod. ČT 06:15-18:00 hod. PÁ 06:15-18:00 hod. listopad - březen PO 06:15-16:00 hod. ÚT 06:15-16:00 hod. ST 06:15-16:00 hod. ČT 06:15-16:00 hod. PÁ 06:15-16:00 hod.

Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555 - ID 89212793 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Křižíkova 555/5, Mariánské Lázně , 353 01  

Mateřská škola Křižíkova nabízí širokou paletu aktivit pro děti předškolního věku. Děti si osvojí různé dovednosti, najdou si spoustu kamarádů a díky nadstandardním službám, které školka poskytuje, mají příležitost navštěvovat také další zájmové činnosti jako například pěvecké a taneční kroužky, či školičku bruslení. 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOKOLÍK V SOKOLOVĚ - ID 89859260 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Slavíčkova 1701 , Sokolov , 356 01  
Posláním našeho zařízení je poskytování celoroční pobytové sociální služby lidem se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, s těžkou a úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění. Provozní doba - www.sokolik-po.cz

Město Skalná - ID 91206594 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Sportovní 9 , Skalná, 351 34  
Město Skalná vzniklo kolem roku 1200 pod románským hradem Vildštejn (německy Wildstein), založeným rodem Notthafftů, jedním z nejstarších rodů na území historického Chebska. První výslovná zmínka o rodu Notthafftů je z roku 1166. Samotná existence vsi Skalná je potvrzena písemně v listině z roku 1224, kdy waldsassenský opat Eduard mluví o výkupu desátků od Gerolda z Vildštejna. V roce 1225 se objevuje jako svědek na listině o urovnání sporů o panství v Elsterbergu Albert Notthafft z Vildštejna. Jiný člen tohoto rodu vystupuje jako svědek v roce 1251 na listině českého krále Václava I. o waldsassenském patronátu nad kostelem v Plané. V roce 1298 majitel hradu Albert Notthafft prodal panství svému zeti Johanovi Rabemu z Mechelgrünu. Listina, dokumentující tuto transakci, byla první německy psanou listinou na Chebsku (do té doby se používala jen latina). V roce 1407 získala Vildštejn vlivná chebská patricijská rodina Franckengrünerů, která prodala panství kolem roku 1429 chebskému purkmistrovi Sigmundu Junkerovi. V letech 1429 – 1435 prameny o osudech skalenského panství mlčí. V letech 1436 – 1439 vlastnili krátce Skalnou chebští Hieserlové, kteří prodávají dne 24. února 1439 panství synovi jednoho z nejvlivnějších chebských radních a několikanásobného purkmistra Niklasovi II. Gumerauerovi. Skalná se tak na více jak 80 let (1439 – 1524) stala majetkem významného rodu Gumerauerů. Již v 16, století se zde rozšiřovala řemeslná výroba, zvláštní rozvoj zaznamenala ruční výroba papíru, výroba kamenin a hrnčířství, což přineslo obci značný rozmach. V letech 1524 – 1531 zdejší panství drželi Šlikové. Pro Skalnou to byla pouze krátká epizoda se žádnou viditelnou stopou. Bezesporu nejbouřlivější epochou v dějinách skalenského panství je období vlády Wirsbergů v letech 1531 – 1615. Wirsbergové se do dějin Skalné zapsali nejen jako bezohlední lupiči, vrazi a násilníci, ale i jako stavitelé kostelů a zámků. Nejvýraznější a nejvlivnější osobností rodu byl Wolf z Wirsbergu. Byl to on, kdo zahájil výstavbu nové renesanční tvrze a poplužního dvora zvaného Horní Skalná, dokončeného roku 1541. Na samém konci 16. století přešlo panství do rukou Trauttenbergů. Po dlouhém období zmatků se konečně ve Skalné a okolí rozhostil klid. Následující léta s sebou přinesla tolik potřebné uklidnění, které záhy vystřídalo strádání v dobách třicetileté války. Na konci této války zůstala i navzdory veškeré snaze vrchnosti zpustošená a vylidněná Skalná. Válka změnila mnohé, včetně zaběhlých stereotypů chování a myšlení. S odchodem Trauttenbergů v roce 1799 odešla definitivně jedna etapa dějin Skalné. Po dobu více jak dvě stě let panování Trauttenbergů, nacházíme v jejich řadách válečné dobrodruhy, řádné a statečné vojáky, bedlivé úředníky, schopné i méně schopné hospodáře, arogantní i laskavé panstvo, ale také jeptišky a řádové sestry a bohabojné milovníky protestantské či katolické víry. Nová doba se ale hlásila o své práva. Skalnou začal spravovat dravý průmyslnický rod Wilhelmů. Dějiny Skalné v následujícím 19. století byly poznamenány zejména přírodními pohromami a politickými změnami. Významným společenským činitelem byla škola a fara. Po polovině 19. století se do života zapojily nově vzniklé místní úřady a spolky. V roce 1848 bylo s robotou zrušeno i poddanství a starý právní systém ztratil opodstatnění. Od 1. ledna 1850 vstoupila v platnost nová organizace státní správy, znamenající vznik nových politických okresů. Skalná se tak stala centrem soudního okresu v rámci chebského politického okresu. Zároveň byly zavedeny okresní a krajské soudy, mezi nimi i Okresní soud Skalná (Bezirksgericht Wildstein). Postupem této doby zaznamenávala Skalná rozkvět průmyslu, zejména tkalcovství. O rozvoji obce svědčí i její povýšení na městys 14.7.1865. Žilo zde 2300 obyvatel ve 253 domech. V únoru 1884 prodali Wilhelmové panství Skalná hraběti Engelhardtovi von Wolkenstein-Trostburg. V roce 1900 byla slavnostně otevřena železniční trať s nádražím. Trať měla značný význam pro rozvoj tohoto regionu. Rostl počet pracovních příležitostí i počet obyvatel Skalné a důsledkem bylo její následné povýšení na město 5.12.1905 císařem Františkem Josefem I. Další vývoj ve 20. století byl ovlivněn zejména oběma světovými válkami a s nimi souvisejícím nacionalismem. Rok 1945 znamenal pro město, stejně jako pro většinu míst na Chebsku, konec jedné jeho etapy historie. Název města Název hradu a později osady Wildstein vznikl nejspíš proto, že hrad byl vystaven na skalnatém výběžku nad údolím potoka Sázek. V divokých lesích bývalo plno zvěře (německy Wild) a hrad stojí na balvanu (německy Stein), tedy Wildstein. Ve starých latinských a německých pramenech se naše město nazývalo například. Wilsteyn, Wiltstein, Wilstein, Wiltstain, Wiltsten, Wilttstein, Wildenstein, nejnověji pak německy Wildstein (Egerladsky W(ü)ldsehtåa(n)) a po 1. světové válce byl používán český ekvivalent Vildštejn. Po skončení 2. světové války došlo ke změně názvu nejen našeho města, ale také většiny, do té doby německých obcí. O výše uvedené skutečnosti hovoří přípis Okresního národního výboru v Chebu ze dne 7. února 1947. Najít správný a vhodný název nebylo vždy jednoduché. Svědčí o tom i několik předkládaných názvů původního města Vildštejn, jako byly názvy: Vlčín Jílovany Jílsko Jílový Týn Kamenný Týn Chebský Týn … Jenže na schůzi MNV ve Vildštejně bylo konstatováno, že určený název Vlčín se zdejším osídlencům nelíbí. Proto se v březnu 1947 ustanovila komise, která navrhla několik nových pojmenování. Následně byl vybrán název Jílovany, protože „jméno vyjadřuje hlavní zdrov obživy a v lexikonu českých obcí se nenachází“. ONV v Chebu tedy přijal název Jílovany. V návrhu na nové pojmenování bylo předloženo vícero názvů (viz. výše). Než se stačil nový název města uchytit, přišel „únor 1948“. V komisi, která vybírala nové jméno pro obec, byl také vážený a vzdělaný pan učitel Vlastimil Lapáček. S nastávajícím režimem se neztotožňoval a při přechodu hranice republiky byl chycen a na deset let uvězněn. V roce 1963 pak učitel – politický vězeň, posílal určitým lidem do Skalné dopis. V dopise krom jiného stálo: „Snad ještě nikdo u Vás neví, že nové jméno města jsem našel já. Byl jsem členem čtyřčlenné komise a ta vybrala Jílovany. Nějak se to rozneslo, p. Weiss mi říkal, že mne lidé pobijí za takové jméno, leč moudří tatíci na obci usoudili, že by se nemělo dávat jméno podle návrhu nějakého reakcionáře, tak prý musí poštmistr najít jméno nové. Celkem jsem našel 33 jmen, pravda některá ne účelná, nýbrž jen proto, aby seznam byl plnější. Poštmistr měl můj seznam, mrkl tam, našel Skalnou, navrhl a už se to i schválilo.“ Na plenární schůzi Městského národního výboru ve Vildštejně dne 6. června 1950, byla schválena změna názvu z Vildštejna na Skalnou – jednohlasně. Úřední hodiny: PO 08:00-11:00 12:00-17:00 hod. ÚT 08:00-11:00 11:30-15:00 hod. ST 08:00-11:00 12:00-17:00 hod. ČT 08:00-11:00 11:30-15:00 hod. PÁ 08:00-11:00 11:30-14:30 hod.

Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice, - ID 90626181 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Struhlovsko 1424, Hranice, 753 01  
ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice zahájilo svou činnost v roce 1994. Škola se specializuje na vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami. Budova školy se nachází na sídlišti Struhlovsko, vedle prodejny koberců BRENO a je plně přístupná imobilním žákům. Žáci se vzdělávají v Základní škole praktické, Základní škole speciální a v Základní škole speciální s rehabilitačním vzdělávacím programem. Základní škola má v současnosti celkem 25 handicapovaných žáků, vyučovaných ve čtyřech třídách. Součástí školy je také Mateřská škola s 25 dětmi a Mateřská škola speciální, která rozvíjí 10 handicapovaných dětí. PROVOZNÍ DOBA - www.detskecentrumhranice.cz

Město Hranice - ID 99026209 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

U pošty 182 , Hranice , 351 24  
Město Hranice bylo pravděpodobně založeno na přelomu 12. a 13. století. Původní název „Rossbach“, což v překladu znamená „Koňský potok“, vznikl podle potoka protékajícího obcí. Zde první obyvatelé obce napájeli své koně, a tak se pijící kůň dostal i do znaku města. Za nejstarší osadu našeho regionu možno považovat Trojmezí (výstižný název pro trojmezí Čech, Bavorska a Saska), které do roku 1947 neslo jméno Gottmansgrün. O něco později než Trojmezí vznikly další osady – Friedersreuth (Pastviny) a Thonbrunn (Studánka). První písemná zpráva o Rossbachu pochází z počátku 14. století – někdy je uváděn rok 1306, jindy 1318. Podle některých pramenů pochází první písemná zmínka o obci až z roku 1413. Jedná se o kupní smlouvu Konráda z Neiberku, který prodal vše, co patří k obci Heinrichu Zedtwitzovi. Tímto prodejem šlechtický rod Zedtwitzů plných 400 let rozhodoval o osudu Hranic. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 12:30-16:30 hod. ÚT 08:00-11:30 12:30-14:30 hod. ST 08:00-11:30 12:30-16:30 hod. ČT 08:00-11:30 12:30-14:30 hod. PÁ 08:00-11:30 12:30-13:00 hod.

F.T.G. spol. s r.o. - ID 91952135 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Rynholec 213 , Nové Strašecí, 271 01  
Provozní doba - www.ftg-prumyslovecisteni.cz

Orel jednota Divišov - ID 98308127 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

U Haltýře 287, Divišov , 257 26 
Orel je spolek, křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. Cílem Orla výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je fairovy, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Celou svojí činnosti chce Orel dávat sportu smysl. Provozní doba: dle telefonické domluvy.

Tělocvičná jednota Sokol Písek - ID 93571659 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Tyršova 395/3 , Písek, 397 01  
Sokol (Česká obec sokolská) je označením českého tělocvičného spolku, který v historii české a slovenské tělovýchovy zaujal pozici nejen největší, ale také nejúspěšnější tělovýchovné organizace. Provozní doba: dle telefonické domluvy.

Obec Osice - ID 99896138 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Osice 117, Osice, 503 26 
Osice leží na jihu hradeckého okresu. Ke konci 15. století se vyskytuje název i v podobě Vosice a v polovině 17. století také jako Vosice Velké, na rozdíl od Vosic Malých (sousedních Osiček). Obec leží na vyvýšené rovině, přečnívající okolí o 30 m. Obec Osice je rodiště Františka Škroupa, skladatele naší národní hymny Kde domov můj. Pod obecní úřad v Osicích spadají též blízké obce Trávník a Polizy. Celková výměra obce je 747 ha, mají necelých 500 obyvatel.

