Popis společnosti

Základní škola v Bašce je organizovaná jako neúplná škola s 1. - 5. ročníkem. Od 1. 1. 2004 došlo ke sloučení základní školy s Mateřskou školou v Bašce a Mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky. Zajišťujeme provoz ve třech budovách sloučené obce. Bezproblémové zajištění provozu klade velké nároky na organizaci, kontrolu a finanční zabezpečení. Od 1. 9. 2018 dojde k rozšíření školy o první ročník druhého stupně a základní škola bude organizována jako úplná škola 1. - 9. ročníkem, přičemž k naplňování tříd II. stupně bude docházet průběžně. V nové budově školy, která bude dostavěna v červnu 2019, se od 1. září 2019 otevřou dveře žákům 1. - 7. třídy. V každém dalším školním roce přibude další ročník druhostupňových tříd. Školní rok 2021/2022 budou všechny třídy úplné školy naplněny. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, který klade důraz především na rozvíjení vnitřní motivace žáků k učení. K jejímu udržení jsou nezbytné tři faktory: smysluplnost učiva, možnost mít vliv na průběh učení a spolupráce. Snahou vzdělávacího programu je dosahovat funkčního propojení života školy a života mimo školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými v běžném životě a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva. Základní podmínkou kvalitního učení je bezpečné prostředí a pozitivní klima. Tak, aby škola byla místem aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči, založený na vzájemném respektu. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využít získané poznatky při řešení problémů. Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání. Snahou všech vyučujících je, aby měl každý žák příležitost zažít úspěch. Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Za nezbytné považujeme i rozvoj komunikačních schopností v jazykové oblasti, proto jsou žáci naší školy od 1. ročníku vyučování anglickému jazyku. Souběžně s tím na škole pracuje kroužek anglického jazyka. Dlouholetý projekt výstavby nové školy v Bašce bude v letošním roce úspěšně zahájen. Z toho důvodu se veškeré vybavení, pomůcky, nábytek, ale také žáci a všichni zaměstnanci vystěhovávají ze "staré" školy, aby a od 1. 9. 2017 vznikla nová provizorní odloučená pracoviště. Odloučené pracoviště ZŠ Kunčičky u Bašky čp. 2 Budova čp. 2 v Kunčičkách u Bašky se naplnila školním životem v polovině listopadu 2017. Tímto krokem došlo k definitivnímu vystěhování třídy 2.A a 4.A z budovy školy v Bašce čp. 137. V Kunčičkách u Bašky čp. 2 našlo své zázemí i ředitelství školy včetně paní hospodářky. Prostory, ve kterých je škola v pronájmu, plně vyhovují standardům školy. Dětem je zde k dispozici malá šatna, sociální zařízení, ranní družina s potřebným vybavením. Všechny třídy jsou pokryty připojením k internetu, ve dvou třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule, třída pro dělenou výuku má k dispozici dataprojektor. V průběhu příznivého počasí mohou děti využívat k hrám, ale i k výuce rozlehlý prostor dvora. Na oběd jsou děti doprovázeny vyučujícími do blízké budovy školy čp. 130, kde rovněž funguje odpolední družina. Odloučené pracoviště ZŠ Kunčičky u Bašky čp. 130 V budově školky v Kunčičkách u Bašky byly již delší dobu v provozu dvě školní třídy. V letošním školním roce dojde o rozšíření o další třídu. V budově MŠ a ZŠ v Kunčičkách u Bašky budou tedy současně působit dvě třídy mateřské školy a tři třídy základní školy. Všechny třídy školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, běžnými tabulemi, učebními pomůckami a vším podstatným pro kvalitní výuku. Celá škola je pokryty wi-fi připojením k internetu. Na škole působí dvě oddělení školní družiny. Rekonstrukcí prošla během prázdnin 2017 i výdejna obědů a jídelna. Pro děti školy i školky je k dispozici velká zahrada v přírodním stylu a travnaté hřiště, které slouží především k míčovým hrám a atletické průpravě. Odloučené pracoviště ZŠ Kunčičky u Bašky čp. 28 (penzion důchodců) V prostorách Senior klubu v Kunčičkách u Bašky vznikly tři školní třídy, které přivítaly žáky třetích a páté třídy. Opět je nutno dodat, že všechny prostory jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem. Rekonstrukcí celé budovy se podařilo vybudovat útulné místo pro vzdělávání dětí. Své místo zde našla i počítačová učebna pro výuku informatiky žáků 5. třídy. V budově působí dvě oddělení školní družiny a výdejna stravy. Přestávky a odpolední družinu mohou děti trávit na zahradě. Všechna pracoviště budou rovněž využívat mobilní počítačovou učebnu tvořenou tablety jako doplnění a zpestření výuky. Pro výuku tělesné výchovy budeme navštěvovat sokolovnu v Bašce a v případě příznivého počasí zahrady u odloučených pracovišť. Nabízíme dětem také výuku plavání, lyžařský výcvik, školu v přírodě, ale také vycházky do okolí apod.Klíčová slova
základní škola, mateřská škola, ZŠ, MŠ, školka, družina, jídelna, Baška


