Firmy v kategorii Vzdělávání (2060)

Vyhledávání firem v aktuální kategoriiZákladní škola Horní Cerekev, okres Pelhřimov - ID 92625326 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Tyršova 209, Horní Cerekev, 394 03 

Základní škola pro 350 žáků s družinou a jídelnou. V školním roce 2017/20178 navštěvuje školu 156 žáků v 9 třídách. O děti se stará 12 pedagogických pracovníků a 4 provozní zaměstnanci. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky a ve školní kuchyni je 5 kuchařek včetně vedoucí školní jídelny.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - ID 91070090 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary, 360 01 
Provozujeme střední zdravotnickou školu s obory - ošetřovatel, zdravotnický asistent, nutriční asistent, masér sportovní a rekondiční, zdravotnické lyceum, asistent zubního technika a laboratorní asistent. Škola má obory zdravotní sestra – později všeobecná sestra, do roku 1993 i obor dětská sestra, který je ale celostátně zrušen a přeřazen mezi vyšší studium. Obor farmaceutický laborant, zubní technik a od roku 1999 i obor zdravotní laborant. Vrací se obor ošetřovatelka - dvouleté studium. Jsou nově otevírány třídy vyššího tříletého pomaturitního studia – diplomovaná porodní asistentka, dětská sestra a diplomovaný fyzioterapeut. Je navázána spolupráce s italskou školou v Cremoně a švédskou školou v Helsinborgu. Každým rokem je organizována výměnná praxe s oběma školami. Naši studenti a studentky se celá léta nejen učí, ale udělali i mnoho dobrého mimo školu – v pečovatelské službě, péči o děti v dětském domově, péči o staré občany, výuce první pomoci na základních školách.

Základní škola a Mateřská škola Nová Cerekev - ID 92768687 - NÁHLED ZÁZNAMU

Nová Cerekev 72, Nová Cerekev, 394 15 

Základní škola a Mateřská škola pro 200 žáků s jídelnou a družinou.

Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19, příspěvková organizace - ID 99633454 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Mírové nám. 2244/19, Hodonín, 695 01 

Základní škola Hodonín je školou městskou. Byla dána do užívání ve školním roce 1930/1931. V roce 1980 byla provedena rekonstrukce a otevřena přístavba budovy. Škola je plně organizovanou školou, tzn. s třídami od 1. do 9. ročníku, v nichž je po dvou paralelních třídách. V současné době školu navštěvuje 350 žáků. Součástí školy je i školní družina, kde jsou 3 oddělení s kapacitou 90 dětí.

INSTITUT PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o. - ID 94502993 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Horova36/29, Hradec Králové , 500 02 
Institut se zabývá vzdělávací činností pořádáním rekvalifikačních kurzů, firemního vzdělávání, pořádání profesního školení. Vzdělávací kurzy institutu jsou vhodné i pro úplné začátečníky tak jako pro profesionály pro celoživotní profesní vzdělávání. Náš lektorský tým se skládá z odborníků v uvedených oblastech. K výuce využíváme vlastní skripta a studijní materiál, který obsahuje stejné okruhy s probíranou látkou. Provozní otevírací doba: dle tel. domluvy.

Základní škola a Mateřská škola Vrbovec - ID 93597089 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Vrbovec 143, Vrbovec, 671 24 

Provoz státní základní devítileté školy a mateřské školy v obci Vrbovec a Dyjákovičky v okrese Znojmo. Ve škole je školní jídelna a provoz školní družiny.

ZŠ Malá Morávka - ID 97658238 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Malá Morávka 89, Malá Morávka, 793 36  
Základní škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace. Tři základní okruhy vzdělávání - dotyky s přírodou, - objevování blízkého, - pohybem ke zdraví. škola sdružuje základní školu pro 50 žáků, školní družinu a školní jídelnu,vše pod jednou střechou

SOUKROMÁ MŠ, o.p.s. - ID 99362964 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Květnová 37/34, Neratovice, 277 11 

Soukromá mateřská škola, o.p.s. byla založena v roce 2000. Od tohoto roku je také zapsána v rejstříku škol MŠMT. Budova mateřské školy se nachází v klidném prostředí města Neratovic, v Lobkovicích. Je obklopena velkou zahradou, která je vybavena tak, aby sloužila k dětským hrám. V přízemí naší mateřské školky se nachází herna, jídelna, sociální zařízení a koupelna. V patře je zařízena stálá ložnička vybavená dětskými postýlkami, pro klidný odpočinek dětí. Celý interiér budovy je vyzdoben dětskými výtvarnými pracemi. Kapacita školky je 20 dětí. Děti nejsou rozděleny podle věku. Takové prostředí je pro děti přirozené a současně prospěšné pro jejich rozvoj. O děti pečují dvě kvalifikované učitelky. Děti mohou do školky přicházet během celého dopoledne. Odpolední spánek je individuální, děti, které neusnou, se po krátkém odpočinku mohou věnovat tichým hrám. V průběhu školního roku jsou pořádána různá setkání s rodiči, výlety, předplavecký výcvik, školy v přírodě, besídky apod.... Výchovně- vzdělávací program naší školky "Barevný svět", vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, uvedeného ve Školském zákoně. Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání na principu uspokojování potřeb, zájmů a prožitků. V úzkém kontaktu s rodinou, plánovanými činnostmi při běžných denních situacích, chceme působit na dítě tak, aby děti v rámci svých možností, zvláštností a schopností: -rozvíjely předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevovaly a aktivně přistupovaly k získávání vědomostí. -osvojovaly si základy morálních hodnot v životě člověka a společnosti -získávaly osobní samostatnost, schopnost poznávat sama sebe, uvědomovaly si a nesly zodpovědnost za svá rozhodnutí a byly schopné spolupracovat.

Základní škola Moravany, okres Hodonín, příspěvková organizace - ID 98651416 - NÁHLED ZÁZNAMU

Moravany 72, Moravany, 696 50 

Základní škola a Mateřská škola Moravany, okres Hodonín

Základní škola pro 120 žáků s družinou. Základní škola s družinou a jídelnou. Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

Základní škola Moravany je malotřídní škola s pěti ročníky prvního stupně ve dvou třídách. Ve výuce aplikujeme alternativní metody výuky, zaměřujeme se na environmentální výchovu, využíváme výhody krásného přírodního prostředí v našem okolí.

MŠ Horoměřice - ID 92896853 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Velvarská 310, Horoměřice, 252 62 
Vítejte na webových stránkách MŠ HOROMĚŘICE,šestitřídní mateřské školy. Třídy jsou umístěny ve třech budovách. Motýlci a Ježečci jsou na adrese Velvarská 310.

Český kynologický svaz ZKO Choceň - ID 98287347 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Pod Chlumem 154, Choceň , 565 01  
Nabízíme výcvik psů. Provozní doba dle telefonické domluvy

Lucie Boháčová - ID 92062772 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Královéhradecká 422 , Klášterec nad Ohří 1, 431 51 
Provozní doba dle domluvy.

Mateřská škola a školní jídelna Kopretinka Olomouc, s.r.o. - ID 93787026 - NÁHLED ZÁZNAMU

Koželužská 969/9, Olomouc, 779 00 

Provozujeme mateřskou školu, školní jídelnu a zařízení péče o děti do šesti let věku s možností pravidelné i nepravidelné docházky podle potřeb rodiny. Individuální přístup pro rozvoj osobnosti dětí.

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace - ID 92580307 - NÁHLED ZÁZNAMU

1. máje 956/10a, Havířov, 736 01 

“Tradiční základní školou na území města Havířova. Specializujeme se na rozšířenou výuku informatiky, matematiky a přírodních věd.” 

“Školou moderní, progresivní, otevřenou a aktivní. Školou, která dbá na kvalitní vzdělávání a výchovu v souladu s trendy dnešní společnosti.” 

ZŠ A MŠ Nesovice - ID 99801358 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Nesovice 154, Nesovice, 683 33 
Základní a mateřská škola v Nesovicích je zřízena obcí Nesovice jako příspěvková organizace.

Základní škola a Mateřská škola J.Š. Baara - ID 99303796 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Jírovcova 9/a, České Budějovice, 370 01 

Základní a Mateřská škola J.Š.Baara má bohaté tradice a zkušenosti s rozšířenou výukou hudební výchovy, padesátiletá tradice Dětského folklorního souboru Bárováček, mnohaletá tradice pěveckých sborů, instrumentálního souboru.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 - ID 99757283 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Tyršova 90 , Městec Králové, 289 03 
Jsme školou s dlouholetou tradicí, přípravy žáků do jednotlivých učebních nebo studijních oborů jsou přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončí základní nebo speciální školu v devátém, případně nižším ročníku přijímací zkoušky se u tříletých učebních oborů nekonají, podmínkou přijetí je splnění kritérií pro přijímací řízení stanovených ředitelkou školy jsme státní školou, studium je proto bezplatné část učebnic a učebních pomůcek zapůjčujeme k užívání zdarma zvláštní důraz je kladen na praktickou výuku v rámci odborného výcviku, a to v místě školy nebo na smluvně zajištěných pracovištích s ohledem na místo bydliště žáka žáci, kteří v rámci odborného výcviku vykonávají produktivní práci, dostávají odměnu dle příslušného zákona škola přispívá částečným podílem na pořízení pracovních pomůcek žáků (pracovní oblečení) pro žáky ze vzdálenějších míst bydliště nabízíme ubytování v domově mládeže, který se nachází v místě školy žákům umožňujeme stravování ve školní jídelně výuka cizích jazyků je zaměřena na anglický nebo německý jazyk, s ohledem na předchozí vzdělání sídlo školy má vhodné autobusové i vlakové spojení žáci se během studia naučí ovládnout výpočetní techniku a orientovat se v internetu žáci učebního oboru kuchař-číšník mohou během studia absolvovat kurz studené kuchyně a barmanský kurz a získat tak další kvalifikaci v rámci zvoleného oboru úspěšní absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, které poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Provozní doba - viz. www.sossoumk.cz

ISW KONFERENCE & FIREMNÍ AKCE BRNO - ID 98346762 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dědická 1013/20, Brno - Slatina, 627 00 

Zajišťujeme firemní akce, teambuildinky, produkci, dopravu účastníků, technické vybavení, catering.

MŠ POHÁDKA Brno - ID 98008913 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Běloruská 570/4, Brno, 625 00 
Historie mateřské školy není příliš dlouhá, byla postavena v roce 1977. Provoz mateřské školy byl zahájen v říjnu téhož roku. MŠ má vlastní kuchyni. Provozní doba PO 06:15-16:30 hod. ÚT 06:15-16:30 hod. ST 06:15-16:30 hod. ČT 06:15-16:30 hod. PÁ 06:15-16:30 hod. Historie mateřské školy není příliš dlouhá, byla postavena v roce 1977. Provoz mateřské školy byl zahájen v říjnu téhož roku. MŠ má vlastní kuchyni. Od 26. 1. 1999 se mateřská škola jmenuje "Pohádka". Po přechodu do právní subjektivity od 1. 1. 2003 se školní jídelna a MŠ sloučily v jeden právní subjekt. 15. 3. 2010 byla otevřena čtvrtá třída - odloučené pracoviště vzniklo přebudováním nedaleké kotelny a dostalo jméno "Chaloupka". Nově se školnický byt předělal na novou učebnu, kde se budou konat všechny zájmové kroužky. Součástí je i keramická dílna.

PĚVECKÝ SBOR ORFEJ - ID 93225172 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dykova 51/1, Praha, 101 00 
Orfej přijímá nové zpěváky do všech hlasových skupin! Smíšený pěvecký sbor Orfej byl založen v roce 2001. Je sborem komorním, počet aktivních členů se pohybuje kolem pětadvaceti. Členská základna se stále mírně obměňuje, někteří členové činnost ve sboru z rodinných či studijních důvodů přerušili a po čase se opět do našich řad vrátili. Sbor po celou dobu jeho činnosti vede MgA. Jan Svejkovský. Orfej se snaží svým repertoárem postihnout co nejširší záběr skladeb všech období, od renesance po současnost. Většinu skladeb provádí a capella, vítá však též příležitosti ke spolupráci s instrumentálními tělesy. Ve svém repertoáru má sbor duchovní i světské skladby z období od renesance (Lasso, Gastoldi, Bennet, Michna), přes všechna další (Vivaldi, Bach, Händel, Černohorský, Tůma, Mozart, Bruckner, Brahms, Saint Saëns, Dvořák, Fibich, Janáček, Rachmaninov, Poulenc, Thompson) až po současnost (Lukáš, Krček, Pärt, Kukal). V roce 2016 Orfej oslavil 15 let trvání. Při této příležitosti vydal druhé CD nahrávek pořízených v kostele sv. Rodiny v areálu Domova sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích a v nahrávacím studiu 3bees Jinočany. Provozní doba Dle telefonické domluvy.

Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou - ID 93345898 - NÁHLED ZÁZNAMU

Školní 152, Bečov nad Teplou, 364 64 Bečov nad Teplou 

Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou

MŠ Bohutín - ID 95613741 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Vysoká Pec 141, Bohutín, 262 41 
Vítejte v Mateřské škole Bohutín...

Mateřská škola Mrsklesy - ID 98812302 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Mrsklesy 49, Mrsklesy, 783 65 

Mateřská škola Mrsklesy je dvoutřídní školou s kapacitou 40 dětí. Zachovalá budova školy stojí zhruba uprostřed vesnice.

Pro potřeby mateřské školy je vymezeno přízemí budovy, s novou moderní přístavbou. V prvním patře se nacházejí kanceláře obecního úřadu a místní knihovna. Celá budova je střediskem všeho dění v obci.

Mateřská škola má také k dispozici přilehlou nově zařízenou velkou zahradu. Od doby, kdy zde školka vznikla, v budově i na zahradě proběhla řada úprav oprav a modernizací.

Děti mají k dispozici dvě třídy dvě sociální zařízení, jídelnu s přípravnou a šatnu. K výuce mohou děti využívat interaktivní tabuli, dvd přehrávač a jiné moderní pomůcky.

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR - AKADEMIE - ID 95370908 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Máchova 200 , Stráž pod Ralskem, 471 27  
Akademie Vězeňské služby má jako samostatná organizační jednotka Vězeňské služby ČR status centrálního rezortního vzdělávacího zařízení s celorepublikovou působností, které zajišťuje příslušníkům a zaměstnancům všech ostatních organizačních jednotek z celé České republiky základní kvalifikaci nezbytnou pro vykonávání jejich pracovních a služebních povinností a během celého jejich profesního života jim umožňuje další rozvoj odborných kompetencí, přitom plní roli bezprostředního poskytovatele vzdělávání, v oblasti mezioborové a meziresortní spolupráce a nezbytné vnitřní výměny zkušeností také v širším smyslu roli koordinační, v oblasti zaměřené na veřejnost úlohu osvětovou a preventivní, pro potřeby rozvoje teoretické báze výuky se pak účelově podílí také na rozvoji vědecké a výzkumné činnosti v oblasti penologie a penitenciaristiky. Úřední hodiny PO 07:00-15:00 hod. ÚT 07:00-15:00 hod. ST 07:00-15:00 hod. ČT 07:00-15:00 hod. PÁ 07:00-14:00 hod.

Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Výři - ID 93705755 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Náměstí 5. května 37 , Stráž pod Ralskem, 471 27 
Být pionýrem může zkusit každý… Znamená to hlavně setkávání s kamarády a společné hledání, poznávání, objevování nových světů i vlastně úplně obyčejných věcí. Pionýři chodí na výpravy, sportují, hrají deskovky, jezdí na kolech, soutěží, zpívají a hrají na kytaru, malují, natáčejí videa… – poznávají život ze všech možných stránek, spolupracují, nebojí se těžkostí a problémů, snaží se s nimi vyrovnávat čestně, hlásí se ke svým úkolům i průšvihům, nemají své slovo za cár papíru, překonávají bariéry nabídkou příležitostí… Být pionýrem přináší přátele, zážitky, romantiku a dobrodružství i v tzv. všedním životě. Ideály Pionýra nejsou příkazy, ale mety. K jejich dosahování je potřebná chuť i vůle, rozvoj sebe sama i týmového ducha. Provozní doba dle domluvy.

Mateřská škola Mohelno - ID 92953378 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Mohelno 397, Mohelno, 675 75  
Jsme dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem od 6.00 - 16.00 hod. Věkové složení tříd je heterogenní. Kapacita školy : 50 dětí, dle platné legislativy je možno přijmout 48 dětí. Školní vzdělávací program - " Jen si děti všimněte, co je krásy na světě" Vzdělávání je realizováno na principech vzdělávacího programu " Začít spolu" Vzhledem k překrásnému přírodnímu prostředí v okolí obce dominovaného chráněnou oblastí Hadcovou stepí a údolím řeky.

PIONÝRSKÁ SKUPINA České Velenice - ID 91141817 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Františkov 6 , Suchdol nad Lužnicí, 378 06  
Pionýr je spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Naše oddíly a kluby nabízejí činnost dívkám i chlapcům na více než 600 místech po celé republice. Velká část aktivit Pionýra je otevřená veřejnosti. Poznávat dosud nepoznané, společně prožívat dobrodružství i v tzv. všedním životě, přitom nečekat, až vše jen spadne do klína. Spolupracovat, nebát se těžkostí a problémů, snažit se je překonávat čestně, hrdě se hlásit ke svým úkolům i průšvihům, nemít své slovo za cár papíru… i to je činnost Pionýra.

Základní škola Dolní Újezd a Mateřská škola Staměřice, p. o. - ID 95533202 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dolní Újezd 24, Dolní Újezd, 751 23 

Základní škola s kapacitou 60 žáků. Kromě hlavního úkolu - vzdělávání žáků, pořádá škola každoročně celou řadu mimoškolních akcí. Ve škole se nachází školní kuchyně s jídelnou, školní družina, počítačová učebna a tělocvična.