Tělocvičná jednota Sokol Boršov nad Vltavou - ID 90168954 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Poříčská 189 , Boršov nad Vltavou, 373 82  
Odbor všestrannosti při T.J.Sokol Boršov n/Vlt.má několik oddílů : Gymnastika - je rozdělena do dvou oddílů: gymnastická přípravka a sportovní gymnastika. Provozní doba: dle telefonické domluvy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 - ID 99323353 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Jana Littrowa 122 , Horšovský Týn, 346 01  
Střední odborné školství v Horšovském Týně má svoji tradici již od 2.světové války a původně bylo spjato se zemědělskými obory. Jeho historii bychom mohli rozdělit do tří vývojových etap. 1. etapa - odborné školství 1945 - 1959 První česká zemědělská škola v Horšovském Týně byla založena ihned po skončení II. světové války, tj. na podzim 1945. Výuka probíhala v tehdejší budově měšťanské školy v Horšovském Týně. Větší obrázek V přilehlé osadě Horšov zbylo po odsunu Trauttmannsdorfů hospodářství uzavřené kamennou zdí. Tam vznikla v roce 1946 Rolnická pracovní škola. Studium na ní trvalo jeden rok a bylo zaměřeno na řízení většího soukromého hospodářství. Po roce 1948 se změnil politický charakter Československa, a tak ztratila Rolnická pracovní škola opodstatnění podle svojí původní koncepce. Školní statek byl však k výuce využíván nadále. V roce 1951-52 zde vzniká Dvouletá rolnická chovatelská škola, která se v následujícím období mění na Zemědělskou mistrovskou školu pícninářskou. Současně působí v Horšově i Zimní škola zemědělské mládeže. Mistrovskou školu nahradilo Středisko pracujícího dorostu (vlastně středisko pro převýchovu mládeže z neloajálních rodin), od roku 1954 přejmenované na Učňovskou školu zemědělskou. Ve školním roce 1958-59 je znovu obnovena Mistrovská škola zemědělská, obor pěstitel - chovatel, se studijní dobou dva roky. Zemědělské učiliště existuje souběžně s touto školou. V roce 1958 zůstává Horšov pouze školním statkem a teoretické vyučování se přesouvá do Horšovského Týna do budov bývalé základní školy v dnešní Nádražní ulici. 2. etapa - odborné školství 1960 - 2003 Větší obrázek V 60. letech dochází k rozdělení zemědělského školství v Horšovském Týně na dvě školy. Vzniká tak Střední zemědělská technická škola a Zemědělské odborné učiliště Horšovský Týn. Střední zemědělská technická škola, která sídlila v dnešní Nádražní ulici, nepatřila sice k největším, ale její absolventi našli vždy své uplatnění a řada z nich vystudovala Vysokou školu zemědělskou i veterinární, v posledních letech i pedagogické fakulty, Vysokou školu ekonomickou, fakultu právnickou či fakultu aplikovaných věd nebo školy vojenské. Je to škola, která vždy poskytovala úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Měnily se jen studijní obory, které se vždy plynule přizpůsobovaly požadavkům trhu práce. Na škole bylo organizováno jak studium denní, tak i dálkové. Větší obrázek Mezi léta největšího rozvoje školy lze počítat období druhé poloviny šedesátých let a první poloviny devadesátých let. V šedesátých letech vznikají odborné učebny a laboratoře. SZTŠ měla živé kontakty s odbornou školou v BLR v Pavlikeni. Výměnných zájezdů se účastnili studenti třetích ročníků. Sedmdesátá léta byla ve znamení spojování obou odborných škol. V roce 1973 dochází ke sloučení Zemědělského odborného učiliště a SZTŠ, ale již v roce 1976 se obě školy rozdělují a v Horšovském Týně opětovně vznikají dvě samostatná vzdělávací zařízení. V osmdesátých letech jezdí studenti o prázdninách místo do BLR do bývalé NDR, kde v okrese Eisenberg pomáhají sklízet cibuli a třešně a prohlubují jazykové znalosti. Devadesátá léta přinášejí snad nejvíce změn za celou existenci SZeŠ. Především se mění se i struktura odborného školství, které se rozšiřuje o nový nezemědělský obor. V první polovině 90. let se zde objevuje detašované pracoviště Soukromé střední podnikatelské školy ve Vsetíně s oborem podnikatel. V roce 1996 přechází tento obor pod státní Střední zemědělskou školu a ve školním roce 1997-98 je nahrazen studijním oborem management obchodu. Větší obrázek Škola nadále zůstává ve stejných prostorách, ale její budovy i budovy domova mládeže dostávají nové střechy, fasády i okna. Na domově mládeže se topným mediem stal propan. Došlo k celkové vnitřní rekonstrukci sociálního vybavení budov pro ubytování dívek i chlapců. Rekonstrukce postihla i prostory pro výuku tělesné výchovy. Výrazné změny doznalo v tomto období i vybavení školy - byla zřízena nová učebna psaní strojem s elektronickými psacími stroji, učebna výpočetní techniky se soustavně inovovaným HW i SW, multimediální učebna, škola se napojila na internetovou síť. Vybavení výpočetní technikou neslouží jen studentům, ale je plně využívána i všemi pedagogickými i provozními pracovníky školy. Škola má i vlastní registrovanou autoškolu pro výuku řidičských oprávnění. Provozní doba - www.sos-souhtyn.cz

Mateřská škola Kdyně - ID 89430756 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dělnická 35 , Kdyně, 345 06  

Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, příspěvková organizace 

Město Kdyně - ID 96592238 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Náměstí 1 , Kdyně, 345 06 
Kdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. Úřední hodiny: PO 07:30-17:00 hod. ÚT 06:30-15:00 hod. ST 07:30-17:00 hod. ČT 06:30-15:00 hod. PÁ 07:30-14:00 hod.

