Firmy v kategorii Věda a výzkum (446)

Vyhledávání firem v aktuální kategoriiCHEMOPHARMA VÍDEŇ, spol. s r.o. - ID 96045590 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Pod Parkem 1441, Vrchlabí, 543 01 
Dovoz potravinářských, farmaceutických, kosmetických surovin a surovin pro speciální výživu, technologické poradenství.

První Geodetická, spol. s r.o. - ID 98887247 - NÁHLED ZÁZNAMU

Kateřiny Militké 56/6, Mladá Boleslav, 293 01 

GEODETICKÉ PRÁCE MLADÁ BOLESLAV

Zabýváme se veškerými zeměměřickými pracemi včetně inženýrské a poradenské činnosti, sepisováním kupních a darovacích smluv při převodu nemovitostí, návrhy na vklad do katastru nemovitostí a odhady. Jsme schopni zajistit veškeré přípravy pro stavební povolení.

Spolupracujeme s obecní a státní správou, architektonickými a projekčními kancelářemi, stavebními firmami, služby poskytujeme všem právnickým a fyzickým osobám dle jejich individuálních požadavků. Naši pracovní dobu jsme schopni přizpůsobit potřebám klienta.

Nabízíme:                                                                                 

 • Katastr nemovitostí - geometrické plány
 • Vytyčování staveb, hranic pozemků
 • Polohopisné a výškopisné plány
 • Inženýrská geodézie
 • Zaměřování bytových a nebytových jednotek
 • Pozemkové úpravy

Mikrotuneláže Dundr s.r.o. - ID 92499227 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Molkova 478, Nové Strašecí, 27101 
Provádíme geodetická měření, zemní práce, zpracování geodetických údajů, bezvýkopové technologie výstavby inženýrských sítí,

Geodézie Trutnov s. r. o. - ID 95240283 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Horská 634, Trutnov, 54101 
Geodetické práce a kartografické práce.Vytyčení pozemků,vytyčení hranic,vytyčení stavby,mapové podklady,inženýrská geodézie,geografické informatickí systémy, města,obce.

LUPA spol. s r.o. - ID 98020359 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dobrovského 220, Kralupy nad Vltavou, 27801  
Hlavním předmětem podnikání firmy Lupa spol. s r. o. jsou kompletní dodávky stavebních celků na klíč, nákup a prodej nemovitostí. Firma realizuje své zakázky při aplikaci ověřených technických a technologických poznatků s důrazem na vysokou kvalitu. Dále provádí dodávky staveb v oblasti průmyslu, jako jsou pozemní plochy, komunikace, skládky, železobetonové konstrukce, základy pro technologické zařízení atd. Předmětem dodávek je i výroba a montáž ocelových konstrukcí, betonářských výztuží, dodávka a montáž bednění, demoliční práce apod. Dalším okruhem dodávek naší firmy je výstavba administrativních a občanských objektů, nebo jejich částečná či celková oprava.

SYNPO - ID 91150149 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

S. K. Neumanna 1316, Zelené Předměstí, Pardubice, 530 02 
SYNPO, akciová společnost založená v roce 1952 jako Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků, byla vždy čelním představitelem aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti polymerů.

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ - ID 96817121 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Purkyňova 2950/105, Brno, 612 00 

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky.

Jako muzeum plní funkci

 • sbírkotvornou,
 • vědeckou,
 • kulturní,
 • osvětovou,
 • metodickou,

a to především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní.

 • Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních.Pořádá konference a přednášky.
 • Rozvíjí ediční činost.
 • Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží.
 • Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti.
 • Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy.
 • Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací.
 • Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování.
 • Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku.
 • Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním.
 • Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB

POBOČKY:

AREÁL ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ V ŠATOVĚ - Šatov 
BAROKNÍ KOVÁRNA V TĚŠANECH - Těšany č. 33 
STARÁ HUŤ U ADAMOVA - Adamov č. 460 
ŠLAKHAMR V HAMRECH NAD SÁZAVOU - Šlakhamry č. 222, Hamry nad Sázavou
VĚTRNÝ MLÝN V KUŽELOVĚ - Kuželov č. 156 
VODNÍ MLÝN VE SLUPI - Slup č. 94

