Popis společnosti

Vody

 • chemické, radiologické, mikrobiologické analýzy vod pitných, balených, kojeneckých, koupacích, podzemních, povrchových, odpadních, destilovaných,ředících vod pro hemodialýzu
 • vyšetření vod na legionely, včetně návrhů na technická opatření
 • poradenské služby
 • akreditované vzorkování

Zeminy, sedimenty

 

 • stanovení široké škály anorganických a organických parametrů v půdách a sedimentech
 • analýzy kontaminovaných půd (havárie)
 • akreditované vzorkování

 

Písky

 • mikrobiologické, chemické a parazitologické analýzy písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • akreditované vzorkování

 

Odpady, kaly

 

 • komplexní analýzy odpadů a vodních výluhů
 • analýzy kalů z čistíren odpadních vod
 • testy ekotoxicity
 • kontaktní testy toxicity
 • zjišťování mutagenity výluhů odpadů s použitím testu reverzních mutací u bakterií (Amesův test)
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • analýzy PCB v olejích z elektrických zařízení
 • identifikace azbestu ve stavebních materiálech
 • akreditované vzorkování

 

Ovzduší - vnější, vnitřní, pracovní

 • měření široké škály látek ve vnějším ovzduší
 • monitoring průmyslových zón, měření vlivu dopravy, sanační monitoringy chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů
 • zjišťování mutagenity vzorku ovzduší ve vnitřním prostředí pobytových místností
 • měření metanu v půdním vzduchu, měření dynamiky výstupu metanu na povrch
 • stanovení prašnosti a chemických škodlivin v pracovním ovzduší
 • stanovení počtu respirabilních minerálních vláken (vč.azbestu) ve vnitřním a pracovním prostředí
 • identifikace azbestu v pracovním a vnitřním ovzduší a ve stavebních materiálech
 • stanovení distribuce a chemického složení jemných a ultrajemných částic (nanočástice)
 • měření pachů
 • analýza pylových zrn a spor plísní
 • akreditované vzorkování

 

Medicinální plyny

 

 • měření kvality medicinálního vzduchu a dalších stačených plynů
 • srovnání s požadavky SÚKL na kvalitu dle LEK-15

 

Potraviny, potravinové doplňky, krmiva

 

 • fyzikálně-chemické analýzy
 • mikrobiologické analýzy
 • stěry z prostředí potravinářských provozoven
 • akreditované vzorkování

 

Testování materiálů pro kontakt s potravinami

 

 • základní i specializované analýzy všech typů materiálů určených pro styk s potravinami (obaly apod.)
 • zkoušky migrací
 • interpretace výsledků, protokoly včetně fotodokumentace

 

Výrobky pro děti

 

 • analýzy všech typů materiálů použitých pro výrobky pro děti ve věku do 3 let

 

Kosmetika

 

 • chemické a mikrobiologické analýzy
 • protokoly včetně fotodokumentace
 • interpretace výsledků

 

Testování materiálů pro kontakt s vodou

 

 • základní i specializované analýzy všech typů materiálů ve styku s vodou
 • ověření čistoty vodárenských chemikálií
 • ověření účinnosti desinfekčních přípravků určených pro úpravu vody
 • posouzení zařízení na úpravu vody
 • protokoly včetně fotodokumentace

 

Biologické materiály (moč, krev)

 

 • analýzy toxických i biogenních prvků a organických látek v biologickém materiálu
 • provedení biologických expozičních testů
 • stanovení toxikologicky významných anorganických i organických chemických ukazatelů
 • analýza močových konkrementů
 • průkaz legionel v moči, séru, respiračním sekretu a plicní tkáni

 

Zdravotnické prostředky

 

 • testování zdravotní nezávadnosti zdravotnických prostředků (např. injekční stříkačky, jehly, obvazový materiál, soupravy pro transfuze krve a infuze, pryže apod.
 • analýzy dezinfekčních prostředků

 

Kontrola účinnosti sterilizátorů

 

 • kontrola účinnosti sterilizačních cyklů pro ordinace lékařů, lékárny, nemocnice, kosmetické provozovny, pedikúry (včetně provedení Bowie - Dick testu a Helix test)
 • akreditované vzorkování

 

Fyzikální faktory (hluk, vibrace, osvětlení, mikroklima, elektromagnetické pole, vzduchotechnické parametry)

 • Měření hluku
 • Měření vibrací
 • Měření osvětlení
 • Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu
 • Měření vzduchotechnických parametrů a elektromagnetického záření
 • Měření vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí
 • Měření stanovení zvukové izolace
 • Měření emisní hladiny akustického tlaku na stanovištích obsluhy
 • Měření vložného útlumu protihlukových clon a tlumičů
 • Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk
 • Měření hlučnosti kolejových vozidel
 • Měření hluku větrných elektráren

 