HOKEJOVÝ CLUB BBSS, z.s. - ID 97106549 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Družba 1223 , Brumov-Bylnice, 763 31  
Hokejová činnost byla v Brumově-Bylnici zahájena ve 30. letech dvacátého století. Provozní doba: PO - NE: 7:00 - 24:00 hod.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Třemošná - ID 99794890 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Zálužská 1160 , Třemošná, 330 11  
První rybářský spolek v Třemošné založili v roce 1945 nájemci třemošenského a zálužského povodí řeky, pánové Telín a Čábal. K dalším funkcionářům patřili Svoboda, Rais, Jírový, Vodák, Kobza a další. Postupem času získal spolek další část povodí, dosahující až k soutoku s Berounkou pod obcí Kaceřov. Vydáním Rybářského zákona byl třemošenským svěřen i horní tok řeky a zároveň vstoupila v platnost povinnost pravidelného zarybňování svěřeného revíru. Potřeba vlastní násady vedla ke snaze získat vhodné chovné rybníky. Spolek postupně dostal do pronájmu menší rybníky v Třemošné, Záluží, Hromnici, České Bříze, Zruči, Kokořově a Mosticích. Mezi ty větší patřil rybník v Krašovicích a nově vybudovaný Ledecký rybník. Zhoršující se stav povodí a rostoucí členská základna, přiměly organizaci k větší orientaci na rybníky. Pro sportovní rybolov byl vyčleněn Krašovický rybník, a také rybník Oprám ve Zruči. Členská základna se dále rozrůstala, přispěla k tomu i práce s mládeží v několika kroužcích. Za léta činnosti se vyměnila řada funkcionářů. Ti byli vždy vedeni snahou řádně hospodařit na svěřených revírech. Museli nejen odchovat dostatek ryb, ale také se potýkali s následky meliorací, nevhodných úprav koryt, místních otrav a trvalým znečišťováním z hornobřízské kaolinky. S těmito problémy se ostatně setkává většina organizací i v dnešní době. Všechny tyto zásahy do přirozeného přírodního toku se negativně projevují na množství, zdravotním stavu a druhové pestrosti rybí obsádky. Pomalu se přeneseme do roku 1970, kdy byla založena kronika MO. Ta udává počet členů na 97, z toho 5 čl. rybářské stráže. Cena roční povolenky byla v té době 60,- Kčs. Přibývali další rybáři a v roce 1973 měla MO již 155 dospělých členů a 45 dětí a mládeže. V tomto roce byl vybudován nový chovný rybník Řempo, čímž vzikla kaskáda tří rybníků - Řempo, Hroznata, Podmokly. Na tomto díle bylo odpracováno neuvěřitelných 7.125 brigádnických hodin. Největší zásluhu na zdárném dokončení díla měl asi tehdejší předseda pan Jan Kacerovský, ale velký dík patří i všem ostatním brigádníkům. V roce 1974 bylo zakoupeno nákladní auto Praga V3S, které pomáhalo hlavně při podzimních výlovech. Uvažovalo se také o výstavbě vlastní budovy organizace s dotací krajského svazu, ale k realizaci bohužel nedošlo. Tento rok byl také důležitý pro další hospodaření na revírech a lov ve sportovních vodách. Rozhodnutím Ústředního výboru ČRS došlo k rozdělení vod na pstruhové a mimopstruhové a přechod na krajské hospodaření v podobě, kterou s menšími změnami známe z dnešní doby. Dále uvedu heslovitě časově rozdělené důležité události : 1976 - velká vedra způsobila na horním toku Třemošenky hromadný úhyn ryb; v Záluží proběhl již druhý Rybářský ples; ve věku 78 let zemřel dlouholetý hospodář pan Jaroslav Jírový. 1977 - špatné počasí v jarních měsících zapříčinilo chabý výtěr kaprovitých ryb, což se projevilo v dalším roce; narůstá znečišťování vod. 1978 - počet členů MO stoupl na 223; odpracováno 2.734 brigádnických hodin. 1979 - 12.9. 1979 zemřel dlouholetý kronikář pan Vráťa Rozum; uspořádán jeden z prvních rybářských táborů s účastí 30 -ti dětí pod vedením pánů Kobzy, Sirochmana, Jirmana a dalších; odpracováno 5.030 brig. hodin; výměna nákladního automobilu za Pragu S5T; pracuje 6 kroužků mládeže se 129 členy. 1981 - úspěšný produkční rok - zarybněny vlastní vody a následně odprodáno 14q kapra jiným organizacím. 1986 - získání pozemku bývalého statku otevírá možnosti realizace vlastní klubovny a dalšího zázemí. 1990 - vybudování sádek k přechodnému uchování ryb a případnému odchovu plůdku. 1991 - stavební rekonstrukce stodoly v areálu; zakoupení automobilu Škoda-1203. 1992 - změna zákona o bezplatném užívání rybníků zvyšuje finanční náročnost hospodaření. 1993 - počet členů MO vzrostl na 358 dospělých; z 10,8ha plochy chovných rybníků bylo sloveno cca 85q ryb, hlavně kapra. 1994 - 402 dospělých členů; řada chovných rybníků změnila majitele, čímž jsme přišli o rybníky Záhořky, Bykov, Kokořov, Ledce, Černý, Úněšov-náves. Tím se podstatně snížila obhospodařovaná plocha a tím i množství produkovaných ryb. 1996 - první zájezd za rybami do Norska, který se stal pro některé každoroční tradicí; za zarybnění jsme včetně dopravy obdrželi 209.193,-Kč; rybářský tábor i bál proběhly bez problémů; rapidně poklesla brigádnická činnost řadových členů, téměř vše tak závisí na výboru MO. 1999 - zvýšené náklady a minimální brigádnická činnost členů zapříčinily navýšení poplatku za neodpracované brigády na 700,-Kč. 2000 - stav členské základny : 609 dospělých, 50 mládeže, 205 dětí; hygienicky nevyhovující koupaliště v Třemošné je využito k odchovu plůdku kapra. 2001 - výlov K1 z koupaliště předčil očekávání, získali jsme tím novou odchovnou kapacitu násady; pro děti proběhla soutěž. Provozní doba -www.crstremosna.cz www.crsplzen.cz, www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Zbiroh - ID 92230101 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Zdeňka Nejedlého 528 , Zbiroh, 338 08  
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Zbiroh Provozní doba - www.crsplzen.cz , www.rybsvaz.cz

Město Zbiroh - ID 97452327 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Masarykovo náměstí 112 , Zbiroh, 338 08  
Zbiroh je romantickým letoviskem na rozhraní brdských lesů a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Vzhledem ke své výhodné poloze poblíž mezinárodní dálnice, krásné přírodě a čistému prostředí se městečko stále rozrůstá. Občanská vybavenost Ve Zbiroze je moderní základní škola, základní umělecká škola, mateřská škola, zdravotní středisko, rehabilitační centrum a lékarna. Vyšší odbornou péči poskytují nemocnice v Rokycanech a v Hořovicích. K občanské vybavenosti patří pošta, pobočka České spořitelny, bankomaty ČS a KB. Na Masarykově náměstí je Informační centrum Mikroregionu Zbirožsko, Městské Muzeum a Muzeum J.V. Sládka, Městská knihovna Dr. Palivce, Dům s pečovatelskou službou. Obchodní síť tvoří menší soukromé prodejny a prodejna COOP, ve městě jsou 4 restaurace, sokolovna k pořádání různých kulturních akcí - plesů a diskoték - je momentálně v rekonstrukci. K dispozici je multifunkční sál v budově Městského úřadu, lze zde promítat i filmy. V prostorách stálého kina se konají především koncerty a divadelní představení hostujících souborů. Další kulturní akce probíhají v proluce na Masarykovo náměstí - např. Vačkářův Zbiroh, hudební festival v květnu, v letních měsících pak Zbirožské Hudební léto - tradiční sobotní dopoledne, dále pak Jarní řemeslné trhy a Václavské trhy. Úřední hodiny: PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod. ÚT Zavřeno ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod. ČT Zavřeno PÁ Zavřeno PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod. ÚT 08:00-12:00 13:00-14:30 hod. ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod. ČT 08:00-12:00 13:00-14:30 hod. PÁ 08:00-12:00 hod.