SŠ České Velenice - DOMOV MLÁDEŽE - ID 98655998 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Revoluční 257 , České Velenice, 378 10  
Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitních zkouškou v oborech dopravních, elektrotechnických a strojních. V současné době jsme jedinou školou v Jihočeském kraji, kde se mj. vyučují obory zaměřené na železniční dopravu a přepravu. Žáci v těchto oborech mohou využívat výhody, které poskytují České dráhy, neboť jsme jejich smluvní školou. Jde o bohatý stipendijní program ČéDés, zlevněné jízdné na pracoviště odborného výcviku apod. Škola spolupracuje také s blízkými nadnárodními firmami, které podporují výuku technických oborů ať už formou finančně výhodných stipendií, učebními pomůckami či zajištěním odborného výcviku v jejich provozech. To umožňuje našim absolventům poznat reálné prostředí budoucích zaměstnavatelů. Ubytování je žákům umožněno ve vlastním domově mládeže za 900-1500 Kč/měsíc. Ubytovaní i dojíždějící žáci se stravují ve vlastní školní jídelně. Celodenní strava je pro ubytované za 84 Kč/den, obědy jsou za 28 Kč/den. Provozní doba - www.sscv.cz

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ ŠKOLA BRNO, s.r.o. - ID 92739168 - NÁHLED ZÁZNAMU

Zoubkova 20, Brno, 634 00  

BPA Brno je soukromá střední odborná škola policejně právního a sportovního charakteru zakončená maturitní zkouškou. Učební plán a náplň jednotlivých předmětů jsou sestaveny tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným na pracovníky PČR, obecní policie, celní správy, soukromých bezpečnostních služeb a ostatních složek zabývajících se ochranou osob a majetku. Pro svou fyzickou zdatnost a speciální dovednosti z profesní sebeobrany je absolvent schopen zařadit se do speciálních jednotek PČR a armády.

ZŠ A MŠ Mříčná - ID 95681586 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Mříčná 191, Mříčná, 512 04 

Provozujeme základní a mateřskou školu.

KOUT RUDOLF - ID 95957043 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Loučná nad Nisou 28, Janov nad Nisou, 468 11 
Autoškola se zaměřením na získání řidičského průkazu skupiny B. Provozní doba: Dle telefonické domluvy.

POLTER JAN - ID 98748777 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Ratibořská 752/30, Praha, 181 00 
Autoškola se zaměřením na získání řidičského průkazu skupiny A a B. Úřední hodiny: ÚT, ČT 16:00-17:30 hod.

ZUŠ Moravská Třebová - ID 98051041 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Zámecké nám. 185/1, Moravská Třebová, 571 01 

Základní umělecká škola Moravská Třebová. 

SEMERÁD JAN-AUTOŠKOLA - ID 95929606 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

K Vodárnám 520, Dobřichovice, 252 29 

Autoškola se zaměřením na získání řidičského průkazu skupiny A, B a C.

Základní škola Varnsdorf - ID 99325830 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Východní 1602, Varnsdorf , 407 47  
Základní škola Varnsdorf - zelená škola pro všechny.

ZŠ A MŠ Černotín - ID 95993348 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Černotín 56, Černotín, 753 68 

Součástí školy je i školní družina, kterou plně využívají všichni žáci školy. Školní družina nabízí velkou škálu řízených i spontánních aktivit pro děti, kdy využívá hernu, třídu, hřiště i počítačovou učebnu. Nabízí také kroužky – počítačový, výtvarně keramický, pohybové hry, angličtinu hrou a zdravotnický. Každé pondělí probíhá kroužek náboženství, pod vedením p. Marie Kaňovské, Mateřskou školu navštěvuje 25 dětí, které se vzdělávají podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem “Putujeme za poznáním”. Nesmím samozřejmě zapomenout i na školní jídelnu, která zajišťuje stravování pro žáky MŠ i ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelníček paní vedoucí školní jídelny K. Vymětalíková sestavuje dle zásad zdravé výživy.

ZŠ A MŠ Baška - ID 90288279 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Baška 137, Baška, 739 01 

Základní škola v Bašce je organizovaná jako neúplná škola s 1. - 5. ročníkem. Od 1. 1. 2004 došlo ke sloučení základní školy s Mateřskou školou v Bašce a Mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky. Zajišťujeme provoz ve třech budovách sloučené obce. Bezproblémové zajištění provozu klade velké nároky na organizaci, kontrolu a finanční zabezpečení. Od 1. 9. 2018 dojde k rozšíření školy o první ročník druhého stupně a základní škola bude organizována jako úplná škola 1. - 9. ročníkem, přičemž k naplňování tříd II. stupně bude docházet průběžně. V nové budově školy, která bude dostavěna v červnu 2019, se od 1. září 2019 otevřou dveře žákům 1. - 7. třídy. V každém dalším školním roce přibude další ročník druhostupňových tříd. Školní rok 2021/2022 budou všechny třídy úplné školy naplněny. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, který klade důraz především na rozvíjení vnitřní motivace žáků k učení. K jejímu udržení jsou nezbytné tři faktory: smysluplnost učiva, možnost mít vliv na průběh učení a spolupráce. Snahou vzdělávacího programu je dosahovat funkčního propojení života školy a života mimo školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými v běžném životě a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva. Základní podmínkou kvalitního učení je bezpečné prostředí a pozitivní klima. Tak, aby škola byla místem aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči, založený na vzájemném respektu. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využít získané poznatky při řešení problémů. Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání. Snahou všech vyučujících je, aby měl každý žák příležitost zažít úspěch. Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Za nezbytné považujeme i rozvoj komunikačních schopností v jazykové oblasti, proto jsou žáci naší školy od 1. ročníku vyučování anglickému jazyku. Souběžně s tím na škole pracuje kroužek anglického jazyka. Dlouholetý projekt výstavby nové školy v Bašce bude v letošním roce úspěšně zahájen. Z toho důvodu se veškeré vybavení, pomůcky, nábytek, ale také žáci a všichni zaměstnanci vystěhovávají ze "staré" školy, aby a od 1. 9. 2017 vznikla nová provizorní odloučená pracoviště. Odloučené pracoviště ZŠ Kunčičky u Bašky čp. 2 Budova čp. 2 v Kunčičkách u Bašky se naplnila školním životem v polovině listopadu 2017. Tímto krokem došlo k definitivnímu vystěhování třídy 2.A a 4.A z budovy školy v Bašce čp. 137. V Kunčičkách u Bašky čp. 2 našlo své zázemí i ředitelství školy včetně paní hospodářky. Prostory, ve kterých je škola v pronájmu, plně vyhovují standardům školy. Dětem je zde k dispozici malá šatna, sociální zařízení, ranní družina s potřebným vybavením. Všechny třídy jsou pokryty připojením k internetu, ve dvou třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule, třída pro dělenou výuku má k dispozici dataprojektor. V průběhu příznivého počasí mohou děti využívat k hrám, ale i k výuce rozlehlý prostor dvora. Na oběd jsou děti doprovázeny vyučujícími do blízké budovy školy čp. 130, kde rovněž funguje odpolední družina. Odloučené pracoviště ZŠ Kunčičky u Bašky čp. 130 V budově školky v Kunčičkách u Bašky byly již delší dobu v provozu dvě školní třídy. V letošním školním roce dojde o rozšíření o další třídu. V budově MŠ a ZŠ v Kunčičkách u Bašky budou tedy současně působit dvě třídy mateřské školy a tři třídy základní školy. Všechny třídy školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, běžnými tabulemi, učebními pomůckami a vším podstatným pro kvalitní výuku. Celá škola je pokryty wi-fi připojením k internetu. Na škole působí dvě oddělení školní družiny. Rekonstrukcí prošla během prázdnin 2017 i výdejna obědů a jídelna. Pro děti školy i školky je k dispozici velká zahrada v přírodním stylu a travnaté hřiště, které slouží především k míčovým hrám a atletické průpravě. Odloučené pracoviště ZŠ Kunčičky u Bašky čp. 28 (penzion důchodců) V prostorách Senior klubu v Kunčičkách u Bašky vznikly tři školní třídy, které přivítaly žáky třetích a páté třídy. Opět je nutno dodat, že všechny prostory jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem. Rekonstrukcí celé budovy se podařilo vybudovat útulné místo pro vzdělávání dětí. Své místo zde našla i počítačová učebna pro výuku informatiky žáků 5. třídy. V budově působí dvě oddělení školní družiny a výdejna stravy. Přestávky a odpolední družinu mohou děti trávit na zahradě. Všechna pracoviště budou rovněž využívat mobilní počítačovou učebnu tvořenou tablety jako doplnění a zpestření výuky. Pro výuku tělesné výchovy budeme navštěvovat sokolovnu v Bašce a v případě příznivého počasí zahrady u odloučených pracovišť. Nabízíme dětem také výuku plavání, lyžařský výcvik, školu v přírodě, ale také vycházky do okolí apod.

Základní škola Říčany - ID 94746147 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

nám. Osvobození 145, Říčany u Brna, 664 82 
Podle dosažitelných zpráv bylo v Říčanech postupně pět škol. Vůbec první ověřitelná písemná zpráva o tom, že v Říčanech existovala škola je z roku 1674 v ostrovačické matrice. První škola byla postavena v místech, kde dnes stojí dům č. 3 v dnešní Školní ulici. Když roku 1709 při požáru kostela shořela také škola, byla v následujícím roce postavena škola nová o několik málo metrů blíže k potoku. Jak dlouho se v této škole vyučovalo není z psaných záznamů prokazatelně známo, ale jisté je, že třetí školou z roku 1751 byl domek o dvou místnostech s doškovou střechou (viz historické foto 1). V této škole se však dlouho neučilo. Se stavbou čtvrté školy se začalo na jaře roku 1875 a v následujícím roce 1876 již byla provozována. Škola byla postavena stavitelem Janem Krejčím za 18 151 zlatých na obecním pozemku u kostela (viz historické foto asi z roku 1950). Ve škole byly 3 třídy, třípokojový byt nadučitele, dvoupokojový byt učitele a jednopokojový byt podučitele. Příslušenstvím byly: stáj pro krávu, dřevník a chlév pro vepřový dobytek. Škola byla v prvém roce dvoutřídní. Chodilo do ní 213 žáků ve věku od 6 do 14 let. V první třídě bylo 136 žáků, ve druhé 76 žáků. Teprve až ve školním roce 1878/79 se škola v Říčanech stala školou trojtřídní, kterou navštěvovalo 215 žáků. Děti seděly v lavicích po osmi vedle sebe. Lavice byly vždy dvě vedle sebe, takže v řadě sedělo 16 žáků. Řad bylo ve třídě šest. Ulička byla jenom podél stěny, v níž byly dveře. V dubnu 1907 započala stavba dvoutřídní v pořadí již páté nové budovy školy. (viz historické foto z roku 1945). Stála vedle bývalé požární zbrojnice (ta je na snímku v popředí) na východ od staré školní budovy. Dnes je v těch místech park. V září školního roku 1907/08 v ní začala výuka. V obou budovách bylo šest žákovských tříd v pěti místnostech. Teprve od roku 1927/28 byla škola šestitřídní. V letech válečných nastalo omezování počtu tříd. V roce 1943/44 byly už ve škole jen čtyři třídy s počtem 147 žáků a tak to vydrželo do konce války. Koncem války byla naprosto zničena posledně vybudovaná škola a výuka začala 4. června ve staré škole ve třech třídách bez oken. V říjnu 1945 byl počet tříd rozšířen na 4 a od roku 1949/50 se vyučovalo v pětitřídní škole. Od této doby došlo k mnoha vylepšením budovy. Školní rok 1952/53 přinesl položení parket do tříd, rok 53/54 elektrické vedení do celé budovy, rok 55/56 instalaci splachovacích záchodů, zavedení vodovodu do tříd. V roce 57/58 byla provedena velká oprava :kotel, ústřední topení - v provozu od prosince 57, nová okna, rok 58/59 - taras kolem školní zahrady. Od roku 1963/64 byla zřízena školní družina, kterou navštěvovalo 24 až 29 žáků a funguje dodnes. V roce 1974/75 došlo ke generální opravě, při které byla vyměněna některá okna, dveře, byla provedena přestavba záchodů a vytvořen rozvod teplé vody (475 000,-Kč, viz foto z roku 1976). Již v osmdesátých letech bylo ale konstatováno porušení statiky budovy a ta musela v roce 1989 do opravdové generální opravy, která trvala do roku 1993 a stála 5,5 mil. Kč. V roce 2010 a 2011 byla vyměněna všechna okna budovy za trojsklenná plastová, která šetří energie na vytápění prostor. Budova je stále dobře udržovaná tak, aby co nejlépe sloužila dětem. Provozní doba - dle rozvrhu

MARENČÁKOVÁ DAGMAR - ID 97055351 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Polská 1542/8, Ostrava, 708 00 

Autoškola se zaměřením na získání řidičského průkazu skupiny B.

SOU POTRAVINÁŘSKÉ Jílové u Prahy - ID 89936544 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Šenflukova 220, Jílové u Prahy, 254 01 

učební obory pro žáky po ukončení ZŠ - denní studium - ŠVP cukrář - cukrovinkář (RVP 29-54-H/01 Cukrář) - ŠVP kuchař (RVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník) - ŠVP kuchař - číšník (RVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník) nástavbové studium - pro vyučené žáky a uchazeče - dvouleté denní studium a nově tříleté DÁLKOVÉ studium - ŠVP podnikání (RVP 64-41-L/51 Podnikání) Střední odborné učiliště potravinářské poskytuje žákům v jednom areálu teoretické i praktické vyučování. Stravování žáků probíhá ve vlastní školní jídelně. SOUp má i vlastní domov mládeže. Historie Střední odborné učiliště potravinářské vzniklo v roce 1979 místo zemědělského učiliště jako učiliště Čokoládoven. Od roku 1991 je SOUp zřizováno Středočeským krajem jako jeho příspěvková organizace. SOUp sídlí ve vlastním areálu, který zahrnuje budovu ředitelství a dílen, kde probíhá praktické vyučování učebního oboru cukrář, a je zde cvičná kuchyňka, kterou brzy čeká radikální modernizace, budovu školního stravování, ve které probíhá praktická výuka učebního oboru kuchař, kuchař číšník a domov mládeže. Teoretická výuka probíká v nové moderní budově školy. SOUp se po celou dobu své historie zabývá přípravou budoucích profesionálů v potravinářských oborech. Kromě klasické přípravy nabízí svým žákům všech oborů i různé rozšiřující kurzy - barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz kávy. S novými trendy v potravinářských profesích se mohou žáci seznámit na tuzemských, ale i zahraničních výstavách. Obor CUKRÁŘ - CUKROVINKÁŘ navazuje na původní obor Cukrovinkář a tak se naši žáci učí vyrábět nejen klasické cukrářské výrobky, ale umí zpracovávat čokoládovou hmotu na figurky, dezerty a pralinky, kandytovou hmotu na cucavé bonbony, umí želé bonbony a dražované sladkosti. Žáci oboru KUCHAŘ se naučí připravovat pokrmy české i zahraniční kuchyně a seznamují se s pravidly stolničení. Praxe probíhá v SOUp a na smluvních pracovištích v hotelech i restauracích. Žáci oboru KUCHAŘ - ČÍŠNÍK se učí nejen připravovat pokrmy, ale tyto pokrmy i servírovat v souladu s pravidly profesionální obsluhy. Praxe probíhá částečně v SOUp, částečně na smluvních pracovištích. Nástavbové studium PODNIKÁNÍ je určeno pro žáky a uchazeče po vyučení a výuka je zaměřena na ekonomické a všeobecně vzdělávací předměty tak, aby žáci byli připraveni ke složení maturitní zkoušky.

AUTOŠKOLA - BRABEC IVAN - ID 90604399 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Klatovská třída 1538/128, Plzeň, 301 00 
Jsme Plzeňská autoškola s dlouholetou tradicí. Máme více, než 2000 spokojených žadatelů o řidičské oprávnění a toto číslo neustále roste. Zakládáme si na tom, aby vztah mezi učitelem a žákem byl přátelský, ale zároveň korektní. Provozní doba: Dle telefonické domluvy.

MŠ ZVONEČEK Krupka - ID 95555681 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Lípová 528/15, Krupka, 417 42 
Mateřská škola Zvoneček je trojtřídní škola umístěná v hezkém prostředí uprostřed zelené zahrady. Otevřena byla v roce 1976. Od té doby prošla různými proměnami. Nejen co se týče práce s dětmi, ale i co do vybavení a celkového vzhledu. Od roku 1994 má MŠ právní subjektivitu a celkem úspěšně spolupracuje se zřizovatelem - Městským úřadem v Krupce. V současné době má škola kapacitu 75 dětí. Děti navštěvují 3 třídy, kde jsou rozdělené podle věku, ale navzájem se všechny znají. Zejména ze společných akcí nebo z pobytů venku. Během dne mají také možnost se potkávat ráno a odpoledne, když se schází a rozchází v jedné třídě. Provozní doba PO 06:00-16:00 hod. ÚT 06:00-16:00 hod. ST 06:00-16:00 hod. ČT 06:00-16:00 hod. PÁ 06:00-16:00 hod.

OBEC Šardice - ID 94683105 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Šardice 601, Šardice, 696 13 
O obci Šardice se nacházejí v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín, nedaleko od Kyjova, v malebném kraji Moravského Slovácka, kraji zpěvu, vína, folklóru a dobrých lidí. Šardice jsou obcí s dlouhou tradicí. První písemná zmínka o Šardicích je z r. 1286. Ať už jsou pro Vás Šardice domovem nebo jste jejich návštěvníkem, velmi nás těší Váš zájem o naši obec a její internetové stránky. Na tomto místě naleznete historii obce, popis jejich tradic a zvyků, ale především informace o aktuálním kulturním či sportovním dění. Bude nám potěšením, pokud se budete pravidelně vracet nejen na tyto stránky, ale i do Šardic – obce, která voní vínem a pěknou písničkou. Úřední hodiny PO 08:00-11:30 13:00-17:00 hod. ÚT 08:00-11:30 13:00-15:00 hod. ST 08:00-11:30 13:00-17:00 hod. ČT 08:00-11:30 13:00-15:00 hod. PÁ 08:00-13:00 hod.