 

OBEC Číměř - ID 94808334 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Číměř 12, Číměř, 378 32 
Dominantou městečka je věž chrámu sv. Jiljí ze 13. století, jenž se farním stal v roce 1857. Věž byla postavena při renesanční přestavbě kostelní lodi v roce 1616. Barokně byl přestavěn v druhé polovině 17. století.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ s.r.o. - ID 97936388 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Smrk 94, Vladislav, 675 01 
Areál školy se bude nacházev v blízkosti bývalé hájenky v obci Pozďatín. Myšlenka na zřízení soukromé střední školy zemědělské vznikla přibližně v roce 2012 ve společnosti Agro 2000 s.r.o., která patří mezi největší zemědělské firmy v zemi. Od té doby se začala tato myšlenka postupně rozvíjet, a tak byla vytipována lokalita, kde bude škola postavena, připraven rámcový koncept fungování školy, vybrán obor vzdělávání a jeho specializace, sestaven základní tým pedagogů školy apod.

MARTIN DOLEŽEL SOUDNÍ ZNALEC - ID 96349496 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Kabelíkova 1805/9, Přerov , 750 02  
Znalecké posudky soudního znalce. - oceňování motorových vozidel, dopravní techniky a věcí movitých. Poradenská činnost a zastupování při škodách u pojišťoven . - zastupování pojištěných i nepojištěných a pomoc v souvislosti s likvidací škody při uplatnění nároků na náhradu plnění u všech pojišťoven v ČR i zahraničí .

SOUDNÍ ZNALEC - Ing. Květoslav Zlámal - ID 97585067 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Karla Dvořáčka 608/1, Ivanovice na Hané , 68323  
Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování trvalých porostů a pozemků.

Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou - ID 93345898 - NÁHLED ZÁZNAMU

Školní 152, Bečov nad Teplou, 364 64 Bečov nad Teplou 

Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou

VETERINÁRNÍ HYGIENICKÉ STŘEDISKO Zbiroh - ID 89984816 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Bezručova 347 , Zbiroh, 338 08  
Státní veterinární správa je organizací zřízenou na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad v resortu Ministerstva zemědělství a nejvyšší orgán veterinární správy s celorepublikovou působností. Provozní doba - www.svscr.cz

SVÚM a.s. - Výzkum a testování materiálů - ID 97791427 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Tovární 2053, Čelákovice, 250 88 
Výzkumnné a testovací centrum SVÚM a.s Praha je akreditovaná zkušební organizace, která poskytuje technologie a služby pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zabývá se výzkumně vývojovou činností, výzkumem materiálů, testováním materiálů, posuzuje technologie zpracování a postupy tepelného zpracování. Provozuje testovací centrum a posuzuje zkoušky pevnosti.

ATEKO a.s. - ID 97061036 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Resslova 956/13, Hradec Králové, 500 02 

ATEKO a.s. je inženýrsko dodavatelská firma nabízející komplexní dodávky investičních celků formou "na klíč" v oborech chemický, strojírenský a potravinářský průmysl, chlazení, energetika a ochrana životního prostředí.

MUZEUM A GALERIE V PROSTĚJOVĚ - ID 90897506 - NÁHLED ZÁZNAMU

nám. T. G. Masaryka 7/2 , Prostějov , 796 01  

Ve dvou budovách muzea, umístěných na hlavním náměstí v renesanční radnici a ve Špalíčku v Uprkově ulici č.18, naleznete zajímavé výtvarné i atraktivní předmětové výstavy  a stálé expozice archeologie, historie, geologie, národopisu, hodin, Jiřího Wolkera, Kovozávodů Prostějov,  historie židovského obyvatelstva a Edmunda Husserla.

Hvězdárna slouží od roku 1961, její činnost doplňuje od roku 1973 i meteorologická stanice. V jejích prostorách pod kopulí jsou dnes čtyři dalekohledy.

Muzeum, galerie i hvězdárna nabízí mnoho akcí pro veřejnost, přednášky, muzejní podvečery,  denní  i noční pozorování, akce pro rodiče s dětmi, programy pro školy apod.

Přijďte, těšíme se na Vás!