Obec Šťáhlavy - ID 98190360 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Masarykova 169 , Šťáhlavy, 332 03 
Obec Šťáhlavy leží 14 km jižně od města Plzně v údolí řeky Úslavy. Západně se nad údolím zdvihá vrch Radyně se stejnojmennou tvrzí a po pravém břehu řeky se táhne rozsáhlý lesní porost jihozápadního výběžku Brd zasahujícího až k Rokycansku, k němuž náležela obec až do roku 1949. Dle historických pramenů bylo území obce osídleno již v 5. tisíciletí př.n.l. První písemná zmínka o šťáhlavské obci pochází z roku 1239, kdy daroval obec král Václav I., syn Přemysla Otakara I., kostelu sv. Vavřince při Hradu Plzni výměnou za osadu Benešovice u Stříbra. Tak tedy získala obec svoji pevnou historickou podobu. Krátké období, zhruba půl století, patřily Šťáhlavy k nové Plzni, která byla založena roku 1295 za vlády Václava II. Do poloviny 15. století byl pak šťáhlavský majetek v držení vladyků. Prvním byl v roce 1318 jakýsi Beneda a dalšími pak Mareš, Ješek, Hynek a Vyšemír. V té době byly ke Šťáhlavům připojeny vsi Lhůta, Kamýk a Neslívy. Od poloviny 15. století náležela obec rodu Doupovců z Doupova, kteří jednotlivé díly Šťáhlav sjednotili a nechali v místě dnešní zahrady patřící k restauraci Úřední hodiny PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod. ÚT 08:00-12:00 hod. ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod. ČT 08:00-12:00 hod. PÁ 08:00-12:00 hod.

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Přeštice - ID 94569687 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dukelská 1085 , Přeštice, 334 01 
Naše kynologická organizace se věnuje sportovnímu výcviku psů. Do našich řad přijímáme všechna plemena s průkazem původu, bez průkazu původu, malá, velká, střední, služební, línější, chlupatá nebo holá. Cvičíme podle zkušebních řádů NZŘ a IPO a z těchto řádů skládáme zkoušky. Minimálně jednou do roka pořádáme závody dle vybraných kategorií. K dispozici jsou kotce pro psy, dva oplocené prostory ke cvičení obran a poslušností s potřebnými pomůckami. Provozní doba - www.zkoprestice.estranky.cz , www.kynologie.cz

Tělocvičná jednota Sokol Račice - ID 98688972 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Račice 25, Roudnice nad Labem, 413 01 
Sportovní kluby a svazy, tělocvičná jednota provozní doba dle telefonické domluvy

MINIŠKOLKA LVÍČEK - ID 99298666 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Měnín 39 , Měnín, 664 57 
O děti pečují kvalifikované vychovatelky z oboru školství a zdravotnictví, o čistotu školky a plná bříška dětí se starají další hodné tety. Naší prioritou je vytvářet pro dítě harmonické prostředí, kde je rádo a cítí se jako u maminky. Provozní doba: PO 07:00-16:30 hod. ÚT 07:00-16:30 hod. ST 07:00-16:30 hod. ČT 07:00-16:30 hod. PÁ 07:00-16:30 hod.

Mateřská škola Měnín - ID 98605672 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Měnín 376, Měnín, 664 57 
Mateřská škola byla postavena v roce 1980 jako dvoutřídní se dvěma pavilóny. Hlavní pavilón byl dvoupodlažní, v každém podlaží jedna třída s příslušenstvím. Takto sloužila mateřská škola až do roku 2009. V roce 2010 vybudoval zřizovatel, vzhledem k narůstajícímu počtu dětí, půdní vestavbu pod novou sedlovou střechou a v ní další třídu s kompletním příslušenstvím. Toto uspořádání bylo do roku 2014, kdy se musel opět navyšovat počet míst ve školce. Byla zrekonstruována bývalá ordinace dětského lékaře a v ní vznikla odloučená třída s veškerým příslušenstvím pro další děti. Mateřská škola má nyní čtyři třídy a kapacitu 84 dětí. Ve druhém, provozním pavilónu se nachází školní jídelna, která je součástí mateřské školy. Zajišťuje stravování i pro Základní školu v Měníně. V roce 2011 byla provedena výměna oken v obou starších podlažích hlavního pavilónu a v celém pavilónu provozním. Celá budova byla zateplena a dostala novou fasádu. Ke škole patří zahrada se vzrostlou zelení, která je vybavena prvky pro hry dětí i jejich vzdělávání. V průběhu školního roku 2014-2015 prošla zahrada rozsáhlou rekonstrukcí, která byla uskutečněna z dotací Evropské unie, o které požádala obce Měnín. Provozní doba: PO 6:30-17:15 hod. ÚT 6:30-17:15 hod. ST 6:30-17:15 hod. ČT 6:30-17:15 hod. PÁ 6:30-17:15 hod.

Obec Měnín - ID 90956058 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Měnín 34 , Měnín , 664 57  
Měnín je obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládá se v Dyjsko-svrateckém úvalu, zhruba 14 km jihovýchodně od Brna. Žije zde přibližně 1 900 obyvatel. Jedná se o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti (viniční tratě Vinohrádky, Kouty). Úřední hodiny PO 08:00-12:00 13:00-17:00 hod. ÚT Zavřeno ST 08:00-12:00 13:00-17:00 hod. ČT Zavřeno PÁ Zavřeno

SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o. - ID 89169102 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Laudova 1024/10, Praha , 163 00  
Provozní doba - www.skoladesign.cz

TJ JISKRA Jaroměř-UBYTOVNA - ID 97938223 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Lužická 556 , Jaroměř, 551 02 
Turistická ubytovna v klidné části města Jaroměř nabízí ubytování ve 12 dvoulůžkových a 1 čtyřlůžkovém pokoji. Veškerá vybavenost v místě. Ubytovna se nachází v centru města, v těsné blízkosti sportovní haly, zimního stadionu, plaveckého bazénu a několika supermarketů. Levné a výhodné skupinové ubytování, krátkodobé i dlouhodobé ubytování pro firmy i jednotlivce, školy, sportovce a skupiny. Parkoviště vlastní v místě (zdarma). Provozní doba: dle telefonické domluvy.

TJ SPARTA Kutná Hora, z.s. - ID 95578732 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Čáslavská 199, Kutná Hora, 284 01  
Základním posláním je zabezpečovat rozvoj tělesné kultury v Kutné Hoře a okolí. Provozní doba: dle telefonické domluvy.

Město Nýrsko - ID 96974228 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Náměstí 122 , Nýrsko, 340 22  
Pohraniční osada Nýrsko vznikla na zemské stezce vedoucí do Bavorska, pod zalesněnými výběžky Šumavy, na obou březích Úhlavy. Dobu vzniku je odhadována na 12. století, nejstarší písemnou zprávu je až z roku 1327. Dle této zprávy bylo Nýrsko opevněnou osadou, která byla pověřena výběrem cla. Úřední hodiny: PO 08:00-11:15 12:00-17:00 hod. ÚT 08:00-11:15 12:00-15:00 hod. ST 08:00-11:15 12:00-17:00 hod. ČT 12:00-15:00 hod. PÁ 08:00-11:15 12:00-14:30 hod.