Základní škola Šumperk - ID 94800299 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Sluneční 2692/38 , Šumperk, 787 01  
Základní škola Šumperk, Sluneční 38

Základní škola Vratislavova, Praha - ID 97187218 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Vratislavova 64/13 , Praha, 128 00 
Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13

Mateřská škola Červená Voda - ID 95014207 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Bílá Voda 89 , Červená Voda, 561 62  
Vše pro Vaše děti. O děti pečuje stabilní a dobře sehraný kolektiv pracovníků. Každodenní spolupráce pedagogického týmu probíhá v přátelském ovzduší, které je tím nejlepším základem pro klidné a stimulující psychosociální klima školy. Vstřícností a vzájemným respektem jsou vytvářeny a podporovány dobré partnerské vztahy školy, rodičů a dětí. Provozní doba - www.msbilavoda.cz HLAVNÍ BUDOVA: ZŠ A MŠ Červená Voda - Červená Voda č. 341

Základní škola a mateřská škola Pavlov - ID 99153954 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Pavlov 45 , Pavlov, 789 85 

Základní škola a Mateřská škola Pavlov, okres Šumperk, příspěvková organizace

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO Jaroměřice nad Rokytnou - ID 92959055 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Zahradní 916 , Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51 
Rybářský spolek byl založen 6. května 1903. Jak v této době vůbec Jaroměřice vypadaly? Rozloha byla ve srovnání s dneškem dvou-třetinová. Uprostřed města bylo velké tržiště, kde se konaly široko daleko známé dobytčí trhy. Těžištěm všeho bylo zemědělství, lesy, chov dobytka a jirchárna. Dnes jsou Jaroměřice centrem pro dost široké okolí s významným cestovním ruchem, ale postrádá širší průmysl a chybí též odpovídající zařízení pro kulturní akce a také není zcela vyhovující sportovní zázemí na počet obyvatel města a okolí. Za zaznamenání stojí vybudování do-mu s pečovatelskou službou, odpovídající nákupní a zdravotní středisko, zrekonstruované ulice vč. kanalizace a rozvodů plynu a vody. Poměrně velké pozornosti se těší každoročně pořádané hudební slavnosti na začátku léta. čilejší společenský ruch je též v době jaroměřického posvícení (na sklonku prázdnin), kdy se konají různé kult. akce v zámeckém parku, pořádají se různá sportovní utkání a setkávají se rodiny a přátelé. Jak to ale bylo se založením rybářského spolku? Podnět vznikl u stolní společnosti, která se scházela v hostinci U Míčů. U kolébky stáli především MUDr. Karel Bednář, Antonín Postupa - ředitel školy, František Poláček - ředitel hospodářské školy, František Kabelka - koòský řezník, František Holba - kovář, František Holčapek - obchodník, Josef K. Moravec - odborný učitel, Jan Heinige - kolář, Antonín Maštera. Tato skupina vypracovala stanovy a samotné usta-vení spolku bylo potvrzeno 6. května 1903 c. k. místodržitelem v Brně. Zápisné činilo 30 haléřů a na spolková vydání 2 koruny ročně. Do ro- ku 1903 se o rybaření nikdo nestaral, ryby se nevysazovaly, chytal kdo chtěl, nikdo to neomezoval. Nevelká řeka Rokytná poskytovala poklidné, romantické sportovní vyžití všech (mála) svých členů. I. světová válka znamenala odmlčení i pro rybáře. Teprve 7. prosince 1918 se rybáři opět sešli a v únoru 1919 se konala první valná hromada, to měla organizace 54 členů. Už v této době se rybařilo podle řádu. Ten neměl tolik kapitol co má dnešní, ale byl přísný. V kronice se např. dočítáme: 18.5.1923 - Josef Š. se pro nedovolený způsob lovu vylučuje ze spolku. 30.5. 1924 - Josef P. se pro nedůstojné chování vůči členům výboru vylučuje za spolku. Další členové byli vyloučeni proto, že chytali na hrách. Smutnou kapitolou byly otravy řeky. Nejčastěji to byly splachy z jirchárny Adolfa Horáka. Menší otravy byly časté. K velké ekologické havárii došlo v roce 1934, kdy úsek od jirchárny až do Příštpa byl totál-ně vyrybněn. členové spolku hromadně vystupovali. Zůstalo 17 členů, kteří začali znovu, od nuly, budovat nový spolek. Významnou součástí revíru byly rybníky. V r. 1921 obec pronajala spolku rybník Troubský. Bylo povoleno slovování 1x za 3 roky. Byly dovezeny 4 jikernačky a 2 mlíčòáci o celk. váze 25 kg. Výtěr se podařil a kapří násada se pak chytala na udice v červenci r. 1923 a 5 tisíc ks bylo vysazeno do řeky. Převratnou událostí bylo budování ryb. Vlčák (1947 - 1948). Pracovalo se denně odpoledne, celé soboty a neděle. členové sami půjčovali spolku peníze na nákupy potřebného materiálu. Hlína se navážela na vozíčcích po kolejničce (půjčeno z cihelny). V sobotu a v neděli pak přijel pan Vyškovský (uhlař) s nákladním autem a hlínu na hrázi dusal. Hlavními pracovními prostředky byly lopaty, rýče, krumpáče a kolečka. V r. 1948 měl spolek 69 členů a ti odpracovali 9145 brigád. hodin. Zdarma! To je přibližně průměrně 133 h na člena. V r. 1951 byla pak vybudována nádrž na Štěpánce. To byl také základ pro prosperitu zelinářství v této lokalitě. Zde bylo odpracováno skoro 2,5 tis. hodin. Tato nádrž byla několikrát odbahòována (1978, 1987) V r. 1952 byl dokončen chovný rybník Janák, pro sportovní rybolov pak nádrž ve Štěpánovicích. V r. 1974 dostal spolek „dárek“ v podobě dalšího chovného rybníka Skalka v Ohrazenici. V letech 1963 - 1967 rybník Vydrák u Příložan, který byl několikrát přírodními živly zničen, jeho hráz téměř odplavena. V r. 1964 převzal spolek nádrž Habřinu, na které byla opravena hráz a byla částěčně odbahněna. A jak se rybařilo v 70. a dalších letech? Spolek pořádal pro členy ryb. závody - na r. Troubský (1973), v „Širočině“, na koupališti aj. 2. dubna zemřel dlouholetý předseda MO Ladislav Brtnický, novým předsedou se stal Arnošt Šabatka. Ani nadále ale nic nešlo hladce. Odbahòovaly se rybníky (Kulatý, Vlčák v r. 1981) v 80. letech to byly havárie na rybnících Skalka a Vlčák (výluhy ze silážních jam). Přišel rok 1989 - rok velkých společenských změn. Naše republika se po 40 letech komunistické poroby vydala do společenství demo-kratických států Evropy. Změny se dotkly i rybářství. Stávající český rybářský svaz se rozpadl a 23.6.1990 se konal ustavující sjezd Morav-ského ryb. svazu se sídlem v Brně. A už z účtu MRS bylo financováno odbahnění zanesené nádrže Vír. V tomto roce byl opraven i splav v Širo-čině (u Královce) - náklady platilo Divadlo Brno. Od r. 1991 byly ryb. Kulatý a Vír vyčleněny pro rybolov členů MO se zvl. povolenkami a zvl. řádem. (Od r. 2007 nově upraveno - sladěno se sta-novami MRS). V r. 1993 byly naší organizací předány obcím rybníky Cihelna (Příštpo), r. v Lipníku a Habřina (p. Dobrovolný). Od r. 1998 funguje v našem městě čistička odpadních vod. Ta spolu s čističkou v M. Budějovicích přispěla významně ke zlepšení kvality vody pod městem. V r. 1999 došlo k významné změně v postavení rybářské stráže. Ta má od této doby status veřejného činitele. členové musí projít náročným školením, je posílena jejich ochrana, mohou lépe uplatòovat své pravomoce. V březnu 2001 odstoupil ze své funkce dlouholetý předseda pan Arnošt Šabatka. Byl členem org. plných 66 roků, z toho 50 let pracoval v různých funkcích, jako předseda pak 20 let. Byl jmenován čestným předsedou MO. Jeho nástupcem se stal Jaroslav Hutař. Pan Hutař vykonával funkci předsedy zodpovědně až do svého těžkého onemocnění, kterému podlehl. My jsme se s ním rozloučili 3.6. 2006. Od r. 2007 se novým předsedou stal Bohumil Hartman. A tak jsme se od historie dostali ke dnešku. Tento exkurz neměl být o výčtu akcí, problémů, havárií i úspěchů, ikdyž o řadě z nich je zmínka. Havárií a problémů bylo mnohem víc. Také radostí a úspěchů bylo hodně. Dlouze by se dalo psát o dění kolem rybářských závodů, recesí při posvíceních, příhodách vymyšlených i skutečných, rybářských plesech, ale především také o práci - při sekání ledu, budování rybo-chovných zařízení, při kulturně společenských akcích, při vedení dětí a mládeže. Dnes, v r. 2007, má org. téměř 1000 členů a to klade velké nároky na práci výboru, „točí“ se v ní nemalé finanční prostředky. Aby se takové množství členů mohlo rybářsky sportovně vyžívat, musí být péče o zarybòování velmi intenzívní a současně se musí i patřičně dbát, aby se minimalizovala rizika otrav ryb, devastace řeky a rybníků země-dělstvím, dopravou a jinými lokálními zájmy. Ekologické myšlení není zatím u většiny občanů na patřičné úrovni ikdyž se slovně k ekolo-gickým zásadám občané hlásí. Provozní doba - dle telefonické domluvy

Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany - ID 95943789 - NÁHLED ZÁZNAMU

Zákolany 50, Zákolany, 273 28 

Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany, příspěvková organizace.

Jsme malotřídní škola s 1. stupněm základního vzdělávání, tedy s 1.-5. ročníkem. Děti jsou vzdělávány ve třech třídách, takže se většinou dva ročníky učí společně. Děti jsou proto velmi brzy vedeny k samostatnosti a vzájemnému respektu odlišností, navíc se mohou učit od sebe navzájem. Kromě toho se snažíme o společně strávený čas všech ročníků i mateřské školy v rámci projektových dnů, čtení školáků ve školce, společných výletů a škol v přírodě.

PAVEL KONČICKÝ AUTOŠKOLA - ID 91377249 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Stráž 15, Stráž , 348 06 

Zajišťujeme kompletní služby v rámci výuky a výcviku žadatelů o řidičský průkaz skupiny B. Nabízíme školení řidičů referentských vozidel.

Základní škola a Mateřská škola Sdružení, Praha - ID 93424513 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Sdružení 1080/2a , Praha , 140 00 

Naše škola se nachází v klidné části Prahy 4 nedaleko parku Jezerka a s výbornou dostupností MHD. V okolí školy jsou autobusové zastávky a metro Pankrác. Celý komplex se skládá ze tří budov. Hlavní budova základní školy má suterén, přízemí a tři patra. V levém křídle je školní jídelna, školní družina a třídy s prvky pedagogiky Marie Montessori, v pravém křídle je tělocvična, cvičná kuchyňka, keramická dílna a divadélko. Mateřská škola se nachází ve dvou budovách- hlavní budova a pavilónek. Ke škole patří oplocený školní pozemek se zahradou a hřištěm. V současnosti se aktivně zapojujeme do přípravy revitalizace zahrady a výstavby hřiště. Máme 18 tříd na základní škole, 6 oddělení ve školní družině a 6 oddělení v mateřské škole.

Mateřská škola a Základní škola Heršpice, okres Vyškov - ID 93607719 - NÁHLED ZÁZNAMU

Heršpice 17, Slavkov u Brna, 684 01 

Mateřská škola a Základní škola Heršpice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Helpstep z.s. - ID 92962428 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Javorová 2462/14, Plzeň 2 Slovany, 326 00 
Dětská skupina a mateřská škola.

Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov - ID 96923793 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Drásov 167 , Drásov, 664 24  

Naše základní škola patří mezi úplné školy se všemi devíti ročníky. Od roku 2001 se stala právním subjektem. Ke škole patří i mateřská škola. Odpoledne je pro žáky I.stupně k dispozici školní družina. Škola poskytuje v odpoledních hodinách pro všechny žáky celou řadu velice zajímavých a různorodých aktivit – viz zájmové kroužky. V budově naší školy působí také již řadu let hudební oddělení ZUŠ Tišnov.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM Dr.HOSTAŠE V KLATOVECH - ID 99801570 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Hostašova 1 , Klatovy, 339 01 

V první polovině 19. století byly Klatovy administrativním centrem kraje, což umožnilo jejich velký hospodářský rozvoj. Přestože byly krajské úřady roku 1849 přesunuty do Plzně a Klatovy zůstaly pouze městem okresním, nastoupené trendy hospodářského rozvoje se nezastavily a umožnily tak růst kulturního a společenského života ve druhé polovině 19. století. Výrazným projevem sílícího kulturního cítění v tomto období bylo založení muzea v Klatovech. V červenci roku 1882 zemřel v Klatovech František Jung, bývalý mlynář a krupař, který od roku 1861 sbíral starožitnosti a kuriozity se vztahem ke Klatovům a jejich okolí. Protože dědici neměli na spravování a rozšiřování sbírky zájem, odkoupilo ji za 500 zlatých město. Stala se základem sbírek muzea, které bylo usnesením městské rady založeno ještě téhož roku. Původní kolekce rukopisů, knih, obrazů, soch, zbraní, textilií, keramiky a numismatických položek (kolem 600 kusů) byla hned v počátku rozhojněna o některé významné památky z majetku města: nejstarší městské knihy, městské listiny, kancionály, předměty práva útrpného apod.. Prvním správcem Městského muzea v Klatovech se stal tehdejší praktikant v advokátní kanceláři JUDr. Sedláčka a pozdější klatovský starosta (1912 – 1919), výrazná osobnost politického i kulturního života města, JUDr. Karel Hostaš. Sbírkový fond se díky četným darům nadšených měšťanů i klatovských rodáků žijících v zahraničí rychle rozrůstal. V tomto počátečním období se muzeum věnovalo kromě sbírkotvorné činnosti také archeologickým výzkumům mohylových pohřebišť v okolí Klatov a byly pořizovány opisy pro město důležitých historických listin. Významné bylo také bádání národopisné v souvislosti s přípravou národopisné výstavy v Praze roku 1895. Nezanedbatelným přínosem byly již v tomto období výstavní aktivity muzea. V období mezi lety 1896–1902 k systematickým výzkumům mohylových pohřebišť přibyl výzkum několika kostrových hrobů a kulturních jam a také četné záchranné výzkumy v Klatovech, vynucené budováním nových vodovodů a plynovodu. Nálezy z těchto lokalit spolu s novými přírůstky z oblasti národopisné a uměleckohistorické byly natolik bohaté, že jejich umístění ve stávajících prostorách bylo nemyslitelné. V letech 1904–1907 proběhla na místě bývalé tzv. Votínské chalupy pánů z Janovic výstavba nové secesní budovy Městské spořitelny v Klatovech podle projektu architekta R. Štecha z Plzně staviteli architektem K. Horákem a M. Taušem. V přízemí budovy byly úřadovny spořitelny, v patře pracovny a výstavní sály muzea. V roce 1936 si spořitelna postavila novou budovu v Klatovech na náměstí (dnešní Komerční banka) a muzeum tak získalo pro svoje potřeby výstavnou secesní budovu celou. Díky tomuto velkorysému daru mohly být muzejní sbírky náležitě roztříděny a nadále samostatně spravovány. Po smrti JUDr. Karla Hostaše roku 1934 došlo k zásadním úpravám v řízení muzea. Do jeho čela byl jmenován František Plánička, dlouholetý Hostašův spolupracovník na poli muzejní práce sběratelské, soupisové, archivní a propagační. V období Druhé světové války bylo klatovské muzeum coby svědek historie a kultury Klatovanů a tedy i českého národa centrem protigermanizačních snah, duchovním centrem a zázemím klatovské inteligence. Vnějším projevem tohoto poslání bylo vydání souboru osmi leptů velikosti 24 x 31,5 cm grafické plochy s náměty připomínajícími historii a krásu města. Muzeum je vydalo v roce 1942 ve spolupráci se Spolkem českých umělců grafiků Hollar. Vydání grafických listů, organizační pomoc při nové výdlažbě klatovského náměstí, organizování finanční sbírky na opravu největšího klatovského zvonu z Černé věže zvaného Vondra a pomoc při opravách jezuitského kostela na náměstí byly odpovědí muzea a celé kulturní klatovské veřejnosti na plány okupantů o konečném řešení tzv. „české otázky“. Pro velký ohlas leptů vydalo muzeum ještě v roce 1943 opět ve spolupráci s Hollarem mědirytinu Cyrila Boudy Klatovy – staré město z nadhledu. Největší ranou ve válečném období však bylo vytypování budovy muzea jako vhodného objektu překladiště archivních materiálů a písemností určených k odsunu z okupovaného území v rámci německé taktiky spálené země. Na podzim 1944 byl dán příkaz k vyklizení budovy. Během necelých dvou měsíců musely být všechny sbírky zabaleny, uloženy do krabic a převezeny do bývalé synagogy a na další čtyři místa v Klatovech. V té době měla slečna Milada Šleisová, ředitelka muzea po Františku Pláničkovi, úřadovnu ve třetím a později ve čtvrtém patře radnice. V letech 1945 – 1946 využil vyklizenou budovu muzea Místní národní výbor jako skladiště předmětů konfiskovaných u Němců a kolaborantů. Postupné uvolňování jednotlivých místností, jejich úpravy a instalace exponátů umožnilo zpřístupňovat sbírky od jara roku 1947 do konce roku 1948. Při této příležitosti byly také stěhované sbírky znovu zrevidovány a utříděny. V roce 1960 v rámci oslav 700. výročí založení města králem Přemyslem Otakarem II. byl v zahradě u muzea zpřístupněn nový výstavní pavilon postavený v akci „Z“. V počátcích sloužil k výstavám klatovských karafiátů, později v něm vystavovalo také muzeum. Počátkem sedmdesátých let byla hlavní budova muzea pro velmi špatný technický stav pro veřejnost uzavřena, v roce 1985 byla zahájena její rozsáhlá rekonstrukce. Přesto pracovníci muzea připravovali i v tomto období pro návštěvníky výstavy ve výstavním pavilonu v zahradě muzea a v domě čp. 1 ve Vídeňské ulici v Klatovech. V roce 1990 byla pro muzeum získána barokní panská sýpka v Chanovicích u Horažďovic, sloužící dnes částečně jako depozitář, částečně jako výchozí základna pro realizaci letitého záměru pracovníků muzea – Expozice lidové architektury. Dne 19. května 1994 byla hlavní budova po náročné dlouhotrvající rekonstrukci konečně zpřístupněna již netrpělivé klatovské veřejnosti. V prvních dvou letech byly nově rekonstruované výstavní prostory oživeny četnými výstavami odbornými i uměleckými. V pracovnách muzea mezi tím probíhaly přípravy libreta, scénáře a realizace již třetí stálé expozice od založení muzea pod názvem Historie Klatovska. Ta byla slavnostně otevřena 16. února 1996. V počátcích muzea se jeho činnost zaměřovala především na činnost sbírkotvornou, posléze též vědeckou i dokumentační, postupně se pomalu začalo rozvíjet oslovování veřejnosti pomocí výstav a přednášek. Současné muzeum však již nemůže být pouze víceméně pasivním sběratelem a předkladatelem hmotných dokladů historie nebo pro veřejnost vzdáleným vědeckým ústavem. Muzeum dnešních dnů musí být, aby jeho existence byla vůbec opodstatněná, živým, aktivním organizmem s co největším důrazem na otevřenost směrem k veřejnosti. Od znovuotevření v roce 1994 tedy klatovské muzeum nabízí návštěvníkům kromě stálé expozice také výstavy tematické z muzejních sbírek nebo výtvarné umělců, jejichž život nebo dílo má vztah ke Klatovům nebo regionu. Každé pondělí a středu je pro zájemce otevřena studovna muzea, v níž mohou prezenčně studovat knihovní a archivní materiály týkající se nejen Klatov, ale i regionální historie jihozápadních Čech i dalších rozličných oblastí lidské činnosti. V muzeu pracuje kromě knihovnicko informačního oddělení ještě několik odborných úseků, jejichž úkolem je péče o sbírkový fond muzea a jeho prezentaci veřejnosti při tematických výstavách. Je to pracoviště historie, etnografie, archeologie a konzervátorské pracoviště. Prostorný přednáškový sál umožňuje poučení veřejnosti při přednáškách, v komponovaných pořadech s využitím velkoplošného videa, v odborných tematických nebo pracovních seminářích, ale i přátelská rodinná či společenská setkání. V menší míře se zde konají divadelní a koncertní vystoupení převážně neprofesionálních hudebníků, sál je k dispozici pro oficiální slavnostní příležitosti. Vzhledem k nepříliš radostné finanční situaci v naší kultuře a v muzejnictví obzvláště je nezanedbatelnou práce na projektech a žádostech o granty u Ministerstva kultury ČR, různých nadací či jiných institucí, které svojí finanční podporou následně tuto výzkumnou, odbornou a bohatou kulturně výchovnou činnost umožňují. Dnem 1. ledna 2003 klatovské muzeum přešlo do zřizovací pravomoci Plzeňského kraje (http://www.kr-plzensky.cz) a v souvislosti s vydáním nové zřizovací listiny užívá od 3. června 2003 nový název – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. Od 1. října 2012 byla organizace přejmenována na Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace.