ITAL SERVIS CB s.r.o. - ID 92058927 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

U Pily 609, České Budějovice, 370 01 

Společnost ITAL SERVIS CB s.r.o. byla založena a zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích (oddíl C , vložka 7596) 20.01.1998. Naše hlavní činností jsou opravy, montáže a atesty stanovených měřidel (tachografů), dále pak cejchování tachografů.
Za tímto účelem bylo zřízeno Autorizované metrologické středisko(dále jen AMS) a to dle zákona 505/1991Sb.(zákon o metrologii).


Naše společnost disponuje  Autorizační listinou pod č.j.450/03/20 od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s registrační značkou CZK 50.
Dále pak veškerá  osvědčení od výrobců tachografů  pro ověřování či opravy stanovených měřidel - níže uvedených.

 • Osobní certifikát vedoucího AMS - p.Turek Miroslav pod registračním číslem 0116-CR-0365-02
 • Osobní certifikát manažera jakosti - p.Taťána Leskovská po registračním číslem 0116-CR-366-02

Od roku 1998 pracujeme v oblasti stanovených měřidel(tachografů) a to jak analogových, tak v neposlední řadě i digitálních. Jedná se o opravy, atesty, montáže a kompletní servis včetně cejchování tachografů.
Díky letitým zkušenostem, doškolování a našemu vybavení si troufáme říci , že dokážeme zajistit velice kvalitní služby v tomto oboru.

AGROPORADENSTVÍ s.r.o. - ID 90837531 - NÁHLED ZÁZNAMU

U Statku 449/6, Opava, 747 05 

Společnost se zabývá dvěma odvětvími - poradenskou a laboratorní činností určenou převážně pro zemědělské podnikatele a podniky.

Účastníme se na zemědělských seminářích a školeních s našimi příspěvky a také přispíváme do Agrometeorologického zpravodaje.

GEOMIN s.r.o. - ID 97164160 - NÁHLED ZÁZNAMU

Znojemská 2716/78, Jihlava, 586 01 

GEOMIN s.r.o. je zavedenou českou společností, která nabízí služby v širokém spektru geologických a environmentálních prací. Společnost byla založena v roce 1994 jako GEOMIN družstvo a navázala na činnost bývalého státního podniku Geoindustria

Hlavním nosným programem je projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a realizace prací spojených se zjišťováním a ochranou životního prostředí.

 

POBOČKY:

 • Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno
 • Pekařova 763/11, 500 09 Hradec Králové

BD SENSORS s.r.o. - ID 91824336 - NÁHLED ZÁZNAMU

Hradišťská 817, Buchlovice, 687 08 

SVĚTOVÁ ŠPIČKA v tlakoměrné technice

Spolehlivé měření tlaku a výšky hladiny - Společnost BD SENSORS je v tomto ohledu jedním z významných dodavatelů elektronické tlakoměrné techniky, od elektronických měřicích přístrojů až po nejpřesnější vyhodnocovací a zobrazovací technologie pro sběr dat. 

Produkty BD SENSORS lze využít v mnoha průmyslových odvětvích, to jen zdůrazňuje naši dlouhodobou vizi při vývoji produktů. 

BD SENSORS - technologie pro přesné měření tlaku a výšky hladiny.

M.G.P. spol. s r.o. - ID 89021559 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Kvítková 1575, Zlín, 76001 

Společnost M.G.P. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v původním Československu. V roce 1993 po rozdělení Československa byla založena MGP Bratislava jako samostatný slovenský právní subjekt. Od roku 2003 jsme držitelem certifikátu Systému managementu kvality ISO 9001 společnosti Lloyd’s Register LRQA a certifikátu Správné distribuční praxe vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dále jsme držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k celé řadě radiačních činností a dalších činností podléhajících povolení:

 • dovoz, vývoz, distribuce uzavřených radionuklidových zdrojů (URZ) a zařízení s nimi
 • hodnocení vlastností URZ a zařízení s nimi
 • opravy a servis zařízení s URZ
 • dovoz, vývoz a distribuce otevřených radionuklidových zdrojů
 • dovoz a distribuce generátorů záření určených ke kontrole zavazadel
 • hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření – generátorů záření určených ke kontrole zavazadel
 • zajištění soustavného dohledu dohlížející osobou
 • provádění přípravy a další odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti, odborné přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta

Od svého vzniku se specializujeme na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu a výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuujeme radiofarmaka a kontrastní látky firmy GE HEALTHCARE (dříve Amersham), radiofarmaka firmy AAA (Advanced Accelerator Applications, součást skupiny Novartis), radiofarmaka a přístroje firmy Eckert and Ziegler, radiofarmaka firmy Blue Earth Diagnostics (součást společnosti Bracco) a dodáváme radionuklidové zdroje pro gama radiografii firmy Izotop. Dále dodáváme veškeré produkty QSA GLOBAL (dříve AEA Technology).
Pro vědu a výzkum dodáváme přístroje NanoDrop firmy Thermo Scientific, veškerý sortiment přístrojů a chemikálií od firmy MP Biomedicals (dříve ICN) a firmy Mobitec. Dodáváme radioaktivní preparáty firem Hartmann Analytic, ARC, Moravek, Perkin Elmer a na objednávku od jakéhokoli dodavatele.

Stále rozšiřující se aktivitou je smluvní doprava radioaktivních preparátů v Evropě.
Zabýváme se těmito činnostmi: dovoz, vývoz, distribuce a smluvní přeprava radionuklidových zdrojů, resp. radioaktivních látek, chemikálií a kontrastních látek pro medicínské, vědecké, výzkumné a technické použití a přístrojů pro detekci ionizujícího záření. Dále pořádáme kurzy radiační ochrany k získání zvláštní odborné způsobilosti a kurzy radiační ochrany pro registranty. V roce 2017 jsme získali oprávnění Ministerstva zdravotnictví k provádění externího klinického auditu na pracovištích nukleární medicíny a radiodiagnostických pracovištích.

Provádíme zkoušky zdrojů ionizujícího záření – přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability radionuklidových zdrojů a zařízení s nimi a generátorů záření určených ke kontrole nákladů.

Podle požadavků zákazníka zpracujeme/připravíme dokumentaci pro získání povolení SÚJB, příp. provedeme aktualizaci dokumentace podle nové legislativy v oblasti využívání ionizujícího záření.

Firma M.G.P. má pro své činnosti vytvořeny všechny zákonné podmínky, které vyžaduje český právní řád.

Veterinární patologie Prof. MVDr. František Jelínek CSc. - ID 91023329 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Sojovická 352/16, Praha, Kbely, 19700 

Provozuji veterinární patologii se zaměřením na psy, kočky, hlodavce a králíky. Zaměřuji se na histopatologické vyšetření orgánů a patologických útvarů (např. tumory), v rámci bioptické a nekroptické diagnostiky. Zajišťuji také speciální histologické barvící metody a imunohistochemii.

Geodetické práce - Ing. Sýkora Tomáš - ID 89886681 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Drnovice 278, Drnovice, 683 04 

Jsem soukromý geodet zabývající se výkonem zeměměřických činností.

Snažím se poskytovat kvalitní práci a chci svým zákazníkům vycházet vstříc v dodacích lhůtách a v termínech vyhotovení jednotlivých zakázek.

Zeměměřická činnost ... nejvýznamnější činností je práce pro katastr nemovitostí zejména vyhotovovaní geometrických plánů, vytyčovaní vlastnických hraníc, či výškopisné a polohopisné zaměření pro projekční činnost.

Vyhotovuji:

 • geometrické plány pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků,
 • geometrické plány pro vyznačení budovy a vodního díla,
 • geometrické plány pro změnu obvodu budovy a vodního díla,
 • geometrické plány pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,
 • geometrické plány pro doplnění katastru nemovitosti o pozemek vedený v zjednodušené evidenci,
 • geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí,
 • geometrické plány pro grafické vyjádření rozsahu práva,
 • vytýčení vlastnických hranic,
 • zaměření skutečného stavu,
 • výškopisné a polohopisné práce pro projekční účely.