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V KDYNI NA ŠUMAVĚ - ID 89183250 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dělnická 359, Kdyně, 345 06  
Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pa-ne‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. PROVOZNÍ DOBA - kdyne.evangnet.cz

ATLETICKÝ KLUB SLOVAN Duchcov - ID 98129433 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Sportovní areál Bažantice, Duchcov , 419 01  
Atletický klub Duchcov působí v našem městě od roku 1977. Takřka skryt v nádherném prostředí Bažantnice se věnuje především práci s mládeží, které nabízí všeobecný rozvoj, dobré zázemí, aktivní a smysluplné trávení volného času. Atleti z našeho oddílu se zúčastňují krajských závodů a soustředění. Na našich stránkách naleznete veškeré informace o naší činnosti, tedy kdy máme tréninky, na jaké závody jezdíme, jaké závody (taktéž s bohatou tradicí a ohlasem) sami pořádáme. V článku zabývající se historií našeho oddílu naleznete, kolik významných atletů, sportovců a vůbec charakterově zdravých lidí jsme vychovali. A o to jde především. Provozní doba - atletikaduchcov.webnode.cz

BRUSLAŘSKÝ KLUB OSTRAVA - ID 99682328 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Čkalovova 1379 , Ostrava , 708 00  
Bruslařský klub Ostrava zahájil oficiálně svou činnost 9. 4. 1997, kdy v souladu s dohodou se SSK Vítkovice měl přirozeně navázat na bohatou, dlouholetou, ale zejména úspěšnou činnost BK při SSK Vítkovice. Z tohoto BK se rekrutovala řada úspěšných reprezentantů nejen průmyslového regionu Ostrava, ale i reprezentantů Československé, později České republiky např. Stanislav Drastich (v tanečním páru s L.Řehákovou-4. místo na ZOH), Jan Barták (dlouhodobý reprezentant v tanečních párech s partnerkou J.Beránkovou), René Novotný (mistr světa a dvojnásobný profesionální mistr světa ve sportovních dvojicích s partnerkou Radkou Kovaříkovou), atd. Členové klubu úzce spolupracují se Statutárním městem Ostrava. Podporovali i kandidaturu Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015. Klub pod novou hlavičkou obměnil trenérský kádr, vsadil na mládež, a to přineslo brzy úspěchy. Nejdříve titul juniorské mistryně ČR Evy Chudé pro rok 1998 (a současně bronzová medaile ve stejné kategorii Š.Kvarčákové), rok na to pak obhájení tohoto titulu Evou a navíc titul mistra ČR Lukáše Rakowského, který přešel z Třince studovat a trénovat právě do Ostravy. Nezanedbatelné byly i první úspěchy na mezinárodním poli, kdy se L.Rakowski probojoval do finále prestižní světové série ISU Junior Grand Prix v americkém Detroitu. Jedním z nejúspěšnějších let novodobé historie klubu byl rok 2000. Zde se stalo nečekané, kdy na jednom mistrovství ČR získali svěřenci trenéra Ing.S.Žídka oba tituly v nejobsazenějších a nejvýznamnějších kategoriích - kategorii žen (E.Chudá) a kategorii mužů (L.Rakowski). Bylo velmi příjemné, kdy na mistrovství Evropy reprezentovali 2 mistři republiky z našeho klubu. L. Rakowski poté reprezentoval na ME následně i v dalších letech. Velmi dobře reprezentoval i na Zimních světových univerziádách. Lukáš Rakowski Nella Simaová Na výsledky navazuje i další generace závodníků. Nella Simaová získala v r.2005 titul juniorské mistryně ČR a úspěšně reprezentovala na Evropské olympiádě mládeže (EYOF), rok nato pak již na Mistrovství světa juniorů, kde získala pro ČR nejlepší umístění z celé české výpravy. V roce 2008 se stala mezinárodní mistryní ČR, reprezentovala na mistrovství Evropy, kde obsadila nečekané 15. místo. Rok 2009 potvrdil její převahu v kategorii žen v rámci ČR a po obhájení titulu mistryně ČR si následně vylepšila umístění na ME svým 14. místem. Je to zatím nejúspěšnější mezinárodní výsledek člena klubu v rámci mistrovství Evropy! Svým výkonem nezklamala ani na Zimní světové univerziádě v Harbinu 2009 (Čína), kde se zúčastnilo 44 delegací z celého světa. Česká vlajka v čele České akademické výpravy byla svěřena právě do rukou krasobruslařky Nelly Simaové (trenér S.Žídek). Nella, svým výkonem na kvalifikačním závodě pro Zimní olympijské hry, si následně v rámci ISU vybojovala možnost účasti na ZOH 2010. Bohužel, rozhodnutím svazu, nakonec této možnosti nemohla využít. V roce 2009 se svými výsledky začali prosazovat sourozenci Coufalovi (trenérka Tokošová) a mladá sportovní dvojice A.Herbríková - L.Ovčáček (trenér Žídek). Petr Coufal získal titul juniorského mistra ČR, sestra Jana titul mistryně ČR v ml. žákyních a sportovní dvojice pak nečekaně, ale zaslouženě, získala titul mezinárodních juniorských mistrů ČR. Alexandra Herbríková - Lukáš Ovčáček Petr Coufal Klub se tak získáním 4 zlatých medailí zařadil na krásné 2. místo v rámci ČR za USK Praha. Závodníci P.Coufal a SD Herbriková-Ovčáček byli nominováni na mistrovství světa juniorů, kde obstáli v rámci finále se ctí. I v navazující sezony získává BK několik vítězství. Titul mistryně ČR zásluhou Jany Coufalové (kategorie žaček), vítězství v Českém poháru získal P.Coufal(junioři). Petr rovněž získal potřetí za sebou vítězství ve své kategorii na Hrách zimní olympiády dětí a mládeže ČR (zatím v rámci ČR ojedinělý výsledek). Potvrdil tak výsledky z minulých HZODM (Ovčáček zlato, Coufalová 2x stříbro). Prosazovat se začíná i další generace nejmladších sportovců, členů klubu (sestry L. a T. Popkovy (tr.Žídek), David Žáček a E.Koktanová (tr.Ferbrová). V klubu v současné době rozvíjí svou sportovní činnost okolo 50 sportovců všech věkových kategorií. Provozní doba - www.skateostrava.eu

AZYLOVÝ DŮM LOUNY - ID 99252634 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Blahoslavova 2635, Louny , 440 01 
Poskytujeme ubytování mužům, kteří se ocitli v těžké životní situaci - bez přístřeší, a to celoročně 24 hodin denně, nejdéle však na 1 rok. Azylový dům je určen pro muže ve věku od 18-ti let na základě vlastní žádosti nebo žádosti sociálního odboru města, případně obecního úřadu. Cílem poskytovaných sociálních služeb je pomoci uživatelům tak, aby byli schopni řešit samostatně své problémy a nestali se závislými na systému sociální pomoci nebo aby se jejich závislost minimalizovala. Poskytujeme: ubytování, podmínky pro přípravu stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Provozní doba - www.cck-louny.eu