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice - ID 96313578 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Hradecká 390, Nová Bystřice, 378 33  
Pátráme-li po historii školství v Nové Bystřici, musíme začít rokem 1661, kdy byla na zámku zřízena jednotřídní škola. Ta byla v roce 1784 změněna na dvoutřídní a v roce 1827 - pod správou a řízením církve - ve školu trojtřídní. Velmi zajímavé jsou údaje o počtu dětí, které v roce 1862 na Novobystřicku žily: 516 dětí v Nové Bystřici, 101 v Albeři, 37 v Rajchéřově, 46 v Romavě, 127 v Peršláku (nyní Novém Vojířově), 44 v Artolči (dnes Artolci), 56 v Dobré vodě a 56 v Hradišti a Potočné. Celkem tedy 983 dětí, což je na dnešní dobu číslo téměř neuvěřitelné. Plat učitele činil tehdy 210 zlatých ročně, plat podučitele pak 136 zlatých ročně. Záznamy říkají, že roku 1875 byla založena měšťanská škola v dnešní Švermově ulici - bohužel však chybí jakékoliv upřesnění, takže ani nevíme, kde přesně tato škola stála. Roku 1875 byla založena v zámku také odborná škola tkalcovská. Dále také víme, že v bývalém Klubu mládeže, nyní prázdném objektu ve Vídeňské ulici, byla před 1. světovou válkou židovská synagoga a také židovská škola. Historie současné školní budovy se začíná psát rokem 1903. V tomto roce byla dokončena původně pouze německá škola, jejíž výstavba trvala tři roky a v níž bylo místo pro 10 obecných tříd, 6 měšťanských tříd a jednu tělocvičnu. O vývoji českého školství však v době do vzniku ČSR, tedy do roku 1918, není příliš dokladů. „Již za Rakouska byli v Nové Bystřici praví charakterové, kteří vždy a všude hlásili se k svému českému původu. Byli to pánové Krupica, Dražan a Pospíšil. Ihned po vydání zákona č. 189 ze dne 3. dubna dorozuměl se s p. Č. Pospíšilem a J. Dražanem pan učitel T. Vl. Sládek, znamenitý menšinový pracovník z Jindřichova Hradce, žádaje o soupis všech českých rodičů a je-jich dítek, která musela navštěvovati školu německou. V měsíci červenci 1919 provedli tito předběžný zápis do české školy, jehož výsledek byl uspokojivý. Byla ihned podána žádost k zemské školní radě v Praze III o povolení české školy. P. učitel T. Vl. Sládek osobně do Prahy jel, by podniknutý krok byl urychlen. Výnosem zemské školní rady v Praze čís. II 1714/6 a i 1919 Č.z.š.r.86 299 a i 1919 dne 4.října povolena v Nové Bystřici česká, zemská, obecná škola národní dle zákona z 3.dubna 1919 č.189. Velkou chybou bylo, že nemohla se česká škola otevříti hned na začátku školního roku 1919/20. Nutno bylo vyčkati povolení školy. Následkem toho šli někteří zpět do německé školy, ostatní stávkovali, čekali na otevření české školy. Když byla povolena škola, nebylo učitele. Školství ucítilo kruté následky světové války. Mnoho učitelů padlo, mnoho učitelů po válce šlo do výslužby. Prvním správcem školy byl jmenován Ludvík Bednář, výnosem zemské školní rady v Praze… Od 10. XII. 1919 do 15. IX. 1920 jako správce zdejší školy… 13. prosince byla úředně odevzdána jedna třída a jedna kancelář v budově německé obecné školy v přízemí k užívání pro českou školu. V pondělí dne 15. prosince 1919 byl velký svátek pro zdejší českou menšinu, došlo k otevření české školy… 15. prosinec 1919 zůstane památným dnem v historii naší české školy a menšiny. První vyučovací den byl v úterý 16. prosince 1919. Tak jako se postaral p. učitel T. Vl. Sládek o povolení české školy, taktéž pamatoval na začátky vyučovací … takže se mohlo ihned začíti řádně pracovati.“ Školní obvod tvořily obce Nová Bystřice, Albeř, Klášter a Grambach. Zapsáno bylo celkem 23 dětí, z toho 11 chlapců a 12 dívek, na konci roku byl však poměr obrácený – 12 chlapců (3 chlapci se přistěhovali a 2 odstěhovali) a 11 dívek (1 dívka se přistěhovala a 2 odstěhovaly). Výuky náboženství se ujal místní děkan Josef Bartoš, výuka ženských ručních prací byla prozatím svěřena Marii Krejčové z Nové Bystřice. Obě školy - německá a česká - od 15. 12. 1919 působily v jedné budově. Nutno však dodat, že drtivá většina zdejšího obyvatelstva byla až do roku 1945 německé národnosti. V roce 1924 byla pro české děti zřízena druhá třída (zapsáno bylo 47 dětí), v roce 1926 pak byla zřízena i česká škola měšťanská (obecná škola měla ve dvou třídách 37 dětí, měšťanská pak ve dvou třídách 46 žáků). V roce 1929 pak bylo povoleno zřízení jednoročního učebního kurzu – tedy vlastně čtvrté třídy měšťanské školy. Pod správu školy v tomto roce přešla i nově zřízená mateřská školka, takže česká škola měla celkem již 7 tříd – jednu mateřskou, dvě obecné a čtyři měšťanské. V roce 1936 pak byla mateřská školka přestěhována do budovy Sládkova Národního domu (dnešní České spořitelny na náměstí). V roce 1938 pak pan ředitel Vybíral zaznamenal: „Kroniku tuto končím krátkým vylíčením událostí od 12. září 1938… Nová Bystřice byla v 6. pásmu mezi obcemi jindřichohradeckého okresu, jež byly obsazeny říšskou armádou v sobotu dne 8. října 1938. Obsazením zanikla státní obecná a měšťanská škola s československým jazykem vyučovacím i se školou mateřskou. Při zániku měla 2 třídy školy obecné a 4 třídy školy měšťanské, 1 oddělení mateřské školy. Byla po léta budována s láskou a obětmi. Naposledy bylo na škole vyučováno v pátek dne 7. října 1938, den před zabráním Nové Bystřice, za účasti 11 dětí. Na škole zůstali v ten čas pouze ředitel a učitelka domácích nauk Marie Francová. 2 učitelé byli mobilisováni, ostatní přikázáni službou na školy v okolí, 2 učitelky nemocny. Dne 8. října obsazeny česká škola i Sládkův Národní dům Němci. „Noc táhne nad lidem mým…“ „A přece nesmíme ani my, ani lid nám uloupený zahynout, než se rozední.“ V závěru 2. světové války byly ve škole dva lazarety Rudé armády, a tak po válce byla výuka zahájena 2. července 1945 již v ryze české škole. Do školy chodilo 62 dětí a vyučování bylo ukončeno již 12. července. V závěru měsíce pak nový správce školy Antonín Veselý provedl zápis pro nový školní rok. Bylo zapsáno 40 dětí do školy mateřské, 256 dětí do školy obecné a 234 dětí do školy měšťanské. Obecná škola tehdy měla v pěti ročnících 6 tříd (ve dvou prvních třídách mělo 72 žáků jednu učitelku – žáci měli střídavé vyučování), měšťanská pak ve třech ročnících 6 tříd + kurz. Počet dětí prudce stoupal a škola se potýkala s velkým nedostatkem učitelů. O tom, jak rychle narůstal počet žáků v dalších letech svědčí údaj ze školního roku 1961/1962 - 22 tříd, 731 žáků (nejvíc v celé historii školy), ale taky 30 učitelů a 2 vychovatelky. Na škole tehdy učilo včetně ředitele školy a jeho zástupce pouze 11 mužů! Počet dětí ale začal postupně pomalu klesat, takže například v roce 1983 jsme měli 524 žáků, v roce 1993 pak 420 žáků. V roce 1996 sice stoupl počet školáků na 431, ale hned 2 roky poté poklesl na 395. Nejméně dětí měla škola v roce 2010 – pouze 330. V posledních letech se počet žáků navštěvujících naši školu pohybuje okolo 350. Díky přízni obce doznala velkých změn i sama školní budova. Za zmínku jistě stojí generální přestavba v roce 1980, nová přístavba se šatnami, odbornými učebnami a byty v roce 1995, v roce 1998 pak úpravy prostor pro bezbariérový přístup do přízemí školy, v témže roce rekonstrukce školní kotelny na plynovou, v roce 2000 rekonstrukce školní tělocvičny a úprava prostor u Hradecké ulice pro využití v době velké přestávky i mimo vyučování, v roce 2001 vybudování výtahové plošiny pro zdravotně postižené žáky a rekonstrukce jazykové učebny. V roce 2004 se uskutečnila půdní vestavba a byla vyměněna střecha školy, v roce 2005 pak byla vyměněna všechna okna a škola byla nově omítnuta. V roce 2009 byla nově zrekonstruována školní jídelna. Od roku 2010 jsme postupně pořídili do všech tříd výškově stavitelné lavice a všechny učebny vybavili interaktivními tabulemi a novým nábytkem. Zmínit musíme i celkovou rekonstrukci mateřské školy včetně zahrady pro děti MŠ. Některé z uvedených akcí byly organizovány a zajišťovány přímo pracovníky školy, protože na hlavních projektech z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost a z Regionálního operačního programu jsme získali více než 7 miliónů korun. Provozní doba - www.zs.novabystrice.cz

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Vimperk - ID 97163953 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Čkyně 8 , Čkyně , 384 81 
Provádíme kvalitní výcvik všech plemen. Provozní doba: www.kynologie.cz

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - ID 95555192 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

17. listopadu 2172/15, Ostrava , 708 00 

Výzkumné energetické centrum (VEC) vzniklo 2. března 1999 za podpory vedení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a účelové dotaci MŠMT ČR na projekt „Využití energetických zdrojů“ v rámci programu „Posílení výzkumu na vysokých školách“. Pracoviště tak navázalo na dlouholeté zkušenosti pracovníků z Katedry energetiky VŠB-TU Ostrava.

NADACE MĚSTA VODŇAN - ID 91951542 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

nám. Svobody 18 , Vodňany, 389 01 
Dlouhodobým projektem nadace je povzbudit žáky a studenty k poznávání historie, ale i vnímání současného života v regionu Vodňan. Ve spolupráci s vodňanskými školami a Městským muzeem a galerií ve Vodňanech nadace každoročně vypisuje soutěž pro žáky a studenty o vypracování nejlepších prací na určená témata. Ve školním roce 2008/2009 se konal 10. ročník. Nadace spolupracuje i s dalšími kulturními a sociálními organizacemi města Vodňan, ale i s občanskými sdruženími a spolky. Svými příspěvky podporuje vydávání vybraných místních publikací, ale také spolupráci se zahraničními partnery.

KYNOLOGICKÝ KLUB Olomouc-Neředín - ID 89579480 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

tř. Míru ul., Olomouc , 779 00 
V našem kynologickém klubu cvičíme sportovní kynologii podle NZŘ, IPO a VPG. Pro vás, kteří jen chcete svého psa naučit poslouchat a nemáte žádné vyšší sportovní cíle jsme zřídili Kurz poslušnosti, ve kterém vám poradíme s výchovou a základním výcvikem. Provozní doba: www.kkneredin.webnode.cz

Mateřská škola Rokycany, U Saské brány - ID 98880825 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Raisova 829 , Rokycany , 337 01  
O děti pečuje stabilní a dobře sehraný kolektiv pracovníků. Každodenní spolupráce pedagogického týmu probíhá v přátelském ovzduší, které je tím nejlepším základem pro klidné a stimulující psychosociální klima školy. Vstřícností a vzájemným respektem jsou vytvářeny a podporovány dobré partnerské vztahy školy, rodičů a dětí. Provozní doba: PO 06:15-16:00 hod. ÚT 06:15-16:00 hod. ST 06:15-16:00 hod. ČT 06:15-16:00 hod. PÁ 06:15-16:00 hod.

Mateřská škola Uherský Brod, Obchodní 1639 - ID 94715331 - NÁHLED ZÁZNAMU

Obchodní 1639 , Uherský Brod , 688 01  

Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací. Tvoří ji 6 tříd běžného typu a 1 třída je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - logopedická třída. Součástí školy je oddělení se speciálním režimem od 1,5 do 3 let (jesle). Škola poskytuje také třídu s výukou anglického jazyka.

GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA - ID 93727893 - NÁHLED ZÁZNAMU

Husova 333 , Jindřichův Hradec , 377 01 

Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studium je organizováno ve dvou formách jako denní. Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. Osmileté studium je určeno pro žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Zájemci o studium konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky. Obě formy studia končí maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ Pardubice - ID 99066903 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Kostelní 92, Pardubice, 530 02 

Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice

MŠ ČTYŘLÍSTEK Pardubice - ID 98260615 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Národních hrdinů 8 , Pardubice , 530 07  
Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Provozní doba PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.

ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST Pardubice - ID 93956893 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Husova 218 , Pardubice, 530 03  
Provozní doba - www.reckokatolicka-farnostpce.webnode.cz

OBCHODNÍ AKADEMIE KOLÍN - ID 98296631 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Kutnohorská 41, Kolín , 280 02  
Obchodní akademie je státní škola zřízená Krajským úřadem Středočeského kraje. Její historie je více než stoletá. Již v roce 1897 byla založena chlapecká dvouletá obchodní škola, která se postupně vyvíjela až k dnešní podobě. Škola je vybavena výtahem a pojízdnou plošinou. Tím je zajištěn bezbariérový přístup do budovy školy i do většiny učeben a ostatních prostor školy. Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech 63-41-M/02 Obchodní akademie a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Oba studijní obory jsou ukončeny maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle učebního plánu schváleného MŠMT. Absolventi najdou uplatnění prakticky ve všech administrativních činnostech (účetní, sekretářky, písařky apod.) ve firmách, státních úřadech, bankách, pojišťovnách, obchodech ve službách atd. Mohou i soukromě podnikat. Samozřejmě mají možnost dále studovat na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se navíc mohou uplatnit jako manažeři v oblasti sportu, trenéři, vedoucí sportovních družstev, lektoři, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro sport atp. Praktická výuka účetnictví probíhá na Informačním systému ABRA. V současné době studuje na škole 308 žáků ve čtyřech ročnících. Pro příští rok se počítá s přijetím 90 žáků ke studiu. Stravování je pro studenty zajištěno na SPŠ Kolín vzdálené cca 300 m od školy. Ubytování škola neposkytuje, ale může ho po dohodě zajistit na internátu SOŠ informatiky a spojů a SOU Jaselská 826, Kolín. Provozní doba: www.oakolin.eu

REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ - ID 95395724 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Brandlova 35 , Kolín , 280 01  
Počátky sbírkotvorné činnosti v Kolíně sledujeme od první poloviny devadesátých let 19. století. Předcházely jim sice časnější snahy o založení muzea, ale až v rámci příprav Národopisné výstavy českoslovanské (1895) je bylo možné završit. Okresní národopisná sběrací výstava v Kolíně byla zahájena 26. srpna 1894 a v následujícím roce byl založen muzejní spolek. Dne 9. května 1895 proběhla ustavující valná hromada Muzejní jednoty v Kolíně, která působila ve vymezených prostorách radnice. Teprve v roce 1913 muzeum získalo vlastní sídlo - budovu bývalé Nové farní školy čp. 35 u chrámu sv. Bartoloměje, kterou užívá dodnes. V roce 1923 převzalo správu muzea město. Muzejnímu kuratoriu předsedal od roku 1924 Josef Štolba, který se věnoval především regionální historii a numismatice. Správcem archeologické sbírky byl v témže roce jmenován MUDr. František Dvořák a díky jeho unikátním objevům se muzeum stalo uznávaným archeologickým pracovištěm. V poválečném období zde působil archeologický seminář pozdějšího akademika prof. Jana Filipa. V roce 1935 bylo v Kolíně založeno druhé městské muzeum – Muzeum básníků Karla Legera a Josefa Svatopluka Machara, z počátku věnované těmto dvěma slavným rodákům, později známé (od roku 1941) jako Literární a umělecké sbírky Města Kolína (LUSK). U jeho zrodu stál Klub českých turistů a vlastivědný pracovník Robert Marek. Prostory muzea se nacházely ve druhém poschodí Veigertovského domu čp. 8 na Karlově náměstí. Roku 1938 muzeum od města získalo také budovu bývalé Staré farní školy čp. 24 u chrámu sv. Bartoloměje. Na počátku 50. let došlo ke sloučení LUSKu s dosavadním Městským muzeem. Takto vzniklá instituce získala v roce 1967 statut regionálního muzea a během tří let k ní byla jako pobočky připojena muzea v Českém Brodě, Kostelci nad Černými lesy a Kouřimi. Roku 1972 byl Regionálním muzeem založen skanzen (původně Muzeum vesnice, dnes Muzeum lidových staveb) v Kouřimi, který se stal jeho čtvrtou pobočkou. V těchto letech muzeum několikrát vystřídalo zřizovatele, od roku 1973 se stalo na třicet let muzeem okresním. V roce 1982 získalo do užívání další budovu v Kolíně – Červinkovský dům čp. 27 u chrámu sv. Bartoloměje. Vzápětí však došlo k uzavření hlavní budovy muzea, Veigertovského domu čp. 8 na Karlově náměstí, kde byly zahájeny dodnes nedokončené rekonstrukční práce. Roku 1990 se od Regionálního muzea opět oddělilo muzeum v Kostelci nad Černými lesy, které přešlo pod správu města. V 90. letech 20. století činnost instituce výrazně omezila řada majetkoprávních sporů, vyplývajících z uplatňování restitučních nároků na Veigertovský i Červinkovský dům v Kolíně a na pozemky kouřimského skanzenu. Některé z těchto problémů se dosud nepodařilo uspokojivě vyřešit. Od roku 2003 je zřizovatelem Regionálního muzea Středočeský kraj, který usiluje především o stabilizaci jeho majetkových poměrů a vytvoření vhodných podmínek pro další rozvoj této instituce. V současnosti probíhá rekonstrukce Veigertovského domu čp. 8 v Kolíně a připravuje se zahájení první etapy dostavby skanzenu v Kouřimi. V roce 2012 muzeum do své správy získalo také areál středověké tvrze v Hradeníně, kde v budoucnosti dojde ke zřízení nových expozic a centrálního depozitáře. Provozní doba: PO Zavřeno ÚT 09:00-17:00 hod. ST 09:00-17:00 hod. ČT 09:00-17:00 hod. PÁ 09:00-17:00 hod. SO 10:00-17:00 hod. NE 10:00-17:00 hod.

MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA V BLOVICÍCH - ID 90984743 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Hradiště 1 , Blovice, 336 01  
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, sídlí od r. 2000 v památkově chráněném objektu pseudogotického zámku Hradiště. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti v roce 2002, kdy bylo slavnostně otevřeno. Muzeum vlastní sbírky archeologické, etnografické, umělecko průmyslové, výtvarné a literárněhistorické. Stálé expozice jsou zaměřené na zakladatele muzea Františka Raušara, měšťanstvo, lidovou architekturu, lidový kroj a šlechtický interiér. Připravují se expozice věnované vývoji regionu jižního Plzeňska od nejstarších dob po současnost. Celoročně se v muzeu pořádají výstavy ze sbírkového fondu muzea, výstavy výtvarného charakteru a z dalších oborů. Důležité místo zde má nově vybudovaná knihovna s bohatým muzejním fondem, přístupná badatelům a nejširší veřejnosti. Součástí zámku je kaple sv. Ondřeje, postavená v 2. polovině 19. století Hanušem Kolovratem, nejvýznamnějším majitelem někdejšího hradišťského panství. Zámek obklopuje rozsáhlý park v anglickém stylu, lemovaný protékající řekou Úslavou. Za zmínku stojí nedaleké pískovcové barokní sousoší Ukřižovaného z roku 1727 a socha svatého Michaela z roku 1748, ke kterým lze dojít cestou ze zámeckého parku. Provozní doba 1.10. - 30.4. PO Zavřeno ÚT 09:00-15:00 hod. ST 09:00-15:00 hod. ČT 09:00-15:00 hod. PÁ 09:00-15:00 hod. SO 09:00-15:00 hod.

3Z PARTNERS s.r.o. - ID 96892217 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Na Valtické 666/36 , Břeclav, 691 41  
Rodinná společnost 3Z Partners s.r.o. Jsme rodinná obchodní korporace s velkým potenciálem a chutí pro realizaci záměrů na území Evropy a Asie. Jednatelé tohoto rodinného podniku pocházejí přímo z Ukrajiny, a tedy rozumí a znají mentalitu, místní zvyky a způsoby jednání s lidmi v těchto východních zemích. Vizí této společnosti je podpora a plnění přání českých podnikatelů a jejich businessu v České republice nebo pobočkách v Shengenském prostoru. Chceme, vyvíjíme a vždy vynaložíme maximální úsilí pro neustálé zkvalitňování služeb a uspokojování potřeb našich klientů, abychom podpořili správný růst a zdravé finance našeho klienta, které jsou pro nás hnacím motorem a prioritou číslo jedna. Provozní doba: nonstop.

MĚSTSKÉ MUZEUM Nové Město nad Metují - ID 94234501 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Na Zadomí 1226 , Nové Město nad Metují , 549 01  
Městské muzeum sídlí ve staré dělostřelecké baště ze 16. století, v unikátní uličce Na Zadomí, která umožňuje obejít celé náměstí z vnější strany a pokochat se krásnou vyhlídkou. V přízemí muzea se nachází expozice barokní lékárny Milosrdných bratří, Měšťanský betlém Jarmily Haldové a vybrané předměty z depozitáře. V prvním poschodí si mohou návštěvníci prohlédnout historickou a přírodovědnou expozici s živými zvířaty, sál řemesel a soukromou sbírku hodinek Prim vyrobených v závodech Chronotechna Nové Město nad Metují a Štenberk. Provozní doba: květen-září PO Zavřeno ÚT 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. ST 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. ČT 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. PÁ 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. SO 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. NE 09:00-12:00 12:30-17:00 hod. říjen-duben PO Zavřeno ÚT 10:00-12:00 12:30-16:00 hod. ST 10:00-12:00 12:30-16:00 hod. ČT 10:00-12:00 12:30-16:00 hod. PÁ 10:00-12:00 12:30-16:00 hod. SO 10:00-12:00 12:30-16:00 hod.

Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín - ID 96271425 - NÁHLED ZÁZNAMU

K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí, 507 03 

Základní škola je umístěna ve dvou budovách. Hlavní budova s ředitelstvím se nachází v ulici Karla Havlíčka Borovského, druhá budova školy je v bývalém zámku.

Škola zabezpečuje výuku žáků v rozsahu 1. až 9. třídy. Je vybavena multimediálními počítači ve specializované učebně informatiky s vysokorychlostním, bezdrátovým připojením k internetu. Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně, která je umístěna v zámecké budově.

Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 36 dětí. Výchovně vzdělávací proces dětem zajišťují tři kvalifikované pedagogické pracovnice. O technický chod, čistotu a pořádek se stará školnice. Stravu nám zajišťují paní kuchařky zdejší školní jídelny.

Mateřská škola Radost Holešov - ID 90181954 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Grohova 1392, Holešov, 769 01 
Mateřská škola s jídelnou s kapacitou 120 dětí. Nabídka zájmových kroužků jako např. pohyb pro zdraví, plavání, keramika, hra na zobcovou flétnu a výtvarné činnosti.

Mgr. Jitka Dombiová - Výuka dětí s problémy v učení - ID 93562199 - NÁHLED ZÁZNAMU

Francouzská 75/4, Praha, 120 00 

Jitka Dombiová je zaměřená na rozvoj řeči, prevence vad výslovnosti, prevence a reedukace SPU, vzdělávací kurzy pro asistenty pedagoga, vzdělávací akce určené pro pedagogy, logopedy, vychovatele, rodiče, studenty PdF.

Mgr. Lenka Břeňová - výuka angličtiny - ID 99877999 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Březinova 1002/5, Krnov, 794 01 

Výuka anglického jazyka pro firmy, úřady, instituce a podniky, skupinovou i individuální, odborné kurzy, přípravu na certifikované zkoušky, přípravu na státní maturitu, tlumočení a překlady obecné i odborné.

Mateřská škola ,Kunovice, Mládežnická 1321,příspěvková organizace - ID 95123380 - NÁHLED ZÁZNAMU

Mládežnická 1321, Kunovice, 686 04 

Mateřská škola pro 166 dětí s jídelnou. Enviromentální výchova.

GYMNÁZIUM PACOV - ID 98169782 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Hronova 1079, Pacov, 395 01 
Gymnázium Pacov vzniklo v roce 1991, navázalo na tradici gymnázia, které bylo před lety v Pacově administrativním rozhodnutím zrušeno. Je jedinou střední školou v Pacově – ve městě, které leží přesně na 15. poledníku a které je centrem západní části Vysočiny. V jeho působnosti je asi 9 základních škol. Jedná se o školy v Pacově, Lukavci, Nové Cerekvi, Čechticích, Hořepníku, Černovicích, Mladé Vožici, Košeticích a Chýnově, částečně v Táboře a Pelhřimově. Gymnázium Pacov je jediným šestiletým gymnáziem na okrese a jedním z mála v republice. V roce 1997 se škola přestěhovala do nové moderní a velmi dobře vybavené budovy. Od roku 2001 byl jeho zřizovatelem Kraj Vysočina, od roku 2015 zřizovatelská práva převzalo město Pacov. Provozní doba: www.gpacov.cz

Základní škola a mateřská škola Huštěnovice - ID 89884749 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Huštěnovice 72, Huštěnovice, 687 03 
Naším prvořadým úkolem je dobře připravit žáky pro další vzdělávání. V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby studenti získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat a aby byli jak iniciativní, tak flexibilní.

Základní škola a Mateřská škola Potštát - ID 90092125 - NÁHLED ZÁZNAMU

Školní 76, Potštát, 753 62 

Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov.

Základní škola Jedovnice - ID 92707948 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Nad Rybníkem 401, Jedovnice, 679 06 
V lokalitě U Větřáku nad rybníkem Olšovec v Jedovnicích byla v letech 1947 až 1950 postavena nová budova základní školy. Důvodem pro postavení nové školy byla nedostačující kapacita staré školy, která se nacházela na městečku. Základní škola byla postavena pro kapacitu 520 žáků, v prvním školním roce 1950/1951 měla 8 tříd později se tento počet rozšiřoval. V posledních desetiletích se pohyboval počet žáků základní školy od 270 – 330. Ve školním roce 2013/2014 ji navštěvuje 353 žáků z Jedovnic, ale také ze sousedních obcí Vilémovice, Krasová, Kotvrdovice a Rudice. Máme však žáky i z Adamova, Ochozu u Brna nebo Hostěnic.

Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace - ID 97883281 - NÁHLED ZÁZNAMU

náměstí Svobody 1264/3, Šternberk, 785 01 

Provozujeme základní školu pro 540 žáků se školní družinou. Zaměřujeme se na rozšířenou sportovní výuku, lyžařské výcviky, recitační soutěže, fyzikální olympiády, výuku se zaměřením na matematiku a informatiku. Žáci mohou využívat velice efektivní školu v přírodě.

Základní škola a mateřská škola Mistrovice - ID 90731878 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Mistrovice 11, Mistrovice, 561 64 
Základní škola a mateřská škola Mistrovice.

Základní škola Radostín u Sychrova - ID 92739695 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Radostín 19, Sychrov, 463 44 
Základní škola v Radostíně se nachází v katastru obce Sychrov v Libereckém kraji, ve stejnojmenném okrese. Naše škola je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Sychrov. Máme zde systém vyučování nazývaný „jednotřídka“, kdy 1. a 2. třída a 3. – 5. třída mají vyučování společné. Vzhledem k tomuto systému musí naši učitelé věnovat dětem individuální péči a být na hodiny velmi dobře připraveni, aby mohli dětem předat co nejvíce hodnotných informací. Výhodou tohoto systému, díky téměř individuálnímu přístupu a malému počtu žáků, je možnost dobře u nich podchytit kladné stránky a rozvíjet jejich talent a nadání. Přesvědčit se můžete sami v našem školském vzdělávacím programu, který vám rádi ve škole dáme k nahlédnutí.

Základní škola a Mateřská škola Vraclav - ID 97490825 - NÁHLED ZÁZNAMU

Vraclav 52 , Vraclav, 565 42  

ZŠ A MŠ Vraclav. Naší snahou je, aby žáci i učitelé chodili do školy rádi a všem bylo spolu dobře. Snažíme se společně pracovat jako kamarádi, kteří spolu zažijí i spoustu legrace.Vždy se snažíme poradit a pomoci. Výuka je založena na spolupráci. Mladší se učí od starších, a to každý do té míry, jaké je sám schopen. Organizujeme pro naše žáky projektové dny. V tyto dny je zrušeno vyučování podle rozvrhu a žáci si vyberou tu činnost, o kterou projevují větší zájem.

Základní škola a Mateřská škola Křešice - ID 91606773 - NÁHLED ZÁZNAMU

Bezručova 141, Křešice, 411 48 

Základní škola a Mateřská škola Křešice.

Venkovská základka s bonusem atmosféry rodinného prostředí.

Naši učitelé jsou na své žáky a práci hrdí a vyučují ve smyslu "škola hrou".

Základní škola a Mateřská škola Jesenice - ID 98479384 - NÁHLED ZÁZNAMU

Jesenice 10, Sedlčany, 264 01 

Základní škola a Mateřská škola Jesenice u Sedlčan.

ZŠ A MŠ Lišany - ID 92998483 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Rakovnická 115, Lišany, 270 52 
Základní škola a Mateřská škola Lišany.

Základní škola Třinec - ID 89642845 - NÁHLED ZÁZNAMU

Slezská 773, Třinec, 739 56 

Jsme plně organizovanou základní školou, která vznikla v září 1971 na novém sídlišti Terasa, s tehdejším označením jako šestá základní škola.

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH - ID 92289255 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Volgogradská 2631/6, Ostrava, 700 30 
Provozní doba PO 09:30-11:00 13:15-15:00 hod. ÚT 09:30-11:00 13:15-15:00 hod. ST 09:30-11:00 13:15-15:00 hod. ČT 09:30-11:00 13:15-15:00 hod. PÁ 08:00-11:00 hod. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě oslavilo ve školním roce 2009/2010 dvacet pět let své existence. Za tuto dobu prošlo celou řadou změn.

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLEK, spol. s r.o. - ID 92131783 - NÁHLED ZÁZNAMU

U Nesypky 1509/26, Praha, 150 00 

Prostorové možnosti obou mateřských škol jsou dobrým zázemím pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy. Každá třída tvoří samostatnou jednotku se sociálním zázemím. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, zdravotně hygienické vybavení (toalety, umývárny) i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům i počtu dětí. Vybavení hračkami, didaktickými a audiovizuálními pomůckami, výtvarným materiálem a potřebami, náčiním a nářadím pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji je průběžně obnovováno a doplňováno podle finančních možností. Na budovy mateřských škol bezprostředně navazuje venkovní prostor školní zahrady, jehož vybavení slouží k rozmanitým pohybovým a dalším aktivitám dětí.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NERATOVICE - ID 96877474 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Vojtěšská 1219 , Neratovice, 277 11 
ZUŠ v Neratovicích nabízí základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na keyboard, akordeon, bicí nástroje atd. Ve škole působí komorní jazzový orchestr (Junior band) a pěvecký sbor. Studium výtvarného oboru zahrnuje zvládnutí rozličných výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice, kombinovaným technikám... V oboru literárně-dramatickém se vyučují všechny složky dramatického a slovesného projevu a základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních i hudebně rytmických. Výuka tanečního oboru zahrnuje předměty od taneční pohybové průpravy přes klasický a lidový tanec až po tanec současný. Při škole působí taneční studio ROXTON, jehož soubory se pravidelně umisťují na předních místech v mnoha soutěžích a přehlídkách moderního tance včetně soutěží mezinárodních. Provozní doba - www.zus-neratovice.cz

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Neratovice-Mlékojedy - ID 96588407 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Mládežnická 402/24 , Neratovice , 277 11  
Jsme kynologická organizace zabývající se sportovním výcvikem psů všech plemen. Výcvik poslušnosti probíhá každou neděli od 9 do 12 hodin. Výcvik obran probíhá individuálně po domluvě s figurantem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSNIČKA - ID 92457052 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Neratovice 1033 277 , Neratovice, 277 11 
Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu. S pomocí ŠVP se snažíme být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě za poznáním a rodičům partnerem a rádcem při výchově jejich dětí. Pomocí přirozené výchovy rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, tvůrčí schopnosti a samostatnost. Ve spolupráci s rodinou vést děti k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a společně vytvářet základy celoživotního vzdělávání a slušného chování. Provozní doba: PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.

Mateřská škola Velvary - ID 99047379 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

U Cukrovaru 675, Velvary, 273 24  
Dlouhodobým cílem výchovné a vzdělávací práce je šťastné a spokojené dítě. Koncepce školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, podporuje osobnostní rozvoj dětí, zohledňuje děti talentované, děti s handicapem a děti s odloženou školní docházkou. Rodičům a nově příchozím dětem je pravidelně nabízen adaptační program, kdy mohou společně pobývat v MŠ. Délka programu není omezena, závisí na úrovni sociální zralosti dítěte. V naší MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu Objevujeme svět , který je vypracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Jeho součástí je třídní program, který obsahuje tématické okruhy s výstupními kompetencemi dětí. Školní vzdělávací program nabízí týdenní témata, která učitelky rozvíjejí do každodenních činností formou skupinové nebo individuální práce. Jako hlavní metodu vzdělávání preferujeme hru – spontánní, didaktickou, námětovou, sociohru, pohybovou, tvořivou…V programu mateřské školy jsou kromě plánovaných každodenních činností zařazeny nadstandardní aktivity : seznamování s angličtinou v rámci projektu pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou s názvem Co dovedu, to předvedu, předplavecký výcvik. Provozní doba: PO 06:30-16:30 hod. ÚT 06:30-16:30 hod. ST 06:30-16:30 hod. ČT 06:30-16:30 hod. PÁ 06:30-16:30 hod.