Kategorie
Kontaktní údaje
Adresa
Baška 137, Baška, 739 01

Web
www.skolabaska.cz

Kontaktní osoba
Mgr. Renáta Válková - ředitelka

Telefonický kontakt
734 447 300

E-mail
skolabaska.zsb@gmail.com

Sociální sítě
.


Otevírací doba

začátek vyučování - 8:15 hodin

škola se otevírá - 6:30 hodin

ranní družina - 6:30 - 7:45 hodin

odpolední družina - 12:00 - 16:30 hodinKontaktujte společnost
Jméno *

Telefon *
Příjmení *

E-mail *

Vaše zpráva *

Přehled kategorií

  Agentury (250)

  Architektura (12)

  Auto-moto (1910)

  Banky (190)

  Bazény (33)

  Bezpečnost, ochrana (113)

  Čistírny (5)

  Čištění (933)

  Divadla, kina, muzea (13)

  Doprava (1684)

  Družstva (16)

  Dřevo (1250)

  E-shopy (753)

  Elektro (1137)

  Energetika (761)

  Finance, banky, pojišťovny (81)

  Fitness centra (8)

  Herny, sázkové kanceláře (2)

  Hudební nástroje (2)

  Chemie (135)

  Chovatelství (189)

  Instalace, servis, opravy (518)

  Kancelářské stroje, potřeby (32)

  Knihovny (24)

  Kosmetické služby (105)

  Kosmetika, kadeřnictví (30)

  Kovovýroba (305)

  Kultura (1492)

  Kurzy, školení (201)

  Lékárny (4)

  Lovecké potřeby, zbraně (7)

  Malo a velkoobchod (2853)

  Nábytek (1056)

  Nářadí (667)

  Obaly (682)

  Odbory, spolky (324)

  Odpady (83)

  Okna, dveře (119)

  Papír (44)

  Pekárny (11)

  Plasty (48)

  Plavecké bazény, sauny (4)

  Počítače (1053)

  Pohřebnictví (18)

  Pojištění (780)

  Poradenství (2039)

  Potraviny, gastro (1939)

  Prodejny (194)

  Půjčovny (41)

  Reality (1173)

  Rehabilitace, masáže (11)

  Reklama (1128)

  Restaurace (617)

  Skladování (40)

  Sklo (364)

  Služby a řemesla (8136)

  Sport (282)

  Sport (9)

  Sportovní areály (21)

  Sportovní potřeby (45)

  Stavebnictví (2356)

  Strojírenství (1300)

  Telekomunikace (632)

  Textil (148)

  Tisk (524)

  Ubytování (1713)

  Úklid (25)

  Úřady, instituce (1891)

  Věda a výzkum (449)

  Veterinární ordinace (23)

  Voda, topení, plyn (221)

  Volný čas (1302)

  Výtahy (4)

  Vzdělávání (2062)

  Wellness centra (25)

  Zahrada, květiny (39)

  Zahradnictví (214)

  Zdraví (1308)

  Zdravotnictví, sociální péče (405)

  Zemědělství (967)

  Zverimex, služby pro zvířata (32)