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Rakovník - ID 99190999 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Žákův mlýn 12 , Rakovník, 269 01 
Provozujeme rybářský svaz. Provozní doba - www.mocrsrakovnik.hys.cz, www.crs-sus.cz , www.rybsvaz.cz

ZO ČSOP RAK Rakovník - ID 99748860 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Martinovského 198 , Rakovník , 269 01  
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme cca 7000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky. Provozní doba - www.csoprak.cz, www.ferdici.hys.cz, www.csop.cz

Město Hostivice - ID 95284324 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Husovo náměstí 13 , Hostivice, 253 01  
Území Hostivice bylo osídleno již od pravěku. Z mladší doby kamenné (neolitu) pocházejí obytné domy kultur s lineární keramikou a s vypíchanou keramikou. Významným nálezem je sídliště kultury nálevkovitých pohárů z pozdní doby kamenné v lokalitě pod STS. Z doby bronzové bylo objeveno v Paloukách pohřebiště únětické kultury a rozsáhlé sídliště knovízské kultury. Halštatská kultura ze starší doby železné bylo prozkoumáno například v lokalitě pod STS a významná vesnice kultury laténské a římské s železářskými pecemi se nacházela u Palouk. Zaznamenány jsou i objekty používané lidmi v době stěhování národů i nejstarších Slovanů. První písemné zprávy Současná podoba města Hostivice vznikla sloučením a růstem čtyř původně samostatných vsí. Každá z těchto vsí měla zpočátku úplně jiný vývoj. O vlastní Hostivici pochází první doklad z roku 1277. Obec vznikla zřejmě přesídlením obyvatel z podhradí Pražského hradu, které Přemysl Otakar II. vystěhoval při budování pražské Malé strany. V době kolonizace porůstal území Hostivice les zvaný Hostivec, který vystěhovaní měšťané přeměňovali na pole. Ves tvořilo několik dvorců pražských měšťanů a kamenný kostel sv. Jakuba. V 16. století se postupně jednotlivá hospodářství spojovala do větších celků a v roce 1601 získal Hostivici krajský hejtman Florián Gothard Žďárský ze Žďáru. Úřední hodiny: PO 08:00-11:30 13:00-17:30 hod. ÚT Zavřeno ST 08:00-11:30 13:00-17:30 hod. ČT Zavřeno PÁ Zavřeno podatelna PO Zavřeno ÚT 08:00-11:30 13:00-15:30 hod. ST Zavřeno ČT 08:00-11:30 13:00-15:30 hod. PÁ 08:00-13:00 hod.

Mateřská škola Kladno - ID 99710665 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Studentská 3077 , Kladno , 272 04  
Jsme barevná školička, a k ní klikatá cestička. Projdeme ji s mámou, s tátou, s kamarády Pepou, Frantou. Jaro, léto, podzim, zima, to vše chceme poznat, vnímat. No a jako delfíni, skončíme v den jediný. Pak už jenom hola, hola, čeká na nás velká škola. Provozní doba PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.

TJ SOKOL Kralupy nad Vltavou - ID 90658036 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Jodlova 16 , Kralupy nad Vltavou, 278 01 
Okolnosti vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Rakousko-Uhersku, které následovalo po odvolání národem nenáviděného ministra Bacha. Byly zakládány různé kulturní vlastenecké spolky (jako Umělecká beseda, Hlahol či Svatobor), ale nová doba si žádala kromě oživení národní kultury i fyzickou zdatnost každého jedince, proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům. Mezi ně patřil také český ústav Malypetrův, který později sehrál důležitou roli při založení Sokola. Jedním ze cvičenců a později cvičitelů tu byl Miroslav Tyrš. Právě v této době oslovil Tyrš české cvičence Schmidtova ústavu a získal je pro založení českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem připravili znění stanov nově vzniklé Jednoty pražské a předložili je na c. k. místodržitelství v prosinci 1861. Stanovy byly schváleny, a tak byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána na 16. února 1862 (což je datum založení Sokola) ustavující valná hromada. Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (později náčelníkem) Miroslav Tyrš, členy výboru se stali Rudolf Thurn-Taxis, Rudolf Skuherský, Emmanuel Tonner, Karel Steffek, František Písařovic, MUDr. Eduard Grégr, JUDr. Julius Grégr, Jan Kryšpín, Ferdinand Fingerhut (Náprstek), a JUDr. Tomáš Černý. Dalšími osobnostmi, které sympatizovaly s novým spolkem, byli J. E. Purkyně, Jan Neruda, Josef Mánes, J. Barák a další. Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování „bratře“, Mánes namaloval první prapor a skicu prvních krojů (upravených později Ženíškem). Název Sokol se poprvé uvádí ve stanovách z listopadu 1864 (dříve nebyl uveden, aby neprovokoval úřady, neboť byl převzat z názvu černohorských revolucionářů). Provozní doba - www.sokol.eu/jednota/32

Mateřská škola Velvary - ID 99047379 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

U Cukrovaru 675, Velvary, 273 24  
Dlouhodobým cílem výchovné a vzdělávací práce je šťastné a spokojené dítě. Koncepce školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, podporuje osobnostní rozvoj dětí, zohledňuje děti talentované, děti s handicapem a děti s odloženou školní docházkou. Rodičům a nově příchozím dětem je pravidelně nabízen adaptační program, kdy mohou společně pobývat v MŠ. Délka programu není omezena, závisí na úrovni sociální zralosti dítěte. V naší MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu Objevujeme svět , který je vypracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Jeho součástí je třídní program, který obsahuje tématické okruhy s výstupními kompetencemi dětí. Školní vzdělávací program nabízí týdenní témata, která učitelky rozvíjejí do každodenních činností formou skupinové nebo individuální práce. Jako hlavní metodu vzdělávání preferujeme hru – spontánní, didaktickou, námětovou, sociohru, pohybovou, tvořivou…V programu mateřské školy jsou kromě plánovaných každodenních činností zařazeny nadstandardní aktivity : seznamování s angličtinou v rámci projektu pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou s názvem Co dovedu, to předvedu, předplavecký výcvik. Provozní doba: PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSNIČKA - ID 92457052 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Neratovice 1033 277 , Neratovice, 277 11 
Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu. S pomocí ŠVP se snažíme být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě za poznáním a rodičům partnerem a rádcem při výchově jejich dětí. Pomocí přirozené výchovy rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, tvůrčí schopnosti a samostatnost. Ve spolupráci s rodinou vést děti k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a společně vytvářet základy celoživotního vzdělávání a slušného chování. Provozní doba: PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NERATOVICE - ID 96877474 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Vojtěšská 1219 , Neratovice, 277 11 
ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám... V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických. Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních. Provozní doba - www.zus-neratovice.cz

TJ Spartak Staré Ransko, spolek - ID 92409291 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Nám. Jana Zrzavého 13 , Krucemburk, 582 66  
Sportovní fotbalový klub. Provozní doba: dle telefonické domluvy.