Základní škola Slaný - ID 95710921 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Rabasova 821 , Slaný, 274 01  
Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno Provozní doba - www.3zsslany.cz

Mateřská škola Kladno - ID 99710665 - NÁHLED ZÁZNAMU

Studentská 3077, Kladno, 272 04  

Jsme barevná školička, a k ní klikatá cestička. Projdeme ji s mámou, s tátou, s kamarády Pepou, Frantou. Jaro, léto, podzim, zima, to vše chceme poznat, vnímat. No a jako delfíni, skončíme v den jediný. Pak už jenom hola, hola, čeká na nás velká škola.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR BEZ HRANIC LOUNY - ID 92492428 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Husova 2382 , Louny , 440 01  
Církev bez hranic je logo, hublot big bang king replica, které používá několik sborů Apoštolské církve v České republice. Oficiální název našeho sboru zaregistrovaný na Ministerstvu kultury ČR zní Apoštolská církev - sbor bez hranic Chomutov. Církev bez hranic je hnutí zakládání nových místních církví. Nejde o novou křesťanskou denominaci. Cílem tohoto hnutí je, aby lidem bylo prezentováno evangelium Ježíše Krista soudobým způsobem, který není postaven na tradiční představě o církvi. Pracujeme na tom, aby v dosahu každého člověka byla církev, která je srozumitelná, přátelská vůči nově příchozím lidem i vůči lidem věřícím, která má životní i duchovní hloubku, a která bude skrze moc Ducha svatého přinášet proměnu do života jednotlivců, rodin i do celé společnosti. Provozní doba - www.cirkevbezhranic.eu

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ LOUNY - ID 89923966 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

K Velodromu 3071 , Louny , 440 01  
Provádíme výcvik všech plemen. PROVOZNÍ DOBA - www.zko-louny418.estranky.cz, www.kynologie.cz

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace - ID 99276655 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Charbulova 1072/106, Brno-Černovice, 618 00  
Jsme velká škola s širokou nabídkou oborů. U nás má každý student svůj příběh a není pro nás jen číslo v seznamu. Pokud hledáš školu s kvalitní odbornou přípravou a osobním přístupem, tak právě naše škola může být tvojí nejlepší volbou.

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 - ID 93698852 - NÁHLED ZÁZNAMU

Komenského 1670/4, Tábor, 390 02 

SPŠ strojní a stavební je tradiční táborskou střední školou. Svoji činnost zahájila v budově bývalých Masarykových škol práce v roce 1952.

Od té doby připravila přes 6000 absolventů ve strojírenských a jiných technických oborech. Ke střední průmyslové škole strojnické byla 1.1.2007 připojena stavební škola (SOŠ a SOU stavební) a škola se přejmenovala na Střední průmyslová škola strojní a stavební.

Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady - ID 97489623 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Školní 556/1, Poděbrady, 290 01  
Základní škola T. G. Masaryka je městskou plně organizovanou školou založenou v roce 1937. Sídlí ve dvou budovách: ve Školní ulici, kde je ředitelství školy, učebny 2. stupně a část učeben 1. stupně, a v Žižkově ulici, kde je druhá část učeben 1. stupně. Ředitelkou školy je od 1. 8. 2013 Ing. Miriam Piskačová. Statutárním zástupcem ředitelky školy je Mgr. Vlastislav Sýkora a zástupkyní ředitelky školy Mgr. Jana Smíšková. V roce 2000 se stala jednou ze škol zapojených do programu Škola podporující zdraví. Od roku 2005 ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště. Vzniklo v rámci projektu VIP- Kariéra a je financováno Evropskou unií a rozpočtem ČR. Tým tvoří výchovná poradkyně - kariérové poradenství, školní metodici prevence rizikového chování, výchovná poradkyně pro oblast specifických poruch učení a chování a školní psycholog. Součástí školy jsou školská zařízení: - školní družina, IZO: 113 700 024, kapacita 240 žáků - školní jídelna, IZO: 102 714 380 Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu Školní vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Spektrum. V rámci mimoškolní činnosti nabízí škola mnoho nejrůznějších kroužků, mezi nimi např. kroužky anglického jazyka, keramiky, příprava k přijímacímu řízení na střední školy, sportovní, zábavné kroužky, předškoláček a další. Školní družina navazuje svým zaměřením a programem na výchovnou a vzdělávací činnost školy. Informační centrum slouží jako školní knihovna, odborná učebna a studovna pro žáky školy. Partneři školy jsou zejména Dům dětí a mládeže Poděbrady, Základní umělecká škola Poděbrady, Základní škola U Bažantnice Poděbrady, Ekogymnázium Poděbrady a další. Dále spolupracujeme s Policií České republiky, Městskou policií Poděbrady, záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, Českým červeným křížem. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje - pracoviště Nymburk, Středisko výchovné péče Kolín, Asociace pomáhající lidem s autismem Apla Praha, Institut pedagogicko psychologického poradenství České republiky. Provozní doba -www.zstgmpodebrady.cz

AUTOŠKOLA MIROJI s.r.o. - ID 96261264 - NÁHLED ZÁZNAMU

Janderova 1, Praha, 180 00 

Autoškola MIROJI s.r.o.

Autoškola Vám nabízí výuku a výcvik skupin a podskupin řidičského oprávnění typu AM, A1, A2, A, B, B96,C, D, E i T.

Kurzy vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí,civilní instruktoři policejního výcviku, ale i bývalí policisté.

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Varnsdorf - ID 89611149 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Varnsdorf - v průsečíku ulic Novoměstská a Raisova, Varnsdorf, 407 47  
Kynologický klub Varnsdorf je otevřeným, dobrovolným, sportovním a zájmovým sdružením. Jeho základním posláním je v souladu s cíli kynologické činnosti organizovat výcvik a chov psů a zabezpečovat jeho propagaci u nejširší veřejnosti. KK Varnsdorf je otevřen i pro jiné zájmové a sportovní činnosti podobného charakteru. Výcvikový den je každou sobotu od 15:00 hod., v zimních měsících od 14:00 hod. Ve výcvikovém areálu se seznámíte s organizací a průběhem výcviku, pod vedením zkušených kynologů. Při první návštěvě je zapotřebí s sebou vzít očkovací průkaz, abyste mohli doložit, že váš pes je řádně očkován. Provozní doba - www.kkvarnsdorf.cz, www.kynologie.cz

VOŠ A SPŠ Jičín-DOMOV MLÁDEŽE - ID 99010856 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Denisova 212 , Jičín , 506 01 
Škola umožňuje získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy, škola po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb., škola funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill , škola je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy Program – žáci absolvující tento kurz získávají vysoce odborné a podrobné znalosti z oblasti počítačových sítí, doložené mezinárodním certifikátem škola se může chlubit žáky úspěšnými v řadě soutěží (SOČ, Napájeni Sluncem, Matematická soutěž, AV ENGINEERING AWARDS, KYBER ROBOT) škola organizuje pro studenty adaptační, vodácké a lyžařské kurzy, další sportovní a kulturní akce škola zajišťuje odborné exkurze do firem a na veletrhy (ABB, FESTO, Microrisc, MSV Brno), jazykové exkurze v zahraničí odborné a jazykové stáže (Slovensko, Anglie, Německo, Holandsko) škola poskytuje žákům tříletých učebních oborů stipendia škola umožňuje provozování volnočasových aktivit: kroužek robotiky, volejbalu, programování v jazyce JAVA, šachový kroužek, kroužek závodění na automobilovém simulátoru aj. škola předává úspěšným absolventům Europassy škola disponuje vlastním domovem mládeže a jídelnou. Provozní doba - www.vos-sps-jicin.cz

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 - ID 95510961 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Komenského 571/66, Nový Jičín, 741 01 
Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Provozní doba - www.komenskeho66.cz

Základní umělecká škola Vsetín - ID 97819597 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Podsedky 285 , Vsetín , 755 01  
Hudební život ve Vsetíně se začal probouzet již v roce 1872, kdy byl založen Vzdělávací spolek Snaha. Byl to spolek ryze český a jako takový se stal na dlouhá léta střediskem všeho kulturního života ve Vsetíně. Do kulturního dění ve městě se zapojil především zásluhou svého hudebního a pěveckého odboru. Vedle četných vystoupení lidových zpěváků a muzikantů, typických pro kulturu zapadlých horských osad, se začínají objevovat i organizované hudební akce. Zvlášť patrné tomu tak bylo od doby, kdy se dirigentem hudebního a pěveckého odboru Snahy stal Richard Fryčaj. Od těchto hudebních aktivit Richarda Fryčaje, které měly vždy vysokou úroveň, byl už jen krůček k založení Hudebního ústavu ve Vsetíně. Richard Fryčaj stál v čele hudebního ústavu až do září 1897. Potom hudební školu převzal varhaník a ředitel kůru ve Vsetíně Antonín Hradil, absolvent varhanické školy Leoše Janáčka v Brně. Za řízení Antonína Hradila se v hudební škole vyučovalo kromě hry na klavír a housle všem smyčcovým a dechovým nástrojům. Souběžně s výukou nástrojovou byla zcela samozřejmá i výuka teoretická. V prvním desetiletí 20. století se hudební škola Antonína Hradila stala vyhledávaným místem muzikantských a uměleckých besed. Přestože aktivita Hudební školy ve Vsetíně byla přínosem pro kulturní dění města, škola v roce 1912 zanikla. Příčinou nebyl jen odchod Antonína Hradila do Ostravy, ale negativní vlivy byly i nedobré prostorové a finanční podmínky. Po čtyřleté přestávce v r. 1916 založil pan Jan Stelibský Městskou hudební školu ve Vsetíně a řídil ji do roku 1920. V dalších letech byli žáci vyučováni u soukromých učitelů a tento stav trval až do roku 1939, kdy ve Vsetíně vznikla Městská hudební škola, která navázala na školu založenou Janem Stelibským. Provozní doba - www.zus-vsetin.org

Miniškolka Smolíček, z.s - ID 96145425 - NÁHLED ZÁZNAMU

tř. 1. máje 3414/11b (za Lídlem), Břeclav, 69002 

Mateřská školka s výukou cizích jazyků, soukromá mateřská školka.

 

Proč dát děti právě k nám:

* "NON STOP PROVOZ" - školka otevřena po celý rok (ve všední dny) včetně prázdnin 

* provozní doba od 7.00 až do 16.30 (další alternativy dle poptávky)

* děti do naší školky přijímáme po celý rok (dle volných míst) 

* celodenní docházka včetně alternativ

* přijímáme děti od dvou let do zahájení povinné PŘEDŠKOLNÍ docházky

* narozeninové (i jiné) oslavy pro Vaše dětičky

* nejnovější výukové prostředky a pomůcky

* moderní prostředí

* kreativní kolektiv

* bezbariérový přístup do školky

* parkování přímo před budovou

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny - ID 93348671 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Komenského alej 749, Žatec, 438 01 
Základní škola pro 770 žáků se školní družinou a jídelnou s možností zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Provoz stadionu. K dispozici je ovál i lezecké stěny či velké a malé hřiště a prostor pro volejbal i košíkovou. Možnost pronájmu celého stadionu.

ŠKOLIČKA POHÁDKA - ID 94083822 - NÁHLED ZÁZNAMU

Nám. Svatopluka Čecha 1368/11, Praha, 101 00 

Školička Pohádka

Jsme soukromá školička rodinného typu pro děti od 2 do 5 let, umístěná v klidné části centra Prahy.

Díky menšímu kolektivu máme možnost věnovat se individualitám každého dítěte a respektovat jeho tempo.
Máme bohaté zkušenosti s dětmi, které se obtížně přizpůsobují velkému kolektivu a režimu státních školek, o děti se starají profesionální pracovníci s pedagogickým a zdravotnickým vzděláním.
Nabízíme příjemnou rodinnou atmosféru a flexibilní způsob docházky, který si určujete vy sami (počet dní a hodin v týdnu).
K provozu a činnosti máme všechna potřebná povolení.
Ve vybavení nově zrekonstruovaných prostor máme kromě nového nábytku, nových hraček, vhodných pro dané věkové kategorie i hračky, které děti inspirují k aktivní hře, smyslové výchově a oblasti praktického života (viz program).


Příjem dětí je celoroční do zaplnění kapacity školičky.

Mateřská škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace - ID 93788342 - NÁHLED ZÁZNAMU

Družstevní II 142, Hluk, 687 25 

Mateřská škola na ulici Družstevní je v provozu od 7.11. 1977.

Původně byla MŠ čtyřtřídní s kapacitou 120 dětí. Později byla kapacita snížena na 112 dětí. Z důvodu nedostatku míst v mateřské škole, bylo v roce 2007 zřízeno nové místo vzdělávání, a to v Hluku na náměstí Komenského čp.231.

Jde o prostory bývalé mateřské školy, která byla uzavřena v roce 1991. Je zde zkušebna ZUŠ a také třída mateřské školy /6.tř./

Tato třída má kapacitu 15 dětí. A její název je 6.třída modrá. Je zde celodenní provoz. Je zde specifikum, na které máme povolenou trvalou výjimku ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

V současné době je místo vzdělávání na náměstí Komenského opět v provozu.

 

V průběhu roku 2008 byla k mateřské škole na ulici Družstevní přistavena další třída, která má kapacitu do 20 dětí a je v provozu od 1.9 2008. Tato třída je celodenní.

Mateřská škola Hluk , Družstevní se nachází na kraji města,blízko centra. Je to prostorná budova umístěná v pěkném přírodním prostředí. Nedaleko mateřské školy je koupaliště ,kde mají děti možnost koupání,a dále sportovní areál.

Díky své poloze skýtá mateřská škola dobré podmínky k plnění cílů,týkajících se všestranného rozvoje osobnosti dítěte.

Mateřská škola na ulici Družstevní je pětitřídní budova.

V  přízemí se nachází 1. třída – žlutá, 2. třída – červená a 3.třída – oranžová.

Třídy 4. třída – fialová a 5. třída – duhová jsou předškolní , a jsou umístěny v patře.

Budova MŠ je propojena s budovou hospodářskou, kde je kuchyně, sklady, prádelna, mandlovna. Dále pak kotelna s alternativním vytápěním.

K mateřské škole patří rozlehlá zahrada vybavená pískovišti pro 5. tříd. Kolem pískovišť jsou vzrostlé stromy. Pískoviště 2. třídy, které je vybudované úpravou bazénu. Školní zahrada je vybavena prolézačkou, dřevěným víceúčelovým domkem tzv. „ Hvězdicí“, kyvadlovou houpačkou a domkem na hračky.

V průběhu roku 2008 přibyla ještě skluzavka Bimbo, průlezka Tria a pyramida. Finanční prostředky na tyto prvky jsme získali od zřizovatele a některé prvky byly pořízeny z finančních prostředků od sponzorů.

Školní zahrada slouží k pohybovým aktivitám dětí a zároveň napomáhá k rozvoji tvořivosti, dětské fantazie, vztahu k přírodě.

Součástí MŠ je školní jídelna, která má kapacitu 300 strávníků.

Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35 - ID 99592350 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Školní náměstí 35 , Hranice , 753 01  
Hudební škola v Hranicích byla otevřena v roce 1924 u příležitosti oslav stého výročí narození Bedřicha Smetany. Jejím zakladatelem byl absolvent pražské konzervatoře František Brož. Jeho zásluhou získala nově vzniklá škola prostory v budově u fary, kde začínala výuku se sedmdesáti osmi žáky hudebního oboru. V běhu dějin svého působení rozšiřovala nabídku uměleckých oborů, měnila názvy i působiště. Od roku 1948 poskytovala škola umělecké vzdělání pod názvem Lidová škola umění v Hranicích, budovu u fary načas opustila, ale v roce 1990 se pod názvem Základní umělecká škola v Hranicích k faře zase vrátila. Déle než tři čtvrtiny století trvající vývoj školy byl často formován děním v našem státě a narážel na mnohá koncepční, systémová i odborná úskalí. Měnily se počty pedagogů, žáků i budovy užívané školou. Navzdory všem překážkám škola vychovala mnoho absolventů, kteří své umělecké kvality uplatnili na profesionální úrovni. Jiní využívali a využívají vštípenou lásku k hudbě, výtvarnému umění nebo kráse pohybu k obohacení soukromého života. Po celou dobu existence školy se těšily největšímu zájmu předměty tradičního hudebního oboru. Žáci byli úspěšně směrováni především ke sborové, souborové, orchestrální a komorní hře. Vedle hudebního oboru byl na škole otevřen v roce 1962 výtvarný a v roce 1968 krátkodobě i literárně-dramatický obor. Nejmladším oborem otevřeným v roce 1992 je obor taneční. Od roku 1992 je ředitelem Základní umělecké školy v Hranicích Mojmír Chuda. S jeho nástupem přešla škola do právní subjektivity. Jejím zřizovatelem se stal ŠÚ Přerov a následně po delimitaci v roce 2001 Olomoucký kraj. Škola začala naplňovat své poslání za zcela nových legislativních podmínek. Byla vytvořena nadčasová vzdělávací strategie, zohledňující ve své koncepci především analýzu tradic a dlouhodobých zkušeností z místa působení školy. Byla nastoupena cesta k dosažení maximální aprobovanosti pedagogů pro výuku na ZUŠ, byla zahájena postupná modernizace budov a vybavení školy a obnova učebních pomůcek. Již v této době byla připravována vize pro výuku záznamových technik ve spojitosti s vybudováním nahrávacího studia. PROVOZNÍ DOBA - www.zushranice.cz

Dráček s.r.o. - ID 94320365 - NÁHLED ZÁZNAMU

Bayerova 794/25, Brno, 602 00 

Dráček s.r.o. zde provozuje od roku 2012 školku, formou poskytování péče o děti ve věku od 2 do 6 let na základě živnostenského oprávnění. 

Naším společným cílem jsou nadšené děti, které aktivně aktivně prožijí dne ve školce a spokojení rodiče, kteří mohou vykonávat své pracovní povinnosti s pocitem, že o jejich děti velmi dobře postaráno.

K potřebám každé rodiny přistupujeme individuálně. S rozhodováním o zařazení dětí do dětské skupiny nebo školky Vám rádi pomůžeme.

Rodičům nabízíme strategické umístění ve středu Brna, dobře dostupné i z okrajových částí města jak osobními vozidly, tak i MHD.

 

Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně - ID 99173719 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Školní 219/3 , Františkovy Lázně, 351 01  
Rekonstrukce ZUŠ byla zahájena v půlce června 2017 a byla ukončena v polovině září 2017. Došlo k výměně oken v celé budově školy, za nové byly vyměněny staré vnější i vnitřní parapety oken, byla provedena oprava fasády s výměnou okapových svodů a hromosvodů, byla natřena střecha, došlo k obkopání a zaizolování základů budovy, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do učeben Keramiky a Oděvní tvorby. Dále byly kompletně opraveny sklepní prostory, kde byly vyměněny rezavé zárubně za nové, zdi dostaly nové omítky a podlaha nový nátěr. Staré dřevěné vchodové dveře byly zrestaurovány, byly odstraněny velké vrstvy nátěrů a nyní mají původní přírodní vzhled. Za renovaci děkujeme panu truhláři panu Zykánovi. V závěru rekonstrukce se dočkaly i staré popraskané betonové chodníčky kolem školy nového vzhledu výměnou za zámkovou dlažbu. Původní obavy z rekonstrukce předčily naše očekávání, jsme velmi rádi, když rodiče, žáci, hosté školy a kolem jdoucí obdivují, co všechno se na naší škole přes letní prázdniny změnilo a jsou velmi nadšeni, jak škola vypadá krásně i zvenčí. Ještě jednou všem moc děkujeme. Provozní doba - www.zusfrantiskovylazne.cz,

Základní škola Žulová, okres Jeseník - ID 94991874 - NÁHLED ZÁZNAMU

Školní 147, Žulová, 790 65 

Základní škola Žulová, okres Jeseník - příspěvková organizace.