Veškerá tato činnost je podložena letitými zkušenostmi v oboru katastru nemovitostí. Svoji činnost stavím na vysoké profesionální a technické úrovni své i spolupracovníků. Jsem držitelem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro práci v katastru nemovitostí (§13 odst. 1 písm a) zákona č.200/1994 Sb. o zeměměřictví).

Vlastním veškeré technické vybavení pro zdárné vyhotovení veškerých činností v rámci katastru nemovitostí.

V případě zájmu se těším na spolupráci.

JITKA KADLECOVÁ - ID 90705595 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Veveří 476/39, Brno, 60200 
Soudní znalec, genetika, určování otcovství (molekulární DNA analýza, paternitní expertizy, identifikace osob a genealogické studie).

AXENTA a.s. - ID 94499252 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Botanická 554/68a, Brno, 602 00  
Poradenství pro oblasti bezpečnosti informací, informační, komunikační systémy, bezpečnostní infrastruktury. Provozní doba:Dle telefonické domluvy.

Akademie věd České republiky - ID 97939977 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Národní 1009/3, Praha, 110 00  
Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi. Už od roku 2005 zapojujeme talentované studenty středních i vysokých škol do praktického výzkumu na Akademii věd ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Naším cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech, studenty vysokých škol k volbě vědecké profesní dráhy a obě tyto skupiny vzdělávat a aktivně zapojit do činnosti ústavů Akademie věd České republiky. provozní doba: dle tel. domluvy

CENTRUM PRO STUDIUM VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ, v. v. i. - ID 93537655 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

U dvou srpů 2024/2, Praha, 150 00  
Oddělení výzkumu: Formulace koncepcí a strategií rozvoje terciárního vzdělávání. Hodnocení kvality systémů terciárního vzdělávání. Problematika vysokoškolských studentů. Mechanismy řízení a financování vysokých škol. Boloňský proces - vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli a poradenská činnost vysokých škol. Vlivy demografického vývoje na terciární vzdělávání. Internacionalizace terciárního vzdělávání. Národní centrum distančního vzdělávání: Výzkum v oblasti teorie a praxe distančního vzdělávání. Výzkum v oblasti hodnocení pedagogické efektivity distančního vzdělávání. Výzkum uplatnění ICT v pedagogickém procesu v oblasti terciálního vzdělávání. Zřízení a spravování informačních databází a specializované knihovny. Poradenství a propagace distanční formy vzdělávání.

DISTRIMO s.r.o. - ID 96968190 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Vintrovna 429/3c, Popůvky, 664 49 
Společnost Distrimo se zabývá cílenou distribucí produktů značky Henkel a Perdix, určených širokému spektru spotřebitelů, od koncových uživatelů až po průmyslovou výrobu. Se společností Henkel spolupracujeme již od r. 1995 a vybudovali jsme velice stabilní celek se společným cílem a tím je, dlouhodobá a efektivní spolupráce v oblasti lepidel a stavební chemie, s celým portfoliem klientů na trhu ČR a SK Provozní doba:dle tel.domluvy

KNOCK - OUT s.r.o. - ID 98579840 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

U Rybníka 25, Žabčice, 664 63 
Recyklujeme pryž a vyrábíme z něj další užitečné produkty jako jsou dětská hřiště, izolační materiály nebo hřiště a figurky pro venkovní společenské hry. Všechny naše výrobky mají označení Český výrobek, podporují sportovní a společenské aktivity dětí i dospělých. Jsou hojně využívané ve školách, sportovních střediscích a kempech. Provozní doba:dle tel.domluvy

Ing. Jiří Mlejnecký - ID 92210215 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Mírové náměstí 208/35, Ústí nad Labem, 40001 

Firma Ing. Jiří Mlejnecký vznikla v roce 1990. Tehdy fungovala na bázi spolupráce s dalším geodetickým subjektem firma vedlejší činnosti. Obrat nastal na podzim v roce 1992, kdy firma jako taková pozastavila činnost a sloučila se s dalšími dvěma subjekty do firmy GON s.r.o. Takto geodetická firma existovala do března 2005, kdy došlo k rozštěpení firmy GON s.r.o. a firma Ing. Jiří Mlejnecký obnovila svou činnost.