KONGREGACE SESTER TĚŠITELEK BOŽSKÉHO SRDCE JEŽÍŠOVA - ID 99218541 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Odbojářů 324, Rajhrad, 664 61  
Jsme kontemplativně - činné řeholní společenství v rámci katolické církve. Specifikem naší spirituality je úmysl smíru a útěchy trpícího Spasitele, s kterým se snažíme modlit, obětovat a pracovat pro dobro bratří a sester.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Horažďovice - ID 91294569 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Horažďovice , Horažďovice , 341 01  
Horažďovice byla založena roku 1920 s názvem rybářský spolek Prácheň, tato historie je velice obsáhlá a proto prosím vydržte, než veškerou dokumentaci dám do elektronické podoby, kterou si potom zde můžete v klidu pročíst. Více zde: https://www.crs-horazdovice.cz/o-nas/ Provozní doba - www.crs-horazdovice.cz

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT ŠUMAVA - ID 99518268 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Mlýnská 284 , Volary, 384 51  
Tábořiště SOUMARSKÝ MOST se nachází na horním toku Teplé Vltavy v těsné blízkosti Národního parku Šumava. Leží asi 7 km západně od města Volar na trase Volary - Lenora - Strážný. Nabízí táboření ve volné přírodě na břehu Teplé Vltavy s možností četných výletů. Provozní doba: www.bear.cz/soumarak

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Volary - ID 97379986 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Tolarova 380 , Volary, 384 51  
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Volary Provozní doba: www.movolary.estranky.cz, www.crscb.cz, www.rybsvaz.cz

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR BEZ HRANIC LOUNY - ID 92492428 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Husova 2382 , Louny , 440 01  
Církev bez hranic je logo, hublot big bang king replica, které používá několik sborů Apoštolské církve v České republice. Oficiální název našeho sboru zaregistrovaný na Ministerstvu kultury ČR zní Apoštolská církev - sbor bez hranic Chomutov. Církev bez hranic je hnutí zakládání nových místních církví. Nejde o novou křesťanskou denominaci. Cílem tohoto hnutí je, aby lidem bylo prezentováno evangelium Ježíše Krista soudobým způsobem, který není postaven na tradiční představě o církvi. Pracujeme na tom, aby v dosahu každého člověka byla církev, která je srozumitelná, přátelská vůči nově příchozím lidem i vůči lidem věřícím, která má životní i duchovní hloubku, a která bude skrze moc Ducha svatého přinášet proměnu do života jednotlivců, rodin i do celé společnosti. Provozní doba - www.cirkevbezhranic.eu

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ LOUNY - ID 89923966 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

K Velodromu 3071 , Louny , 440 01  
Provádíme výcvik všech plemen. PROVOZNÍ DOBA - www.zko-louny418.estranky.cz, www.kynologie.cz

Město Žatec - ID 93509129 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

náměstí Svobody 1 , Žatec , 438 01  
Žatec je město na severozápadě Česka, v Ústeckém kraji, okrese Louny. Leží na řece Ohři. Žije zde přibližně 19 tisíc obyvatel, což ze Žatce činí největší město okresu. Úřední hodiny PO 08:00-11:45 12:45-17:00 hod. ÚT Zavřeno ST 08:00-11:45 12:45-17:00 hod. ČT Zavřeno PÁ Zavřeno

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Pardubice IV. - ID 91438649 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Bokova 315 , Pardubice, 530 03  
Vše co se týká historie, současnosti, turistických informací, průmyslu, obchodu, map. Cokoliv spojené s úřadem (formuláře, úřední deska, kontakty...) najdete v sekci ÚŘAD. Hledáte-li pomoc při řešení konkrétních situací na úřadě, pak použijte KONÍKA. Provozní doba - www.pardubice.eu

M & M REALITY HOLDING Vsetín a.s. - ID 90092522 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Náves 88/21, Valašské Meziříčí, 757 01 
Široká nabídka služeb které nabízíme našim klientům a individuální přístup nás výrazně odlišuje od konkurence. Zabýváme se nejen zprostředkováním prodeje nemovitostí, pronájmem objektů a jejich správou, ale samozřejmě poskytujeme i široké právní a finanční poradenství v oblasti realit. Provozní doba: Dle telefonické domluvy.

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ pracoviště Vsetín - ID 92242998 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Smetanova 810 , Vsetín , 755 01 
Úřední hodiny podatelna PO 08:00-17:00 hod. ÚT 08:00-15:00 hod. ST 08:00-17:00 hod. ČT 08:00-15:00 hod. PÁ 08:00-12:00 hod. pro veřejnost PO 08:00-17:00 hod. ÚT Zavřeno ST 08:00-17:00 hod. ČT Zavřeno PÁ 08:00-12:00 hod. pro geodety PO Zavřeno ÚT 08:00-12:00 hod. ST Zavřeno ČT 08:00-12:00 hod. PÁ 08:00-12:00 hod.


1 2 3 4 5


Přehled kategorií

  Agentury (42)

  Auto-moto (1587)

  Banky (191)

  Bazény (13)

  Bezpečnost, ochrana (48)

  Čištění (855)

  Doprava (1416)

  Dřevo (1106)

  E-shopy (66)

  Elektro (974)

  Energetika (725)

  Finance, banky, pojišťovny (43)

  Chemie (123)

  Chovatelství (108)

  Instalace, servis, opravy (168)

  Kancelářské stroje, potřeby (9)

  Kosmetické služby (48)

  Kovovýroba (102)

  Kultura (1384)

  Kurzy, školení (119)

  Malo a velkoobchod (1629)

  Nábytek (953)

  Nářadí (627)

  Obaly (666)

  Odbory, spolky (312)

  Odpady (27)

  Okna, dveře (45)

  Papír (21)

  Plasty (14)

  Počítače (1037)

  Pohřebnictví (12)

  Pojištění (768)

  Poradenství (1735)

  Potraviny, gastro (1477)

  Reality (1022)

  Reklama (1097)

  Restaurace (164)

  Skladování (6)

  Sklo (349)

  Služby a řemesla (5370)

  Sport (189)

  Stavebnictví (1759)

  Strojírenství (1142)

  Telekomunikace (612)

  Textil (53)

  Tisk (492)

  Ubytování (1305)

  Úřady, instituce (1724)

  Věda a výzkum (440)

  Voda, topení, plyn (89)

  Volný čas (823)

  Výtahy (2)

  Vzdělávání (1586)

  Zahradnictví (81)

  Zdraví (1090)

  Zdravotnictví, sociální péče (137)

  Zemědělství (749)