 

91. mateřská škola Plzeň - ID 91320156 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Jesenická 1262/11, Plzeň, 323 00 
Provozní doba oranžový a žlutý pavilon PO 06:30-16:00 hod. ÚT 06:30-16:00 hod. ST 06:30-16:00 hod. ČT 06:30-16:00 hod. PÁ 06:30-16:00 hod. modrý pavilon PO 06:15-16:30 hod. ÚT 06:15-16:30 hod. ST 06:15-16:30 hod. ČT 06:15-16:30 hod. PÁ 06:15-16:30 hod. Mateřská škola má šest tříd ve třech pavilonech. Všechny třídy jsou věkově heterogenní, jedna ze tříd je pro děti s vadami řeči. Mateřská škola je od srpna 2009 po rekonstrukci. Kapacita MŠ je 150 dětí.

Základní škola Zádveřice - Raková, okres Zlín, příspěvková organizace - ID 91893905 - NÁHLED ZÁZNAMU

Zádveřice 357, Vizovice, 76312 

Základní škola Zádveřice - Raková je malotřídní škola s výukou I. stupně základního vzdělávání. Všech 5 ročníků má samostatnou výuku v pěti třídách. Výuka probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Součástí školního areálu jsou tři objekty. Nová budova školy, stará budova (tzv. stará škola) a tělocvična. Nová budova školy nabízí čtyři učebny, sborovnu, ředitelnu a kabinet s výukovými pomůckami. Třídy jsou vybaveny nábytkem, tabulemi a koberci, které slouží nejen k relaxaci, ale probíhá zde i část výuky. Součástí vybavení jsou také počítače a interaktivní tabule. V budově staré školy využívá ke své činnosti dvě učebny školní družina. V jedné z nich probíhá dopoledne výuka. V přízemí staré školy je k dispozici také školní jídelna – výdejna. K pohybovým aktivitám využívají žáci tělocvičnu a hřiště před školou.

Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, čtyři učitelky s plným úvazkem, jedna učitelka s částečným úvazkem, dvě vychovatelky ŠD a asistentka pedagoga. Ve škole pracují čtyři provozní zaměstnanci.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOKOLÍK V SOKOLOVĚ - ID 89859260 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Slavíčkova 1701 , Sokolov , 356 01  
Posláním našeho zařízení je poskytování celoroční pobytové sociální služby lidem se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, s těžkou a úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění. Provozní doba - www.sokolik-po.cz

Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459 - ID 92939989 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Komenského 459/1 , Mariánské Lázně, 353 01  
Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Provozní doba - www.skolajih.cz

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Planá - ID 98633609 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Chodová Planá , Chodová Planá , 348 13  
Jsme otevřená kynologická organizace , kde rádi uvítáme každého dalšího majitele psa, který chce se svým psem cvičit. Neděláme rozdíl mezi plemeny psů, mezi psy s PP nebo bez PP, věkem jejich majitelů...důležitá je chuť a vytrvalost. Cvičíme podle NZŘ i IPO. Dáváme možnost každému si naše kynologické zařízení a naši ZKO vyzkoušet a přijít na pár hodin bez dalších závazků, zda se mu u nás bude líbit. Kromě toho pořádáme základní výcvik pro nečleny ZKO , začátečníkům se věnuje individuelně výcvikář minimálně v 5 lekcích, psovod obdrží průkazku základního výcviku. Kynologický areal je rozdělen na dvě části, v jedné probíhá výcvik, v druhé jsou odkládací boxy pro psy a tzv. malý cvičák s prvky agility, kde si mohou především začátečníci vyzkoušet svou ovladatelnost psa a případně nechat pejsky - štěňata vyběhat a mezi sebou seznámit - socializovat. Klubovnu máme malou, ale prozatím nám postačuje, v roce 2009 jsme přistavěli přístavek pro cvičební náčiní ... Kynologický areál je vybaven všemi důležitými překážkami a 6 zástěnami, k tomu máme rovněž zástěny přenosné. Prozatím nemáme stálého profesionálního figuranta, takže k nám především před obdobím zkoušek zajíždí dva zkušení figuranti podle domluvy. Někdy se zhostí této úlohy předseda Láďa Kerul. Zkoušky míváme zhruba čtyřikrát do roka v jarním a podzimním období , vždy tak, aby bylo alespoň 5 psů na zkoušku. Máme jednoho výcvikáře - Karla Kleina, ale mnoho členů je již natolik zkušených, že můžou také poradit s výcvikem. Každoročně při příležitosti Dne dětí pořádáme Voříškiádu , která je velmi vyhledávanou akcí v Plané. Areál máme díky výboru klubu vždy vzorně posekaný a dobře udržovaný. Přesto jedním z dobrých zvyků členů je občas přiložit ruku k dílu na brigádách. Provozní doba -zkoplana.webnode.cz, www.kynologie.cz

Základní škola Nový Bor - ID 89771454 - NÁHLED ZÁZNAMU

nám. Míru 128 , Nový Bor, 473 01  

Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa,příspěvková organizace

Mateřská škola Kdyně - ID 89430756 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dělnická 35 , Kdyně, 345 06  

Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice - ID 97663605 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Postoloprtská 100, Staňkovice , 439 49 
Provozují základní školu pro 90 žáků se školní jídelnou a družinou, mateřskou školu pro 34 dětí.

Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno - ID 88892027 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Hlavní 149, Mělnické Vtelno , 277 38 

Škola se nachází na okraji obce Mělnické Vtelno, na rozhraní okresu Mělník – Mladá Boleslav. Základní škola pro 90 žáků s družinou a jídelnou. Mateřská škola pro 35 dětí s výdejnou jídla.

Základní umělecká škola Vítkov - ID 89388311 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Lidická 639 , Vítkov , 749 01 
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Provozní doba - www.zus-vitkov.cz

Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace - ID 99941876 - NÁHLED ZÁZNAMU

Školní 287, Jílové, Kamenná, 407 01 

Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace

Základní škola pro 630 žáků. Součástí je i školní družina se školní jídelnou. Škola nabízí velký výběr zájmových kroužků a účastní se mnoha projektů. Žáci si mohou vybrat anglický jazyk, florbal, pěvecký sbor, minibasketbal, keramiku, sportovní hry, jógu, zumbu a rybářský kroužek.

Taneční škola - Astra Praha, Ing. Miroslav Brožovský - ID 93391521 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Novozámecká 715, PRAHA, 198 00 
Taneční škola ASTRA pořádá taneční kurzy klasického i moderního tance. Nabízíme letní školu tance, sportovní tanec, letní taneční tábor. Pořádáme taneční pro mládež a pro dospělé včetně tančírny. Vedeme také přípravku pro soutěžní tanec. Nemáte partnera? Nevadí, pořádáme i taneční seznamku.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o. - ID 89169102 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Žalanského 68/54, Praha 17 – Řepy, 163 00  

Soukromá střední umělecká škola designu.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA FR.KMOCHA KOLÍN - ID 92392395 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Sokolská 24, Kolín , 280 02  
9. května 1932 schválilo obecní zastupitelstvo města Kolína návrh na zřízení Městské hudební školy v Kolíně, která zahájila svou činnost 1. října 1932 s 92 žáky. Jejich počet se záhy zvýšil na 124. Od začátku zde byli žáci také mimokolínští. Školné bylo stanoveno na 70,- Kč měsíčně za předmět. Bylo vyučováno dvakrát týdně po jedné hodině trvající 60 minut bez přestávky. Konkurzním řízením vybralo městské kuratorium ze čtrnácti uchazečů tři pedagogy: L. Escha, L. Josefa a G. Hurtha. Ředitelem školy se stal Josef Mančal. Již od začátku se škola stala centrem hudebního dění ve městě a okolí, na čemž měl největší zásluhu ředitel J. Mančal, výborný pedagog, sbormistr a dirigent. Škola vyrostla ve velký seriózní hudební ústav. Přes mnohé úspěchy neměla však život pohodlný. Finančních příspěvků bylo stále málo. Krize vyvrcholila za okupace, kdy Němci zabrali školní budovu. Vyučováno bylo v bytech učitelů. I později se škola několikrát stěhovala. V roce 1968 získala čestný titul: Lidová škola umění Františka Kmocha. Osobnost Františka Kmocha je spojena s kolínským hudebním školstvím. V jeho škole se vyučovalo hře na všechny hudební nástroje i zpěvu. V letech 1988 a 1996 jsou pro školu rekonstruovány dva městské domy, které jsou dobrým zázemím pro vlastní práci (koncertní a baletní sál, malý koncertní a výstavní sál, ateliéry, fotoateliér, učebny hudební nauky, přípravné hudební výchovy, tanečního oboru, atd.). Od roku 1993 je škola samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je MěÚ Kolín, který se o ni dobře stará. Škola má jednu pobočku ve Velkém Oseku a třídy ve Starém Kolíně, v ZŠ Lipanská v Kolíně a v ZŠ v Týnci nad Labem. Pedagogický sbor čítá téměř sedmdesát aprobovaných učitelů a na škole studuje okolo 1200 žáků. Činnost školy je tradičně velmi bohatá. Ročně škola uskuteční přes desítky kulturních akcí v Kolíně i mimo něj. Škola udržuje přátelské styky s podobnými zahraničními školami a pořádá pravidelné výměnné akce (Německo, Chorvatsko). Žáci všech oborů se pravidelně účastní tuzemských i zahraničních soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Provozní doba PO 13:00-16:00 hod. ÚT 13:00-16:00 hod. ST 13:00-16:00 hod. ČT 13:00-16:00 hod. PÁ 13:00-16:00 hod. Jinak dle telefonické domluvy.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Klobouky u Brna - ID 94990004 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Bří. Mrštíků 79/1, Klobouky u Brna, 691 72  
Základní umělecké školství má v Kloboukách již 80-ti letou tradici, ale teprve od 1.1.1995 je ZUŠ v Kloboukách samostatným právním subjektem. Do tohoto data byla ZUŠ, dříve LŠU ( lidová škola umění) pobočkou ZUŠ Hustopeče. Budova ZUŠ Klobouky u Brna je škola dvouoborová, poněvadž poskytuje svým žákům základy vzdělání v oboru hudebním a tanečním. Cílová kapacita školy je 172 žáků v oboru hudebním a v tanečním je to žáků 40. V současnosti je kapacita školy nepřetržitě již od roku 2011 zcela zaplněna. Provozní doba -www.zusklobouky.czweb.org

Mateřská škola Měnín - ID 98605672 - NÁHLED ZÁZNAMU

Měnín 376, Měnín, 664 57 

Mateřská škola byla postavena v roce 1980 jako dvoutřídní se dvěma pavilóny. Hlavní pavilón byl dvoupodlažní, v každém podlaží jedna třída s příslušenstvím. Takto sloužila mateřská škola až do roku 2009. V roce 2010 vybudoval zřizovatel, vzhledem k narůstajícímu počtu dětí, půdní vestavbu pod novou sedlovou střechou a v ní další třídu s kompletním příslušenstvím. Toto uspořádání bylo do roku 2014, kdy se musel opět navyšovat počet míst ve školce. Byla zrekonstruována bývalá ordinace dětského lékaře a v ní vznikla odloučená třída s veškerým příslušenstvím pro další děti.

Mateřská škola má nyní čtyři třídy a kapacitu 84 dětí. Ve druhém, provozním pavilónu se nachází školní jídelna, která je součástí mateřské školy. Zajišťuje stravování i pro Základní školu v Měníně.

V roce 2011 byla provedena výměna oken v obou starších podlažích hlavního pavilónu a v celém pavilónu provozním. Celá budova byla zateplena a dostala novou fasádu. Ke škole patří zahrada se vzrostlou zelení, která je vybavena prvky pro hry dětí i jejich vzdělávání.

V průběhu školního roku 2014-2015 prošla zahrada rozsáhlou rekonstrukcí, která byla uskutečněna z dotací Evropské unie, o které požádala obce Měnín.

Stěhula Miroslav - škola, lyžařský areál Semily - ID 98162389 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Požárnická 505, Semily-Podmoklice, 513 01 
Lyžařský areál. Škola snowboardingu a carvingu. Individuální i skupinové lekce na sjezdovkách Semily, Kozákov a Turnov Škola paraglidingu. Seznamovací, plnokrevné i termické kurzy, termické výlety, tandemové lety.

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Přeštice - ID 94569687 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dukelská 1085 , Přeštice, 334 01 
Naše kynologická organizace se věnuje sportovnímu výcviku psů. Do našich řad přijímáme všechna plemena s průkazem původu, bez průkazu původu, malá, velká, střední, služební, línější, chlupatá nebo holá. Cvičíme podle zkušebních řádů NZŘ a IPO a z těchto řádů skládáme zkoušky. Minimálně jednou do roka pořádáme závody dle vybraných kategorií. K dispozici jsou kotce pro psy, dva oplocené prostory ke cvičení obran a poslušností s potřebnými pomůckami. Provozní doba - www.zkoprestice.estranky.cz , www.kynologie.cz

Základní škola Starý Plzenec - ID 97116081 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Masarykovo náměstí 54 , Starý Plzenec, 332 02  
Základní škola Starý Plzenec je úplná základní škola s kapacitou 350 žáků. Budova školy stojí v samém středu města na Masarykově náměstí a je jeho ozdobou. V roce 2014 škola oslavila 100 let své existence. Nachází se v ní 14 kmenových učeben, školní kuchyně s jídelnou, dvě krásné družinky v půdní vestavbě a prostorná aula. Na školní zahradě se nachází kvalitní hřiště s umělým povrchem na odbíjenou, atletický areál, prolézačky pro malé děti, velký altán a samostatná budova školních dílen. Provozní doba - www.zsstaryplzenec.cz

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Hrádek u Rokycan - ID 98330768 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Hrádek , Hrádek, 338 42 
Kynologové, kteří založili náš klub, se vždy soustředili na výchovu, výcvik psů všech plemen, chovatelství, soutěže, vystoupení pro mládež a veřejnost. Od roku 1971 se pořádá Jarní závod ve výkonu psů v rámci západočeského, později plzeňského kraje. Tato soutěž patří svojí tradicí a obsazením k nejprestižnějším. I do budoucna razíme trend zájmové, společenské, dobrovolné organizace, zaměřené na spolek lidí, kteří vlastní nebo mají zájem o držení, výchovu, výcvik a chov psů všech plemen. Klub byl založen roku 1960. Pánové Buda, Pekárek, Holman, Vild, Šebesta, Kuracina, Válek, Prskavec, Čmolík patřili k prvním kynologům, zakladatelům a hlavně vychovatelům později došlých mladých nadšenců pro kynologii. Díky tomu každá generace vždy připravila schopné pokračovatele do dnešní doby. I když většina z těchto kynologů již není mezi námi, zůstala po nich nesmazatelná práce. MR ve stopařích 1965, Šampion ČSSR 1979, množství složených zkoušek z výkonů, vítězstvích na závodech a výstavách. Kynologové se vždy soustředili na výchovu, výcvik psů všech plemen, chovatelství, soutěže, vystoupení pro mládež a veřejnost. Od roku 1971 se pořádá Jarní závod ve výkonu psů v rámci západočeského, později plzeňského kraje. Tato soutěž patří svojí tradicí a obsazením k nejprestižnějším. I do budoucna razíme trend zájmové, společenské, dobrovolné organizace, zaměřené na spolek lidí, kteří vlastní nebo mají zájem o držení, výchovu, výcvik a chov psů všech plemen. Upřímné poděkování patří všem, kteří náš klub podporují: MÚ Hrádek u Rokycan, ČKS, sponzoři a další přátelé kynologie. Provozní doba - www.zkohradek.estranky.cz, www.kynologie.cz

Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram - ID 96843393 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Obecnice 255, Obecnice , 262 21 
Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání, klíčových kompetencí a koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, analýzy podmínek školy, potřeb žáků a požadavků rodičů. Základní škola se věnuje výchově a vzdělávání dětí. Navazuje na myšlenky T. G. Masaryka, jehož jméno užívá škola ve svém názvu.

Mateřská škola Podbořany - ID 93214057 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Bratří Čapků 795 , Podbořany, 441 01  
Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny Provozní doba: PO 6:00-16:15 hod. ÚT 6:00-16:15 hod. ST 6:00-16:15 hod. ČT 6:00-16:15 hod. PÁ 6:00-16:15 hod.