V současné době se firma zabývá veškerou geodetickou činností. Svou velikostí patří mezi drobnější firmy s tím, že stávající stav počtu zaměstnanců doplňuje o brigádníky dle potřeby zákazníků. Výhodou znovuobnovení firmy je její vybavení, které se snažíme mít na moderní úrovni s patřičnou přesností měřicích strojů, a kvalitní programové vybavení.

Drahomíra Bečvarovová - ID 93035192 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Pod Senovou 2675, Šumperk, 787 01 
Zhotovíme rodokmeny. Provozní doba:dle tel.domluvy

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. - ID 97815064 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Hněvkovského 30/65, Brno, 617 00 
Poskytujeme služby v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, inovace a poradenství v oboru stavebních hmot. Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., (VUSTAH) je česká výzkumná organizace se sídlem v Brně zabývající se více než 65 let aplikovaným výzkumem v oblasti stavebních hmot a navazující problematikou. Vyrábíme analytická síta a síta atypických rozměrů dle požadavků zákazníka. U všech námi vyrobených sít provádíme opravu, tzn. výměnu přepážek. Více informací o jednotlivých typech sít, aktuální ceník a potřebné kontakty naleznete na stránce. Provozní doba:dle tel.domluvy

Jiří Tlamka - ID 93065105 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Cacovická 5, 614 00, Brno 
Nabízíme stavební chemii. Možnost rozvozu. Provozní doba:dle tel.domluvy

Empirica, s.r.o. - ID 10859 - NEGARANTOVANÝ ZÁZNAM

Pobřežní 18/16, Praha 8 - Karlín, 186 00 

Langer marketing, s.r.o. - ID 10860 - NEGARANTOVANÝ ZÁZNAM

Neumannova 1453/28, Praha 5 - Zbraslav, 156 00 


1 2 3 4 5


Přehled kategorií

  Agentury (233)

  Architektura (6)

  Auto-moto (1815)

  Banky (189)

  Bazény (26)

  Bezpečnost, ochrana (90)

  Čistírny (1)

  Čištění (906)

  Divadla, kina, muzea (1)

  Doprava (1619)

  Družstva (9)

  Dřevo (1217)

  E-shopy (267)

  Elektro (1060)

  Energetika (751)

  Finance, banky, pojišťovny (68)

  Fitness centra (4)

  Herny, sázkové kanceláře (1)

  Hudební nástroje (1)

  Chemie (133)

  Chovatelství (180)

  Instalace, servis, opravy (415)

  Kancelářské stroje, potřeby (24)

  Knihovny (3)

  Kosmetické služby (84)

  Kosmetika, kadeřnictví (7)

  Kovovýroba (274)

  Kultura (1460)

  Kurzy, školení (188)

  Lékárny (1)

  Lovecké potřeby, zbraně (2)

  Malo a velkoobchod (2305)

  Nábytek (1011)

  Nářadí (639)

  Obaly (674)

  Odbory, spolky (319)

  Odpady (69)

  Okna, dveře (89)

  Papír (32)

  Pekárny (6)

  Plasty (34)

  Plavecké bazény, sauny (3)

  Počítače (1045)

  Pohřebnictví (16)

  Pojištění (775)

  Poradenství (1977)

  Potraviny, gastro (1800)

  Prodejny (54)

  Půjčovny (17)

  Reality (1159)

  Rehabilitace, masáže (5)

  Reklama (1123)

  Restaurace (488)

  Skladování (31)

  Sklo (361)

  Služby a řemesla (7398)

  Sport (225)

  Sport (6)

  Sportovní areály (11)

  Sportovní potřeby (4)

  Stavebnictví (2193)

  Strojírenství (1269)

  Telekomunikace (624)

  Textil (98)

  Tisk (508)

  Ubytování (1630)

  Úklid (14)

  Úřady, instituce (1853)

  Věda a výzkum (446)

  Veterinární ordinace (17)

  Voda, topení, plyn (185)

  Volný čas (1167)

  Výtahy (4)

  Vzdělávání (1988)

  Wellness centra (15)

  Zahrada, květiny (12)

  Zahradnictví (194)

  Zdraví (1256)

  Zdravotnictví, sociální péče (364)

  Zemědělství (938)

  Zverimex, služby pro zvířata (10)