Čisté prostory

 • prašná a mikrobiologická kontaminace
 • Bruntál - Zahradní 885/5, Bruntál  (Pobočka)
  Frýdek-Místek - Palackého 122, Místek, Frýdek-Místek  (Pobočka)
  Havířov - Dělnická 1132/24, Město, Havířov  (Pobočka)
  Havlíčkův Brod - Štáflova 2003, Havlíčkův Brod  (Pobočka)
  Jihlava - Vrchlického 2497/57, Jihlava  (Pobočka)
  Karviná - tř. Těreškovové 2206/38, Mizerov, Karviná  (Pobočka)
  Nový Jičín - Štefánikova 1977/9, Nový Jičín  (Pobočka)
  Olomouc - Wolkerova 74/6, Nová Ulice, Olomouc  (Pobočka)
  Opava - Lepařova 2938/6a, Předměstí, Opava  (Pobočka)

  Pelhřimov - Slovanského bratrství 710, Pelhřimov  (Pobočka)
  Šumperk - Nemocniční 1852/53, Šumperk  (Pobočka)
  Třebíč - Bráfova tř. 456/31, Horka-Domky, Třebíč  (Pobočka)
  Ústí nad Orlicí - Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí  (Pobočka)
  Vsetín - 4. května 287, Vsetín  (Pobočka)
  Vyškov - Masarykovo náměstí 165/16, Vyškov-Město, Vyškov  (Pobočka)
  Zlín - Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín  (Pobočka)
  Žďár nad Sázavou - Tyršova 623/3, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou  (Pobočka)

   Klíčová slova
hygienická laboratoř analýzy vod, odpadů, ovzduší, potravin, zemin a kalů, měření fyzikálních faktorů testování sterilizátorů klinická laboratoř vyšetření biologického materiálu (bakteriologický, imunologický, virologický a parazitologický) imunologická a alergologická ambulance fyziologie a psychologie práce Rozbory vody provádí mikrobiologické rozbory vzorků vody Zkušební a měřící přístroje provádí měření fyzikálních faktorů testování sterilizátorů Alergologie, imunologie imunologická a alergologická ambulance Plicní ordinace pneumologická ambulance Hygienické služby, stanice provádí očkování do zahraničí, 71009396


Kontaktní údaje
Adresa
Partyzánské náměstí 2633/7 , Ostrava , 702 00

Web
www.zuova.cz

Kontaktní osoba
Ing. Eduard Ježo - ředitel
RNDr. Alena Kloudová - zástupkyně ředitele
Ing. Pavel Jurčík - obchodní zástupce

Telefonický kontakt
596 200 111 - infolinka
596 200 420 - ředitel
596 200 266 - zástupkyně ředitele
603 535 749
596 200 461 - příjem biologického materiálu
596 200 330 - příjem hygienických laboratoří 731 691 568
596 118 661

E-mail
podatelna@zuova.cz
alena.kloudova@zuova.cz

Sociální sítě
facebook.com/zdravotniustavostrava


Otevírací doba

Dle webových stránek www.zuova.czKontaktujte společnost
Jméno *

Telefon *
Příjmení *

E-mail *

Vaše zpráva *

Přehled kategorií

  Agentury (250)

  Architektura (12)

  Auto-moto (1910)

  Banky (190)

  Bazény (33)

  Bezpečnost, ochrana (114)

  Čistírny (5)

  Čištění (934)

  Divadla, kina, muzea (13)

  Doprava (1684)

  Družstva (16)

  Dřevo (1249)

  E-shopy (752)

  Elektro (1136)

  Energetika (761)

  Finance, banky, pojišťovny (80)

  Fitness centra (8)

  Herny, sázkové kanceláře (2)

  Hudební nástroje (2)

  Chemie (134)

  Chovatelství (189)

  Instalace, servis, opravy (518)

  Kancelářské stroje, potřeby (32)

  Knihovny (24)

  Kosmetické služby (105)

  Kosmetika, kadeřnictví (30)

  Kovovýroba (304)

  Kultura (1492)

  Kurzy, školení (201)

  Lékárny (4)

  Lovecké potřeby, zbraně (7)

  Malo a velkoobchod (2853)

  Nábytek (1054)

  Nářadí (666)

  Obaly (683)

  Odbory, spolky (324)

  Odpady (83)

  Okna, dveře (120)

  Papír (44)

  Pekárny (11)

  Plasty (48)

  Plavecké bazény, sauny (4)

  Počítače (1053)

  Pohřebnictví (18)

  Pojištění (778)

  Poradenství (2037)

  Potraviny, gastro (1939)

  Prodejny (194)

  Půjčovny (41)

  Reality (1173)

  Rehabilitace, masáže (11)

  Reklama (1127)

  Restaurace (616)

  Skladování (40)

  Sklo (364)

  Služby a řemesla (8131)

  Sport (282)

  Sport (9)

  Sportovní areály (21)

  Sportovní potřeby (45)

  Stavebnictví (2355)

  Strojírenství (1297)

  Telekomunikace (632)

  Textil (148)

  Tisk (524)

  Ubytování (1712)

  Úklid (25)

  Úřady, instituce (1891)

  Věda a výzkum (449)

  Veterinární ordinace (23)

  Voda, topení, plyn (221)

  Volný čas (1303)

  Výtahy (4)

  Vzdělávání (2060)

  Wellness centra (25)

  Zahrada, květiny (39)

  Zahradnictví (214)

  Zdraví (1308)

  Zdravotnictví, sociální péče (404)

  Zemědělství (967)

  Zverimex, služby pro zvířata (32)