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín - ID 97341567 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Čs. armády 336/4a , Hlučín, 748 01  
Základním posláním školy je učit a vychovávat zejména absolventy škol s upraveným obsahem vzdělávání, speciálních škol nebo méně úspěšné žáky základních škol, kteří vyžadují speciální pedagogickou péči, ve zřízených učebních oborech podle platných učebních dokumentů. Při organizaci vyučovacího procesu se řídíme novým školským zákonem platným od 1. 1. 2005 č.561/2004 Sb. Teoretická výuka probíhá v prostorách školní budovy, odborný výcvik je zajišťován převážně na smluvně zajištěných pracovištích a ve školních dílnách. Součástí školy je školní jídelna, cvičné kuchyně, cvičná pekárna, cvičná prodejna, cvičná prádelna a prostory školních malířských a zednických dílen. Vedlejší hospodářská činnost je prováděna v souladu se zřizovací listinou na základě živnostenského listu- hostinská činnost- kromě žáků a zaměstnanců se ve školní jídelně stravují i cizí strávníci. Škola je relativně nová budova, jejíž interiéry odpovídají nejnovějším estetickým i hygienickým normám. Ve škole se nachází vlastní školní jídelna, kde žáci některých oborů vykonávají svou praxi. Máme také učebnu PC, vybavené videoučebny a pro volný čas dětí několik stolů na stolní tenis, které mohou žáci využívat během přestávek a po vyučování. Pro hodiny tělesné výchovy využíváme místní sportovní halu a za příznivého počasí hřiště Sportovně rekreačního areálu u hlučínské štěrkovny. Během školního roku žáci navštěvují filmová představení v místním kině a jezdí na divadelní představení do divadla Petra Bezruče v Ostravě. V rámci odborné přípravy organizujeme exkurze žáků - pekárny, Seliko Opava, Balakom, Dřevařské závody, cukrovaru, apod. Sportovně nadaní žáci se mají možnost účastnit soutěží mezi obdobnými učilišti celé Severní Moravy. V případě zájmu žáků organizujeme lyžařský výcvikový kurz. Pro žáky můžeme zajistit ubytování na domově mládeže v blízkých Šilheřovicích. Střípky z historie výuky řemesel v Hlučíně a školy První zmínky o existenci výuky řemesel v Hlučíně pocházejí z roku 1920, v té době existovala „Živnostenská škola pokračovací v Hlučíně“. Dochovaným vysvědčením na odchodnou z roku 1933 lze doložit výuku řemesla v městě s dvojtřídní výukou. Výuka řemesel pokračovala i v době okupace a války (1938 - 1945). Vyučovalo se v budově Gymnázia, v dřevěné budově chlapecké školy a v dívčí škole (budova základní školy na ul. Gen. Svobody). Po okupaci navázala výuka řemesel na výuku předválečnou. V tehdejším okresním městě Hlučíně vznikla od 1. září 1945 škola pod názvem „Učňovská škola v Hlučíně“. Vyučovalo se v prostorách původní dřevěné budovy u nádraží a v prostorách bývalého hotelu Slaný na náměstí - současný areál budov restaurace U Bětky a Charita Hlučín. Vyučovaly se obory dámská krejčová, řezník, kadeřník, kovář a podkovář, zedník, tesař, malíř, a další. V roce 1960 byl zrušen Okresní národní výbor Hlučín a správa sloučena s Okresním národním výborem Opava. Přesunem správních úřadů do Opavy se uvolnily prostory ve městě a učiliště se přestěhovalo na zámek u kostela. Rovněž se k výuce využívala dřevěná budova u nádraží, která po roce 1950 z části vyhořela a byla rekonstruována. V letech 1961 – 1966 se na učilišti připravovali i žáci v oboru formovač chemické kameniny a od roku 1962 začala výuka oboru prodavač smíšeného zboží. V roce 1978 byla škola přejmenována na „Střední odborné učiliště a Zvláštní odborné učiliště v Hlučíně“. Zároveň byl zřízen nový učební obor Obchodní provoz se zaměřením pro práci při přípravě jídel. S účinností od 1. září 1984 nabývá platnost zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol. Na základě toho se Učňovská škola rozdělila se samostatným vedením na: Střední odborné učiliště v Hlučíně (učební obor prodavač), které v roce 1999 zaniklo. Zvláštní odborné učiliště v Hlučíně (učební obor Malířské a natěračské práce a nový obor Kuchařské práce). V roce 1989 nastala změna v názvu učiliště, byl vypuštěn přívlastek „zvláštní“ a nový název je „Odborné učiliště v Hlučíně“. 1. 1. 1991 získává škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem je přímo MŠMT ČR. Odborné učiliště získává v roce 1995 nedostavěnou budovu městské polikliniky – pavilón vodoléčby. MŠMT uvolnilo 8 mil. korun na rekonstrukci této budovy pro potřeby školy. Rekonstrukce nové budovy dokončena a zkolaudována v prosinci 1996. Krutá zima v průběhu vánočních prázdnin i přes všechna opatření způsobila v dřevěné budově totální zamrznutí vodovodního a odpadového potrubí. Během dvou dnů je přestěhováno základní vybavení učiliště do nové budovy. V pondělí 6. ledna 1997 došlo k prvním hodinám výuky bez slavnostního zahájení. Oficiální slavnostní otevření proběhlo v únoru 1997. Inovace školského zákona umožňuje zřizování Praktických škol pro další vzdělávání méně úspěšných žáků základních škol. Učiliště se rozšiřuje a od školního roku 1997/98 začíná výuka v Praktické škole – název učiliště – „Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín“. Začala výuka učebního oboru Pekařské práce. K 1. říjnu 2001 přechází funkce zřizovatele na kraj – zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Ve školním roce 2006/2007 se otevírají nové učební obory: Práce v autoservisu a Prodavačské práce. K dalšímu rozšíření vzdělávací nabídky dochází v roce 2009/2010, kdy škola přijímá první zájemce o výuku v oborech Cukrářské práce, Pečovatelské práce a Zednické práce. Koncepce rozvoje učiliště dalších let je zaměřena na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu zvýšením počtu studujících učitelů, vybavováním odborných učeben názornými pomůckami a rozšíření a uplatnění počítačové sítě k prezentaci školy a k výuce. V roce 2014 se budova školy opravuje, probíhá výměna oken a zateplení školní budovy, škola má nový kabát. Převodem majetku v roce 2014 získává škola nové prostory – objekt garáží, který byl nově rekonstruován a v prosinci 2016 slavnostně uveden do provozu pro výuku odborného výcviku oborů zedník, malíř, prodavač a pečovatel. Škola získává svou prestiž také profesními úspěchy v soutěžích celostátního i nadnárodního významu. Machři roku, Mladý malíř, Gastrománes, Zlatá vařečka, Šikovný prodavač, SUSO, atd. Prezentuje se veřejnosti v pořadu Študuj u nás na Tv Polar, v regionálním tisku. Provozní doba - www.ouhlucin.cz

Mateřská škola Háj ve Slezsku - ID 91908524 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Školní 48 , Háj ve Slezsku , 747 92  
NAŠE ŠKOLKA - Mateřská škola Háj ve Slezsku se nachází uprostřed obce, naproti základní školy. V panelové budově o dvou podlažích máme tři třídy s maximálním počtem 25 dětí ve věku od 2 do 7 let s možností umístění sourozenců nebo kamarádů do stejné třídy. Jednotlivé třídy máme vybaveny kvalitním dětským nábytkem, který rozděluje prostory jednotlivých tříd do center aktivit. Centra máme bohatě vybavena hračkami, pomůckami, knihami, sportovním nářadím, výtvarným materiálem atp. dětem volně dostupným v nízkých skříňkách . Z činností preferujeme hru, experimenty a tvořivé činnosti. Vkusné, estetické prostředí tříd si děti tvoří a zdobí samy. U školky máme velkou příjemně zastíněnou zahradu se třemi pískovišti, zahradními průlezkami, skluzavkami, pružinovými houpadly a dřevěným komplexem s malou horolezeckou stěnou. Máme vlastní kuchyň, ve které připravujeme dětem racionální stravu s množstvím zeleniny a ovoce, které mají děti každý den a po celý den. O děti pečuje 6 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic a 3 provozní pracovnice tak, aby se děti cítily co nejlépe a rodiče byli spokojeni. Vzdělávání se uskutečňuje podle státního rámcového programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT. Provozní doba: Po: 6:30- 16:00 hod. Út: 6:30- 16:00 hod. St: 6:30- 16:00 hod. Čt: 6:30- 16:00 hod. Pá: 6:30- 16:00 hod.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Bohumín-Starý Bohumín - ID 89097095 - NÁHLED ZÁZNAMU

Farská 301, Bohumín-Starý Bohumín, 735 81  

Římskokatolická farnost Bohumín - Starý Bohumín 

Mateřská škola II Dubňany, příspěvková organizace - ID 93685291 - NÁHLED ZÁZNAMU

Ke koupališti 1500, Dubňany, 696 03 

Mateřská škola pro 100 dětí s výdejnou.

Mateřská škola 1. máje - ID 93343348 - NÁHLED ZÁZNAMU

1. máje 864 , Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

Mateřská škola 1.máje 1153 vznikla v roce 1981 jako MŠ závodu Tesla Rožnov pod Radhoštěm. Po deseti letech byla uzavřena a znovuotevřena k 1.9.1992, ale už jako mateřská škola Města Rožnov pod Radhoštěm s ředitelkou Dalimilou Čechovou, pod jejímž vedemím vstoupila v roce 1996 do právní subjektivity. 1.9.2005 došlo ke sloučení dvou největších MŠ v Rožnově pod Radhoštěm, a to 1.máje 1153 s 1. máje 864. Obě zařízení jsou umístěna uprostřed sídliště a patří k nim školní zahrady, které jsou po celý rok využívány pro nejrůznější akce s rodiči i hry dětí. Související mateřská škola - MŠ 1. máje - 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm (Hlavní budova)

Střední zdravotnická škola Karviná - ID 98100826 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Borovského 2315/1, Karviná, 734 01 
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Slavičín - ID 95686644 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Osvobození 296 , Slavičín, 763 21  
Dům dětí a mládeže Slavičín je místem pro aktivní a zábavné trávení volného času. Naše organizace nabízí celoroční zájmové aktivity určené především pro děti, žáky a rodiny. Jsme nadšenci, kteří si jako poslání zvolili hledat v každém člověku jeho jedinečnost a rozvíjet jeho nadání. Ve Slavičíně jsme také místem setkávání, a to nejen na našem hřišti, ale i na rozmanitých akcích pro celé rodiny. Během školního roku mohou děti navštěvovat zájmové útvary – kroužky. V letošním roce 2015/2016 otevíráme 51 zájmových útvarů, které pod vedením 3 interních a 28 externích pedagogických pracovníků navštěvuje až 460 dětí. Pestrou nabídku kroužků pro daný školní rok zveřejňujeme vždy v měsíci září. Zájmové útvary se konají jedenkrát týdně. Na základě aktuálního zájmu dětí a mládeže vznikají zájmové kroužky také v přilehlých obcích. Kromě zájmových útvarů poskytuje DDM Slavičín široké veřejnosti různé druhy aktivit. Jedná se především o víkendové akce. Na všední dny jsou pro zájemce připraveny různé rukodělné a výtvarné činnosti – práce s přírodními materiály, keramickou hlínou, malování na textil a sklo, výroba a skládání z papíru, vaření, pečení a mnoho dalších. Provozní doba - www.ddmslavicin.cz

Základní umělecká škola Otrokovice - ID 96807152 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Školní 806 , Otrokovice , 765 02 
Základní umělecká škola Otrokovice poskytuje základy uměleckého vzdělávání všem zájemcům od 5-ti let až do dospělého věku. Talent je při studiu nespornou výhodou, ovšem výuka probíhá s ohledem na individuální dispozice žáků. Přestože naše škola, kterou zřizuje Zlínský kraj, k těm menším, nabízíme plnohodnotné vzdělávání ve všech čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém . Provozní doba - www.zusotrokovice.cz

Mateřská škola Otrokovice - ID 93418691 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Zahradní 1202 , Otrokovice, 765 02 
Mateřská škola Hlavní se nachází v klidné části sídliště města Otrokovice. Má dostatečně velké prostory a skvělé uspořádání, které vyhovuje jak skupinovým, tak individuálním činnostem. K mateřské škole patří prostorná zahrada s dostatečným množstvím zeleně, která nabízí dětem hravé i sportovní využití po celý rok. Školní zahrada je vybavena průlezkami různé obtížnosti, pískovišti a dostatečným prostorem pro různé míčové hry a sportovní soutěže mezi dětmi. Pro letošní školní rok jsou v mateřské škole otevřeny čtyři třídy, kde jsou děti zařazeny podle věku. Specifikou naší mateřské školy je speciální - logopedická, třída, kde jsou zařazovány děti na základě odborného vyšetření pracovníků ze Speciálně pedagogického centra Zlín. Paní učitelky, které v této třídě pracují, mají potřebnou kvalifikaci získanou vysokoškolským studiem. Provozní doba: PO 06:00-16:30 hod. ÚT 06:00-16:30 hod. ST 06:00-16:30 hod. ČT 06:00-16:30 hod. PÁ 06:00-16:30 hod. Pobočka MŠ Otrokovice - Jana Žižky 1356, Otrokovice

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V KYJOVĚ - ID 98209221 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Dobrovského 511/34 , Kyjov , 697 01  
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kyjově. Provozní doba - www.evangnet.cz/cce/sbor/104-kyjov

ZŠ A MŠ Hora Svaté Kateřiny - ID 89948109 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

nám. Pionýrů 1 , Hora Svaté Kateřiny, 435 46  

Kvalitní vyúka pro Vaše děti.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽEBRÁK - ID 95179731 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Náměstí 89 , Žebrák, 267 53  
Provozní doba: PO 08:00-11:00 12:30-17:00 hod. ÚT 08:00-11:00 hod. ST 08:00-11:00 12:00-16:00 hod. ČT 08:00-11:00 12:30-17:00 hod. PÁ Zavřeno Knihovna je začleněna v novém výpůjčním systému Clavius. Poskytuje služby mimovýpůjční, tzn. půjčování knih z jiných knihoven.Veřejnost má k dispozici Wifi, internet zdarma.

Základní škola a Mateřská škola Zbýšov - ID 96092293 - NÁHLED ZÁZNAMU

Zbýšov 23, Zbýšov, 286 01 

Ve Zbýšově mohou děti absolvovat mateřskou školu a základní školu (1. - 5. ročník). V současné době navštěvuje naší ZŠ 34 žáků. V prvním ročníku 7, ve druhém 9, ve třetím 5 ve čtvrtém 6 a v pátém 7. Máme spojený první a druhý ročník v jedné třídě. Třetí a čtvrtý a pátý ve druhé třídě. O ně se starají dva učitelé a vychovatelka. Na čistotu dbá provozní zaměstnanec. Máme počítačovou učebnu. Máme vlastní tělocvičnu, kterou využívá škola i školní družina. Všechny naše počítače jsou napojeny na internet. Využíváme je často k výuce. V obou třídách jsou nové židle a stolky. Třetí třída slouží jako učebna literární výchovy.

Základní škola Třeboň - ID 98110822 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Na sadech 375, Třeboň, 379 01 
Od 1. ledna 1995 se rozhodnutím zastupitelstva města stala škola právním subjektivitem a získala tak velkou samostatnost v rozhodování.

Základní umělecká škola Hlinsko - ID 90009302 - GARANTOVANÝ ZÁZNAM

Poděbradovo náměstí 305 , Hlinsko, 539 01  
Provozní doba - www.zushlinsko.cz Základní umělecká škola Hlinsko nabízí základní umělecké vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru. Toto vzdělávání se člení na přípravné studium pro I. stupeň a základní studium I. a II. stupně. ZUŠ využívá pro svoji činnost dvě různá pracoviště, která jsou standardně vybavena hudebními nástroji, audiovizuální technikou a nástroji a pomůckami pro výtvarný obor. Výtvarný obor má k dispozici nově zrekonstruovaný a moderně vybavený ateliér s LCD televizí, PC a dataprojektorem s projekčním plátnem. V odloučeném pracovišti v Betlémě je pro výuku výtvarného oboru k dispozici hrnčířský kruh a keramická pec. Hudební obor má k dispozici 11 učeben a koncertní sál. Všechny učebny jsou pro výuku plně využity, včetně koncertního sálu. Škola disponuje základním inventářem hudebních nástrojů, které si mohou žáci za úplatu na určitou dobu pronajmout. Počet hudebních nástrojů k zapůjčení je každoročně rozšiřován nákupem nových a opravami starších nástrojů. V oblasti personální škola dosáhla na plnou, tedy stoprocentní kvalifikovanost pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor je schopen v plné šíři obsáhnout výukové zaměření školy a kvalitně plnit vzdělávací programy. K udržení a navýšení kvalit výchovného procesu přispívá i další vzdělávání pedagogických pracovníků, na kterém se v součinnosti s vedením školy aktivně podílejí všichni pedagogové. Rovný přístup ke všem žákům školy a jejich ochrana před patologickými jevy jsou zaručeny vysokými morálně-inteligenčními schopnostmi všech pedagogů školy. Organizace školy je nastavena tak, aby bylo možné plnit obsah vzdělávání v souladu s potřebami žáků a možnostmi školy. K tomuto cíli jsou vedeni pedagogové, mimo jiné i účastí na tvorbě ŠVP. Škola je aktivně zapojena do veškerého kulturního dění města Hlinska a veřejnost je prostřednictvím místních médií o jejích aktivitách informována.


4 5 6 7 8


Přehled kategorií

  Agentury (250)

  Architektura (12)

  Auto-moto (1909)

  Banky (190)

  Bazény (33)

  Bezpečnost, ochrana (114)

  Čistírny (5)

  Čištění (934)

  Divadla, kina, muzea (13)

  Doprava (1683)

  Družstva (16)

  Dřevo (1249)

  E-shopy (752)

  Elektro (1136)

  Energetika (761)

  Finance, banky, pojišťovny (80)

  Fitness centra (8)

  Herny, sázkové kanceláře (2)

  Hudební nástroje (2)

  Chemie (134)

  Chovatelství (189)

  Instalace, servis, opravy (518)

  Kancelářské stroje, potřeby (32)

  Knihovny (24)

  Kosmetické služby (105)

  Kosmetika, kadeřnictví (30)

  Kovovýroba (304)

  Kultura (1492)

  Kurzy, školení (201)

  Lékárny (4)

  Lovecké potřeby, zbraně (7)

  Malo a velkoobchod (2852)

  Nábytek (1054)

  Nářadí (666)

  Obaly (683)

  Odbory, spolky (324)

  Odpady (83)

  Okna, dveře (120)

  Papír (44)

  Pekárny (11)

  Plasty (48)

  Plavecké bazény, sauny (4)

  Počítače (1053)

  Pohřebnictví (18)

  Pojištění (778)

  Poradenství (2037)

  Potraviny, gastro (1939)

  Prodejny (194)

  Půjčovny (41)

  Reality (1173)

  Rehabilitace, masáže (11)

  Reklama (1127)

  Restaurace (616)

  Skladování (40)

  Sklo (364)

  Služby a řemesla (8131)

  Sport (282)

  Sport (9)

  Sportovní areály (21)

  Sportovní potřeby (45)

  Stavebnictví (2355)

  Strojírenství (1297)

  Telekomunikace (632)

  Textil (148)

  Tisk (524)

  Ubytování (1712)

  Úklid (25)

  Úřady, instituce (1891)

  Věda a výzkum (449)

  Veterinární ordinace (23)

  Voda, topení, plyn (221)

  Volný čas (1303)

  Výtahy (4)

  Vzdělávání (2060)

  Wellness centra (25)

  Zahrada, květiny (39)

  Zahradnictví (214)

  Zdraví (1308)

  Zdravotnictví, sociální péče (404)

  Zemědělství (967)

  Zverimex, služby pro zvířata (32)